lördag 14 juli 2018

Jämförelse mellan Jehovas Vittnen och klassisk kristen tro


Jehovas Vittnens tro jämförd med kristendom
av Rich Deem med korrigeringar/förenklingar av översättaren Ingemo Jonsäll och tillägg av Jon-Are Pederssen.
Jehovas Vittnens tro


Klassisk Kristendom


Lika, olika, och bibelställen
1


Bibeln är Guds ord, och det är sanning.
Bibeln är Guds ord och sanning.


    lika
2


Bibeln är mer tillförlitlig än
traditioner.
Bibeln är mer tillförlitlig än traditioner.


     lika
3


Guds namn är Jehovah


Bibeln säger Guds namn är Jawhe YHVH (YHVH ): Uttalet Jehova instiftades av kristna lärde på 1300-talet, Jehova är en ihop-blandning av Jahve och Addonai.
     olika
4


Kristus är Guds son och
underlägsen Fadern.
Kristus är Gud. Han tog
människoform för att komma
till jorden.

      Joh 1:1,
     1 Tim 3:16 ,
5


Kristus var den första av
Guds skapelser.
Kristus är evig, precis som
Gud, och blev inte skapad till
 det.


       Jes 9:6,
       Joh 1:1,
       Hebr 13:8
6


Kristus dog på en påle, inte
ett kors.
Kristus dog på ett kors.


     Joh 20:25,
     Matt 27;37,27
7


Kristi mänskliga liv betalades
som lösen för lydande
 människor.
Kristi liv betalades som lösen
för syndare.


     Matt 9:13
     1 Tim 1:15


8


Kristi enda offer var tillräckligt
Kristi enda offer var tillräckligt


lika
9


Kristus uppstod från döden som
en odödlig andevarelse.
Kristus uppväcktes från det döda
till kroppen.


     Luk 24:39,
   Joh 2:21, 20:27


Kristi närvaro är i anden.
Kristus bor i de troende.

Matt 28:20
Joh 14.23


Kungariken under Kristus
kommer regera jorden i
rättfärdighet och fred.


Kristus kommer regera i
tusenårsriket på jorden i
rättfärdighet och fred.


Upp 5:12, 20:6


Kungariket bringar ett tillstånd
av idealiskt leverne på jorden.
Nya himlens jord kommer bringa
in ett idealiskt tillstånd för
 Guds folk.
      Upp 21:1-5
      Jes 66:22


Jorden kommer aldrig bli förstörd eller avbefolkad
Gud kommer skapa en ny himmel
och en ny jord, och nya fysiska lagar. Guds folk kommer flyttas bort ifrån jorden.
      Matt 24:31
      Mark 13:27
      1 Tess 4:16-17


Gud kommer förstöra det
nuvarande systemet i slaget
vid Har-Mageddon.
Kristus kommer förstöra det nuvarande systemet i slaget
vid Har-Maggedon
      1 Kor 15:24
      Upp 19:15-16


De ogudaktiga kommer att för
evigt bli förstörda/ dödade. (Annihilation läran)


De ogudaktiga kommer för evigt
bli bestraffade.
      Dan 12:1
      Matt 25.46              Mark 3:29


De människor som Gud
godkänner kommer få evigt liv.
De människor som bekänner
Jesus som Herre och Frälsare
kommer få evigt liv.
    Matt 19:29
    Joh 3:14-16


Det finns bara en väg till livet.


Jesus Kristus är enda vägen
till livet.
      Joh 14:6
    Apg 4:12, 15:11
Vi befinner oss nu i ”Ändens tid”.
Vi befinner oss nu i ”Ändens tid”. (Ingen vet dag eller stund)
      Matt24:36
      Mark 13:32
      Joh 7:27
Mänsklig död beror på att
Adam syndade.
Både andlig, fysisk död beror
på att Adam syndade.
    1 Mos 2:17
    1 Kor 15:22


Den mänskliga själen upphör existera vid döden. (läran om 
Soul-sleep = själs-sömn)
Människans ande går för att vara
hos Gud när vi dör.


    Pred 3:21, 12:7


Helvetet är människosläktets gemensamma grav.
Innan Kristus hamnade alla i
Hades, efter Kristus endast icke troende.
     Ps 9:17
     Matt 23:33


Dödens hopp är uppståndelse.
Hoppet ligger i uppståndelsen.
Vi är döda med Kristus, och
byter bara adress.
     Joh 5:29
     Apg 24:15
23


Adams död ska upphöra.
Adams död ska upphöra.


lika
1 Kor 15:22
Bara en liten skara om 144 00 hamnar i himlen för att regera
 med Kristus.
Alla människor som bekänner
Jesus som sin Herre och Frälsare kommer vara hos honom i evigheten. De 144 000 är judiska män som inte varit med någon kvinna, som blir halshuggna för sin tro.
      Rom 6:8
      2 Kor 13:4
      2 Tim 2:11-12
De 144 000 är födda på nytt
som andliga Guds söner.
Alla som bekänner Kristus som 
Herre och Frälsare ar födda på nytt.


     Joh 3:3, 3.3-7
Nytt förbund med det andliga Jerusalem.
Nytt förbund med alla de som bekänner Kristus som Herre och Frälsare. (Nytt förbund med 
Kristus, Ps. 89:21-38)
     Jer 31:31-33
     Hebr 10:16-19
     Hebr 9:14-15
27


Kristi församling är byggd på
honom själv.
Kristi församling är byggd på
 honom själv, inte en religion.


lika


Böner ska bes direkt till Fadern genom Kristus.
Böner ska bes till Fadern genom Kristus.


      lika  Matt 6:9,
      Apg 7:59,
     Rom 8:14


29


Avbilder ska inte användas i tillbedjan.
Avbilder ska inte användas i tillbedjan.


     lika
30


Spiritism måste undvikas.
Spiritism måste undvikas


      lika


Satan är denna världens
osynliga härskare.
Satan kan endast regera de som tillåter honom att göra det, eller
de som är okunniga om det.
    Ps 109:4-6
    1 Kor 7:5


En kristen ska inte göra sig
delaktig  i andras trossamfund.


Enighet ska ske mellan sanna Kristi efterföljare, inte med de som har andra saker inblandat i sin tro.
      Ps 133:1
   Ef 4:3-5, 4:11-13
33


En kristen ska leva avskilt från värden. (JV menar att inte ha 
någon gemenskap med 
människor som inte är JV)
En kristen ska leva avskilt från världen. (Guds ord menar att 
avskiljas från världens väsende och
inte leva som hedningarna gör.)


     nästan lika
34


Alla mänskliga lagar som inte
går emot Guds lag ska åtlydas.Alla mänskliga lagar som inte
går emot Guds lag ska åtlydas.      lika
35


Ta emot blodtransfusion eller
blod som inmundigas är emot
Guds lag.
Bibeln säger inget om blodtransfusioner, men en säger
att vi inte ska äta blodmat.
      Apg 15:20, 29
      Apg 21:25


Bibelns lagar angående moral,
måste åtlydas.
Bibelns lagar angående moral,
måste åtlydas. Men vi har alla
 syndat, och när vi faller, så får
vi omvända oss.
      Rom 3:23
      1 Joh 1:10


Hålla sabbaten var enkom för
judar och upphörde i och med
 den Mosaiska lagens slut.
Alla lagar gavs till judarna och upphörde i och med den Mosaiska lagens slut. Vi lever under nåden,
inte lagen. Samtidigt säger Jesus
att om vi älskar honom, så lyder
vi honom.
    Joh 14:15-17, 23
    Rom 6:14
    Gal 3:13
    1 Kor 6:12


Ett prästerskap högre rankade
och speciella titlar är felaktiga.
I NT finns titlar som apostel,
 profet, evangelist, herde 
och lärare.
     Rom 13:6-7
     1 Tim 3:1, 10
39


Människan utvecklades inte,
utan skapades.
Människan utvecklades inte,
utan skapades.
      lika


Kristus satte ett exempel som
måste efterföljas, när vi tjänar
Gud.


Kristus satte ett exempel som
vi försöker följa, när vi tjänar
Gud.


      Rom 7:15, 18


Dop genom total nedsänkning symboliserar hängivenhet.
Dopet genom tota nedsänkning symboliserar döden för vår gamla natur och uppståndelse med
Kristus, till Jesu lärjunge. Dopet
i Helig Ande följer på det.
     Apg 1:5, 11:!6
     1 Kor 12:13


Kristna måste vittna km sin tro offentligt och dela skriftens sanningar.
Kristna måste stå upp för Jesus Kristus och dela evangeliet när tillfälle ges..
     Rom 1:16, 15:9
     1 Kor 1:17


Kristus är ärkeängeln Mikael.
Kristus är Guds son.


     Hebr 1:13


Två klasser av troende, endast ”Johannes” klassen kommer
 ärva Guds rike.
Alla troende är lik i Guds ögon.


     1 Kor 12:13
     Gal 3:28
Det största namnet är Jehovah.
Det största namnet är Jesus
Kristus


    Ef 1:20-22,
    Fil 2:9


Födelsedagar och heldagar
ska inte hållas.
Allt är lovligt, men allt är inte
nyttigt. Inga förbud mot detta
finns i Bibeln.


      Rom 14:5-6


Människan har ingen ande.
Människan har ande.


      Pred 3:21
Vi ska tillbe endast Jehova.


Vi ska tillbe Fader, Son och
Helig Ande.
      Hebr 1:6
      Upp 5:13


Jesu återkomst skedde osynligt
1914 och hans kungarike
etablerades då i himlen.
Jesus kommer komma tillbaka
till jorden väl synligt för alla, och sedan upprätta sitt rike på jorden under 1000 år.
      Matt 24:30
      Upp 1:7fredag 13 juli 2018

Dina Vänner av David Wilkersson

Dina vänner är betydelsefulla för Gud! David Wilkerson
__________
Vilka räknar du som dina närmaste vänner? Vare sig du tror det eller inte så betyder denna fråga mycket för Herren. Och detta beror på att dina vänskapsrelationer ljudligt berättar om tillståndet i ditt hjärta - både för Gud och för världen.
Har du någonsin tänkt på att be: "Herre, vad tycker du om mina vänskapsrelationer? Tycker du om dem eller tycker du inte om dem?" En rättfärdig vän kan förmedla Guds välsignelse och välvilja genom att uppmuntra dig till en gudfruktig livsstil. Å andra sidan kan en syndig vän bli en stark länk till allt slags ont och föra in dig i ett förfärligt slaveri.
När jag i denna predikan genomgående använder ordet "vän", så syftar jag inte på nära familjemedlemmar, som äkta make, föräldrar eller barn. Den definition som jag här använder om en vän är någon som står dig nära - en som du har ett självklart förtroende till. Kort sagt, så är en vän någon som du har vid din sida, som du talar med och visar ditt innersta för.
Givetvis har du flera sorters vänkretsar. Du har en "affärskrets", där dina medarbetare, kolleger eller kunder ingår. Du har en "social" krets, som innefattar de människor du identifierar dig med på ett mer ytligt sätt. Du kan också ha kontakt med ogudaktiga bekanta. Aposteln Paulus säger att det är omöjligt för oss att undvika detta slags kontakter - för annars skulle vi bli tvungna att helt och hållet lämna världen!
Men de vänner som Gud bryr sig mest om är de som står dig verkligt nära - dina hjärtevänner, de människor som du älskar högst och som har ett djupt inflytande på ditt liv. Ni är naturligt attraherade av varandra och ni är eniga om det mesta därför känner ni er trygga med att öppna er för varandra. Kort sagt så känner ni er djupt befryndade med varandra.
Vårt inre sänder ständigt ut signaler - budskap om det som djupast bor i oss och som drar andra till sig. I Times Square Church har jag sett denna sanning illustrerad på ett mäktigt sätt. Så kan till exempel en kvinna med sexuell utstrålning för första gången komma in på en gudstjänst och se sig runt i kyrksalen. Inom loppet av några minuter har hon fått ögonkontakt med varje man i församlingen som brukar spana in. Hela hennes väsen sänder ut signaler som drar till sig likasinnade.
Under en gudstjänst såg jag förvånad på hur en kontakt upprättades mellan två unga narkomaner. En av dem hade hoppat av ett rehabiliteringsprogram utan att ha brutit med sitt kokainberoende. Medan han satt i vår församling kollade han in varje ansikte - och snart fick han kontakt med en annan kämpande missbrukare. Efter mötet såg jag hur de två männen gick nedför gatan och talade hemlighetsfullt med varandra. En ohelig lockelse hade uppstått - och deras själar hade funnit varandra!
Å andra sidan studerade jag med intresse en djupt troende teologistuderande som besökte våra möten. Jag undrade vem denne unge man skulle finna som vän. Så en kväll, direkt efter gudstjänsten såg jag honom tala med två andra hängivna troende. Något hos denne unge man hade attraherat dessa gudfruktiga människor - och signalen blev uppfångad!
Nu uppmanar Bibeln oss att inte vara okunniga om Satans förförelser. Ett av djävulens vanligaste angrepp på oss är att föra in någon vilseförd i vår innersta krets - en agent från helvetet vars uppdrag är att förgöra oss. Satan använder speciellt detta knep på ensamma eller medkännande kristna. Han försöker få en okritisk persons vänlighet till att bli en nära relation till en ond ande!
Jag hade en gång en pastorsvän som många år tidigare hade blivit befriad från alkoholproblem. På något sätt utvecklade han en nära vänskap med en pastor som bodde hundratals kilometer därifrån - en man som aldrig hade blivit löst från sin egen alkoholism. De båda började hålla väckelsemöten tillsammans och dela varandras bördor. Snart nog övertygade denne andre predikant min vän om att det inte var något fel i att dricka måttligt. Han lockade min vän tillbaka till drickandet - och på kort tid blev bägge männen alkoholister, förlorade sina församlingar och hamnade på gatan i New Orleans.
Jag tror att djävulen sände denne man med alkoholproblem in i min väns liv. Satan visste att han kunde inte nå honom på något annat sätt, så han förde in en så kallad vän i hans liv för att fördärva honom!
Låt mig få visa dig från Skriften
vad som händer när en gudfruktig människa
förenar sig i nära släktskap med en ogudaktig vän!
Kung Josafat var en rättfärdig man som härskade över Juda när kungadömet Israel var delat. Denne man höll sig helhjärtat till Gud. Han var välsignad och ärad mer än alla andra i sin samtid: "HERREN var med Josafat, ty han vandrade de vägar som hans fader David hade gått under sin första tid...." (2 Krönikeboken 17:3).
Ändå säger skriften att Josafat ingick förbund med den onde kung Ahab, som härskade över nordriket i Israel: "Josafat hade vunnit stor rikedom och ära, och genom giftermål blev han släkt med Ahab." (18:1) Bibeln säger om Ahab: ".... Ja, han gjorde mer för att väcka HERRENS, Israels Guds, vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom." (1 Konungaboken 16:33)
Nu undrar du kanske - hur kunde en rättfärdig kung som Josafat hamna i förbund med en så ogudaktig man? Jag tror att endast en enda orsak ligger bakom denna oheliga allians: Det var del av en satanisk komplott som gick ut på att förgöra den rättfärdige Josafat!
Du förstår, Josafat hade renat landet, kastat ut alla avgudabilder av Baal och slagit ihjäl alla avgudadyrkande profeter. Men Ahabs onda hustru, Isebel, tillbad Baal - och hon visste vad Josafat hade gjort med hennes avgudar. Så hon var fast besluten att störta denne gudfruktige man!
Tillsammans med sin onda dotter Atalja kokade Isebel ihop en plan som gick ut på att infiltrera Josafats gudfruktiga hov. Ganska snart fick den unga Atalja träffa Josafats son Joram - och hon använde all sin kvinnliga charm för att vinna hans hjärta. Planen fungerade. Joram bestämde sig för att gifta sig med Atalja - och han gick till sin far för att be om hans välsignelse. Dumt nog så gick Josafat med på detta.
När skriften säger att Josafat blev "nära förbunden" med Ahab, betyder det att de var "förenade genom äktenskap." Detta förbund måste ha fått djävulen att hoppa högt av lycka! Nu var Josafat tvungen att ha ständig kontakt med den onde Ahab och bli utsatt för hans onda dotters charm. Enkelt uttryckt, så hade ondskan kommit in i Josafats inre krets!
När så Josafat dog tog Joram över tronen - och Isebel började rycka i trådarna. Landet återgick snabbt till avgudadyrkan, och Joram tog till slut död på sina sex bröder. Men detta var bara början på en blodsutgjutelse som spred sig över hela Juda.
Allt detta inträffade för att Josafat inlät sig i förbund med en ogudaktig man. Det tragiska var att han inte hade behövt göra det. Som du förstår hade det varit omöjligt för Joram att gifta sig med Atalja utan hans samtycke. Varför sa inte Josafat till sin son: "Den kvinna som du älskar är full av avgudadyrkan - hon är i uppror mot Herren! Hon kommer bara att ge dig ogudaktiga råd och vända dig bort från Gud. Jag säger dig Joram - avbryt detta förhållande med en gång, innan det förstör dig!" Istället sa Josafat ingenting.
Josafat hade dessutom tillgång till skrifterna, där David uttrycker mycket klart: "Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare" (Psaltaren 1:1). "Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar." (Psaltaren 119:63) Josafat kände till allt detta - och ändå tog han inte ställning mot det!
I Jorams och Ataljas äktenskap föddes en son som hette Ahasja och som tog över tronen vid fyrtiotvå års ålder. Bibeln säger om denne man: "Också han vandrade på samma väg som Ahabs hus, eftersom hans mor förledde (eg. rådde) honom till att leva ogudaktigt." (2 Krönikeboken 22:3) Plötsligt var Atalja rådgivare vid hovet i Juda. Och skriften säger att denna onda kvinna: ".... förgjorde hela kungasläkten i Juda." (vers 10)
Jag är förvissad om att det hela tiden hade varit Satans plan att förgöra Judas gudfruktiga säd! Du förstår, detta var Davids släktlinje och skriften profeterade att från denna släkt skulle Messias komma.
Käre vän, du kan lita på att djävulen skulle göra allt som stod i hans makt för att utrota Kristi ätt. På samma sätt är det för dig om du är en Jesu efterföljare och numera hör till Kristi blods släktlinje - så kommer Satan försöka sända in någon i ditt liv för att förgöra allt gudfruktigt hos dig.
Låt mig berätta för er hur man
tar reda på om Satan har placerat
en av sina agenter som en "vän"!
Nu kanske du tänker: "Vänta lite - jag vill inte börja tvivla på mina vänner. Jag vill inte helt plötsligt bli misstänksam mot dem." Mitt svar till dig är att om de är sanna vänner - om de är knutna till ditt hjärta i Kristi Ande - så har du ingenting att frukta om du undersöker ditt förhållande till dem. Alla dina vänskapsrelationer borde du granska i skriftens ljus - annars kan du gå miste om din själ!
Det är lätt att ta reda på om dina nära vänskapskontakter kommer från Gud eller har blivit placerade av fienden för att förgöra dig. Tänk bara på din bästa vän eller väninna, och svara sedan på följande frågor:
Brukar din vän skvallra, baktala eller säga elaka saker om andra?
Argumenterar han eller hon om skriften? Är din vän en outtröttlig debattör som aldrig kommer fram till sanningen?
Kallar din vän troende människor för "fariséer"?
Upplever du att det i hans eller hennes ord finns en ande av olydnad, avundsjuka eller misstänksamhet?
Häver han eller hon ur sig giftigheter mot sin äkta hälft?
Har han eller hon lyckats med att få dig att tänka ovänligt om andra?
>
Har du börjat häva ur dig elakheter och bitterhet tillsammans med din vän?
Om din vän eller väninna passar in på denna beskrivning, om denna vänskap får dig att dras allt längre bort från Jesus, då vet du att djävulen har placerat den personen in i ditt liv. Din vän har Ahabs ande - och har blivit sänd för att förstöra Kristi verk i dig!
Fast å andra sidan kommer en sann gudfruktig vän att alltid ta parti för Guds ord i varje omständighet och inte ditt parti bara för ni är vänner. En sådan vän kommer inte att ge dig råd i synd och bitterhet. Istället kommer han älska dig så mycket att han säger sanningen till dig.
Låt mig visa dig vad som händer med varje Guds barn som stiftar förbund med en bitter, ogudaktig person. Tre förfärliga konsekvenser kommer från detta:
1. Du kommer att bli indragen i
någon annans konflikter och problem -
och det kommer du att få ångra!
Bibeln berättar att Josafats kungadöme hade haft fred fram till denna stund: "Fruktan för HERREN kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade föra krig mot Josafat." (2 Krönikeboken 17:10). Juda var välsignat och blomstrade rikligt, och ingen vågade gå emot dem.
Men när Josafat hade gått i förbund med Ahab säger skriften: ".... Ahab .... försökte förmå honom (Josafat) att dra upp mot Ramot i Gilead .... Han svarade honom: 'Jag som du och mitt folk som ditt folk. Jag vill vara med dig i striden.'" (2 Krönikeboken 18:2-3). Josafat lät sig frivilligt bli indragen i ett hopplöst krig - ett krig som Gud inte var delaktig i!
Det hebreiska ordet för "förmå" betyder här "en insmickrande förförelse". Josafat lät sig bli förförd in i krig av Ahab och svarade: "Jag som du." Med andra ord: "Jag är din vän. Jag är med dig hela vägen och skall inte svika dig. Du kan räkna med mig!"
Är din nära vän uppfylld av bitterhet, hat och ilska? Är han indragen i någon konflikt? Är han insyltad i en äktenskapsstrid, en familjekonflikt eller i en personkonflikt? Är du då en Josafat för honom och erbjuder hjälp och uppmuntran? Skulle så vara fallet, se då upp - för du är på väg att bli förförd in i allt detta!
Sanningen är att du mycket snart kommer att finna dig vara indragen i din väns oreda och bli ombedd att ta ställning. Skulle din vän exempelvis befinna sig i ett besvärligt äktenskap så blir du tvungen att ta parti. Till slut kommer du sympatisera med honom - hela vägen genom hans skilsmässa!
Var på er vakt, kristna - så fort ni ger tröst eller uppmuntran till någon som lever i uppror så tar ni parti mot den Helige Ande. Detta gör er medskyldiga till den personens synd. Det tragiska var att när Josafat gick med i Ahabs krig, så påskyndade han bara sin väns väg mot undergången!
2. Till slut kommer du att strunta
i alla profetiska varningar
och råd från Skriften!
Nyligen kom en kvinna, som hade lämnat sin man, fram till mig. Hon såg mig rätt in i ögonen och sa: "Gud talade tydligt till mig. Han sa åt mig att lämna min man, eftersom han hade något bättre för mig än det här äktenskapet." Tragiskt nog, så tog denna kvinnas bästa väninna emot "samma ord från Herren" - och uppmuntrade henne att skilja sig!
Har du en ogudaktig vän i kretsen närmast dig så kommer han att ge dig alla de lugnande försäkringar du behöver även om du skulle ha fullständigt fel. Satan kommer fylla ditt huvud med röster från falska profeter som alla påstår sig tala ut sanningen. De kommer säga: "Sätt igång - allt är helt i sin ordning. Gud är med dig!" Men de kommer leda dig till förstörelsens brant!
Jag är säker på att Josafat var övertygad om att han handlade rättfärdigt när han förpliktigade sig att följa med Ahab i krig. För skriften säger: "Men Josafat sade till Israels kung: 'Fråga dock först HERREN om detta.'" (2 Krönikeboken 18:4) Han sa: "Låt oss fråga Herren om vad Han säger i denna sak. Vi ska inte sätta igång förrän vi hör från honom!"
Så Ahab skickade efter sina fyra hundra falska profeter: ".... De svarade: 'Drag dit upp! Gud skall ge det i konungens hand.'" (vers 5) Alla fyra hundra rösterna var eniga: "Det är OK att dra ut i krig. Gud är med dig!"
Men Josafat var inte övertygad. Han frågade Ahab: "Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?" (vers 6) Josafat ville ha en man som han visste var helig. Så Ahab sände efter profeten Mika, som hade hamnat i fängelse för att ha talat sanningen.
När Mika trädde fram på scenen, drev denne man utan fruktan gäck med allt som hade hänt. Han profeterade till och med Ahabs död och sa: ".... Jag såg hela Israel skingrat på bergen, som får utan herde ...." (vers 16) Han sa: "Du kommer att dö i slaget, Ahab. Och Guds folk kommer bli kringspridda över kullarna!"
Gud gjorde sitt ord till Josafat och Ahab klart och lämnade inget tvivel om vad han tyckte om hela denna sak: "Det är dömt till att misslyckas! Dra ut på egen risk. Ingenting annat än död och nederlag väntar er på slagfältet!"
I denna stund verkade Josafat vara villig att hörsamma ett sant profetiskt ord. Det såg ut som om han ville göra allt som Gud bad honom om. Men ändå har teologer i århundraden förundrat sig över det som sedan hände: När det klara ordet från Gud kom, så struntade Josafat i det!
Mika verkade uppfatta Josafats motvilja att lyda. Och han avslutade sina varningar med dessa ord: ".... Hör detta, ni alla folk." (vers 27) Jag tror att Mika såg rakt på kung Josafat och sa: "Ni, min herre - ge akt på mitt ord! Allt detta är ett demoniskt bedrägeri. Det kan bara sluta i förstörelse! Förstår ni inte att vänskapen med Ahab är helt fel? Han är en avgudadyrkare! Var snäll och låt bli att lyssna på dessa lögnaktiga röster."
Otroligt nog så står det i nästa vers: "Så drog Israels kung och Josafat, Juda kung, upp mot Ramot i Gilead." (vers 28) Josafat marscherade ut i kriget tillsammans med Ahab - och struntade fullständigt i Guds varning!
Käre vän, du kan skryta hur mycket du vill med att du älskar Guds ord och vill hörsamma det. Men om du inte bryter dig loss från ogudaktiga vänners villfarelser och söker urskillningsförmåga genom den Helige Ande, så kommer du i slutändan inte att bry dig om Guds ord!
Du kan följa din vän in i striden - men när han väl fått dig dit så överlämnar han dig till fienden. Precis detta hände med Josafat när han gick ut i krig tillsammans med Ahab. Den onde kungen ordnade så att Josafat skulle bli dräpt: Han uppmanade honom att klä sig i sin kungliga dräkt, medan Ahab själv klädde sig som en soldat. På det sättet, resonerade Ahab, skulle aramerna inrikta sig på Josafat istället för på honom själv.
Ironiskt nog blev Ahab dräpt av en pil som träffade honom genom en liten öppning i hans rustning. Och plötsligt omringades Josafat av fientliga soldater redo att hugga honom i småbitar. Kungen visste att han stod inför döden - och han ropade till Gud om hjälp. Skriften berättar för oss: ".... och HERREN hjälpte honom. Gud drev bort dem ifrån honom." (vers 31)
Kriget blev en katastrof, precis som Mika hade profeterat. Israels här flydde i förvirring, som får utan herde. Josafat drog sig tillbaka till Jerusalem med sin vän Ahab död och sina härar slagna. Endast tack vare Guds nåd lyckades han undslippa döden!
Jag kan föreställa mig de tankar som måste ha farit genom huvudet på Josafat när han skyndade sig tillbaka till Jerusalem: "Å Gud - tack för att du befriade mig! Nu ser jag hur farligt det är att vandra med en ogudaktig bundsförvant. Aldrig mer Herre! Jag vill inte längre ha del i detta världsliga system. Nu är det slut på allt detta!"
Men än var det inte slut. Gud hade fortfarande en del otalt med denne man!
3. Den sista och mest tragiska konsekvensen
av att vara i förbund med en ogudaktig vän
är att Guds vrede kommer över dig!
När Josafat var på väg hem, sände Herren ut en profet för att möta honom med dessa starka ord: "Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: 'Skall man hjälpa den ogudaktige? Skall du älska dem som hatar HERREN? På grund av detta vilar HERRENS vrede över dig.'" (2 Krönikeboken 19:2)
Gud sa till Josafat: "Du förstår inte faran och konsekvenserna av det du har gjort. Du tror kanske att det är en bagatell att ingå förbund med någon som är emot mig. Ahab var min fiende - en avgudadyrkare - och du blev vän med honom. Du lyssnade till hans ondskefulla tal och gav efter för hans oanständigheter. Och ändå tog du inte ställning mot något av detta, Josafat. Jag är osams med dig på grund av detta!"
När vi kommit så här långt tänker du kanske: "Jag förstår att Ahab var ond. Men när jag tänker på mina egna vänner så kan jag inte på något sätt tänka mig dem som Guds fiender." Men överväg dessa avsnitt från skriften:
"Den som inte är med mig är emot mig ...." (Lukas 11:23) Tar din vän Guds parti i alla frågor?
"Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi ...." (1 Samuelsboken 15:23). Är de råd som din vän ger fulla av uppror?
"Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN." (Ordspråksboken 17:15) Säger din vän elaka saker om troende?
Detta är ingen lek! Dina vänner är en viktig fråga för Gud - eftersom deras handlingar ger allvarliga konsekvenser: "Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror, du hånar .... Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken ...." (Psaltaren 50:19-22).
Lyssna till profeten Jesaja: "Ty han sade: "De är ju mitt folk .... I sin kärlek och medömkan återlöste han dem .... Men de var upproriska, och bedrövade hans helige Ande. Därför blev han deras fiende, han stred själv mot dem." (Jesaja 63:8-10) Gud vänder sig faktiskt bort från dem som inte bryr sig om hans ord!
I Josafats fall lät Gud krig och problem komma över Juda: "Sedan kom Moabs barn och Ammons barn och tillsammans med dem andra ammoniter för att strida mot Josafat." (2 Krönikeboken 20:1) Fram tills dess hade Juda haft fred. Men nu såg Josafat fiender komma emot sig från alla håll och hota att ödelägga hans rike!
Paulus skriver: "Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen." (Romarbrevet 1:18) Aposteln talar här om människor som känner sanningen men som struntar i den och låtsas som om den inte fanns. Enkelt uttryckt så vilar Guds vrede över alla dem som undertrycker sanningen utan att göra något med den precis som kung Josafat!
Tack gode Gud för att skriften säger: "Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga HERREN, och han utlyste en fasta över hela Juda." (2 Krönikeboken 20:3). Kungen ödmjukade sig och omvände sig: "Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken, och alla Juda män och Jerusalems invånare föll ner för HERREN och tillbad HERREN." (vers 18).
Gud svarade på Josafats förkrosselse med att ge Juda en fullständig seger över moabiterna. Bibeln säger slutligen: "Josafats rike hade nu ro, ty hans Gud gav honom lugn på alla sidor." (vers 30)
Låt mig avsluta med denna sista varning:
Detta med att välja vänner klokt och försiktigt är en livslång angelägenhet. Faktum är att du kan fly från ett oklokt förhållande men hoppa rakt in i ett annat!
Skriften berättar för oss att historien om Josafat slutade tragiskt: "Därefter ingick Josafat, Juda rikes kung, förbund med Ahasja, Israels kung, trots att denne levde ogudaktigt." (vers 35). Josafat gjorde samma saker om igen! Han ingick förbund med den onde Ahasja på samma sätt som han hade gjort med Ahab.
Den här gången sände Gud en profet till Josafat som sa: ".... Eftersom du har ingått förbund med Ahasja, skall HERREN låta ditt företag bli om intet ...." (vers 37). Så lämnade Guds Ande denne en gång så rättfärdige man - eftersom han inte ville lyda!
Kära vänner, Bibeln är mycket klar när det gäller frågan om vänskap: "Ge dig inte i lag med en lättretad man och gå inte in till en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv." (Ordspråksboken 22:24-25). "Men dem som viker av på krokiga vägar skall HERREN föra bort tillsammans med ogärningsmännen ...." (Psalm 125:5).
Ta ställning idag. Har du ogudaktiga vänner i din inre krets, så bryt med dem! Gud vill i sin nåd förlösa dig från fiendens kedjor, precis som han gjorde med Josafat. För du kan nämligen aldrig sluta med att vara på din vakt mot Satans försök att sända någon in i ditt liv för att förstöra Kristi verk i dig.
Be så här: "Herre, öppna mina ögon för alla mina vänskapsrelationer! Hjälp mig att se dem klart, vare sig de är goda eller dåliga, välbehagliga eller inte välbehagliga för dig. Må alla mina vänskapsrelationer förhärliga dig!"

Taize mer utförligt


Taize tillbedjan - växer i popularitet, men rötterna finns i mystisk monasticism
28 augusti 2017 av Lighthouse Trails författare, Chris Lawson

(Författare till Taizé: En gemenskap och tillbedjan: Ekumenisk försoning eller en interfaith =Tro över samfundsgränser) delusion (= villfarelse) ?)

Tillbedjan i Taizé har lockat många människor från hela världen och från många olika samfund. Medan många av orden som finns i Taizé dyrkan musik är ord som finns i Skriften eller ord som inte nödvändigtvis strider mot Skriften, är Taizé-låtarna och tillbedjan själva centrerad kring kontemplativa, ekumeniska och ofta framträdande andlighetsteman. Tyngdpunkten ligger inte på undervisningen eller förmaningen av Guds ord utan är att hjälpa deltagarna att "uppleva" Gud genom sensorisk fokuserad musik och sång. En kyrklig förening i Storbritannien beskriver Taizé dyrkan stil som sådan:

Taizé-samfundets kontemplativa tillbedjans-praxis främjas vid en årlig internationell konferens. Taizé dyrkan införlivas i ett stort antal kyrkor, både protestantiska och katolska och dess mönster av hängivenhet emuleras i andra monastiska samhällen runt om i världen.En Taizé tillbedjanstjänst involverar sjungna och chanteda böner, meditation, en period av tystnad, liturgiska läsningar och användning av levande ljus. Det finns ingen predikning. Bönens stil vid Taizé har lockat många tillbedjare från hela världen och från många olika samfund.
Huvudfokus på Taizé dyrkan är de chantade bönerna, meditationerna och låtarna. Bibeln varnar emellertid mot sådana metoder:

När du ber, använd inte förgäves repetitioner, som hedningarna gör, för de tror de skall bli hörda för sitt stora talande. Var inte ni, såna som dessa, ty din Fader vet vad du behöver, innan du ber honom om det. (Matteus 6: 7-8)Det kontemplativa nätverket, en online-resurs för dem som är intresserade av meditativa bönepraxis, beskriver Taizes tillbedjan och bön så här:

För de som är bekanta med Taizes vanliga bön, men inte är bekanta med den centrerande bönpraxisen, kommer de att upptäcka att de växer från samma rot av att försöka överge sinnet och hjärtat till Guds intima närvaro. De delar samma anda i antika monastiska traditioner för att öppna utrymme för att låta Guds Ord genljuda i alla dess dimensioner. De som har smakat på detta öppna utrymme under den tysta perioden av en gemensam bönetjänst i Taizé kan finna sig väl lämpade att utforska relaterade kontemplativa metoder som Lectio Divina och Centering Prayer.Taizé-dyrkan bygger inte på Guds objektiva Ord, men erbjuder snarare andliga upplevelser som är subjektivt tilltalande för köttet. I Skriften instrueras vi att bygga upp den inre andliga mannen och att motstå köttets köttslighet (Efesierna 3:16, Romarbrevet 8: 1-16).

Jesus Kristus instruerade sina lärjungar att de inte skulle använda repetitiva böner (chanting) som hedningarna (new age, hedningar, etc.) gör. När som helst erfarenhet ges högre hänsyn än Guds Ord, sätter det följeslagare i risken att bli offer för bedragande och till och med farliga andliga riken. Mystiska och esoteriska upplevelser är subjektiva, vilket innebär att de inte grundar sig på något solid eller konkret. Det är Guds Ord (Bibeln) som ska vara vår styrmekanism genom livet. Tänk på dessa verser som visar betydelsen av Guds ord. Du hittar inga verser som ger trovärdighet för att söka efter mystiska erfarenheter:

Jesus Kristus instruerade sina lärjungar att de inte skulle använda repetitiva böner (chanting) som hedningarna (new age = nya eran, hedningar, etc.) gör. När som helst erfarenhet ges högre hänsyn än Guds Ord, riskerar följare att bli offer för bedragande och även farliga andliga riken. Mystiska och esoteriska upplevelser är subjektiva, vilket innebär att de inte grundar sig på något solid eller konkret. Det är Guds Ord (Bibeln) som ska vara vår styrmekanism genom livet. Tänk på dessa verser som visar betydelsen av Guds ord. Du hittar inga verser som ger trovärdighet för att söka efter mystiska erfarenheter:

Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom och så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare av hjärtans uppsåt och tankar. (Hebreerbrevet 4:12)

All skrift som r ingiven av Gud är nyttig för undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. (2 Timoteus 3: 16-17)

Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig vid ditt ord. (Psalm 119: 9)

Då sade Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni fortsätter i mitt ord, då är ni verkligen mina lärjungar; Och du skall känna sanningen, och sanningen ska göra dig fri. (John 8: 31-32)
Taizé tillbedjan påverkad av katolska böner
De repetitiva Taizé-låtarna påverkas av den romersk-katolska uppfattningen att en person behöver säga en viss mängd upprepade böner för att de ska vara tillräckliga (t.ex. den katolska verkets mentalitet - som dikterar att man måste göra tillräckligt med gärningar för att minska tiden i skärselden).
Ett exempel i romersk katolicism skulle vara Rosbandet låga brummande repetition av samma uppsättning böner, något som detta: Sex repetitioner av vår Fader, femton repetitioner av heliga Maria och tre repetitioner av Ära-till bönerna. Dessa repetitiva böner sägs vanligtvis före eller efter mitten av veckan.
Jesus sa, när han frågades om hur man ber, att bara be till Gud (inte Maria eller heliga eller änglar) och inte upprepa samma böner om och om igen som hedningarna "för de tror att de ska bi hörda för sitt myckna talande. ”
Sex olika psalmer säger att vi ska sjunga en ny sång till Herren, men ingen säger att vi ska chant. Nu är Psalm 136 unik eftersom den använder kör "hans barmhärtighet är för evigt" men det här är inte en chant, eftersom varje gång är ett svar på ett annat uttalande. Så, till skillnad från psalmerna, använder katoliken oändlig upprepning från skulden (i straff) eller att bli hörd av Gud eller av den meningen att Taizé-låtarna sjungs för att tillåta deltagarna att gå in i mind-changing(= sinnesförändrande) trance-like (= trans-liknande) tillstånd.
Taizé tillbedjan praktiseringar liknar New Age Meditation
Tyvärr liknar många av de andliga upplevelserna som uppstår under Taizé-gudstjänst, det som sker under New Age-meditation. Följande citat är från Lacy Clark Ellman, författare till New Age hemsida, ”A Sacred Journey = en helig resa”. Hennes citat är från "Inne i Taizé-gemenskapen: En intervju med broder Emile." De processer (dvs tekniker) hon nämner påminner om många omvandlande ockulta metoder. När det gäller Taizé tillbedjan, förklarar Ellman:
Sjunga deras [Taizé munkarnas] chants transporterade mig-centrerarade mig, vilket gav mig fred och öppnade sålunda upp mig, till den Heliga. Jag har varit känd för att beskriva det som den perfekta kombinationen av kontemplativ och karismatisk - orden enkla och liturgiska i naturen, med upprepningen som gör plats för den heliga guiden att komma in. . . .
I stället för att försöka underlätta en upplevelse med ljusa ljus och lättfastnande låtar, bjuder [Taizé] bröderna in besökare i sin egen upplevelse - en rytmisk övning av chants, läsning och meditativ tystnad på språk som finns över hela världen. De förklarade inte vad som händer eller hur man deltar, förutom en styrelse som visar vilken låt som skulle sjungas härnäst.
Problemet med denna förklaring är att ockultister (shamaner, trollkarlar, häxor, etc.) och New Age-utövare runt om i världen får liknande erfarenheter, i varierande former, genom andlig kontakt via spiritualism, séanser, kanalisering etc. Så även icke kristna uppnår olika nivåer av frivilliga och ofrivilliga besatthetstillstånd, med samma process.
I stället för att uppmuntra kristna tillbedjans-inställningar som ger en tydlig förståelse för goda bibliska predikningar och undervisning i Bibeln, ger Taizes gudstjänster ett snabbt spår till andlig upplevelse via obibliska former av bön, meditation och tystnad. I många fall kringgår de Bibeln helt och hållet. I sammanhang som dessa där allting är tillåtet – chanter, centrerar sig ner för att komma in i "tystnaden", långvarig repetitiv sång och meditativa / förändrade tillstånd-kan alla slags former av andlig kontakt förekomma.
Med tanke på dessa saker är det ytterst viktigt att kristna minns denna bibliska varning:
Anden säger uttryckligen, att i senare tider kommer vissa att avvika från tron, och vända sig till förföriska andar och lärjungar av djävlar. (1 Timoteus 4: 1)
När människor inte lärs Bibeln och varnas för farorna med falsk lära och icke-bibliska praxis, kommer de oundvikligen, i mystiska Taizé-typinställningar, att hamna under de bedrägliga andars inflytande. Som ovanstående passage beskriver, kommer stark illusion att övervinna dem. Detta är inte ett litet problem eftersom det sprids häftigt i kyrkor över hela världen.
Den sanna kristna har bara ett alternativ vid denna tidpunkt, och det är att lyda Skriften och skilja sig ifrån dem som tar lärdomar som strider mot Guds ord.
Nu uppmanar jag er, bröder, att märka dem som förorsakar uppdelningar och brott i strid med den lära som ni har lärt er av oss. och undvik dem. För de som är sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus, utan deras egna magar; och med goda ord och snygga tal lurar de folkets hjärtan. (Romarbrevet 16: 17-18)
(Detta är ett utdrag ur Chris Lawsons bok Taizé: En gemenskap och tillbedjan: Ekumenisk försoning eller en interfaith delusion?)

Taize tillbedjan


Taizé tillbedjan - växer i popularitet, men den har sina rötter i mystisk monasticism
publicerad av Marsha West den 30 september 2017 i kontemplativ bön, urskiljning, ekumenism, romersk katolicismVad kan vi hitta för fel med att ungdomar från hela världen samlas för att be? Särskilt när de som deltar säger att de under sin bönestund upplever "fred, tro och förtroende".Taizé (uttalat tuh-zay) är en liten monastisk gemenskap inbäddat i franska landsbygden. Gemenskapen grundades 1940 av Roger Louis Schütz-Marsauche, en reformerad protestant. Trots att bror Roger, som han kallades, dödades av en psykiskt sjuk kvinna 2005, fortsätter hans dröm. Enligt Wikipedia "Gemenskapen har blivit en av världens viktigaste platser för kristen pilgrimsfärd, med fokus på ungdomar. Över 100 000 ungdomar från hela världen gör pilgrimsfärder till Taizé varje år för bön, bibelstudier, delaktighet och kommunalt arbete. "Samhället har blivit" en viktig plats för den katolsk-lutherska ekumenismen ". Det som bibeltroende kristna finner oroande är att Taizé musik och böner inkluderar chants (upprepningar) och ikoner från den östlig ortodoxa traditionen ... och att det är stämplat i mystisk monasticism.I sin bok "Taizé: En gemenskap och tillbedjan: Ekumenisk försoning eller en interfaith delusion = relaterade till eller mellan olika religioner eller medlemmar av olika religioner, villfarelse.?" varnar Steve Lawson för att Taizébönen härjar fritt i kyrkor över hela världen. Här är ett utdrag ur Lawsons bok. Ta reda på vad den här växande rörelsen handlar om:Tillbedjan i Taizé har lockat många människor från hela världen och från många olika samfund. Medans många av orden som finns i Taizé lovsångsmusik, är ord som finns i Skriften, eller ord som inte nödvändigtvis strider mot Skriften, är Taizé-låtarna och tillbedjan själva centrerad kring kontemplativa, ekumeniska och ofta framträdande andlighetsteman. Tyngdpunkten ligger inte på undervisningen eller förmaningen av Guds ord utan är ett sätt att hjälpa deltagarna att "uppleva" Gud genom sensorisk fokuserad musik och sång. En kyrklig förening i Storbritannien beskriver Taizé dyrkan stil som sådan:
Taizé-samfundets kontemplativa tillbedjans-praxis främjas vid en årlig internationell konferens. Taizé dyrkan införlivas i ett stort antal kyrkor, både protestantiska och katolska och dess mönster av hängivenhet emuleras i andra monastiska samhällen runt om i världen.
En Taizé tillbedjans-tjänst involverar sjungna och chanted (= repetativa sångstycken/ rytmer) böner, meditation, en period av tystnad, liturgiska avläsningar och användning av ljus. Det finns ingen predikning. Bönens stil vid Taizé har lockat många tillbedjare från hela världen och från många olika samfund.
Huvudfokus på Taizé dyrkan är chanted (= repetativa sångstycken/ rytmer) bönerna, meditationerna och låtarna. Bibeln varnar emellertid mot sådana metoder:I era böner ska ni inte klumpa ihop tomma ord, som hedningarna gör, de menar ju att de ska bi bönhöra för sina många ords skull. Så var inte som dem, er Fader vet ju vad ni behöver, redan innan ni bett om det.(Matteus 6: 7-8)Det kontemplativa nätverket, en online-resurs för dem som är intresserade av meditativ bön-praxis, beskriver Taizes tillbedjan och bön så här:
För de som är bekanta med Taizes vanliga bön, men inte bekant med centrerande bönpraxis, kommer de att upptäcka att de växer från samma rot, av att försöka överge sinnet och hjärtat till Guds intima närvaro. De delar samma anda som i antika monastiska traditioner, för att öppna utrymme för att låta Guds Ord genljuda i alla dess dimensioner. De som har smakat på detta öppna utrymme under den tysta perioden av en gemensam bönetjänst i Taizé kan finna sig väl lämpade att utforska relaterade kontemplativa metoder som Lectio Divina och Centering Prayer.Taizé-dyrkan bygger inte på Guds objektiva Ord, men erbjuder snarare andliga upplevelser som är subjektivt tilltalande för köttet. I Skriften instrueras vi att bygga upp den inre andliga mannen och att motstå köttets köttslighet (Efesierna 3:16, Romarbrevet 8: 1-16).Jesus Kristus instruerade sina lärjungar att de inte skulle använda repetitiva böner (chanting) som hedningarna (new age = nya eran, hedningar, etc.) gör. När som helst erfarenhet ges högre hänsyn än Guds Ord, riskerar följare att bli offer för bedragande och även farliga andliga riken. Mystiska och esoteriska upplevelser är subjektiva, vilket innebär att de inte grundar sig på något solid eller konkret. Det är Guds Ord (Bibeln) som ska vara vår styrmekanism genom livet. Tänk på dessa verser som visar betydelsen av Guds ord. Du hittar inga verser som ger trovärdighet för att söka efter mystiska erfarenheter:
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom och så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare av hjärtans uppsåt och tankar. (Hebreerbrevet 4:12)
All skrift som r ingiven av Gud är nyttig för undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. (2 Timoteus 3: 16-17)
Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig vid ditt ord. (Psalm 119: 9)
Då sade Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni fortsätter i mitt ord, då är ni verkligen mina lärjungar; Och du skall känna sanningen, och sanningen ska göra dig fri. (John 8: 31-32)

https://bereanresearch.org/taize-worship-growing-popularity-roots-mystical-monasticism/


Vad är Taizé dyrkan, och är det bibliskt?

Taizé är ett klostergemenskap i Taizé, Frankrike, grundat på 1940-talet av en schweizare som heter Roger Louis Schütz-Marsauche, som kallas bror Roger. Taizés "bröderna" har tagit ett löfte om celibat och är engagerade i en livstid av enkelhet, service och samhälle. Det finns en ekumenisk aspekt på Taizé, som uttrycks på deras officiella hemsida, som säger att samhället "vill att deras liv ska vara ett tecken på försoning mellan delade kristna och mellan separerade folk". Broder Roger var särskilt angelägen att förena katoliker och protestanter.

Taizé-samfundets kontemplativa tillbedjans-praxis främjas vid en årlig internationell konferens. Taizé dyrkan införlivas i en mängd olika kyrkor och samfund, protestantiska och katolska, och dess mönster av hängivenhet emuleras i andra klostergemenskaper runt om i världen.

En Taizé-tillbedjans-tjänst inbegriper sjungna och chanted (= repetativa sång/ rytmer) böner, meditation, en period av tystnad, liturgiska avläsningar och ikoner. Det finns ingen predikning. Bönens stil vid Taizé har lockat många tillbedjare från hela världen och från många olika samfund. Bönerna består av "korta chants, upprepade gånger", enligt en introduktion i en Taizé sångbok. "Orden sjungs repetativt många gånger."

Det finns flera problem med Taizé-stilen av tillbedjan. Kontemplativ tillbedjan söker i allmänhet en subjektiv andlig upplevelse förutom den objektiva sanningen i Guds Ord. Dessutom förbjöd Jesus specifikt repetitiv bön (Matteus 6: 7), och Taizes böner är målmedvetet upprepade. Användningen av ikoner och rörelsens ekumeniska natur är också problematisk.

Kort sagt, en Taizé-dyrkan är ett obibliskt försök att ansluta sig till Gud. Skriften säger att tron kommer genom att höra och hörandet kommer från Guds ord (Romarbrevet 10:17), men Taizé-modellen avstår från predikning. Det beror snarare på avgudade bilder, repetitiva chants och mystiska erfarenheter för att tillverka en känsla av enhet och fred.