onsdag 8 november 2017

Watchman Nee

Se upp för Watchamn Nee´s skrivelser

By Tommy Clayton february 26 2013


Watchman Nee var en kinesisk pastor, teolog och författare. Han föddes 1903 och led martyrdöden för sin tro vid 69 års ålder. Kommunisterna arresterade Nee 1952 och han tillbringade de närmsta tjugo åren fängslad i ett kinesiskt arbetsläger. Även om han erbjöds frigivning om han lovade att lämna landet, nekade han och dog i fängelse 1972. En del redogörelser säger att han dog efter att myndigheterna skurit bort hans tungan i ett försök att stoppa hans predikningar.
Watchman var inte hans födelsenamn, men han kallade sig det efter sin ordination till pastoral tjänst. Hans farfar var en pastor, och Nee såg sig som en väktare för den kinesiska kyrkans sanning, som han huvudsakligen gjorde genom sin undervisning och sina skrivelser.
Nee-namnet är kopplat till minst fyrtio olika böcker. Allt från dagliga andakter till komplex teologi han var verkligen en produktiv författare. Ändå är det mycket svårt att säkert veta vad han faktiskt skrev. Man kan läsa hans verk och legitimt förstå att de har skrivits av olika författare. Nee hade inte bara sällan en icke uttryckt tanke, men det sägs att många av hans böcker faktiskt sammanställdes av hans lärjungar utifrån hans muntliga undervisning.
Som med mycket av hans liv är det väldigt svårt att skilja fakta från fiktion med Nee. Efter sin död började historierna cirkulera och beskrev hur kommunistiska myndigheter hade huggit av honom händerna för att stoppa hans chanser att skriva. Men deras taktik visade sig meningslöst. Nee förmodades ha plitat ner bok-efter-boken bakom barer och inför intensiv fysisk förföljelse.
Är historierna sanna? Det beror på vem du frågar. En sak är säker: de lägger till mysteriet och fängslan kring hans liv och lyfter intresset för hans lärdomar.
Med det sagt stårr det också klart att Nee inte tillät teologisk säkerhet eller klarhet att stå i vägen för hans predikande och skriftliga ansträngningar. Han lärde sig medans han gick och lämnade ett spår av förvirrande litteratur i sitt kölvatten. Jag tänker på honom som en asiatisk Karl Barth- intelligent, välkänd i Skriften, men ofta (särskilt på kritiska punkter) var Nee helt enkelt oklar.
Nee appellerar till sina läsare genom ett varmt, skriftsätt av konversationstyp, innehållsrikt på personliga anekdoter och spännande illustrationer från hans östliga kultur. Lägg till de faktorerna hur lättillgängliga hans böcker är - du kan hitta de flesta av dem gratis på nätet - och du finner resultaten av en teologisk tillgång-efterfrågan lag. Ränta + Överklagande + Tillgänglighet = Influens.
För att vara rättvis har Nee bidragit med en del användbart material inom områden av grundläggande kristen doktrin som auktoritet och frälsning. Hans mest kända bok är The Normal Christian Life (= Det normala kristna livet), där Nee skriver: "Rättfärdighet, vår synds förlåtelse och fred med Gud är alla våra genom tro, och utan tro på Jesu Kristi färdiga arbete kan ingen äga dem .


dop, kyrkan och synden innehåller betydande fel. Han hade en felaktig syn på människan, praktiserat en allegorisk inställning för att tolka Skriften, trodde attominationer var syndiga och kallade ofta andra till honom i sin eviga strävan efter det djupare andliga livet - en strävan som smacker perfektionismen.
Inte tillräckligt klargjort
Helt klart är att Nee fick evangeliet rätt. Men hans syn på helighet, Helige Ande, hermeneutik, dop, kyrkan/församlingen och synd innehåller bevisliga felaktigheter. Han hade en felaktig bild av människan, hans praktiserade ett allegoriskt närmande för att tolka skriften, trodde att samfund var syndiga, och kallade med jämna mellanrum andra till att förena sig med honom i hans ideliga sökande efter ett djupare andligt liv – ett sökande med en bismak av perfektionism.
Kanske är det bästa sättet att beskriva Nee att utpeka honom som en förvirrad kristen mystiker. Här är ett långt men insiktsfullt exempel. Jag valde det här exemplet eftersom det indikerar hans skrivsätt och är ett utmärkt exempel på hans brist på klarhet:


Brist på klarhet:
För några år sedan var jag sjuk. I sex nätter hade jag hög feber och kunde inte hitta någon sömn. Sedan gav Gud mig från Skriften ett personligt ord av helande, och på grund av detta förväntade jag mig att alla symtom på sjukdom skulle försvinna på en gång Istället för det kunde jag inte få en blund i ögonen och jag var inte bara sömnlös utan mer rastlös än någonsin. Min temperatur steg högre, min puls slog snabbare och mitt huvud värkte mer än tidigare. Fienden frågade: "Var är Guds löfte? Var är din tro? Vad sägs om alla dina böner? "Så jag blev frestad att slänga hela saken ut i bönen igen, men blev bestritt, och denna Skrift kom i åtanke:" Ditt ord är sanning "(Joh 17:17). Om Guds Ord är sanning, tänkte jag, vad är dessa symtom? De måste alla vara lögner! Så jag förklarade för fienden: "Denna sömnlöshet är en lögn, denna huvudvärk är en lögn, denna feber är en lögn, denna höga puls är en lögn. Med tanke på vad Gud har sagt till mig är alla dessa symtom på sjukdom bara dina lögner, och Guds ord för mig är sanning. "Fem minuter senaresov jag och jag vaknade på morgonen helt perfekt" (The Normal Christian Life 33-34).


Även om Nee placerar tunga aktier i personliga "andliga" upplevelser av samma slag, är den mer betydande faran som förekommer genom hela hans böcker hans konsekventa brist på klarhet. Nee kommer inte rakt ut och säger att tro kan bota fysisk sjukdom, och inte heller hävdar han att han får uppenbarelse direkt ifrån Herren. Han håller inte upp sin erfarenhet som ett exempel att följa, utan berättar det bara som det hände, och sänder det vidare till oss. Tänk på ett annat exempel från det normala kristna livet:
"Faktum är att medan kristna kan komma in i det djupare livet på olika sätt, behöver vi inte betrakta de erfarenheter eller doktriner de betonar som ömsesidigt exklusiva men snarare komplementära. En sak är säker att all sann upplevelse av värde i Guds ögon måste ha uppnåtts genom en ny upptäckt av meningen med Herrens Jesu person och arbete. Det är ett viktigt och säkert test."(25).
Det är den här typen av tvetydighet som du hittar mycket av i Nees skrifter. Vad menar han med "det djupare livet?" Vad är en "sann upplevelse av värde?" Hur når man "en ny upptäckt av meningen med Herrens Jesu person och arbete?" Han definierar aldrig dessa termer. Och ändå för att han använder fraser som "det högre livet" appellerar han till det växande antalet amerikanska kristna som tror att nyckeln till helgelse är att komma fram till en plats där man slutar sträva efter det. Är det vad Nee lärde? Även efter att ha läst många av hans böcker flera gånger kan jag inte riktigt säga det.


Livet Inordnat i den Gudomliga
Flera andra författare har påpekat att när Nee var ung, hade han den brittiska missionären Margaret E. Barber, som höll Keswick teologi, som mentor. Det var filosofin som hävdade att nyckeln till helighet var att ge upp ditt liv till Kristi kraft i dig, och sluta att sträva efter helgelse. Den lade fram tanken på ett "högre andligt liv" som några kristna fick när de äntligen lärde sig vad det innebär att släppa taget och låta Jesus leva ditt kristna liv åt dig.
Under Nee's liv, kaades det här tillvägagångssättet till helgelse kvietism.. (= hängiven from kontemplation och övergivande av viljan som en form av religiös mysticism) Enkelt uttryckt är det läran om att det bästa sättet att leva det kristna livet var att få din jordiska själ att inordna din själ i det gudomliga. Det är ett fundamentalt felaktigt sätt att tänka på det kristna livet och en farlig inställning till helighet. Och det verkar också ha lärts ut av Nee:
"En kristen som ännu inte har upplevt dopet i den Helige Anden är i stort sett ganska vag om det andliga rikets verklighet. Han är som Elisas tjänare vars ögon stängdes för den sfären. Han kan få instruktioner från Bibeln, men hans förståelse är begränsad till sinnet eftersom han fortfarande saknar uppenbarelse i sin ande. Men när han upplever dopet blir hans intuition akut känslig och han upptäcker i sin anda en andlig värld som öppnar upp sig inför honom. Genom upplevelsen av dopet i den Helige Ande berör han inte bara Guds övernaturliga kraft utan berör också Guds person "(Den andliga mannen, del III," själen ").
I ”det normala kristna livet” skrev Nee att i frälsning: "Det är inte vårt eget liv som har förändrats, utan snarare har Guds liv överförts på oss. Inser du att vi har samma liv idag som Gud har? "(121).
Men om igen är det svårt att veta precis vad Nee skrev och vad som lagts in i hans skrifter av hans lärjungar. Därför är det bra att komma ihåg att vi måste vara försiktiga med hans arbeten, utan att känna att vi dömer mannen. De två står säkert (eller faller) oberoende av varandra.


Två etapper av det kristna livet
Tillvägagångssättet för helighet som presenteras i Nee s verk speglar nära det tvåstegs kristna livet som kvietismen växte upp för att representera. Det är konceptet att en person kommer till tro på ett ögonblick, och senare får en annan kristen upplevelse som gör dem till en sann lärjunge och ger dem den ultimata andliga segern.
Nee's skrifter visar att han antog detta tvåstegs trossystem: det finns de som är helgade genom att låta Kristus leva i dem, och de som fortfarande är köttsliga (han använder termen "mogna" och "omogna"). Han utvecklade också en av de första vyerna för "delvis uppryckande”, där endast de helgade troende skulle bli uppryckta. Detta leder då till hans underliga uppfattning om det Nya Jerusalem som en plats där omogna troende mottar tuktan genom det tusenåriga riket, så att de kommer att vara mogna för evigheten. Detta sekundära eskatologiska problem är bara det: sekundärt. Men de bör nämnas eftersom den högre livsinriktningen mot kristendomen ofta är hans huvudpunkt och den är väldigt vilseledande.
På många sätt föderr Nee's skrifter den falska skillnaden som många amerikanska kristna omfamnar: att det är skillnad på att vara en troende och vara en lärjunge. Detta är en falsk dikotomi som ofta uppstår i samtal om Lordship Salvation. Självklart hade den Nee ansett den debatten idiotisk, och oavsett började det ett decennium efter hans död. Men mycket av hans skrivande kan adopteras in i den tvåstegsmetoden när det gäller det kristna livet, och felaktigt sätta eld på sökandet efter det högre andliga livet.


Nee och dop
På minst ett ställe verkar Nee förespråka dopets pånyttfödelse. Nee frågar; "Vilka villkor ska uppfyllas om vi ska få förlåtelse för våra synder? Enligt Ordet är de två: ånger och dop. "
Hans svar fortsätter till att stärka, i hans sinne att en person inte kan få sina synder förlåtna, om de inte döps i vatten. Han utarbetar vad han menar med dessa två "villkor":
"Det första villkoret är omvändelse, vilket innebär en sinnesförändring. Tidigare tänkte jag att synd är en trevlig sak, men nu har jag ändrat mig om det; tidigare trodde jag att världen var en attraktiv plats, men nu vet jag bättre; tidigare ansåg jag att det var ett eländigt företag att vara kristen, men nu tänker jag annorlunda. Förut tänkte jag på vissa saker som förtjusande, tror jag nu att de är vidriga; när jag tänkte att andra saker var helt värdelösa, ser jag dem nu mest som värdefulla. Det är en sinnesförändring, och det är omvändelse. Inget liv kan verkligen förändras ifrån en sådan mental förändring. "
Nee förståelse av ånger är ganska bra och talar verkligen för omvandling. Men så beskriver han hur dopet är ett "villkor" för frälsning
"Det andra villkoret är dopet. Dopet är ett yttre uttryck för en inre tro. När jag i mitt hjärta verkligen tror att jag har dött med Kristus, varit begravd och har uppstigit med honom, då ber jag om dop. Jag förklarar därmed offentligt vad jag tror privat. Dopet är tro på handling. "
Det är mycket besvärligt, och det följs omedelbart av Nees egen förklaring, vilket tar bort någon tvetydighet om hans mening:
"Här är två gudomligt utsedda villkor för förlåtelse - omvändelse och tro som uttryckts offentligt. Har du ångrat dig? Har du offentligt vittnat om din förening med din Herre? ... Om du har uppfyllt villkoren har du rätt till två gåvor, inte bara en. Du har redan tagit den ena; varför inte bara komma och ta den andra nu? Säg till Herren: 'Herre, jag har uppfyllt villkoren för att få syndernas förlåtelse och Helige Andes gåva, men jag har bara dumt nog bara tagit den förstnämnda. Nu har jag kommit tillbaka för att ta den Helige Andens gåva, och jag lovar Dig för det. "(131-32).
Även om Nee har producerat en del material som kan bygga upp och instruera Kristi kropp, har andra skrivit tydligare, mer exakt och följaktligen mer bibliskt. Det finns säkrare ställen att hitta ost än i en musfälla. Det är därför jag varnar människor för att akta sig för Watchman´s skrifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar