söndag 16 april 2017

Påven proklamerar Lucifer som världsreligionens Gud

 Påven Francis proklamerar Lucifer, som världsreligionens Gud.
Den 4-23 September kommer ett stort event äga rum i Jerusalem, det kommer dra ihop, skådespelare, artister, media från hela jorden. Vad är det de ska göra? Muslimer, judar katoliker, och kristna ska samlas i den gamla staden Jerusalem, just där, där Jesus gick, där det gamla templet stod. De kommer erbjuda tillbedjan till en Gud under ett baner, ekumenism, det är där de ska ta bort religioner, och ignorera olikheter. de kommer att samla tre stora trosinriktningar under ett tak, för tillbedjan, för alla troende.
En del av eventet, kommer äga rum från den 5-11 november, och ska sammanföra muslimer, judar och kristna under " Jerusalem passionen", där de kan samlas förenade under den allsmäktige.
En del av rubrikerna på internet talar om att lösa gränserna, och komma samman under tillbedjan av samma Gud.
En annan del av eventet äger rum mellan den 12-23. Ledarna för detta event som kallas Mekudeshet festivalen ska genomföra en 11 dagars invigning. ( consecration från ordet consecrate, betyder förutom invigning också helga, eller helgelse) Om du inte var medveten om det betyder denna invigning, att förklara någonting för heligt
Att muslimer judar och kristna samlas för ett heligförklara något, kan beskrivas som accepterandet av ett nytt gränssnitt, en ny gud, som ska heligförklaras.
Detta är inte bra, och kan mycket väl vara signalen för en ny världsreligion, som Påve Francis, jobbat så hårt för under det år som varit 2016. Vatikanen är en av de snålare motståndarna, runt världen och i Israel. under de sista tre åren har Påven jobbat ihärdigt mot en världsreligion, där alla religioner ska bli en enda.
Om du tittar på Francis agerande de sista tre åren, och speciellt i år 2016, så ser du en person som har fördömt, den (Bibel) kristna tron, och att du måste ha en personlig relation med Jesus. Han har öppet varnat för att denna tro är farlig, han har också gjort likhetstecken mellan spridningen av evangelisk kristen tro, med jihadism. Och samtidigt har han sträckt sig ut till alla andra religioner och trosinriktningar på jorden. Varför händer detta?
Omfattningen av denna utsträckta hand till alla dessa andra samfund, bara under 2016 är ofattbart (hallucinatoriskt)
I februari höll Francis ett nödmöte med ryska patriarken, för första gången sedan schismen 1054. Sedan åkte han direkt till Antarktis, där han utförde en bisarr religiös ritual, där han helgade landet och vattnet däromkring.
Francis har också sträckt ut sin hand till Patriarken Bartolomae av Turkiet, där de bägge ledarna reste sina röster för viktigheten med immigrant krisen, och behovet av fler inflyttningar till Europa.
I maj mötte Francis huvudet av sunni Islam i Egypten. I januari blev Francis den tredje påven att någonsin besöka den Romerska synagogan, han har även varit värd för flera judiska och politiska ledare i Vatikanen.
I juni sträckte han ut sin hand till Armenien, och i juli besökte påve Francis Polen och sa till all de unga i publiken, att de skulle tro på en ny mänsklighet. i augusti vann han en stor initiativkraft, med lutheranerna. Ett dokument kallad "vägen" godkändes av en majoritet 939 mot 1, som erkänner att det inte finns kyrkliga skiljefrågor mellan lutheraner och romerska katoliker, detta betyder att 3,7 miljoner lutheraner, nu är innesluten i den romersk katolska religionen.
I juli var Francis också den pådrivande kraften bakom en ceremoni i USA kallade "tillsammans" organiserad för att få kristenheten samlade inför en 6660 Neshoba liske värdiga följeslagare av Osiris, för tillbedjan. en av de viktigare symboler vi såg, inför "tillsammans 2016" var en Borisring, vilket är ormen som äter sin egen svans. De tidigaste legenderna om auran av Borisringen, har med att Osiris ska komma, guden av undervärlden. Borisringen är en högeligen ockult symbol, som signalerar änden av evigheten, eller ändens tid. I ockultismen betyder oftast änden eller slutet av någonting, för en omstart, början på något nytt, till följd av någon omvälvande, katastrofartad händelse. När Obelisken och Borisringen används tillsammans visar det på Osiris framträdande, som kommer för att ta i bruk sitt tempel, i den kommande evigheten, vilket är början på den gyllene eran. Det faktum att denna symbol visades upp under Francis "tillsammans 2016" händelse, visar att det är väldigt demoniskt. Vad gör Francis och varför gör han det? Svaret är att han bara spelar ut sin roll i en ny världsreligion.
I tidigare videos har jag diskuterat en bok skriven 1908, skriven av en man som var sjuk under större delen av sitt liv. Han skriver om en karaktär som kallas fader Francis hoppar av från Romersk katolisism för att följa antikrist. ( Lord of the world Robert Hugh Benson) I denna bok skulle fader Francis bli den nya förespråkaren för en ny världsreligion, och tillbedjare av antikrist. Alldeles nyligen har Francis använt dödandet av en präst i Frankrike, och ett överfall av en annan präst i Belgien, till att bjuda in muslimer i kristna kyrkor och katedraler för tillbedjan. Under den sista månaden, runt om i hela Europa, sedan attackerna på det katolska prästerskapet, har det varit ett stort pådrivande från Francis, att få kristna och muslimer tillsammans och hans ansträngningar fungerar. Hans mål är inte att evangelisera dessa muslimer, eller att få dem att konvertera, istället ger han dem tillåtelse att tillbedja Allah i kyrkorna, i Europa.
Det har profeterats att en ny världs religion ska etableras och upplösa gränser, mellan religionerna. Alla ska komma tillsammans för att tillbedja det falska ljuset. Det finns Luciferianer som förutpsådde, att kristendomen och andra religioner, skulle öppna en väg för ren Luciferiansk tillbedjan. 2 st av dessa Luciferianer och häxa, trollkarl av 33 graden Albert Pike, och Helena Blavatsky. Helena sa att de kristna skulle ha en stor utmaning, avslöja en ny världsreligion, enligt henne behövde de försvinna, för att kunna avslöja en ny religion
Det finns också varningar från en före detta Jesuit, som mördades 1999, att en ny världsreligion höll på att skapas, en ekumenisk religion som skulle sättas upp som alla behövde följa. Martin Malachi berättade en hemlighet i en intervju, att Luciferianer hade infiltrerat Vatikanen, och planerade att få till stånd en ny religion, en som de var säkra på skulle vara i 1000 år. Hur nära är de? var en fråga han fick, väldigt nära var svaret.
Du kanske kommer ihåg när Francis kom till USA förra september, hur vi såg en storsatsning mot en fullskalig ekumenisk agenda. Francis väg mot detta började 23 september 2015, dagen efter att han landat i USA. Han hade satt sig i sinnet att genomföra, vad hans företrädare John den 3:e hade påbörjat 23 september 1959.
Det var denna dag som John bad en bön som påbörjade nergången för den Romersk katolska kyrkan. Ett dokument upprättades, som förklarade en utsträckning till alla religioner i världen, som barn till samme Gud. Utan tvekan är Vatikan 2 ihågkommen som katolicismens stora påskjutning mot en ny världsreligion. Vatikan 2 förändrade allting för alla framtida påvar, det handlade nu om att sammanföra alla religioner, en som var redo, för ankomsten av hörnstenen. Påve Francis håller verkligen på att anordna den tron just nu, som alla i hela världen ska ha del i.


https://www.youtube.com/watch?v=sSYafB6NNTY&feature=share&app=desktop

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar