tisdag 25 april 2017

Är blötläggande bön bibliskt?

Är blötläggande bön bibliskt?

POSTad av CATHY PALMER
Här är några få citat angående ”BLÖTLÄGGANDE BÖN”, NÅGOT Jag brukade göra, men inte längre.

Snälla tänk på detta under bön:

För att kunna göra en beräkning om ”blötläggande bön” är en giltig form av bön eller kommunikation med Gud, måste vi först titta på Guds ord. Bön i dess renaste form är att kalla på Guds namn och i varje exempel i skriften görs det som en form av kommunikation med Herren. Även om ”blötläggande bön” vid första anblicken ser ut att följa denna modell för bön, så gör den det inte.

Som fiendens flesta lögner, så kommer en närmare titt, ge en annan bild. Blötläggande bön inkluderar ett trans likt eller kontemplativt tillstånd, i vilken åhöraren är uppmuntrad att tömma sitt sinne. Denna typ av bön söker efter att uppleva Gud´s närvaro genom mystiska övningar vilka vinglar oroväckande nära den svårbegripliga/mystiska änden. Som troende förstår vi att Gud´s närvaro alltid är med oss, och när vi kommer för att be, så är det mad hans vilja i sinnet inte våra. (Source inte översatt)

Blötläggande bön är inget mer än; kontemplativ / centrerad / lyssnande bön och används för ockult meditation. ”The Elijah List wesite = Elia listans webbsida”har ett brett omfång till salu med (Soaking Prayer = Blötläggande böner CDs), förpackade som kontemplativ blötläggning, blötläggnings tillbedjan, spontan tillbedjan, mättad profetisk tillbedjan.” (source inte översatt)

Blötläggning/uppblötning eller att kastas omkull i anden är ockult. Det finns ett kort och ett långt svar. Det långa ges i ” True to His way = Sann till Hans väg”. Det korta är att det är Satan och hans demoner som är i arbete i både yoga och karismatisk andlighet. Vi vet detta, för båda är ockulta. Det ockulta är Satans domäner, och det är där vi möter honom och hans demoner. Gud kan helt enkelt inte hittas i det ockulta. Ockultism är hur Satan och hans fallna änglar bedrar, förför, tjusar, terroriserar och besudlar sina offer. (source inte översatt)

"Så hur kunde Bentley påstå sig gå in på detta hemliga/fördolda ställe? Han förklarar det i en annan
sammankomst från samma konferens i sitt budskap med titeln, ”blötlägga”. I det budskapet säger han att han började praktisera ”kontemplativ bön”, något som han sa att han lärt sig genom att studera livets mystik, som Broder Lawrence och en indisk mystiker som heter Sundar Singh. Han berättar att denna tystnad gav startskottet till hans tjänst efter tre månader med blötläggning, (att meditera i ett förändrat tillstånd av medvetenhet) som kulminerade i ett fysiskt möte med Jesus Kristus, som stod bakom honom och talade till honom hörbart. (source inte översatt)

Det är onödigt att säga, blötläggande bön är ingenting som sanna kristna ska omfamna utan snarare ska vi avstånd ifrån det.

Välsignelser och kärlek,
Cathy


1. Eftersom vi har detta ämbete, som vi har fått ta emot nåd, så avtrubbas vi inte.
2. Men vi har avsagt de dolda sakerna som tillhör oärligheten, vandrar inte i listighet, inte heller hanterar vi Guds ord bedrägligt; men genom sanningen manifesterar vi oss själva, inför alla människors samvete i Guds ögonö.

1 Corinthians 4


SEPTEMBER 19, 2014 UPPDATERING 19 sept 2014

Mottog följande meddelande denna morgon från Jan – även tillagt mitt svar:

Kära Cathy. ….Jag uppskattade så dina kommentarer om blötläggande bön. Jag har också omvänt mig och tagit mig bort ifrån detta och andra element av bönetjänst, som inte stämmer överens med skriften.

Jag var i en församling där en lokalt ryktbar bönepredikant förenade vår kropp via giftermål. Jag har också varit till andra bönetjänster, och till slut med Herrens hjälp, via skriften kommit till insikt om under ett ögonblick av, vad-i-hela-världen-tänkte-jag? Jag har ställt mig frågan, Hur kunde jag komma in i dessa sammanhang, och jag har kommit till slutsatsen, att mitt kött spelade in, (jag vill vara så begåvad och andlig som dessa folk) även om jag inte skulle erkänna allt det då. Inblandat var också ett begär att känna allt som Gud hade för mig. Du kanske noterar ett tema här, det är jag, mig mitt.

Att om igen gå till Herren utan en speciell präst (bön ämbetsman) är precis vad vår Fader ordinerade. Jag kommer ihåg att jag mediterade på en vers i Psaltaren som säger att Herren är en väldigt närvarande hjälp i problemen; Varför väldigt närvarande? När jag kunde checka upp det, så betydde väldigt starkt närvarande ( ingen mystisk känsla behövdes). Han är där. Dina bloggar är en påminnelse om det.

Jag har dock en fråga om ”urskiljning”, som en del bönetjänare får, och som de verkar sprida till andra som är i träning/upplärning. Jag tror inte dessa saker är från den Helige Ande, men jag skulle uppskatta att höra vad för sorts insikt du har om det.

Kvinnan i min förr församling ”ser” vad hon kallar urskiljning; en var en stor ord som krälade upp för hennes okläddda kropp, så att hennes make behövde flytta på sig. Hon beskrev att hon såg en demon som rörde sig sakta upp för trappan i sitt hem; djur, et.c. Hennes studenter började sedan se demoner (även i kristna) som prostitution, eller andra demoner i ett hem eller byggnad. I takt med att de samlade på sig dessa gåvor, så får fler och fler mer respekt för dem, även äldre.
En del av dessa ämbeten har bön för troende som befinner sig i riskzonen, och berättar för dem om nästa steg som Herren vill de ska ta. Varför inte be med folk och handleda dem i biblisk bön, så det inte finns ett upp-ner prästämbetes sak?

Nog sagt. Jag skulle uppskatta vad du tycker och tänker.


MITT SVAR:

God morgon, Jan,

Tack för ditt email och dina vänliga ord angående min blogg. Mycket av det jag lägger ut, är för att resa upp medvetenhet likväl som att hjälpa mig själv att reda ut allting jag läser och lär mig. Dessa dagar undviker jag till stor del organiserade kyrkor och predikanter helt och hållet, även om jag är säker på att det finns några bra kvar där ute, någonstans, kanske. I alla fall så har det varit en resa, och Herren Jesus Kristus har och är fortfarande trofast varje steg av vägen, som du utan tvivel har noterat.

Jag har behövt omvända mig mycket från inte skriftenligt beteende, eftersom jag har vandrat längs några ganska bisarra vägar. Det kom till en tvärnit 2005 när jag bodde i Berlin Tyskland, som missionär, med internationella ”FIRE = eld” i, en tjänst som kom ut ur Brownsville väckelsen. Min historia finns på min bog, men enkelt sagt; jag hade bett Herren attt hela mitt hjärta och avslöja alla/några lögner som jag trodde. Så helt plötsligt PANG! Han öppnade mina ögon till mycket av det bedrägeri som fanns överallt runt omkring mig. Det var chockerande, och det fullständigt vände upp och ner på min värld. Men idag är jag tacksam.

Är inte säker på hur jag ska besvara dina frågor, utom att om det inte finns i Bibeln (företrädesvis King James inte new King James heller) och du inte får frid över det, gör det inte. Mina tips.

Välsignelser till dig.

Cathy

Men vad er angår, så förblir i er den smörjelse ni har undfått från honom och det behöves inte, att någon undervisar er; ty vad hans smörjelse lär er om allting, det är sant och inte lögn. Förbli alltså i honom, såsom den har lärt er. 1 Joh 2:27


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar