söndag 16 april 2017

Vilddjurets strid mot lammet

Vi studerar profetior för att Jesus säger till oss att göra det. Uppenbarelseboken är ett personligt brev från Jesus till församlingen. Jag kommer översätta en del inte allt.

Alla är överens om att benen av järn i Nebudkadnessars dröm, är Romarriket.
Gud jämför nationer med vilddjur
Benen i statyn stämmer överens med det fjärde vilddjurets tänder av järn, i Daniels dröm.

Dan 7:21-22 
Jag hade nämligen sett det lilla hornet strida mot Guds folk och vinna, tills den gamla kom med domen och gav sitt folk de heliga makt och myndighet.
Det fjärde djuret ska bestå i en eller annan form tills Jesus kommer tillbaka. Det kommer att ändras lite grann, men bestå.

Dan 8 23:25
Mot slutet av deras regering, när de har blivit moraliskt fördärvade, ska en ond kung, en intrigernas mästare, komma till makten. Hans makt ska vara mycket stor, men den kommer inte ifrån honom själv. Vart han än vänder sig kommer han med framgång krossa alla motståndare, hur mäktiga arméer de än har, och han kommer att besegra Guds folk. Han kommer att vara en mästare i bedrägeri och lura många genom att överrumpla dem och invagga dem i falsk trygghet. Utan varning ska han utplåna dem. Han kommer att tro sig själv om så mycket att han till och med kommer att vända sig mot Furstarnas Furste. Men genom att göra det ska han dra dom över sig själv. Han kommer att bli slagen av Guds hand och inte av mänsklig makt.
Detta är samma vilddjur som i;

Upp 17:13-14
Tillsammans med odjuret ska de strida mot lammet. Men lammet och alla de som tackat ja till Guds inbjudan och tillhör lammet och troget håller sig till honom, de ska besegra alla dessa makthavare, för lammet är alla Herrars Herre och Kungars Kung.
Vi ska titta på kvinnan som rider vilddjuret och vilddjuret själv.

Upp 17:4-
I synen fick jag se en kvinna som satt på ett lysande rött odjur. Odjuret var täckt av namn som hädade Gud, och det hade sju huvuden och tio horn.Kvinnan bar kläder av mörkrött, och lysande rött tyg och hon hade vackra smycken, av guld ädelstenar och pärlor, I sin hand hade hon en guldbägare som var fylld av skamligheten och smutsen från hennes sexuella lössläppthet.Och på hennes panna stod det skrivet ett namn, med hemlig betydelse, det stora Babylon, moder till alla prostituerade och alla skamligheter i världen.Jag såg också att kvinnan var berusad. Hon hade druckit sig full av blodet av från de människor som tillhör Gud, från de som blivit martyrer för att de hade spridit budskapet om Jesus. 

vill lägga till en kommentar om färgen på kvinnans kläder, i engelskan står det scarlett = blodsrött (rosenrött i 2:a Mosebok) och purple = lila. Jag har ovan använt mig av levande Bibeln i 1937 är det samma som engelska.
Vi vet att i skriften jämförs en kvinna med kyrka/församling, och därför föreslår vi att hon är Romerska katolska kyrkan.
Den kvinna som beskrivs här är inte en jungfru, utan en sköka. Låt oss göra en jämförelse på detaljerna på denna kvinna, hennes kläder är väldigt lika överste prästernas i gamla testamentet 2:a Mosebok för att vara exakt. Hon härmar sann religion eller sann tro om man föredrar det..
Hon bär blodsrött, lila och guld vilket också översteprästerna gjorde
Översteprästen i Exodus. Skökan i Uppenbarelseboken

28:6 17:4
Efoden ska de göra av guld, Och kvinnan var klädd i 
mörkblått, purpur, rosenrött purpur och scharlakan
tvinnt vitt garn i konstvävnad glänste av guld och ädla 

28;5 18:16
de ska ta av guldet, mörkblåa, ve, ve dig stora stad som 
purpur, rosenrött och vitt garn var klädd i guld, purpur, 
scharlakan
I engelskan finns i båda dessa ställen materialet linne med.

28:15-17 17:4
En sköld ska du göra i samma guld, ädla stenar och 
vävnad som efoden, guld, purpur, pärlor
scharlakan, rosenrött, vitt och du 
ska sätta in stenar........
Du kan ta en snabb titt på henne och säga; det är sann religion. det lär ut samma sak som Jesus Kristus. Men det finns stora skillnader, det hon saknar i sina kläder är blått
När vi tänker på blått som hos Israel stod för rättfärdighet, så är det inte nog specifikt Så vad säger skriften att blått skulle representera.
Översteprästerna Skökan
4 Mos Numeri 15:38-4o Inget lått i hennes kläder 
Och detta ska ni ha till tofsprydnad för hon är en sköka 
för att ni när ni ser därpå, må tänka
på alla Herrens bud och göra efter
dem och inte sväva omkring i era
hjärtans och ögons lustar, som ni nu
löper efter i trolös avfällighet. Ty jag
vill att ni ska tänka på och göra efter
alla mina bud och vara helgade åt
er Gud.

2 Mos 28:36-37 Upp 17:5
Du ska göra en plåt av rent guld Och på hennes panna var
och rista in Helgad åt Herren och skrivet, ett hemligt namn
du ska fästa den vid ett mörkblått Babylon, hon som är moder
snöre och den ska sitta på huvud- till skökorna och styggel- bindelns framsida serna på jorden
Inga pärlor i översteprästens smyckad med pärlor
klädnad

28:3 18:7
Och du ska göra åt din or Aron, Så mycket ära och vällust
heliga kläder till ära och prydnad som hon har berett sig....
Gud sa till Israel var inte ni promiskuösa, håll er till mina bud, håll er rena. Spring inte efter sakerna i världen och dess avgudar, och ha det blåa på er som en påminnelse.
På utsidan ser båda religionerna ut att vara sanna, men på insidan är de inte likadana, när man verkligen sätter sig in i detaljerna så skiljer de sig åt.
Alla färgerna, guldet och det fina linnet finns i katolska kyrkan. Majoriteten av världen ser katolicismen som en sann religion.
Vem än kvinnan är, så har hon blivit drucken med blodet av Jesu efterföljare, och vi föreslår om igen att det stämmer på katolska kyrkan. Det står att hon är skökornas moder, och katolska kyrkan kallar sig alla kyrkors moder.
Det finns så många kyrkor som kommit från henne. Katolik betyder universell, och katolska kyrkan beskrivs som världs kyrkan
det är allvarligt att säga att en kyrka inte följer Jesu undervisning, inte något som man kan ta lättvindigt på.
2.2 miljarder kallar sig kristna 1.2 biljarder är katoliker, eller liknande.

Upp 17:9 
De sju huvudena är sju berg, som kvinnan tronar på, de är även sju kungar.
De har topografisk och historisk relevans, och det är väldokumenterat.
1. Kungar
2. Rådgivare
3.Decemvirs = medlem av en lagstiftande tiomannakommission
i antikens rom 
4. Domstol
5. Diktator
6. Kejsare
I Johannes tid hade fem av regeringarna redan varit, han levde i det sjätte, och det sjunde skulle komma. Han levde i den Emperiska tiden, när det var Kejsare som regerade.

Upp 17:10
Fem v dem har fallit, en är, och den återstående har ännu inte kommit, och när han kommer ska han vara kvar blott en liten tid.
Det sjunde huvudet kommer efter hans tid, det Gotiska riket, barbarerna, som existerade bara 70 år, Vad hände sedan ?
Jo det sjätte huvudet återuppstod,

Upp 13:3
Och jag såg ett av dess huvuden, vara sårat som till döds, men dess sår lev läkt.

Upp 17:11
Och vilddjuret som har varit, och inte mer är, det är självt det åttonde, och dock ett av de sju.
Så varför är det inte åtta huvuden på odjuret ? för det sjätte huvudet återkom till livet. AD 533
De tio hornen
1. Vandalerna 
2. Suevians 
3. Västgoterna 
4. Slaverna 
5. Burgundians
6. Frankerna
7. Brittannerna
8. Hunnerna
9. Lombarderna
10. Ravennerna
När vi ser på det Romerska riket av idag, vart är det lokaliserat ? Europa 
Finns det tio separata riken i Europa ? 
Nej just nu 28, efter brexit 27
Ska vi leta efter ett tiostatsrike ? 
En del säger ja, andra säger att det är ett uppskattat nummer, tio används ofta i skriften som ett uppskattat nummer.

I Europa ser vi en bild av en kvinna (som kallas Eurpa) som rider en tjur, bilden som visas är från Pompei 1 a århundradet. Myten är gammal, finns skrivet om 500 och 800 B.C. Europeiska unionen har tagit sitt namn från denna kvinna.
Är denna kvinna som rider tjuren samma kvinna som rider odjuret i uppenbarelseboken, eller är det ett villospår ? För hon rider ju inte en röd drake, men hon är beskriven som Europa.
Denna kvinna som rider på en tjur, kan vi se som staty utanför parlamentet i Bryssel, mitt emot finns kontoret för Europas stadsförvaltning. Bibeln säger att mitt i det romerska riket (som det ser ut idag) ska en kvinna rida på ett odjur .

Upp. 12:1
Och ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna med solen som klädnad och tolv stjärnor på sitt huvud.
Jag vill med Bibelns hjälp visa hur Gud använder sig av sekulariserade saker, och använder de på ett omändrat sätt. 
På Brittiska museet finns många av dessa kreationer, lejonet med vingar, som är kända för att vara Assyriska. vad säger Gud, här är Assyrien, jag plockar dess vingar.

Dan 7:4
Det fjärde var som ett lejon med vingar, medans jag såg på det, rycktes vingarna av, det reste sig upp från jorden, på två fötter som en man, och fick ett mänskligt hjärta.
Gud tog en sekulariserad symbol, äldre än Daniel, och använt det annorlunda.
Seutonius, som var kejsare Hadrians sekreterare, skrev en bok A.D. 122 tror vi, kallad perioden av de tolv Ceasar, väldigt väl dokumenterat, många andra har också efter honom skrivit om de tolv Ceasar en enatående tid i Romerska riket där de gick från republik till kejsare. Det var den tiden Johannes levde i.
Så Gud sa, jag ska använda mig av dessa sekulariserade tolv Ceasar så att mitt folk kan se historiskt, var de befinner sig.
Makten av de tolv Ceasar befinner sig på kvinnan, det var då det Romerska riket blev "kristet".
Katolska kyrkan ger makten åt Maria, som strider med draken, med de tolv stjärnorna runt huvudet.

EU har 28 stater men flaggan har 12 stjärnor.
De tolv Ceasar är 49 B.C. - A.D. 96
Slutet av Romerska republiken och början av Romerska Emperiet
1. J ulius Ceasar. 2. Augustus.
3. Tiberius. 4. Caligula.
5. Cladius 1 6. Nero
7. Galba 8. Otho
9. Vitellius 10. Vespasian
11. Titus. 12 Domitian.
Demitian regerade när Johannes fick visionen.
Jag föreslår därför att Gud använt sig av denna sekulariserade symbol, och ändrat på den i Bibeln, ( Gud säger) det är vad Romarna kommer använda sig av, en kvinna som rider ett odjur. Det kommer vara en falsk religion, en sköka som rider odjuret

Upp 17:3
Jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött odjur, med fullt av hädiska namn på sin panna, med sju huvuden och tio horn.
Varifrån kommer det scharlakansröda odjuret.

Upp 17:8
Odjuret ska stiga upp ur avgrunden = abiss = bottenlös avgrund
EU vann 2012 Nobels fredspris dåvarande presidenten för kommissionen sa då, att detta är ett erkännande för ett unikt projekt som alla medborgare tjänar på. Vi kommer tillbaka till ordet unik. Så de hade en fest, utanför parlamentet i Bryssel och inne i Parlamentet i Strassburg, hade de satt upp bilder av all skräck, och alla vidrigheter från krig et.c genom åren, och de kallade utställningen 
"out of the abiss" = "ut ur den bottenlösa avgrunden"
Detta är ett direkt citat från Bibeln.
De sa att Europa har blivit sönderslitet av krig genom historien, men inte så längre, nu lever vi i vad historiker kallar "den långa freden". Vi har bara haft 60-70 år av det, men det beskrivs som den långa freden, p.g.a. historien. Skylten fanns för alla att se. Europa säger vi har rest oss ut ur avgrunden. Ta inte mitt ord för det, sök på internet.
Förklarande appendix Upp 17:15-18
Symboler Förklaring
15. Vattnet som du såg, där är en myckenhet av folk, nationer
skökan satt. och språk
16. De tio hornen du såg de ska hata skökan, göra henne
på odjuret utblottad och naken, äta hennes 
kött, bränna upp henne i eld
17. för Gud har lagt på deras hjärtan
att utför vad han har i sinnet och i
samma ande ska de ska de ge
vilddjuret väldet, till dess allt Gud
sagt fullbordas.
18. Och kvinnan du såg är den stora staden som har
konungsligt välde över jordens
konungar

Upp 17:13
Dessa har et och samma sinne, och de ge sin makt och myndighet till vilddjuret.
STYRKA : Exousia förmåga att ta beslut, makt över val- 
möjligheter, frihet att göra som man behagar.
MAKT : Donamis ärv / överlåten makt, " en armé", påverkan 
som hör ihop med rikedomar. 

Det kommer komma en tid i de sista romerska dagarna säger Gud, när dessa kungar kommer att ge sin makt och myndighet åt vilddjuret. De kommer ge sina rikedomar armeér et.c. till en central enhet. Det står att et ska ske i Bibeln, och det ska ske i samma region som Romerska Emperit. 

Har det hänt i världen idag ? Tony Blair har många gånger sagt att dagens Europa handlar inte om fred, vi har lyft oss ur avgrunden, nu handlar det om makt.
Han lägger in ett dokumant från 1957, en kopia från ett förslag av flera länder att jobba mot ett enat Europa, skrivet i Rom, 
en brittisk ämbetsman såg detta och kände sig orolig.
Har det här hänt sedan dess ? Ja det har det.
Vad ser vi i Europa idag ?
Vad är EU ?
De har sin egen institution, med en budget på145.32 miljarder pund år 2015
1. Europeiska Parlamentet har 751 MEP ´s
2. Europeiska rådet
3. Europeiska myndigheten (EU civil service)
4. Europeiska domstolen CJEU
5. Revisionsrätten
6. Europeiska centralbanken
7. Valutapolitik för Euron
8. Europas avdelning för yttre åtgärder EEAS EU´s diplomattjänst
+ över 40 olika byråer som sträcker sig över många områden
EUROPOL polismakt
EU-OSHA säkerhet, hälsa på arbetsplatsen
EDA försvarsmakt
ECHA kemikalie enhet
ERA järnvägen
EFSA livsmedelsverk
CPVO gemenskapens växtsortsmyndighet
Detta är vad EU är och vi lever här, så vi vet att det är sant.
Det gamla Romarriket hade Denarios och Aureus från Brittiska öarna till Turkiet, den Europeiska valutan, och detta är valutan för moderna Romarriket.
Målsättningen är ett ännu mer enat Europa, enad politik och enad budget.

1861 Thomas Eureka sa
De vill förbereda för krig, och resa upp sina mäktiga män. De tio kungliga hornen, det Europeiska samväldet, ska föra krig mot lammet och slåss mot honom i striden.förstörelsen av det fjärde odjuret i Daniel, blir upplösningen av det Europeiska samväldet. 
Han blev utskrattad när han sa det.

1884 Robert Roberts sa
Det visar oss att konstitutionen och attityden hos odjuret, vid lammets tid, som den gamla av dagar, från vilken det verkar som 
att den ursprungliga tiohorns fasen av Daniels fjärde odjur blir återupplivad, i tiden av dess förstöring, inte bara återupplivad, utan etablerad på en bas av företags-enighet. Det vill säga det tionde kungariket, i vilket de fyra odjuren system ska bli uppdelat i slutet, kommer att förenas i en enhällig politik, under ett huvud, för att föra krig mot Jesus, när Han har visat sig på jorden som Lejonet av Juda.

1897 Samuel Garrett
Romerska kyrkan kommer att ge sig själv, lika enkelt till en helig Romerks stat som ett Europas enade stater. Vilkendera så vitt jag kan se, blir ett uppfyllande av profetiorna.
Hur kunde han veta det 1897 ? Genom att studera Guds ord, och inte titta på omständigheterna.
Så jag vill säga till de som säger, vad finns det för bevis för er Gud? låt dem se vad vi tittat på, och låt dem svara på detta; Hur Israels barn kommit tillbaka till sitt land, emot alla odds. Låt de svara på hur dessa män och många, många fler, en del äldre än dessa, kunde säga Europa ska bli enat.
Det här är beviset vi letat efter. Gud säger i Jesaja 46 Jag kan förutse och berätta om framtiden, ingen annan kan.
Om det sker, som står i denna bok (Bibeln) så vet ni att den är sann.
Kommer ni ihåg ordet unik, som vi använde tidigare.
Kan ni komma på, någon gång i hela historien, där suveräna stater, frivilligt valt att sluta sig samman, och genom att göra det, gav upp sin egen makt att göra egna val, välfärd och militär makt. Kan du komma på någonstans, det har varit på ett eller ett par ställen, ett par länder som försökt i några år. Egypten och Syrien försökte i ett par år.
Bibeln är mer specifik än så, de ska inte bara hända någonstans, någon tid vilken som, utan i en tid när Jesus ska komma tillbaka,
och i regionen av det romerska riket.
så Jose säger dvs.Jose Manuel Barroso president i Europeiska kommissionen 2007 sa
Vi är en väldigt speciell konstruktion, unik i mänsklighetens historia. 
Ibland vill jag likna EU som kreation vid en Empirisk organisation.
Vi har en Empirisk dimension.
Vad vi har är först och främst ett icke kejsarlikt Kejsardöme
Vi har 27 länder som valt att helhjärtat arbeta tillsammans och förena vår suveränitet
Många folk, nationer och språk
EU har 24 olika språk officiellt

Folk som bor i EU har rätt att ta del av alla dokument på sitt eget språk.De har också rätt att skriva till kommissionen och få ett svar på sitt eget språk.
Medlemmar av Europeiska parlamentet har rätt att använda vilket av dessa språk som helst när de talar i parlamentet.

Alla tidigare Emperier har varit fogade samman via våld, inte detta, det är frivilligt. Det är UNIKT, Guds hand över nationerna. folk gjorde narr av de som sa att det skulle bli ett förenat Europa, Gud sa att det skulle ske.
I vår tid, speciellt den unga generationen kan tänka att Europa har alltid funnits där

Upp 17:15
vattnet som du såg där skökan sitter, det är folkslag, många nationer och språk.
Vi måste poängtera detta vi lever i regionen av Europeiska unionen, i den faktiskt, det finns många som är väldigt intresserade av detta, och vi lever i odjurets rike. Blir vi inte intresserade/upprymda. Våra bröder och systrar är, och även de som levde för hundra år sedan var.Och det har redan hänt, de har sin egen valuta, sin egen flagga, sin egen sång, och eget parlament. Är du inte förundrad ?
Vi förväntade oss att det skulle hända, för det ska föra krig mot lammet. 
Hur känner vi inför det ? 
Vad tror ni de som levde förr skulle säga till oss ?
Vad svarar vi i vår tid ?

Vi kan inte låta apati komma in, inte med såna visioner som vi ser i vår tid.
Men saker går inte så bra just nu i Europa, i de följande få åren, kommer det kanske bli fiendskap mellan länderna, kanske har vi inte sett, den slutgiltiga formationen av detta odjur, kanske kommer en del att lämna, kanske blir det tio kvar, kanske inte, (sedan detta mars 2015 har brexit ägt rum) Har vi koll på vad som sker. Det är saker som händer i Europa nu, Merkel är upprörd över vad som händer i Grekland. Folk undrar om detta är slutet för det mäktiga Europiska samarbetet.
Detta är en viktig tid, för hur Europa ska gå framåt, om inte en förändring sker, så bli inte förvånade om folk vänder ryggen åt Europa.
Vi vet ju att det kommer bestå, och ha en militärmakt, för det ska kriga mot lammet.
2015 är en ny start för Unionen, nya presidenten sa Jag har nya prioriteringar för att ta oss framåt i de kommande åren. 

Jag vill ha djupare och rättvisare ekonomisk och monitär union
För att kunna tackla den globala ekonomiska krisen EU tog djärva och aldrig tidigare skådade åtgärder, nu är det tid att se över dessa åtgärder. Det är i ländernas intresse som delar valuta tt samarbeta närmre och samordna sina ekonomier, skatte-, och arbetsmarknads politik. Vi behöver mer av er makt, mer av er styrka, till vilddjuret, de nästkommande 5 åren kommer de att tvinga igenom det. Jag tror att det kommer en tid när Bryssel bestämmer skatterna, som alla Europeiska medborgare betalar, de romerska skatterna, kommer tillbaka tror jag. Vi får se.Han säger också. 

Vi behöver agera snabbare till militära hot, använda Eu´s nätverk för försvars samarbete. 
Sätta till en permanentfrivillig EU försvarsmakt, som får sina resurser från de medlems länder, som väljer att ansluta sig.
Detta är tänkt att hända i slutet av detta år, men notera detaljen du blir inte tvingad att ansluta sig, det är frivilligt, 
det skulle förstöra Bibelns ord. De ska ha ett sinne att förena sig och fullfölja Guds vilja.
De kommer ge sitt rike frivilligt. Ingen kommer säga; du måste ge din armée.
Det finns inget mer egentligen vi behöver se för att veta att Jesu återkomst är nära. Vi har haft ca 70 mår sedan Israel kom tillbaka till sitt land, och nästan 60 år sedan Romfördraget skrevs under. Vi har sett under i vår tid, och vi kommer kunna säga; vi såg allt, käre Herre och Mästare, Vi hade alla härliga tecken och under, som våra syskon hade älskat att få se, men inte såg. Vi hade allt i vår tid. Och vad blir vårt gensvar som kristna, vi måste ge ett gensvar. Vi måste arbeta i vingården, tills Kristus kommer tillbaka. Det finns en annan dimension till profetia, det finns många som tjänat Herren i många år, och är gamla, och deras kroppar fungerar inte som förut, och för dem; det är inte bara att vänta på Jesu återkomst, utan det handlar om att vara redo att uthärda till slutet, oavsett vad, kommer förföljelse komma mot oss innan Han kommer, vi vet inte. En del av våra syskon är sjuka, fysiskt eller mentalt, och profetia hjälper dem att stå ut till änden.

Profetia visar oss vår Guds plan i världen. Hans plan kommer att gå i lås, Jesus kommer komma tillbaka oavsett vad någon säger. Han kommer tillbaka och tar befrielse med sig. Så låt oss se, och uppmuntra varandra, att arbeta i vingården, men också vara beredda att uthärda till slutet av vår vandring, samtidigt som vi väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska komma åter.


https://www.youtube.com/watch?v=o2p8ZlIIavs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar