söndag 16 april 2017

M. Browns artikel om Hypergrace på svenska

MICHAEL BROWNS Artikel om ”Hypergrace” på svenska:
Det bibliska budskapet om nåd är underbart, härligt och livsförvandlande. Vi kan inte leva utan detta en enda sekund i våra liv. Men det finns ett budskap som predikas idag som benämns som en ny ”Nåd reformation” där man blandar kraftfull sanning med det farligt felaktiga. Jag kallar detta Överdriven nåd (Hypergrace). Det grundläggande som denna felaktiga nådeslära ger ut är att Gud inte ser synderna hos sina barn, eftersom vi har redan gjorts rättfärdiga genom Jesu blod och eftersom alla våra synder, dåtid, nutid och framtid, har redan blivit förlåtna. Det innebär att den Helige Ande aldrig överbevisar troende om synd, att troende aldrig behöver bekänna sina synder till Gud, och att troende aldrig behöver omvända sig från sina synder, eftersom Gud ser dem som perfekta i sina ögon. Det är lätt att se hur en sådan undervisning kan vara farlig, särskilt för de troende som frestas att kompromissa.

En av dessa lärare som står för sådan här Överdriven nåd (Radikal nådesförkunnelse) skrev: "När Gud ser på mig, ser han inte mig genom Kristi blod utan han ser mig ren! Likaså ser han oss som heliga och rättfärdiga. Han ser oss, och han älskar vad han ser!”. Verkligen? Alltid? Hela dygnet? Älskar Gud alltid vad han ser när han tittar på sitt folk? Ja, han älskar oss, men älskar han alltid vad han ser? Älskade Jesus verkligen vad han såg när han tillrättavisade fem av sju församlingar i Mindre Asien i Uppenbarelseboken 2-3? Älskade Paulus vad han såg, när han skrev på uppdrag av Herren och varnade Galaterna att de hade fallit ur nåden och fastnat i lagiskhet? Älskade Jakob, en Herrens tjänare som också skrev på uppdrag av Herren, vad han såg när han tillrättavisade sina läsare för att vara "vänner med världen" och "äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor"?
Och om Herren inte ser våra synder, varför skriver Jakob att om en troende som var sjuk också hade syndat, skulle Gud förlåta honom när han botade honom (se Jakob 5:14-16)? Och om Han inte ser våra synder, varför disciplinerade Herren de troende i Korint på grund av deras synder (se 1 Kor 11:27-32)? Och ägna stor uppmärksamhet åt 1 Kor 11:32 "Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen.” Om Jesus inte se våra synder, varför sa han till kyrkan i Efesos "Men Jag håller detta mot dig: Du har övergivit din första kärlek" (Upp 2:4)? Och varför säger Han detta till kyrkan i Sardes?: "Jag känner dina gärningar; du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. "(Upp 3:1-3). Låter det som Herren var nöjd med vad han såg i Efesos och Sardes?
Om Herren alltid "ser oss som heliga och rättfärdiga" och alltid "älskar vad han ser" varför tillrättavisade han de troende i Laodicea och sa till dem att de var "eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken" (Upp 3:17)? Varför sa Han inte?: "Jag ser dig som vackert klädd, frisk och rik?". Om han var så nöjd med vad han såg i Laodicea, varför hotar han att spy församlingen ut ur sin mun (se Upp 3:16)? Och om troende aldrig behöver omvända sig från sina synder, varför säger Jesus "Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig”(Upp. 3:19)? Och det är intressant att samma grekiska ord som används i Johannes 16:8, där Jesus säger att den Helige Ande kommer överbevisa världen om synd, är det ord som används av Herren i Uppenbarelseboken 3:19, översatt som "tillrättavisa", och notera Upp. 3:22: detta är Anden som talar!
Det är för att Gud älskar oss som han tillrättavisar oss (inte fördömer oss), och det är för att synden är så destruktiv som han vill att vi ska vända oss bort från synden. Detta är Guds godhet, och detta är vad nåd gör, som Paulus skrev i Titus 2:11-12 "Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är".
Hur tragiskt är det inte idag, när Guds folk misstar Guds korrigering i kärlek till att det skulle vara en fördömande röst från Satan, och hur tråkigt är det inte när Guds folk gör motstånd mot Andens renande verk och hävdar att det inte finns något att rena eftersom Gud inte längre ser synderna. Har Han gjort oss rättfärdiga genom Jesu blod? Absolut. Har Han avskilts oss som heliga för sig själv? Utan tvekan. Har Han kallat oss till att vara hans söner och döttrar, allt genom Hans kärlek och nåd? Ja det har Han. Och det är på grund av dessa saker som Paulus skrev "Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Gudsfruktan fullborda vår helgelse" (2 Kor 7:1). Detta är en vacker och hög kallelse. Låt inte någon stjäla det från dig.

Källa: http://www.charismanews.com/…/38297-confronting-the-error-o…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar