tisdag 28 november 2017

Hur ska vi bete oss i Guds hus

Finns det ett sätt som vi borde bete oss på när vi är i Guds hus (som i församlingen)?

MAY 24, 2014 pulpit&pen

Efter att Paulus förklarat kriterierna för helighet som förväntas hållas av kyrkans ledning i 1 Tim 2, förklarade Paulus varför ledarnas godaktighet var viktig ...

"Jag hoppas att komma till dig snart, men jag skriver dessa saker till dig så att om jag blir försenad, ”du ska veta hur man borde uppträda i Guds hus”, som är den levande Guds församling, sanningens stödjepelare och grundfäste. "(1 Tim 3: 14-15)

Dessa ord inom citationstecken, eller åtminstone den förutsättning som de vilar på, skulle vara bland de mest kontroversiella i hela Bibeln - det vill säga om evangeliska kristna visste att de ens fanns där. Jag säger dig att förutsättningen i dessa ord säger, att det finns ett sätt som vi "ska" uppträda på i Guds hushåll, men det kommer mestadels att avvisas av den moderna evangeliska kyrkan. Vårt moderna lösaktiga / vällustiga sätt, förnekar att det ens finns ett hypotetiskt sätt, som vi borde uppträda på i Guds hus. Att vi borde agera på ett visst sätt i Guds hushåll ses som fariséiskt, fundamentalistiskt eller legalistiskt. Själva tanken är motsättande mot vår ogudaktighet, som har kommit för att karakterisera våra kyrkor.

Och ändå säger denna vers oss att det finns ett specifikt sätt som vi borde bete oss på i Guds hus. Sättet vi borde bete oss på i Guds hushåll framhävs för oss i kriterierna för kyrkans ledning i de första tretton verserna. Egenskaperna för kyrkans ledare och tjänare (äldste och diakoner) ska visa att de är fromma människor. Och så berättar Paulus för Timoteus hur man definierar gudfruktigheten. Efteråt uppmanar Paulus kyrkan / församlingen att betrakta sina ledare och att imitera dem, för det här är mönstret för hur de ska bete sig i Guds hushåll.

Paulus kriterier för gudsfruktan inkluderar: nykterhet, självkontroll, att vara respektabel, gästvänlig, kunna undervisa och vara värdig, bara för att nämna några. Kyrkans ledare behöver dessa egenskaper, inte för att de har högre normer än församlingen, utan för att församlingen ska följa deras ledning och imitera dem som konkreta, synliga representationer av Kristus (1 Kor 4: 16-17).

Guds hushåll som Paulus hänvisar till är inte en byggnad av tegelsten och murbruk, men den är "den levande Gudens församling" Det beteende som behövs i Guds hushåll är inte samma sak som det beteende som krävs i byggnaden med fyra väggarläroverkets kyrkorum. Därför är beskrivningarna av gudomlighet i 1 Timoteus 3 inte kriterier för beteende på Herrens dag, utan uppförande som ska hållas bland alla som anser sig vara en del av Guds hushåll, församlingen.

Som barn fick många av oss höra "spring inte i Guds hus!" Vi växte upp (förhoppningsvis) med en förståelse att våra föräldrar, inte så mycket var oroade för att vi skulle behandla själva byggnaden som helig, utan snarare lära oss att respektera andra inom kroppen ; den äldre systern som du kan knuffa omkull, det lilla barnen du kan springa rätt igenom, eller de andliga syskon som samlats för bön i ett rum längre ner i korridoren. Och även om tegel och murbruk inte gör en kyrka, kan jag lova dig det här; respektlöst eller ogudaktigt beteende medan de heliga samlas i möteshuset (som puritanerna kallade det) är sannolikt en indikation på ännu mer ogudaktighet när ingen annan ser.

Detta är anledningen till att ogudaktigt beteende medan de heliga samlas i möteshuset är ett tecken på ett mycket djupare problem. ”Vad som görs med måtta utan att rodna i möteshuset, görs vanligen med överflöd och utan återhållsamhet i hemmet.” För att vara tydlig, det finns ingen andlig påtaglig fördel att rengöra koppens utsida (Matt 23: 25-26). Det finns ingen mening och jag föreslår inte heller att vi förfalskar vår helighet i möteshuset för att få de heligas godkännandet medans vi lever som djävulen själv ute i världen. Vad jag föreslår är snarare att när synden syns i möteshuset är det mycket värre i hemmet.

Återigen är det uppfattningen att vissa beteenden förväntas av de troende snabbt tas emot med gnisslande tänder och anklagelser om legalism. Det finns ingen doktrin så föraktad av de som är falskt omvända som den personliga heligheten. Om det kan sägas att den fundamentalistiska kyrkans i mitten av artonhundratalet var legalistisk, så är det också en rättvis bedömning att den moderna evangeliska kyrkan är oförskämt antinomianistisk (Antinomianism, från grekiska: αντι, "mot" + vapen, "lag", är någon syn som avvisar lagar eller legalism och strider mot moraliska, religiösa eller sociala normer). Jag är helt övertygad om att om du skulle fråga många väl beprövade kristna frågan, som Paulus ställer i Romarbrevet 6: 1 (ska vi vara kvar i synden så nåden kan bli större?) skulle deras svar vara långt ifrån "Gud förbjuda!"

Fundamentalistiska tendenser i södra baptistkyrkorna och institutionerna (inklusive mitt Alma Mater) förbjöd dans, ända fram till de senaste åren. En sådan politik kan ignorera det skriftliga godkännandet av dans som en del av tillbedjan (2 Mos 15:20 och många andra). Men för att vara rättvis handlade inte dessa riktlinjer eller regler om tillbedjans-orienterad dans (även om det förmodligen och gärna förbjöd även det), utan en uppvisning av världslighet, att majoriteten av kristna förknippas med uppror och ogudaktigt beteende. Trots att vi kanske inte går så långt som att upprätthålla ett direkt förbud mot dans; betyder det att alla dansar i alla inställningar av alla skäl är acceptabla för den kristna? Eller finns det visdom att erkänna att vissa typer av dans (offentligt), särskilt det som är sexuellt provocerande eller lockande för det motsatta könet, är missklädsamt för en kristens strävan att uppfylla kriterierna för gudomlighet på platser som 1 Timoteus 3 ?

(En video med dans har funnits här, men den är borttagen, vilket gör att jag ändrar texten i det efterföljande en aning, och tar bort det som hörde till videon i fråga.)

För bara några årtionden sedan skulle kristna runt om i nationen (även Sverige) stått med gapande munnar och förvirrat förbluffats över det som idag letat sig in i kyrkan / församlingen. Idag om vi gör observationer över det som är fel märks vi som fundamentalistiska. Fundamentalisterna för ett halvt sekel sedan kan ha tagit sina påståenden för långt. Men kan inte vi med säkerhet säga att vi har överskridit hjulet och tagit bort alla normer för anständighet och gudaktighet helt och hållet?
Brist på standarder för gudomlighet och helighet i beteende verkar vara genomgripande i kyrkor och församlingar idag. .

Som Paul Washer berättar historien om en pastor från den tredje världen som besökte den välbärgade amerikanska kyrkan, ett försök av värden att imponera med kristendomen i vårt land, så frågar värden sin gäst, "Vad tycker du?"
Mannen svarar, "Det är fantastiskt ... vad du kan uppnå utan Gud."

Jag har inte översatt allt, eller rättare jag gjorde nästan allt, men insåg att det inte var relevant för ämnet i fråga, så jag slutade här. Kn man engelska kan man givetvis läsa allting på originalsidan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar