onsdag 8 november 2017

Profeter och Nasirer är det verkligen vad vi vill ha?

Folkets böner till Gud för uppresande av Profeter och Nasirer

Sista året har jag hört flera som sagt eller sett såna som skrivit, att de vill att Gud ska resa upp profeter eller nasirer i vårt land, även utomlands faktiskt. Det är ju gott och väl i sig. Det problem jag har är dock att Gud redan har rest upp väktare som varnar för det falska, och dem vill man inte veta av.

Antingen så vet alltså dessa som ber Gud om detta inte vad en sann profet gör, eller så anser de att de har ju den Helige ande, så det finns inte en chans att de kommer göra samma misstag som Israel gjorde i Gamla Testamentet.

Jag finner det på sätt och vis aningens skrattretande att kristna ser sig själv så mycket bättre än Guds förbundsfolk, men mest av allt är det tragiskt. Vi har Bibeln, så vi vet exakt vad de gjorde för fel, och vilka konsekvenser det fick. Ändå gör vi idag exakt samma fel, och bär samma högmod.

Vi ser ner på dem för de fel de gjorde, och för att de inte kände igen Messias. Men kristna idag blandar in samma eländiga avgudar, de kommer inte känna igen den Messias som återkommer (i de flesta fall) vilket Guds förbundsfolk kommer göra.

Så innan folk idag verkligen ber om att profeter och nasirer ska uppresas, kanske de borde studera skriften bättre, i synnerhet då gamla testamentet, så att de verkligen vet vilken sorts budskap profeterna, de sanna alltså, frambar, och med stor sannolikhet blir tvingade att frambära även idag. Sedan bör de överväga om de över huvud taget är villiga till att lyssna på vad dessa har att säga.

De sanna profeterna förföljde man och dödade på grund av det bittra budskap de frambar. Det var lögnens profeter som man orkade med och tolererade. De som så att säga frambar den väl sockrade medicinen. För besk medicin är ju inte smaklig, även om den är det som gör tricket.

Idag inte bara hånas de som är väktare, de får höra all världens namn, som att de är kärlekslösa, fariseer, elaka, men även värre. Men tror dessa som ber om profeter och nasirer verkligen att det budskap som dessa väktare bär fram, kommer vara så annorlunda om det kommer ifrån profeter och nasirer? Det måste de ju göra, då de inte vill lyssna på väktarna som redan rests upp.

När ska kristenheten vakna upp och inse att Gud redan har rest upp väktare som talar det som folket behöver höra, inte det som folket vill höra? Men idag vill man ha det som kliar ens öron, man vill inte ha dessa beska droppar, som innebär att man måste omvända sig. Men även detta kan vi gå till gamla testamentet och se vilken frukt det kom ut av när folket faktiskt omvände sig.


Måtte folket börja lyssna på de beska dropparna och ta medicinen, innan det är för sent och det går de kristna som det gjorde för Guds förbundsfolk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar