fredag 28 april 2017

366 Dagar för Män – En Falsk Bibel av Angus Buchan

Angus Buchan,

366 Dagar för Män – En Falsk BibelJag upphör aldrig att förvånas. Angus Buchan har nu släppt en Bibel för män, ja, du hörde vad jag sa, en BIBEL. CUM bokhandel säger;


BIBELN, 366 DAGAR FÖR MÄN AV TRO, av populäre författaren och evangelisten Angus Buchan, erbjuder män Bibelns väsen på ett enda år. Nyckel passager från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken, kommer göra det möjligt för läsarna att få en bättre förståelse för Guds ord och Hans kärlek till oss. Den ger en kortfattad överblick av Bibelns hela nyckel budskap.
Skriftverser är tagna från Nya levande översättningen och har försetts med korta inspirations tankar skrivna i Angus signatur stil. Det kommer uppmuntra till daglig läsning av Bibeln
Denna pocketversion som är lätt att ta med sig överallt, är en väsentlig resurs för andlig tillväxt. Det kommer styrka varje mans tro och kommer inspirera män att leva sina liv överlåtna till Gud.
http://www.cumbooks.co.za/view/70265/the-bible-in-366-days-for-men-of-faith/
S Angud Buchan erbjuder det sanna Bibelns väsen till män, i sin Bibel? Verkligen? Är Angus´s Bibel inspirerad? Varför kände Angus Buchan ett behov av att förkorta/ta bort ifrån Guds Bibel, och skriv sin egen och berätta för människor att den är precis lika bra som den riktiga sanna, när den inte ens kommer i närheten av det?


Guds ord var där i början, Ordet var med Gud, och ordet var fullt ut Gud, Ordet blev kött. Det ordet är Jesus Kristus.
Johannes 1:1,14
1 I
begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud.
14 Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss och vi såg hans härlighet, vi såg liksom en enfödd Sons härlighet från sin Fader och han var full av nåd och sanning.
Hebréerbrevet 1:2
Ha
r han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilket han också har skapat värden.
Psalm 119:89
89
Evinnerligen, Herre, står ditt ord fast i himmelen
Ordspråksboken 30:5
5
Allt Guds tal är luttra; Han är en sköld för de som tar sin tillflykt till honom.
Psalm 119:140
140
Ditt tal är väl luttrat och din tjänare har det kärt.
2 Timoteus 3:16
16
All skrift som är ingiven av Gud, är också nyttigt till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet.


Angus har tagit ut nyckelord i skriften för att läsaren ska kunna få en bättre förståelse för Guds ord? Verkligen? Hur är det möjligt, när alla verser i Bibeln behöver läsas i kontext, inom Bibeln själv, för att Bibeln ska kunna förstås ordentligt och korrekt.
Tar du bort ifrån Bibeln, så tar du bort ifrån Jesus Kristus som är ordet, du förnekar Jesus Kristus.
Bibeln säger att ingen profetia i skriften är upp till varje enskilds persons tolkning. Den Helige Ande hjälper oss att tolka Guds ord och i Bibeln finns det bara en sanning – inte många olika tolkningar – ändå har Angus lyckats samla nyckel skrifter i sin Bbel som kommer hjälpa en att förstå Bibeln bättre. Problemet är att Angus givit oss sin tolkning.


2 Petrus 1:20
20
Men det ska ni framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon enda människas egen kraft utläggas.


Gud säger du ska inte lägga till eller dra ifrån någonting från Hans ord, för du förändrar dess betydelse. Angus gör uppror mot Gud och gör just det.


5 Moseboken 4:2
2
Ni ska inte lägga något till det jag bjuder er, och ni ska inte ta något därifrån; Ni ska hålla Herren, er Guds bud, som jag ger er.


Bara Satan skulle ta bort någonting från Guds ord, så att människor inte kan bli frälsta.
Lukas 8:11-12
11
Så är nu detta liknelsens mening; Säden är Guds ord. Och att den såddes vid vägen, det är sagt om dem som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte ska komma till tro och bli frälsta.


Angus Bibel ger en koncis överblick av nyckel budskap i hela Bibel. Verkligen? Så Angus Bibel är bättre än guds Bibel, eftersom det ger läsaren nyckel budskap! Guds Bibel å andra sidan är helt och hållet nyckel budskapet. Man kan inte börja plocka ut verser och skapa en summerad version av mindre nyckel budskap och tro att man gör kyrkan en tjänst. Du gör en stor otjänst till kyrkan och leder människor rakt till helvetet.
Ordspråksboken 30:6
6
Lägg inte något till Hans ord, på det att han inte må beslå dig med lögn.
Uppenbarelseboken 22:18
18 F
ör var och en som här de profetens ord , som står i denna bok, betygar jag detta; Om någon lägger något till dem, så ska Gud lägga de plågor på honom, om vilka det är skrivet i denna bok.


Angus ger korta inspirations tankar för att uppmuntra daglig läsning av Bibeln? Eller är det han Bibel det gäller? Vilken Bibel talar vi om här? Varför behöver en man uppmuntra dig att läsa din Bibel? Det borde vara den Helige Andes arbete, om han bor i dig.
Här påminner Paulus Jesu Kristi följeslagare hur de hade välkomnat budskapet om Jesus Kristus med mycket glädje som getts dem av den Helige Ande, trots svårt lidande. Och Johannes nämner att anledningen till att vi vet att Kristus lever i oss är genom Anden som Gud gav oss.1 John 3:24).
Hur kunde den Helige Andes närvaro i våra liv demonstrera för oss att Kristus lever i oss? Kommer vi uppfatta Hans kommunicerande och samspel med oss, och han är den som driver oss till att läsa Guds ord, eftersom Han är den som kastar sitt ljus över skrifterna åt oss.
1 Thessalonikerbrevet 1:6
6
Och ni å er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens, i det att ni mitt under stort betryck tog emot ordet med all glädje.


Vad Angus effektivt gjort är att han skapar ett nytt evangelium i sin Bibel, för det är inte Guds hela rådslut.
Efesierna 4:14
14
Så skulle vi inte mer vara barn, inte som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt försöker främja villfarelsens listiga anslag.
1 Timoteus 4:7
7
Men de oandliga kärringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i Gudsfruktan.


Lite felaktigheter förstör sanningen totalt. Angus Bibel är ingenting men jäser då det inte innehåller hela sanningen.
Galaterna 5:9
9
Lite surdeg syrar hela degen.


Guds ord säger oss att vi ska studera Bibeln, rätt dela sanningens ord, men det kan inte göras i Angus Bibel, för den innehåller inte hela sanningen.
2 Timoteus 2:15
15
Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud som en som håller provet, en arbetare som inte behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord.


Guds ord säger att giriga män ska komma och tjäna pengar på dig genom att sälja falska Biblar.
2 Petrus 2:3
3
I sin girighet ska de också med bedrägliga ord bereda sig vinning av er. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer inte och deras fördärv sover inte.


Angus Bibel är en resurs för andlig tillväxt? Verkligen? Så Angus´s Bibel har nu ersatt Guds ord, som vår andliga tillväxt?


Människan ska inte leva endast av bröd, men Bibeln säger ”av varje ord” som kommer ut ur Guds mun. Angus har tagit bort det mesta från Guds ord, och skapat sin egen version som är död som en dörrspik. Människor kommer läsa hans Bibel och fortfarande vara hungriga.
Mattteus 4:2-4
2
Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han omsider hungrig. Då trädde frestaren fram och sa till honom; Är du Guds son, så bjud att dessa stenar blir till bröd. Men han svarade; Människan ska leva inte av bröd allenast, utan av allt det som utgår ur Guds mun.


Guds ord är levande och aktivt, Jesus Kristus lever. Angus´s Bibel är inte Gud ord och är därför dött och kan inte producera någon tillväxt över huvud taget. Angus´s falska Bibel är kantig och kan inte döma.
Hebréerbrevet 4:12
12
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd så och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och et är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.


Guds ord är frälsningens hjälm, och andens svärd, Angus flska Bibel är ingetdera.
Efesierbrevet 6:17
17
Och låt giva er frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.


Angus’s Bibel styrker varje mans tro och inspirerar dem att leva sina liv överlåtna till Gud. Verkligen? Så Angus´s ord har nu ersatt Guds ord. Angus´s Bibel kommer inspirera människor att leva överlåtet till Gud, istället för att lyssna och lyda den Helige Ande.
Guds ord är en lampa för våra fötter och ett ljus på vår trånga vag, det säger inte att extra bibliska böcker är lampan och ljuset för människorna.


Psalm 119:105
105
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.


Falska lärare har smugit sig in och förför massorna, de kommer skapa ”falska Biblar” och människorna kommer läsa dessa fabler, istället för Guds ord och följa en falsk Kristus. Guds ord säger att på grund av deras onda doktriner och uppföranden, så har Gud ett förfärligt straff iordningställt för dem.
Judas 1:4
4
Några människor har nämligen innästlat sig hos er, några, om vilka det för länge sedan blev skrivet, att de ska hemfalla under den domen, ogudaktiga människor, som missbrukar vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår enda härskare och Herre, Jesus Kristus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar