måndag 17 april 2017

Johanna Michaelson några frågor och svar

Detta hittade jag i en annan grupp, så jag lägger in det här. Under varje mening på engelska har jag översatt till svenska.

Jeg spurte Johanna Michaelsen om hun hadde noen råd for hvordan bli fri fra kundalini etc,om hun kunne anbefale noen bøker eller nettsider, eller om hun hadde skrevet bøker selv om dette temaet..
Her er hennes råd:

Our job is to share the word of God, not to look for demons...
Vårt arbete är att dela Guds ord, inte leta efter demoner.

Nevertheless, many surely do need freedom from occult bondage.
Ändå så är det så att många verkligen behöver bli fria från ockult bundenhet.

You must first be firmly grounded in sound doctrine and knowledge of the Word of God!
Men först måste du vara starkt befäst och grundad i sunda doktriner och kunskapen i Guds ord!
 
The Bible is your first book!!
Bibeln ska vara din första bok!!

Also, there are some helpful books that I would generally recommend as helpful because of their generally sound Biblical foundation.
Det finns också hjälpfulla böcker som jag generellt kan rekommendera som just hjälpfulla, för deras generellt sunda Bibliska grund.

Among them:
Ibland dem: (gissar de ej finns på svenska egen anm)

The Bondage Breaker; = Bandbrytaren
Victory Over the Darkness;  =  segern över mörkret
Steps to Freedom in Christ, = Steg till frihet i Kristus
by/av  Dr. Neil Anderson, ficm.org

Christian Counseling and Occultism = Kristen rådgivnin och ockultism
by/av  Dr Kurt Koch, Kregel Press

The Beautiful Side of Evil by = Ondskans vackra ansikte
by/av Johanna Michaelsen
( last two chapters...Test the Spirits and Means of Freedom
   de sista två kapitlen...Testa andarna och sätt/råd till frihet)

There are other excellent works, but these should help give you a Biblical overview.
Det finns andra otroligt bra verk, men dessa borde hjälpa dig till en Biblisk överblick.

Please avoid books that see;
Snälla undvik böcker som ser;
"Pigs" in everybody's "Parlor."
"Grisar i allas hus"

I hope this is of help.
Jag hoppas detta hjälper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar