söndag 16 april 2017

Reinhard Bonnke

Reinard Bonnke 
en Tysk evangelist, som har stora delar av sin predikotjänst i tredje världen, blev nyligen utredd av HBO, på deras show, "en fråga om mirakler" som sändes 15 april 2015. HBO´s special från en sekulär ståndpunkt, var bristfällig. Den försökte länka samman hjärnans kemi, som påverkar hur människor tänker till hyper suggestion, tilltro, till tro och helande möten, som tror de är helade, när de bara är uppoppade på kemiska reaktioner. (vilket är sant) för mänskligt evolutionär utveckling (vilket är falskt)

Denna typ av fel, gjorde det möjligt för Hinn och Bonnke att ursäkta sig och göra hål i HBO´s special, genom att säga att de blev utredda av icke troende. Problemet är att sanningen av showen övervägde de falska antagandena. Det bevisade att många som Hinn och Bonnke sagt vara helade, i själva verket inte var det.
Det påvisade ett antal oetiska övningar, i båda lägren, och bringade på nytt upp ämnet; "Varför kan inte kyrkan själva ha en ordningsmakt mot dessa falska lärare", till en ny diskussion.

Vi har fortfarande inga svar på den frågan, för en stor del av de som kallar sig kyrkan/församlingen idag är faktiskt avfällig och oförmögen av urskiljning eller att stå upp för sanningen.

Boonke har haft möjlighet att gömma sig för västvärldens media, tills nu, och även uppmärksamheten angående, urskiljnings tjänsten har avletts, på grund av två faktorer.
1 Han är borta från västvärlden mycket, på vägarna i tredje världen.
2 Han predikar tillräckligt mycket av Guds ord, för att folk ska lämna honom i fred.
Personligen tror jag inte att han predikar evangeliet, och om han gör det, så rycker han bort fröna, med sin helande show, och de falska doktriner som följer.

Bonnke bakgrund
Reinhard Willi Gottfried Bonnke föddes 19 april 1940 i Koenigsberg, East Germany. WWII var redan på väg.
Som ung kände Bonnke till krigets fasor, hunger, rädsla, och de kalla flykting lägren, som nioåring fann han till slut sin pappa, och ett hem. 
HBO gjorde sammankopplingen mellan Hinn och Bonnke att de båda varit flyktingar, även om Boonke hade det värst. HBO visade på en social studie som pålyste att flykting barn kan växa upp med ett behov av makt.

Jag tror inte detta är hela bilden, men en del av deras psykologiska profil.
Bonnke såg många hemska saker, när han var ung, vilket jag är säker på gav honom mer medlidande för, flyktingar, fattiga och förföljda. Men det verkar också finnas ett stort behov hos honom, att vara en sorts frälsare, i köttet. Vilket förmodligen kommer från en vision som blev presenterad för honom som pojke.

En besökare hade en vision berättade att hon såg en liten pojke, med tusentals svarta människor som följde honom. Bland Bonnkes favoriter att läsa, förutom Bibeln, var biografier om mission, så visionen var intressant.
Ett år senare vid elva års ålder, fick han erfara den Helige Andes dop, efter att hans far predikat om ämnet. Han böjde knä som de andra, för att motta andedopet, eller som han själv sasyrkan av Gud rann över mig, och in i mig. 
En outsäglig glädje fyllde mitt hjärta, och jag började tala i tungor, genom den Helige Ande´s yttrande.

Dessa typer av visioner ledde hans tjänst från och med detta, tills han senare fick en ny vision. Bonnke såg en karta av Afrika, med blod på hela, som han tolkade som Jesu blod, och att Afrika skulle tvättas rent, ett blod tvaget Afrika. och som tillägg, så hörde han han en röst, som han tolkade som den helige Andes röst, som sa, Afrika ska bli räddat.
Vi hoppas och tror alla att många själar ska bli räddade, men hela Afrika, lär knappast bli räddat, och det är det inte, ännu. Dessutom Jesu blod utgöts för människor, inte nationer. Även så, så var det på grund av dessa sorters visioner som han åkte till syd Afrika

Bonnke blev senare en pastor för den Apostoliska tros missionen AFM i syd Afrika. han var inte tillåten att göra den sorts arbete han ville i syd Afrika, så han fick tillstånd från AFM att bygga upp arbetet i Lesotho, som Herren påståttvis, gett honom i en annan vision. 

Bonnke bad Gud att ge honom en miljon själar, för skyn.
Det var från denna bön som han senare skapade sitt "krigs rop" , Vi vill plundra helvetets befolkning för skyn.
Men en miljon själar frälstes inte i Lesotho, så han återvände till syd Afrika. 
Senare hyrde han en stor hall, men bara 100 personer kom. Han tog till ordentligt och gjorde en stor show, men "fällande i anden" och hävdade helande. Ordet om detta spred sig, och senare fylldes stadium, med ca tusen som påstått sig blivit helade. Den som skrev hans biografi Ron Steele, var ganska burdus, när han sa att den mänskliga attraktionen var rapporterna om helande och mirakler.

Bonnke själv räknade detta som framgång.
Det är tydligt att Bonnke använder sig av samma "falla i anden" teknik för att attrahera, och dra publik som sina motsvarigheter i tredje vågen. Han gjorde också stora föreställningar, av att få människor att ta med sig föremål som de trodde hade demoner anslutna till dem, la upp dem i stora högar på scenen till bål.

Bonnke vänner
Bonnke har många kopplingar till tredje vågen Han mötte Yonngi Cho i Seoul 1982, 1983 besökte han T.L. Osborn i USA. När han gjorde sig redo att åka, så bad han Osvorn att be för honom, nej broder, bed du för mig, var svaret han fick. Vilket också indikerade att Osborn såg Bonnke som den ledande figuren. Pat Robinson CBN understödde honom. C. Peter Wagner huvudet för andlig krigföring rörelsen tredje vågen, började få upp intresset för Bonnke. Bonnke är själv, väldigt influerad av Wagner, i hans konsept av "apostolisk krigsföring" ett konsept som antar att evangelisation bara kan vara lyckat om området ifråga har fått bort demonisk aktivitet, innan genom "krigsförande bön".

Wagner böjde Bonnke i sina sista år mot en andlig krigsförings modell, och detta kan ses i det faktum att han nu ser andlig krigsföring som en förutsättning för att lyckas med evangelisation. Så vi kan tydligt se att Bonnke har influerat och har blivit influerad av de mest kända ledarna inom tredje vågen. Han är även en stor förespråkare för andlig krigsföring, andlig kartläggning et.c.  På tal om andlig kartläggning, vilket förespråkas av Wagner, Georg Otis jr och YWAM på en internationell skala, så verkar Bonnke även ha samma etik somm YWAM och Benny Hinn, när det gäller mirakler och frälsning.

Bonnkes aktivitet i Nigeria är anmärkningsvärd, genom att i hans möten, har han mött Nigerianska muslimer som visat mycket intresse, och muslimer som blivit helade utan att känna behov av att omvända sig till Jesus.
Vi har sett Benny Hinn fälla icke troende i anden som hävdat att de blivit helade och YWAM sände muslimer tillbaka till sina Moskéer och kallar dem "Messianska muslimer" om de erkänner sin tro på Jesus Kristus. Vilken sorts förkunnelse är det?

Bonnke tro
Bonnke hävdar att mirakler är bevis på Guds närvaros makt.  Det kan vara sant, eller inte. De kan lika enkelt vara bevis på manipulation, lurendrejeri eller demonisk aktivitet. 
Problemet uppstår när han ombeds uppvisa bevis på sanna mirakler. Respektabla, medicinskt kunniga människor, undersökte ett av dessa mirakler, och hittade att det hjälpt väldigt lite.  Problemet är att publiken får presenterat för sig människor som inte tidigare fått någon diagnos, och där hälsostatus är okänd.

Bonnke´s helanden är av naturlig orsak högt omtvistade, det fanns inga ben som växt sig längre,, och inga mindre, förhärligandet av mirakler, vilka ofta inte checkas upp, är inte medicinskt bevisbara, och får därför ses som avvisade och oansvariga. HBO`s special detaljerade en rad helande av Bonnke som helt tydligt inte alls var helande. Han ombads visa dokumentation till HBO, men han uppvisade inga dokument, så vitt vi vet.

Detta är det normala när det gäller tro med helande. Även om jag inte är medveten om att Bonnke sagt sig vara Jesus som Hinn gjort vid många tillfällen, så har han definitivt sagt sig ha samma makt från Gud att tala helande in till existens. Hör hans vittnesbörd på Brownsville Assembly of God Pensacola, FL dit han varit inbjuden mer än en gång, som talare.

Reinhard Bonnke på Brownsville AoG,
Pensacola, FL 1998
Under detta budskap så talade Herren till hans hjärta och informerade honom att det var dags att be för de sjuka. "Be för de som är totalt blinda först." sa Herren.  Och som du kan föreställa dig, så talade djävulen också direkt till honom, och sa, Vad händer om de inte blir helade?, Då kommer du se ut som en fåntratt.
Vi har nog alla hört detta lite nu och då, här i Amerika Kan det vara så att samma djävul finns i både Afrika och Amerika? Hans svar till fienden var ögonblickligt, och detta är vad som slog mig.
Det spelar ingen roll om de blir helade eller ej, vad som spelar roll är att Herren vill att de blinda ska bes för nu.
(Det är hans angelägenhet i alla fall om de blir helade, vi har ändå inget med det att göra)
Ordet är säkert, Guds ord, Jesus sa till honom är lika mäktigt i min mun som det är i din mun.
Bonnke sa till sig själv, det låter som kätteri, Herren upprepade sig själv, mitt ord i min mun, är lika mäktigt som mitt ord i din mun wow om igen

Bonnke lär helt klart ut tros-ords doktriner, så helt tydligt undervisar han kätteri just som Hinn och alla de andra. Om det var Guds ord Bonnke hänvisade till, då skulle jag instämma. Men det som han hänvisar till är helande så detta är klart, oförfalskat ord-av-tro-bekännelse, doktriner. Bonnke har sammanlänkats med trosförkunnare en tid nu, men han undslipper kontroverser, eftersom han r utanför västvärlden mycket.
Anledningen att han kom till Brownsvile 1998 och andra pingst församlingaw var för att samla in pengar.

Bonnke stöd
Reinhard Bonnke på Brownsville
Revival School Of Ministry 1998
När vi samlat in dessa pengar, så vi kan nå vårt land, och ett häfte är postat, alla hushåll i U.S: och Kanade kommer få ett häfte garanterat inom 7 dagar!  Tänk dig det! När ett beslutskorts är skickat, kommer personen kontaktas, via brev, som berättar om många saker, inklusive närmaste kyrka i området, som har svarat tidigare på denna kampanj, och godkänt ett enkelt evangeliskt uttalande med kyrko adresser och telefon nummer.
Ett brev kommer också postas till pastorn, som informerar honom om den person som snart kommer komma till hans kyrka. Bara den lokala kyrkan.

Vilka kyrkor styrde Bonnke folket som skrev på beslutskorten mot? Tredje vågen kyrkor, som instämde med hans plattform, givetvis. Allt detta penga insamlande från tredje vågen kyrkor och trosrörelsen, har gjort det omöjligt för Bonnke att tala mot dem, även om hans skulle velat. Faktum är att han har setts samla in pengar ihop med såna som Biskopen Earl Paulk.  När han konfronterades direkt med detta genom en annan i urskiljnings prästämbete, kyrka, så var sekreteraren snabb att ringa tillbaka och säga, att Bonnke inte trodde som Earl Paulk, men utnyttjade tillfället att samla in medel till sin egen tjänst. Denna kyrka argumentarade med sekreteraren att genom att förknippas med Paulk så gav han honom trovärdighet och hjlpte till att sprida ett falsk evangelium. Skulle aposteln Paulus tagit pengar från templets prostituerade eller de falska judarna, för att hjälpa sin tjänst?

Bonnke välsignelsen
Bonnke har varit med och spritt trosrörelsens väckelse sedan dess start. I begynnelsen av den officiella historien av denna förfalskade väckelse rörelse, Richard Riss ger detaljerade beskrivningar om att han tidigt la händerna Rodney Howard-Brown. 
Howard-Brown fick senare Randy Clark involverad som var en av de männskor som fick John Arnott från Toronto Airport Christian Fellowship (Toronto välsignelsen) in i floden till slut.. Vi känner alla till den historien.

Benny Hinn var instrumentet bakom att få Howard-Brown att sprida skratt rörelsen, vilket liknar något som Hinn kokade ihop runt 1986, vilket kan ses på vår video, "Sanningens Ande eller andens felaktigheter- Benny Hinn (Spirit of thruth or spirit of error-Benny Hinn) Howard-Brown fick också förlänanden från Kenneth Copeland, och det fastnade också på filmen. Men låt oss gå hela vägen tillbaka till Bonnke, som tydligen gav en äkta förläning till Rodney Howard-Brown 1991.

Enligt Bob Roach, före the awakening = uppvaknandet, som associerat med Howard-Brown´s tjänst och det vid Toronto irport Vineyard när LaVerne och Edih Tripp besökte Calvary Worship Center, så föll LaVernei anden så snart han kom fram, och måste bli buren in i helgedomen för att predika. Vid den iden sa han, er kyrka är den bäst bevarade i Amerika. Bob Roach sa att det varit rörelser runt U.S. i mindre kyrkor, som ingen egentligen inte vet någonting om, som har haft mer synliga bevis på uppvaknandet. I ett fall Stan Johnson före detta profesionell boll spelare hos New York Yankees, hade besökt och undervisa om smörjelsen i en 6-7 timmar lång gudstjänst.

Människor kom in på bårar och restes upp, och detta blev filmat på video. Många profeter gick in och ut ur den kyrkan inklusive Ed Corley, vilken tjänst är väldigt lik Derek Prince och Mike Connor som just då var A.A. Allen´s associerade,som också är en vän till Wade Taylor, Pinecrest. Vi vill vara säkra på att det är Gud som arbetar i vår mitt, och vi ser så många förvandlade liv, och helade äktenskap, och pastorer som går tillbaka till sina kyrkor uppfriskade och återställda. 1991-92 tog Dr. Ron Shaw in Bonnke (Shaws sväger) och det var ett enormt överförande som gavs till pastorerna som var där, inklusive Howard-Brown som just då var på besök från Karl Strader´s kyrka, (första gången han var där). Howard-Brown gjorde erbjudandet den gången, och var en av många många pastorer och ledare som tog emot en riktig överföring från Bonnke.

Så här har vi också klart bevis på att Bonnke har befrämjat en falsk överförbar smörjelse, som inte är skriftenlig. Han har även här sagt sig vara en av fäderna för Toronto välsignelsen, vilket också gav upphov till Brownsville AoG "utflöde" Hur mycket mer involverad kan du bli i den kätterska kyrkan?

Bonnke skryt
Det har även funnits en historia som flutit runt i många år om att Bonnke ska ha gett en profetia om att Jesus skulle uppenbara sig och göra nånting mirakulöst, och inom några dagar, uppträdde en man identifierad som Maitreay i samma område. Jag hade inte möjlighet att styrka denna berättelse förrän jag sprang på en Tysk artikel som pratade om Share international och Benjamin Creme, här kommer den engelska översättningen av texten, lite svår att läsa, men jag ska ge dig kontentan om ett ögonblick.

I juni 1988 ägde en stor förkunnelse ansträngning, av mission för Kristus rum, för alla nationer med helaren Bonnke i Nairobi. Bonnke tjänade i exakt samma område som Mary Akatsa, helande människor, lovandes samma föreställning av övernaturligt helande i mass möta sammanhang. Mary Akatsa såg sig själv konfronterad, under tiden i juni 1988, med situationen för konkurrens från en ljud predikant ... Bonnke betonade datum den 11 juni separat, då Kristus skulle på ett speciellt sätt peka själv. I Bonnke språk detta meddelande innebar att Kristus skulle bevisa sig själv genom ovanligt många mirakel i tjänsten. Dessutom, gav också Mary Akatsa den 11 juni ett fantastisk meddelande. Hon förklarade för allmänheten att under gudstjänsten kunde de förvänta sig mirakler, för en väldigt viktig gäst, skulle komma och ge henne ett avgörande budskap. 

En vit-klädd anständig man, söder arabisk, dök upp på scenen, han såg ut som en Palestinier för den enkla publiken i Nairob. Figuren (av denna "Jesus" figur) legitimerade Mary Akatsa som en "sann representant för den Högste", vilket för Akatsa var mycket användbar i sin konkurrens med Bonnke . Sammanfattningsvis uppenbarelsen av "Jesus" i kyrkan Betlehem i Nairobi den 11 juni 1988 är av hög sannolikhet en reklamkampanj för Predigerin Mary Akatsa i sin konkurrens med Bonnke.

Detta är en av de nyhetsrapporteringar där rykten startat. Det är tyvärr omöjligt att avgöra om Bonnke sa att Jesus Kristus skulle uppenbara sig, eller manifestera sig via mirakler.  Jag skulle älska att få höra från någon som var där, och som har detta inspelat. Mary Akatsa hade möjlighet att använda detta högmodiga påstående, och nu finns det bilder på webben av Maitreay´s uppdykande i Nairobi. Det kan mycket väl vara så att Akatsa var avundsjuk på Bonnke och använde hans profetia till sin fördel.  Men jag vill påpeka, att när profetiska budskap görs från scenen som Herren inte har förordnat så är detta exakt den typ av fördelar som vi kan förvänta oss att fienden ska ta. Låt detta bli en läxa till alla som säger sig tala i herrens namn

Slutsats
Det spelar ingen roll om Bonnke säger sig predika evangeliet, även om jag fortfarande inte hört honom göra det, på de inspelningar jag sett och hört.
- Vad som spelar roll, är hans falska mirakler, som är väldokumenterade i HBO specialen.
- Vad som spelar roll är att även om han predikar evangeliet, så slänger han smuts på det, genom att göra falska helande tricks, som Morris Cerrulo och Benny Hinn som setts på HBO specialen.
- Vad som spelar än mer roll är att han grumlar evangeliet, när han omger sig med trosrörelse lärarna och tar pengar från de som stödjer hans tjänst.
- Vad som spelar roll är att han gömmer evangeliet med falska överföranden, som aldrig var menade eller talats om i skrifterna.

Faktum är att i 2 Mosebok så ges det klara direktiv att vår smörjelse (visad genom olja) är för var enskild individ och försök till överförande av den sanna smörjelsen av den Helige Ande är en styggelse för herren.
Det kan inte heller göras via någon människas händer, för den Helige ande är suverän och rör sig dit han vill, inte på kommando av människor.  De få gånger under pingsten när Anden gavs separat från frälsningen, hade han sin hemvist i de nya troende, av handpåläggning inte genom handpåläggning.

Det faktum att ingen kraft överföring var möjlig genom apostlarna blev uppenbar när Simon Magus försökte att köpa kraften för eget bruk, tillrättavisades. Och slutligen vad som räknas är att Bonnke helt och hållet täcker över evangeliet, när han lägger till trosrörelse bekännelsens demoniska doktriner. Vi kan bara be att Bonnke omvänder sig från sina falska doktriner och falska helanden som han gjort, när han lett två tredjedels värld bort från det sanna evangeliet och in i dödlig felaktighet.
Är Bonnke an evangeliets tjänare idag? Knappast!.


http://www.deceptioninthechurch.com/bonnke.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar