söndag 16 april 2017

Tecknade filmen 2028 översättning

Som allt jag lägger in, så ber jag var och en att be och själva pröva.
Jag har hittat en film, och även om jag är, och alltid har varit skeptisk till dagar och år, så fanns det saker i den, som sa Halleluja och Amen i mig. Jag har översatt nästan allt,men inte allt i filmsnuttarna den är 1,20 lång. Det är en tecknad film, med inlagda saker emellan de tecknade filmsmuttarna. Den är helt på engelska. Jag hoppas ni kommer få något ut av detta, i min Ande spratt det till första gången, likväl som hela denna dag som det tagit mig att översätta och skriva ner detta, skriva är det som tar tid.
Den börjar med att Jesus = J frågar Gud = G,
J. Hur länge tills jag får se min brud? och Gud svarar Du vet vad jag profeterat i mitt ord.
G. Du vet att jag skapade jorden på 6 dagar följda av en dag av vila, för att i hemlighet berätta om änden från den allra första början.
Jag som i förväg förkunnar vad komma skall, och långt förut vad ej har skett. Mitt rådslut ska gå i fullbordan, och allt vad jag vill det gör jag. Jes 46:10
Var och en av mina skapelsedagar representerar en period av tusen år.
Men ett vare icke fördolt för er, mina älskade, att en dag är för Herren såsom tusen år, och tusen år såsom en dag. 2 Petr 3:8
G. Jag skapade till och med sjudagars veckan, vilket människor firar varje vecka så länge de lever. Därför son vet du att du får träffa din brud, i slutet på dag 6, när jorden är 6000 år gammal, för ditt tusenårsrike, är det profetiska uppfyllandet av den sjunde dagens sabbat, i min skapelse berättelse.
Nu eftersom jag visste att mina jordlingar, skulle ha blivit mycket bedragna angående hur gammal jorden är när de närmade sig slutet, så gjorde jag något mer för att bevisa att allt detta är sant.
Jag profeterade inte bara om den sjunde dagen, tusenårsriket, i skapelse berättelsen, jag berättade också om de andra sex dagarna, eller tusenårs perioderna genom skapelseberättelsen.Jag gjorde detta så människan skulle ha järnbeklätt bevis för att jag är Gud. Son kommer du ihåg vad jag profeterade i skapelsens dag 1, skulle hända under de första tusen åren.
Dag för sabbatsvilan 1 Mos 2:1-3
Tusenåriga uppfyllelsen Kristi fredsregering Upp 20:1-6
Första filmsnutten ca 5 min in.
G. efter att människan ätit av frukten blev de som oss, och kunde skilja ont och gott. Och hur profeterade jag att detta skulle ske? Jag skapade ljuset, och separerade det från mörkret. I mitt ord jämför jag ofta ljuset med gott och mörkret med ont.
Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset. Joh 3:20
Därför förutsade mitt separerande av ljus och mörker om syndafallet i lustgården, efter fallet blev ont och gott oskiljaktigt i deras hjärtan.
Skapelse profetia separerade ljus och mörker 1 Mos 1:3-5
Tusenåriga uppfyllelsen människan kan skilja på gott och ont
1 Mos 3:22
Son kommer du ihåg vad jag profeterade skulle hända under den andra tusenårsperioden?
J. Ja det gör jag Far, de tusen åren är när Noah och syndafloden inträffade.
G. Det är rätt son, den stora floden inträffade 1656 år efter skapelsen, och det var det event som jag profeterat skulle ske under dag två av skapelsen.Anledningen till varför jag profeterade om detta, är den större historien, det är för att historien om Noah, arken och floden, skulle vara ett profetiskt budskap om din återkomst.
filmsnutt ca 9.30 in
J. Jag vet meningen med denna historia Far, Noah var en blid på mig, och arken en blid av himmelen. Noah spenderade dagarna göra i ordning rum, det var en bild på mig, som gör i ordning rum för min brud, i himmelen. Arken hade tre nivåer som precis som himlen.
Jag vet en man som blev uppryckt, ända till tredje himlen.
1Kor 12:1
Arken hade fönster precis som himlen,
Förvisso ska jag då öppna himlens fönster över er Mal 3:10
Och arken hade en dörr på sidan, som pekade på mig. För jag är den enda dörren som någon kan komma till himlen genom.
G. Du har rätt son, för jag gav Noah detaljerade planer hur han skulle bygga arken, och de var alla för de anledningar som du sa.
Men det som verkligen visar på din återkomst är att Noah blev 600 år gammal, det skulle visa på de 6000 åren, och det var då jag sa till Noah att gå in i arken och jag stängde dörren. Och sedan förstörde jag alla ondskefulla människor i en stor flod, och lyfte upp Noah med familj undan förstörelsen, precis som jag kommer förstöra all ondska när du kommer tillbaka, och ta de goda bort från förstörelsen.
J. Jag vet, ett rättfärdigt hus, fullt med mina söner och döttrar, som kommer tas upp och möta mig på skyarna, när jorden och allt det ondskefulla förgörs i ett hav av eld.
Såsom det skedde på Noahs tid, ska det vara nr Människosonen kommer tillbaka.. Luk 17:26-30
Hur profeterade jag att detta skulle hände det andra årtusendet, i skapelsens andra dag? Jag gjorde skyn i mitten av vattnet och sedan delade jag på vattnet ovan och under, 1 Mos 2:6
Innan Noahs dagar hade de aldrig sett regn, jorden bevattnades av en dimma som kom upp ur jorden. Men på den dagen öppnades källorna i marken, och skyn blev full av regn, och efteråt delade jag på vattnet under och ovanför skyn, och gjorde himmelen ovan, och vattnet under.
Skapelse profetia Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten 1 Mos 1:6-8
Tusenårsrikets uppfyllelse djupets källor öppnade sig
1 Mos 7:11-12
G. Nu son kommer du ihåg vad jag profeterade skapelsens tredje dag, angående det tredje årtusendet?
Filmsnutt ca 25 min. in
J. Ja det gör jag sannerligen Far, det var under detta årtusende som du hjälpte Mose befria Israel ur Egyptens hand.
G. Mitt delande av vattnet hände 2638 efter skapelsen, och det var det event jag profeterade om skapelsens tredje dag. Men om igen är anledningen till denna profetia, den större historien. och det var för att det jag gjorde genom Mose skulle visa på vad du gjorde när du dog på korset, för människosläktets synder.
J. Jag kan den här historien med Far, för du planerade denna historia för att berätta om människornas själar. Egyptens rike representerade mörkrets rike. Farao och hans armé var en bild på Satan och hans demoner, Israeliterna representerade hela mänskligheten, och Mose var en bild av mig.
G. Du har rätt igen son, det var Satan som höll människosläktet fången i synd och död. Såsom Farao höll Israeliterna bundna som trälar till döds, så sände jag Israelerna en frälsare, att befria dem ur fiendens våld, mannen Mose.
J. Åh far stående där framför Röda havet, med Faraos armé som närmade sig snabbt, var det an ganska hopplös situation för Israelerna, för Farao höll dödens makt över dem. Men detta är ju exakt hur du ville att det skulle utspela sig Far, för på samma sätt som Satan lurade Adam och Eva att synda, i lustgården , så föddes alla människor in i synd och död, och på så sätt höll Satan makten över människors själar. Men du sa till Mose att sträcka ut sina armar övre Röda havet, och när han gjorde det blev han en bild av mig, med mina armar utsträckte på korset. Och så hjälpte du Israelerna över till säkerhet, och förstörde Faraos hela armé, även Farao själv, genom att låta vattnet skölja över dem. Och allt detta gjorde du, för att visa vilken total seger, mitt blod vann när jag hängde på korset, över Satan och hans armé.
G. Ja son syndens lön är döden, men din rättfärdiga död, blev undantaget, som kunde betala mänskosläktets dödsdom. Det ögonblick du dog på korset och sonade allt, blev Satans makt och den kraft han haft över mänskosläktet förstörd.
Att i döden Jesus skulle förstöra honom som hade makt över döden, djävulen Hebr 1:14
G. Här är en av de bäst bevarade hemligheterna, i historien med Mose och Israelerna. Okänt för människorna, förutsade jag profetiskt vilket år du skulle dö på korset. Hur? Det är i det fakta att jag valde att befria Israelerna efter 400 års fångenskap.
Israelerna ska bli fångar i ett främmande land i 400 år
1Mos 15:13-14
På detta sätt förutspådde jag att du skulle befria mänskosläktet ur fångenskapen, på ett kors, under det fjärde årtusendet. Och hur profeterade jag om Döda havet under det tredje årtusendet? Jag samlade vattnet tillsamman och lät det torra bli synligt, under skapelsens tredje dag. Detta var precis vad jag gjorde med Röda havet, jag samlade vattnen tillsammans, så Israelerna kunde gå torra över till andra sidan.
Skapelse profetia samla tillsamman vattnen , göra torrt land synligt 1Mos 1 :9
Tusenårsrikets uppfyllelse hopsamlat vatten torrt land synligt
2Mos 14:21-30
J. Jaha, Far jag behöver inte fråga dig om den fjärde dagen och det fjärde årtusendet, för jag vet exakt vad det handlar om. Det fjärde årtusendet är när du planerade att Johannes döparen och jag skulle leva och dö, och fullfölja våra jordiska missioner.
G. Ja son jag förutspådde din och Johannes döparens framkomst i fjärde årtusendet, dag fyra i skapelsen.
Filmsnutt ca 38 min. in
Det var då jag sände Ängeln Gabriel för att förbereda allt.
Aposteln John skrev detta om Johannes döparen; Han var inte ljuset, men kom för att berätta om ljuset Joh 1:8 och om dig skrev han; Att du var det sanna ljuset som kom till världen Joh 1:9
Och hur profeterade jag om detta? Jag skapade det större och det mindre ljuset, solen och månen, under skapelsens fjärde dag. Precis som månen inte är en riktig ljuskälla, utan bara reflekterar solens ljus, som är det riktiga ljuset, var inte Johannes döparen det riktiga ljuset, utan blev sänd för att vittna om det sanna ljuset, du son, det sanna livsgivande ljuset, till världen
Skapelse profetia större och mindre ljus skapat 1 Mos 1:16
Årtusendets fullbordan Johannes döparen och Jesus liv och död, Joh 1:6-9
G. Var historien om Mose som befriade Israelerna ur fångenskapen efter 400 år, det enda ställe i skriften där jag profeterade att du skulle dö, under fjärde årtusendet? Nej jag profeterade detta om och om och om igen. Jag gömde det i måtten jag gav Salomo till det första templets altare. Detta var platsen där lammen slaktades, alla en hänvisning på dig min son, det sanna offret. Och vad var måtten? 4000 kubiska alnar.
Salomon gjorde altaret av mässing 20 alnar långt 20 alnar brett och 10 alnar högt 2 Krön 4:1, vilket blir 4000 kubik alnar, och detta visade på när Guds lamm skulle bli slaktat.
Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna. Gal 4:4
Filmsnutt ca 57 min. in
Jag gömde det i historien om Samson, han var också en blid på dig min son. Jag reste upp honom för att befria Israeliterna ur Filisternas träldom. Och när han dog, precis som dig, med sina h
änder utsträckta mellan två pelare, förstörde han fienden. Och hur många år var israel i Filisternas hand, till dess jag sände dem Simson? 40 år ,min son.
Gud gav Israelerna i Filisteernas hand i 40 år Dom 13:1
Här förutsade jag om igen, att du skulle fria Israels folk från slaveri dödad på ett kors i det fjärde årtusendet.
Jag gömde det till och med i historien när du reste upp Lasarus från det döda. Detta hände bara kort tid innan du själv skulle dö, så vi var ju redan inne i det fjärde årtusendet, när du gjorde det.
J. Jag kommer ihåg Far, du sa till mig att vänta i två dagar med att gå dit.
Herre han luktar redan för det har redan gått fyra dagar Joh 11:39
G. Det är sant son, och Hur många dagar var han död, innan du uppväckte honom från det döda? 4 dagar, jag skapade detta under för att visa vad du skulle göra på korset.
Ditt syndfria offer var på väg att ge folk livet åter, efter 4 dagar, dvs. 4000 år. Ja son, det är sant att du dog på ett kors under det fjärde årtusendet. Det var år 28 på mänsklighetens kalender, som gäller idag, Och detta ger bara 2000 år till tills du ska komma tillbaka till jorden.När uppfyllelsen av Noah och syndafloden ska bli helt uppfylld.
I Noahs 600 år öppnades jordens källor upp 1Mos 7:11
Detta kommer allt att ske 2028.
G. Om vi nu tittar på skapelsen femte och sjätte dag, och vad jag profeterade om dem i förhållande till de årtusendena, så hittar vi ytterligare att tecken på vad som skulle ske i det fjärde årtusendet. Jag förutsade din död från början av skapelsen son. Och hur gjorde jag det? det är i det faktum att dag 5 och 6 var de enda dagar som jag skapade levande varelser, med livsanda i sig. Dag 5 skapade jag fåglar och havsdjur, och dag 6 gjorde jag markens djur, och människorna. Under de första 4 dagarna fanns inget djurliv, eller människoliv. På detta sätt förutsade jag att människan skulle vara döda till synd, i exakt 4 dagar eller 4000 år, innan Messias, du min son, skulle ge dem liv. Efter detta skulle mänskligheten bara ha 2 dagar eller 2000 år att leva på jorden, tills du skulle komma tillbaka, och sätta upp ditt ärorika sabbats "fredsrike" kunungsliga välde.
J. Ok Far, så vad vi har lärt oss än så länge i den otroliga 7 dagars skapelse berättelse, är att du hade allting klart, även innan du la grunden. Du visste att människan skulle falla och synda, under första årtusendet, och berättade om det i skapelsens första dag. Du visste att människan skulle bli befriad från dödsdomen som den synden förde med sig, av en Messias, under jordens fjärde årtusende, och berättade om det i den fjärde skapar dagen. Du visste om Noah i det andra årtusendet och berättade om det i den andra dagen. Vilket är en stor profetia om vad som skulle hände i det sjätte årtusendet, i tiden för min återkomst. Och dag tre förutspådde du om Mose och Israelernas befrielse, som också var ett massivt event som visade på vad som skulle ske i det fjärde årtusendet, när jag kom första gången.
G. du har förstått min son. Och nu kommer vi till den femte dagen av skapelsen. Kommer du ihåg vad jag profeterade skulle hända under det femte årtusendet den femte dagen?
J. Ja Far, det var den dagen som hjälparen skulle komma till människorna, en fräsch helt ny utgjutelse av den Helige Ande.
G. Så sant son, 40 dagar efter din död, flyttade du hem till himlen, och 10 dagar senare, kom pingstens dag
filmsnutt ca 1.05 in
I filmsnutten får man se hur den Helige ande kommer över dem i övre salen,
G. Och det fortsätter än idag. Och hur förutsade jag att detta skulle ske under det femte årtusendet, iden femte skapelsedagen? Jag gav liv till allt i vattnet under den femte dagen.
J. Ja Far, du liknar den Helige Ande vid levande vatten i ditt ord. Faktum är att du hade mig predika; Om någon törstar så kommer han till mig, så ska jag ge honom det levande vattnet, av hans innersta skall levande vatten flyta fram. Joh 7:37-38. men du talade om detta; att de som trodde på mig skulle få Anden, för den hade inte ännu blivit given Joh 7:39
G. det är sant son, även Peter förstod att profeten Joel sagt detta
Det ska ske härefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött ...
Joel 2:28 Apg 2:17
Detta gäller de två sista dagarna dvs. de två sista årtusendena, innan änden kommer, år 6000, och fredsriket upprättas. Med andra ord så profeterade Joel, att Anden skulle bli utgjuten i början på det femte årtusendet eller år 4000 -6000
Skapelse profetia Vattnet överflödar av liv 1 Mos 1:20-21
Årtusendets uppfyllelse Helige Ande utgjuts ( levande vatten)
Apg 2:1-4
En av de första saker människor profeterade, när den Helige Ande började röra sig genom dem, var den sanning vi talat om idag min son, är att min skapelse berättelse på 7 dagar, berättade om de jordens 7000 år
Barnabas 70-130 A.D. skrev om det i det andra århundradet.
15:3-5
Om sabbaten skriver han i början av skapelsen;
och Gud skapade med sina änder i sex dagar, och slutade på den sjunde, vilde och välsignade den dagen.
Lyssna barn, för detta betyder det, att han skall få ett slut på allt efter 6000 år, för, för Herren är en dag som tusen år, och han själv är ett vittne till det när han säger;
Se för Herren ska en dag vara som tusen år.
Därför barn om 6 dagar d.v.s. 6000 år kommer allt komma till sitt slut.
Och han vilade på den sjunde dagen
det betyder, att när hans son kommer och förpassar den laglöse och dömer de orättfärdiga, och ändrar sol, måne och stjärnor, sedan ska han sannerligen vila på den sjunde.
Hippolytus 170-235 A.D.
Och 6000 år måste ha fullbordats, för att sabbatens vila ska kunna infinna sig, den Heliga dagen, när Gud vilade från allt verk. För sabbaten är det sorts emblem av de heligas framtida Kungarike, när de ska regera med Kristus När han kommer från himlen som Johannes säger i Uppenbarelseboken; för en dag med Honom är som tusen år. Så eftersom Gud skapade allt på 6 dagar, betyder det att 6000 år måste fullbordas.
Lactantius 240-320 A.D.
Därför att allt Herrens verk blev fullgjort på 6 dagar, så måste jorden fortsätta sin bana i 6 årtusenden. och som Gud arbetade i 6 dagar med att skapa en sån underbar värld, så måste hans religion och tro arbeta under 6000 år, medan ondskan råder och styr. Och om igen, sedan Gud hade blivit klar med sitt arbete, vilade på den sjunde dagen och välsignade den; så kommer det ska att efter 6000 år måste all ondska bli förpassad från jorden, och rättfärdighet regera i tusen år. Och det ska li vila från det jobb som jorden länge behövt uthärda.
J. Ja Far det betyder att det är bara den sjätte dagen kvar tills fredsriket kan komma. Och du har ganska nyligen låtit människorna komma fram till den sorts teknik de behöver för att det ska gå i uppfyllelse-
G. Det är sant son, jorden kommer komma till sitt slut under 2028, och 7 år innan detta, kommer en man att resas upp till en global position, en mycket ondskefull man 2021 denna man har i mitt ord fått namnet antikrist, eller den laglöse. Och han kommer bli bebodd av Satan.
Och han kommer alla stora och små, unga och gamla, tjänare och fria, att ta ett märke i sin hand eller i sin panna, så ingen kan köpa eller sälja som inte har märket.Upp 13:16-17
Och hur profeterade jag att antikrist skulle uppstå under det sjätte årtusendet? Jag skapade människan under den sjätte dagen, och satte honom att lägga allt under sig, och underkuva alla levande ting som rör sig på jorden. Detta berättade om en man som skulle ha ett nummer 666 Upp 13:18 (eller namnet Allah är gud egen anm) Och runt 2025, ca 3,6 år innan slutet, kommer han utnyttja alla människans moderna teknologier, satelliter, datorer, vapen, rfid, gps, et.c för att underkuva alla jordens folk, och ta herravälde över alla nationer, kungar och tungomål. Upp 13:7
Skapelse profetia Mannen underlägger sig jorden 1Mos 1 :26-28
Årtusendets uppfyllelse Mannen underkuvar hela jorden
Upp 13:1-18
Satan jobbar riktigt hårt i dessa sista dagar min son, att få folk att tro att jorden är flera miljarder år gammal. för han vill inte att sanningen om min 7 dagars skapelse berättelse att bli känd eller trodd. Han vill inte att jordens befolkning ska förstå att jordens förstörelse närmar sig. Han vill att hela världen ska vara blinda. Men var så säker, jorden närmar sig först nu att bli 6000 år gammal. Och när den når den åldern, kommer jag sända dig, under trumpetens ljud
Men strax efter den tidens vedermöda.. ska de se människosonen komma på skyn , Matt 24:29-31
Och då ska resterna av ditt Heliga folk som klarat sig genom vedermödan få komma till dig, de rättfärdiga få, som klarat sig genom antikrist regering, utan att ta hans märke, och jag ska bränna sönder jordens ansikte, med antikrist och alla ogudaktiga syndare. Sedan ska jag göra en ny jord, där rättfärdighet ska råda.
Då ska himlarna förgås och jorden brännas upp och de verk som är på den. Nya himlar och ny jord förbida vi efter Hans löfte.
2 Petr 3:10-14
Och jag ska sätta ner dig och din brud på den, och jorden ska ha kärlek och fred i tusen år. Åh Herrens härlighets dag, och ditt sabbats regerande, är bortom mänsklighetens förståelse. Men bara de renhjärtade kommer att vara där.
J. Jag har gått för att göra rum, så att där jag är, där kan du också få vara. Jag kommer mycket snart.

https://www.youtube.com/watch?v=6AvxP5pRWsY

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar