tisdag 18 april 2017

Rob Bell föreslår ignorera Bibeln

Kristna Pastorn Rob Bell föreslår att vi ska ignorera Bibeln för att hjälpa kyrkan ”att fortsätta hålla sig relevant”!

Under en speciell alla hjärtans dag episod av Super soul sunday = super själ söndag, på OWN, frågade Oprah sin andliga rådgivare Rob Bel om han trodde kyrkan var nära att acceptera homosexualitet och äktenskap mellan samkönade.

Han svarade, vi är ögonblick borta från att kyrkan accepterar det, och att kristna behöver sluta förlita sig på de helga texterna som bas för sitt motstånd mot homosexualitet:

Jag tror kulturen redan är där och kyrkan kommer fortsätta vara ännu mer irrelevant när de citerar 2000 år gamla brev, som bas för sitt försvar. När du framför har dig människor av kött och blod, som är dina bröder och systrar, mostrar och farbröder, medarbetare och grannar och de älskar varandra och vill bara gå igenom livet med någon.”

Bell och hans fru Kristen, diskuterade sin bok om äktenskap, The zimzum of life = Livets …… , med Oprah Winfrey, när ordväxlingen ägde rum. Boken ger oss ”en ny förståelse om äktenskap” vilket Bell verkade antyda också inkluderar homosexuella par.Han fortsatte med en del av sitt resonemang om accepterande av homosexualitet:
Ensamhet är inte bra för världen. Vem du än är, oavsett sexuell läggning, så är det totalt normalt och hälsosamt att vilja ha någon att gå igenom livet med. Det är centralt för människosläktet. Vi vill ha någon som går med oss på resan.”Kristen Bell la till:
Giftermål oavsett sexuell läggning, är en gåva till världen, för världen behöver mer inte mindre kärlek, trohet, förbindelser, tillgivenhet och offer.”Många kyrkor vägrar att erkänna samkönade äktenskap, inklusive Katolska kyrkan. Påven Francis har klargjort att äktenskap ska vara mellan en man och en kvinna.
Bell o andra sidan, är ingen främling för teologisk kontrovers. Hans bok Kärleken vinner, vilken utmanade och bortförklarade de evangeliska föreställningarna om helvetet, fick igång stark kritik från andra pastorer.

The zimzum of life = livets ??? 
Här kommer en förklaring av zimzum ifrån wikipedia, zimzum är:
(Kabbalah) The self-imposed "withdrawal" of a part of God to enable the creation of the universe, as described by Isaac Luria =
Kabbalah) Den självpålagda "tillbakadragande " av en del av Gud för att möjliggöra skapandet av universum, såsom det beskrivs av Isaac Luria


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar