lördag 15 april 2017

Gravsugning, Helige ande bartender, Toking in Helig Ande

Det jag hittat nu, går fortfarande i samma spår, villoläror.
Grav sugning, Helig Ande bartender, Toking= röka marijuana, eller tobak i Anden
1. Ämnet vi ska ta upp idag, är faktiskt tre saker, som på sätt och vis är besläktade med varandra.
En är idén med gravsugning, helig bartendning, och något som känns än mer respektlöst, röka i anden. åt oss börja med gravsugning.
2. På sätt och vis är det enkelt för oss, för det är ju inte svårt, egentligen. Det är inte svårt att analysera dessa saker, men samtidigt är det jobbigt att tala om dem.
Och det gör mig tacksam för de i den bredare karismatiska rörelsen, som ser detta och ropar, FEL!
Å andra sidan är det förvirrande, varför inte alla kan ropa, fel.
I vissa saker vi tar upp, kan man kanske ha en debatt, om rätt eller fel, men jag kan inte se att man kan det i det här.
När vi talar om fenomenet gravsugning, utifrån vad jag har läst och hört.
Om det finns någon därute som vill försvara detta, och vi på något sätt missförstått, så för all del hör av er.
De går ut och lägger sig på gravar, för att suga i sig smörjelsen från döda gudsmän/kvinnor.
1. Idén att vi ska kunna suga i oss smörjelse. Jag tror att dessa gudsmän som levde på 1700-1900-talets början, som påverkade människor mycket, skulle inte de personerna vara de första, som skulle säga, du kom till min grav och la dig på min gravsten, mina ben är därinne fullständigt nedbrutna, jag har varit uppstånden, jag är i min nya kropp i Guds närvaro, och du tror att någonstans i Boston eller Cambridge, är min smörjelse
2. en del av våra tittare vet, en del inte, eller känner till namnet kathryn Kuhlmann, hon var en flamboyant (teatralisk, prålig, överdriven, extravagant) evangelist, helare, talare, från 70-talet mestadels, hon var lite udda, ovanlig.
Hon var stadig,
(i sin tro) bara lite udda, och Gud använder en del udda människor, tack och lov.
Jag kan föreställa mig någon som går för att lägga sig på Kathryns grav, och Kathryn kommande skrikandes, res dig upp, vad gör du, detta är bisarrt, det här är konstigt.
Detta har en bismak av nekromanti, det har en farlig demonisk, bismak, försök att kontakta de döda, och trolla upp döda andar.
1. Jag tänker på historien i G.T. (1 Sam 28) där Saul är så smärtfylld inuti, där anden övergett honom, och Samuel har dött, så han går till Endor
och kontaktar denna häxa och säger, kan du ta upp honom från dödens åt, sheól, och även Samuels ord till honom, vad gör du?
2. och för att Samuel skulle visa sig för Saul, handlade bara om domen, inget förmedlande av något slag, annat än ett budskap om att Saul skulle vara med honom nästa dag.
Om igen måste jag säga att detta förundrar mig, det förundrar mig varför folk gör det, och varför folk inte universellt tar avstånd från detta, i den större delen av det karismatiska arbetet.
Gud välsigne de människor som säger detta är fel.
Detta är ett sorgligt exempel av konstiga och farliga utövningar.
1. Sedan har du motsvarigheten, det som också bekymrar mig en del, att det inom popkulturen finns ett par gravar som rockmusiker går till, en finns i Graceland, Elvis Presley, den andra i Paris Jim Morrison.
Min fru och jag har tagit med studenter till Paris, och det är alltid 3-4 st som säger, kan vi gå och se Morrison´s grav, och de visar webb sidor och magasin artiklar, där pop artister berättar att en av de bästa saker de gjort är när de åkt till Graceland och låg på Elvis grav, eller de åkte till Paris och Morrison´s grav.
Morrison´s gravplats r inget speciellt, men de lägger sig där, och tror bokstavligen att de sugit upp något från Morrison, som ska förbättra deras uppträdande, prestanda, eller låtskrivande.
2. Tragedin är, att kanske har de det, vilket är ännu märkligare, för vi skulle veta, vi vet ju, att det som kommer upp , inte är från Jim Morrison, utan en oren ande.
1. Jag ska välja en evangelist, för det är lätt att hitta på webben, Rodney Howard-Brown ursprungligen från syd Afrika, han är en självutnämnd Helige Andes bartender, det är den beskrivning han använder i sin litteratur. Och han talar om det på samma sätt som en bartender mixar drinkar, och sedan ger den till dig.
Mitt jobb som en helig andes bartender är att förmedla den helige ande och sedan dela ut den.
Som om den helige Ande är något jag kan fördela ut över någon.
2. Det är inte så olikt någon som säger, Jag är en Helige Andes servitör, eller kock, som serverar den helige Ande.
Jag är mer intresserad av varför han relaterar det till bartendning, vad är det för effekt på folket med vad han nu förmodas dela ut på folket.
1. Jag tycker det är intressant, denna ldé, för Ef 5:18 är så klart, var inte druckna av vin för det leder till oskickligt leverne, låt er fyllas av ande.
2. Här är min fråga; de som tar emot vad han ger ut, som en helige andes bartender; Hur påverkar det dem?
de agerar som knäppskallar, gör de inte?
De beter sig som om de vore druckna, desorienterade och konstigt.
Det är inte som om han säger, jag serverar en andlig måltid åt er, festa vid Guds bord, så att säga, utan det är; Jag är här för att överföra till dig något som får dig att uppträda bisarrt och dåraktigt.
1. En annan sak som är svår för mig, och jag hoppas våra tittare kan greppa denna idé; Jag ser det som så respektlöst mot den tredje personligheten i den Treenigheten.
Den Helige Ande är en person, som nämns genom hela skriften, med personligt pronomen som han, honom, och han har en möjlighet att sörja.
Du kan sörja Anden, han har en personlighet, han har en interaktion i treenigheten.
2. Idén att han kan hällas upp, förberedas och serveras, som om han vore ett ämne, är en aning stötande.
1. Det för oss över till iden att han är en styrkan, energin i rummet eller nåt sånt, vi kan kalla in energin, jag kan ha energin flödande genom mig, och jag kan fördela den ut, till dig.
Vi ser detta även med de som får folk att falla i anden, idén att anden kommer genom evangelisten, ut genom mina händer, och över dig.
2. Låt mig ställa en fråga till dig. Om en person är fylld med den Helige Ande, om de mött den Helige Ande på ett anmärkningsvärt sätt, skulle man kunna förvänta sig att de uppträdde på ett sätt, som om de vore druckna eller desorienterade?
1. Jag tror att när vi ser på Bibliska exempel, det som alltid hoppar ut från sidan för mig är, demonisk, ironiskt nog på en gravplats igen, han är inte vid sina sinnens fulla bruk, han är inte klädd, folk säger han är så vild, och skriker, m.m. Han möter Jesus och genom den helige andes kraft, blir han vid sina sinnen igen.
Det står att de kommer till honom och han sitter, han är klädd, han sitter vid Jesu fötter. Mark 5:1-20
Och detta är att vara vid sina sinnens fulla bruk, motsatsen till att vara besatt.
2. relaterar inte Bibeln att vara drucken med att vara fylld med den Helige Ande?
1. Det är två olika saker på två motsatta sidor.
2.Efesierbrevet Var inte drucken av vin, var i stället fylld med den helige Ande. Han säger inte att vara fylld med den Helige Ande är samma sak som att vara drucken. Han säger att det är motsatsen, vilket är helt begripligt.
Alkohol är hämmande,(avtrubbande, nedtryckande) som gör dig ohämmad, för det hämmar, vishet, omdöme och logiskt tänkande, det är därför människor slappnar av, under dess influens. Självkontroll, omdöme och logiskt tänkande blir nedtryckt.
Den Helige Ande är inte avtrubbande, han stimulerar, självkontroll, Gudomligt leverne och helighet i människors liv.
Han trycker inte ner, människors möjlighet till självkontroll, eller motorisk kontroll.
1. Olikt demonisk besatthet, så besätter inte den Helige ande oss.
Vi upplever inte flera timmar av dagen, som om vi inte hade en aning om vad vi gjorde eller var vi var, för den Helige Ande besatt oss. Den Helige Ande arbetar genom oss, och som du sa förut, Andens frukt, vad som manifesteras ur mitt liv, för att Anden rikligen bor i mig, är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, trofasthet, och självkontroll.
2. Det finns en märkbar skillnad mellan hur den Helige Ande fyller en människa, och hur en demon besätter en människa.
En människa som är besatt av en demonisk ande, den anden vill utöva kontroll och manipulation över personen, för att överväldiga den.
Den Helige Ande arbetar efter principen att personen är dess undersåte (underlydande)
Det är en helt annan princip.
Och när det fås att se ut som att vara fylld med den helige Ande är som att vara besatt av en ande.
1. Det är en bedrövlig parallell.
Den tredje idén passar in rätt så väl nu då, som är super populärt med ungdomskulturen, denna om att röka på i anden, Toking är slang för att dra in ett bloss av marijuana.
Så idén är nu att vi ska dra likheter mellan den helige Ande och röka en joint (slang för drogbaserad cigarett) som fördunklar vårt sinne och övertar vår förmåga.
Och intressant nog tar de upp att du vill bli hög, på den helige ande, samma sak i helig andes bartendning.
Ordalydelsen du vill dricka djupt av den Helige Ande, när du kommer till baren.
2. Det är lustigt, för det är aspekter med den sortens tal, som jag tror är ovisst; Men jag kommer ihåg mina tidiga dagar som kristen och hur folk sa, bli inte hög på droger, bli hög på Jesus.
men ingen trodde, och det fanns aldrig i ens sinne, att bli hög på Jesus betydde bete sig som en dåre, som var hög på droger.
Och det är vad dessa kommunicerar, de föreslår inte Jesus eller den Helige Ande som en ersättning för berusning, utan en annan form av berusning.
1. Det är den viktiga punken, gör inte så mer, fyll dig med anden i stället. Utan nu säger man, som du blev hög på det där så kan du bli hö på detta, eller till och med mer påverkad.
Det finns en man därute som har en webb sida, som han kallar åskans söner, han heter John Crowder, han är rese evangelist, som går ut på traditionellt pingst-väckelse vis.
Hans stora budskap är, vi ska förlossa drog och alkohol kulturen, så han drar alla dessa bartendning ord, alla dessa röka på konsepten, och vill införliva dem i den kristna världen.
Han åkte ut på en tillbedjans tur med Benjamin Donn, och namnet på denna 16 städers turné som kallades den druckna äro turnén.
Och jag tänkte för mig själv, vilket sorts vittnesbörd, blir det för samhället, att en predikant en rese evangelist, kommer till stan, och på anslagstavlorna, webbsidan och t-shirten står det den druckna äro turnén.
Det känns att man med detta har överskridit gränsen.
2. Jag känner inte dessa personer personligen eller så, och det gör väl inte du heller. Men de projicerar (förevisar) sina egna tjänster på internet, och genom olika saker, så de inbjuder till nån sorts utvärdering av deras arbete.
Denna druckna äro turné, var det bara ett smart sätt att få folk att komma in, var det riktig predikan om evangeliet, eller var det för att folk skulle få smaka på en berusning från Gud,
1. Detta är ett exakt citat från deras turné sida, att man skulle röka på Herren tills man var fullt besatt.
Tänk på den benämningen, röka på Herren, röka på Anden, tills man når full besatthet.
För mig så tar de bort Helige Ande så mycket, från den tredje personen i treenigheten.
En person som kan bli tillbedd, en person som man kan ha samspel med, som älskar oss.
2. Och som gör sitt verk som han vill.
1, Och det inkluderar att medla för oss när vi ber, genom den Helige Andes kraft. Eller när han gör sitt verk, med sina gåvor i församlingen och så vidare.
Jag tycker bara, att när man tänker på den helige andes bartendning, grav sugning, eller röka på i anden, så har man gått alldeles för mycket över vad som kan godkännas, och man behöver återvända och ha ett bra Bibelstudie om vem den Helige ande i skrifterna verkligen är.
2. Och om igen, Gud välsigna våra goda bröder och systrar, i den karismatiska rörelsen som skriker felaktigheter.
De som säger vi tror på den Helige Andes verk, och vi tror att Gud gör stora, och ibland ovanliga saker, men deta är något som de som har urskiljningsförmåga måste säga, vi ska inte ha något med detta att göra.
Gud välsigna dem, och vi ska befinna oss bland dem.
Det finns många webb sidor som utnämner sig själva till urskiljnings tjänster, jag hittar inte mycket gemensamt med dessa webbplatser.
Det känns som de nominerat ett otroligt ord, och ordet är urskiljning.
Jag håller inte på med urskiljnings tjänst som de gör, som de gör på internet, men jag är för urskiljning.
Och titta på en person som tror att vägen till att få kontakt med Gud, är genom grav sugning, att bli full i anden, eller behandla Jesus som om han är en Marijuana cigarett, det behövs inte mycket urskiljning för att säga det är fel.
1. Vi hoppas ni med har urskiljning.


Vad innebär det att röka in anden?

Att röka in anden, är enkelt uttryckt att sätta ihop dina fingrar, och låtsas röka en joint, men det är i själva verket anden man suger in, genom munnen, inga farliga droger.
Det ser ut som om du röker en marijuana cigarett, men det är ett överföring från den allsmäktige Gud.

Jag utmanar dig idag, att röka in anden.
Att röka in anden är en idé, från den helige ande, för att störa de religiösa fästena, för att störa religiösa demoner, störa religiösa andar från helvetet, och få kyrkan in i friheten, och tillåta friheten i Jesus Kristus, så att du kan två saker; ära Gud, och njuta av honom.

Ett av de första löften jag fick från Gud, när jag blev född på nytt, i oktober 1999.
Den helige ande kom till mig, jag var en trollkarl, en drogmissbrukare, och han sa, jag ska göra dig mera hög, än alla drogmissbrukare, och jag ska göra dem avundsjuka av hur mycket mer hög jag kan få dig, sa herren.

Jag fick det löftet den dagen jag blev frälst, och tog emot Jesus.
Det var som om 10 000 watts elektricitet svallade genom kroppen.

Och nu, bara de sista månaderna, har denna profetia blivit uppfylld, och fortsätter att bli uppfylld, dag efter dag, när jag blir mer och mer hög.

Jag utmanar dig, rök in anden, jag får samma överföring, när jag lyfter upp händerna, med vartenda andetag.

Vad är det Bibliska begreppet, för att röka in anden.
Det finns en teologi bakom det och det är detta,

Job 33:3 Guds ande är det, som har gjort mig, den allsmäktiges fläkt beskär mig liv.

Hes 37
den helige ande utmanar Hesekiel, profetera till andetaget människosonen, profetera, och andetaget av liv, och fylla upp denna armé, och de ska bli en stor armé-

Vad är nyckeln?
Andetaget, helige ande och andetag, i hebreiskan, ruach är samma sak ande och liv, ju mer liv, ju mer ande, ju mer ande ju mer liv.
Vad är nyckeln?
Din tro, ta emot den helige ande av tro, den helige ande blir inte störd eller förolämpad, av att man röker in anden.

Vad som blir stört, och förolämpad, är religiösa fästen och de religiösa demonerna som förlorar mark, ju mer den apostoliska kyrkan röker Jehova wanna, dricker godka (vodka fast Gud) och skjuter upp lite thehelia ( den helige ande, ihopdraget, min gissning) röka jovaman, det är sånt som förolämpar sinnet.
En helig avskalning från religionen som Gud allsmäktig planerar, så kyrkan blir fri att ära Gud och om igen njuta av honom

Så jag vill utmana dig, rök på anden, och låt inte religiösa demoner, förvilla dig att röka på anden är fel, kränkande.
Det är kränkande, men det är till fallna sinnen och demoniska fästen.
Så rök på anden i Jesu namn.

https://www.youtube.com/watch?v=pxunCIEI-18


Kom ihåg att dessa unga män behöver förbön. John Crowder, omnämns ovanför. kortar av med J.

Låt oss se vad John Crowder är värd för?
Vad lär han ungdomen?
Vilka är hans exempel?

Mina älskade tro inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud; ty många falska profeter har utgått i världen. 1 Joh 4:1

J. Jag vill bara uppmuntra dig att luta dig tillbaka, och ta en liten tur, på den mystiska heliga andes matta.
Ok, så jag gissar att vi hoppar upp på den mystiska mattan! Håll i er, nu åker vi.

J. Vi har sugit i oss lite oliv träd från Olivlunden i Getsemane, och vi har sniffat lite jord från vår Herre och frälsare, vi har rökt bebisen Jesus.

Så jag antar att man börjar med att röka bebisen Jesus?

De varda mättade av ditt hus rika håvor, och av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka Ps 36:9

Vi presenterar John Crowder, Benjamin Dunn, och ibland David Vaughan.
Upplev de övernaturliga nöjena av Jesus Kristus!
Extatisk tillbedjan utan nyktra uttryck.
1.19 in
Din kyrka är kanske inte redo för detta.
Rörig övergivenhet.
Ärofyllt kaos.
Mirakler, helande.
Ovanliga tecken och under.
Kom drick med de feta munkarna.
Vi flyger igenom en del av detta, och går vidare med detta.

J. Jag vill att ni ska hitta er ådra, hitta er ådra. ( han klappar i armbågsvecket, som de gör innan de tar ett blodprov, eller skjuter upp en sil) 2.10 in och så skjuter ni upp Jesus i ådran och berätta vad ni vill ha. (han drar ihop armen som efter ett blodprov, eller en sil)

Och där har vi John Crowders mystiska matt färd!
Sedan plockar du upp våra ungdomar och tar med dem på en färd!

Ta emot cracket, den helige andes, himmelska crack.
Förblindade av knepet att kombinera världsliga saker med andliga ting.
Det påbörjar en nedåtgående spiral som inte slutar, bara fortsätter tills det har dig helt i sitt grepp.

Bedrägeriet går djupare och djupare.
Detta är otäckt, vill vi ha detta för våra barn?

Apostolisk står det på killens keps.
Ilskan och frustrationen förvärras!

En moralisk nedåtgående spiral som går djupare och djupare...
exakt vart är denna mystiska mattfärd på väg?

Jag vet vart det kan gå
Åt samma håll som detta gick
Gud hjälpe oss!

Jim Jones kyrka 1978
De spelade, skrattade, dansade, sjöng, älskade, och de dog.

De som inte kommer ihåg sin historia, är dömda att repetera den.

När ska vi lära oss?
När ska vi tala ut?
När är det för sent?
I Jesu namn, låt oss tala ut nu.

https://www.youtube.com/watch?v=-pHTNZn938g


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar