söndag 23 april 2017

Laodicea syndromet

LAODICEA SYNDROMET 
Under första århundradet efter första församlingen bildats, och evangelium hade spridits lavinartat, så uppstod en monark, som sa att om man inte tillbad honom, skulle man dödas, och det var under denna tid som Jesus, gav den sista aposteln Johannes sin uppenbarelse, och breven till de olika församlingarna.
Det budskap han fick till församlingarna, var till dem, men också till sin framtida församling, ända fram tills han ska återkomma.

I Uppenbarelseboken är det första som skrivs, brev till sju församlingar. Varje församlingsbrev, var till en samtida församling, men gällde också för en framtiden. Det finns de som säger att de sju kyrkorna också representerar kyrkorna under specifika århundraden genom tiderna.
Upp 3:14-22
Skriv till Laodicea, Så säger Han som är Amen, det sannfärdiga, trovärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse.
Jag känner dina gärningar du är varken kall eller varm, jag önskar du vore endera. Men eftersom di inte är någondera utan ljummen, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, och behöver inget, men du vet inte att just du är, eländig, ömkansvärd, fattig, blind och naken. Så köp av mig guld luttrat i eld, vita kläder att kläda din nakna kropp med, och salva till ögonen, så de kan se. Jag tuktar alla jag älskar, så gör nu bättring med all flit. Se jag står för dörren och bultar, om du öppnar, kommer jag in och håller måltid med dig. Den som vinner seger får sitta med mig på min tron, liksom jag vann seger och får sitta på min Faders tron. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingen.

Begynnelsen = grekiskans arkei = upphovsman, början, et.c.
Laodicea betyder domens folk / folket i domen eller ett dömt folk, ljummen är bara beskrivningen av hur församlingen är. Så vi har här ett meddelande från skaparen till sitt folk som lever i domens dagar, eller nära den undersökande domen.

Laodiceas budskap är ett väckelse budskap till Guds församling.
Varför valde Gud Laodicea att dra paralleller från , till folket i sista tiden? Laodicea låg bara 50 miles = ca 8 ,5 mil sydost om Filadelfia, när Jesus föddes hade Laodicea bara ca 50 000 invånare, men i sin storhetstid hade de ungefär 150 000 invånare, det var ingen liten stad. Laodicea befolkades med ca 2000 familjer bestående av judar, och syrier, som flyttades dit från fångenskapen i Babylon. En annan intressant liknelse för Guds folk i sista tiden som är kallade ut ur det andliga Babylon.

Laodicea låg på en bergsida söder om en dalgång floden Lykos rann genom dalgången (ca 16 in karta) Hieropolis låg på den norra sidan om dalen, i dagens Turkiet kallas det Pummelkalle, ser ut som ett bomullsslott. Vattnet innehåller kalsiumkarbonat, och hade medicinska egenskaper, folk kom dit för att dricka vattnet, och bada i det naturligt varma vattnet ca 35 grader. Ca 2 mil från Laodicea låg Kolossi, men helt tvärs emot vattnet i Heiropolis, så var vattnet där iskallt. Laodicea, låg en bit från floden, så de hade inget eget vatten, så eftersom det var en rik stad, byggde de en akvedukt, för att ta varmt vatten från Hieropolis. Vattnet från Hieropolis hann kallna på vägen ner till Laedicea, och det kalla vatten man hämtade i Kollosi, han bli ljummet i värmen. Så Laodicea fick ljummet vatten från bägge ställena.

Jesus valde att tala till Laodiceas församling på ett sätt de förstod mycket väl. Han sa ni är inte helt avgjorda för mig.

Vad menas med att vara andligt varm?
Att man är passionerad för Jesus och delar evangelium, villigt och glatt, att vara intensivt engagerad, helt enkelt brinna för Jesus.

Vad innebär det att vara andligt kall?
Att vara ifrån Guds eld, att kunna se att du behöver värme, men sakna egen kraft att ta sig fram till elden. Det är samma sak som att vara världslig, att vara upptagen med de förgängliga nöjena i denna världen.

Vad betyder det att vara andligt ljummen?
I dag kan vi kalla det för att göra någonting halvhjärtat, motsatsen till att vara entusiastisk, i avsaknad av energi och spänning. Ljumma är de som vill ha det bästa av bägge världarna, och ändar upp med ingendera. De vill inte ge upp sitt anspråk på himmelska ting, men vill heller inte ge upp de saker som finns i världen. en ljummen person är ingen riktigt världslig, men inte heller en god kristen.

(Eftersom jag själv gillar denna kommentar, som finns hos adventisterna lägger jag till den.)
"En typisk Laodicea kristen är nöjd med sakerna som de är, och stolt över de små framsteg han gjort".
Vi bör vara nöjda med vad vi har, men aldrig med de vi är i Kristus. Vi behöver hela tiden fördjupa oss i Guds ord, och vår egen vandring med Jesus. Vi är ljumma när vi spenderar mer tid med andra saker än vi gör med Gud.

Varför säger Gud jag önskar du vore kall eller varm, varför inte bara jag önskar du vore varm?
Gud vill inte att någon ska vara långt ifrån Honom, Han säger att det är säkrare om vi är kalla än ljumma. Det är faktiskt bättre att vara på avstånd, för då kan man se att det är någon man saknar, (fryser du och ser en eld så dras du dit) än om man tror att allt är ok, när man i själva verket inte alls är ok. Att vara delvis frälst, är samma sak som att vara totalt förlorad. Jesus själv sa, ge mig allt eller inget.

Laodicea´s värsta dilemma är inte att den församlingen är ljummen. Laodicea var snuskigt rika, de var Mellan- -Österns wall street, de var ett bank center i sina dagar, de exporterade guldmynt till medelhavsområdena, och resten av världen. När ett stort jordskalv skakade staden 60 A.D. sa Romerska regeringen, vi kan hjälpa er, och lyssna på svaret de gav. den romerska historikern Tacitus berättade att de utan hjälp från dem, byggde upp staden av de egna medlen. De gjorde inget halvdant arbete heller, de gjorde staden till och med vackrare än den varit förut, det var så rika de var.

Och Jesus gav dem en chockerande nyhet, trots allt guld ni har, är ni andligt bankrutta, fattiga. Ni gläds över era rikedomar, men ni är bedrövligt fattiga.

Hur är det med oss idag? 
Vi lever förmodligen i den rikaste tidsperioden någonsin, på sått och vis rikare än de rikaste kungar, materiellt sätt. men hur är det andligt sett? Guds ord är mer värdefullt än guld. Men även mad all Biblisk kunskap kan vi vara andligt fattiga. Det är lätt att ha huvudet fullt av kunskap, men hjärtat tomt på Gud. Gud vill att kunskapen vi har i våra huvuden, ska förflyttas också in i våra hjärtan. Han vill att Hans kärlek ska påverka oss, så vi i vår tur påverkar andra. det är den rikedom han vill att vi ska ha, annars blir vi bara rika på information, men andligt fattiga.

Laodicea var kända för sina framstående medicinska kunskaper, och skolor. Enligt historikern Strubble, så fanns det en erkänt duktig ögonläkare där. De tillverkade olika typer av mediciner där, och en av de mest berömda var en medicin för ögonen, och den exporterades över den då kända världen.
Så Jesus sa, kan ni inte se ironin, ni har en ögonläkare i er mitt, men ni är blinda. Ni tillverkar medicin för världen, men kan inte se. Ni behöver inte ögonläkaren, ni behöver Mig, den store läkaren.

Förutom att de exporterade guld och mediciner, så tillverkade de också kläder, som de även exporterade. Det kan sägas att Laodicea var som en kombination av Wells Fargo, Kaiser Parmenente, och Gucci. Deras får var kända för sin svarta mjuka, glansiga ull, denna sorts ull fanns ingen annan stans. och de gjorde vackra svarta kläder som speciellt damerna gillade, och de exporterade dem över hela världen.
Så Jesus sa, ni som gör vackra kläder åt hela världen, är andligt nakna. Ni kanske kan mode, och ser bra ut på utsidan, men på insidan är ni nakna.

Budskapet till Laodicea var som en stor alarmklocka. Det värsta var inte att de var ljumma, fattiga, blinda, nakna, eländiga, och ömkansvärda, det var att DE TRODDE DE VAR OK. Församlingen i Laodicea såg det inte ens. Problemet med syndens natur, är att vi inte kan se eller känna igen vad den gör med oss. Vi tror vi är ok, fast vi har en dödlig sjukdom.

Ett Laodicea´isk sätt att se på saker är att tänka, detta skulle den behöva höra, och tänka på någon annan än sig själv. Kort och gott att tänka att ett budskap hänvisar på någon annan än mig själv. Det är mänskligt att tycka att ett budskap är till någon annan än sig själv. Om du inte tror att detta budskap gäller dig, då är det med stor sannolikhet så att det angår just dig.

Vi är utblottade, utfattiga, finns det något hopp för oss? Jag äskar vad John Flavel sa "människans extrema tillstånd är Guds möjlighet"

(Jag gillar detta uttryck med, så jag lägger in det också.)
"Det enda hoppet för Laodicea är en klar sikt (förståelse) i var de befinner sig inför Gud, en kunskap av naturen av deras sjukdom".

Även om det inte fanns mycket positivt att säga till församlingen i Laodicea, så har de del i löftet.
Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron, liksom jag själv vunnit seger, och satt mig med min Fader på hans tron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar