tisdag 28 november 2017

Frälsning i GT

Hur blev folk i Gamla Testamentet frälsta?
Inlagd october 14 2014 by Marc Sims

Hur blev Abraham frälst? Vad sägs om Noah? Adam? Moses? David? Hur kom de till himlen, om Kristus inte hade kommit och dött på korset och upprests från graven ännu?
Detta är en ganska vanlig fråga som nästan alla som läser bibeln har frågat sig (inklusive mig själv). I det här inlägget hoppas jag ge ett kortfattat, enkelt svar från Bibeln och från logiken, som kan förklaras på några minuter och i slutet av posten delar jag några resurser för dem som är intresserade av att gräva djupare in i ämnet. Det jag skriver är inte en uttömmande studie om ämnet, men något för att få bollen i rullning.

Svar: Människor i Gamla testamentet blev frälsta på samma sätt som människor i Nya testamentet blir frälsta: genom nåd, genom tro på Kristus.
Men vänta, hur kan någon göra det när Kristus inte ens kommit än? Och var inte killarna i GT under det gamla förbundet? Så, måste de inte lyda Guds lag för att förtjäna frälsning?

Tja, låt oss titta på två stycken av Skriften för att hjälpa oss att brottas med det här: Först, ta en titt på Romarbrevet 4: 1-12, se sedan Galaterna 3: 5-9.

I Romarbrevets passage använder Paulus, Abraham, som ett exempel på varför kristna inte förtjänar sin frälsning genom gärningar, utan snarare av tro - om frälsning är något som kan förtjänas är det inte längre en gåva, utan mer som en lön . Paulus citerar 1 Mos 15: 6, när han talar om Abraham "Och han trodde på Herren, och han räknade det för honom som rättfärdighet." Okej, så är rättfärdighet vi behöver ha, rätt förhållande till Gud (Rom 3:21, 8: 4), och Abraham mottar rättfärdighet i 1 Mos 15, men vad gjorde han för att få det? Enkelt: han trodde Herren. Abraham blev frälst enkom av tro. Men hur? Han visste inte ens vem Jesus var, och vi vet att frälsning bara kommer genom Kristus (Joh 14: 6, Apg 4:12) - så hur kunde han ha blivit frälst av att tro på någon som han inte ens visste fanns?
I Galaterbrevets passage försöker Paulus att förmana församlingen i Galatien att lita på att Anden verkar i våra liv, inte genom lagar, utan på samma sätt som när vi blev frälsta: genom tro (Gal 3: 2-5) . Han använder då Abraham igen som ett trosuppfattning, men den här gången går Paulus in lite mer i detalj om hur Abraham fick sin frälsning;

Och Skriften, som förutsåg att Gud skulle rättfärdiggöra hedningarna genom tro, predikade evangeliet i förväg till Abraham och sade: "I er skall alla nationer bli välsignade." Så då är de som är troende välsignade tillsammans med Abraham, mannen av tro. "- Gal. 3: 8-9”

Paulus säger att, långt, långt tillbaka i 1 Mos 12, tusentals år innan Jesus någonsin gick jorden, predikade Gud evangeliet till Abraham. Gud talade till Abraham om sina utlovade barn, såg fram emot i tiden till den sanna och bättre efterkommande till Abraham: Jesus Kristus, som skulle bli den ultimata välsignelsen för alla nationer. Och vi kan vara säkra på att vi inte drar slutsatsen om Bibeln längre än vad vi borde - Paulus säger bokstavligen att Abraham satte sin tro till Kristus i Gal. 03:16. Abraham litade på Gud och satte sin tro på Guds förmåga att uppfylla detta löfte (vilket uppfylldes i Kristus), och Gud räknade Abraham som rättfärdig samma sorts rättfärdighet som han tillräknar oss när vi sätter vår tro på Kristus.

Mark Dever förklarar detta i denna 40 sekunder korta video,

Hur kunde Gamla Testamentets heliga bli frälsta!
Gamla testamenten heliga blev frälsta genom att se fram emot den kommande frälsaren. I Romarbrevet kapitel 4 specificerar Paulus sitt argument att även när hedningarna blir frälsta från omskärelse av tro så blir också judarna under lagen frälsta ifrån omskärelse av tro, och han går tillbaka till Abraham, för att visa att det var så som människor alltid blev frälsta, genom att lita på den utlovade frälsaren, den frälsare som Gud skulle sända.


Logiskt argument: Om människor kunde bli frälsta på annat sätt än att sätta sin tro på Kristus, varför skulle Kristus ens behöva komma till att börja med?

Om det fanns ett sätt som människorna kunde lyda Guds lag, förtjäna Guds favör, och välkomnas in i frälsning, på något annat sätt än att sätta sin tillit och förtröstan på Kristus i tro, , så skulle Kristi offer inte varit nödvändigt. Vi ser inte detta undervisat någonstans i Nya eller Gamla testamentena, snarare ser vi Paulus klart och tydligt förklara att, ”Genom lagens gärningar kan ingen människa bli rättfärdig, i Hans ögon, för genom lag blir man medveten om synd. Rom 3:20 Paulus förklarar vidare att syftet med lagen var att leda oss till Kristus. Gal 3:24. Människorna i Gamla Testamentet såg fram emot den kommande Messias som skulle bringa försoning för deras synder. Vi ser tilbaks på den Messias som kom. Men vi blir alla rättfärdiga med Gud på samma sätt; genom nåd och genom tro.

Som en slutnotering, är det viktigt att komma ihåg att Bibeln kart förklarar att Gamla Testamentets syfte är att peka på Kristus som skulle komma Luk 24:25-26 om Apg 10:43 och om Joh 5:39-40 och om Luk 24:44-45 OCH OM 1 Petr 1:10-11 och om igen Rom 1:2


Jesus förundras om och om igen av att fariséerna och hans lärjungar är omedvetna om huvudbudskapet i skrifterna. Är du en av Israels lärare och du förstår inte dessa ting? Joh 3:10
Varför spelar det någon roll?

David Murray, författare till ”Jesus on every page = Jesus på varje sida”, (som jag starkt rekommenderar) förklarar,

Jag skulle också vilja uppmuntra predikanter och lärare att vara tydliga och konsekventa i frågan: "Hur blev gamla testamentets troende frälsta?" De vanligaste alternativen verkar vara:
1. De blev frälsta genom att lyda lagen.
2. De blev frälsta genom att offra.
3. De blev frälsta genom en allmän tro på Gud.
4. De blev frälsta genom att tro på Messias.
Om vi inte konsekvent svarar 4 ändar vi upp med att presentera himlen som inte bara befolkat av Kristi älskare utan också av laglydiga, ritualister och bara teister som aldrig kände Kristus förrän de kom dit.
Vår Gud är densamma, idag, igår och i evighet, och hans plan för frälsning har alltid helt vilat på hans barmhärtighet, inte våra meriter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar