söndag 16 april 2017

Samtal om NAR me bl.a. Caryl Matrisciana

Denna är från 31 mars 2014

Dr. David Reagan, Caryl Matrisciana, Nathan Jones,

Caryl anses vara kristendomen expert på Österns religioner, nutida kulter, och kristet avfall.
Jonathan är ansvarig för en webbsida, som tar upp det kristna avfallet, och han talar med folk över hela världen om detta.

N. Låt oss börja med hälsan hos evangeliska kristna idag.
Och även ordet evangeliska, det ordet när jag växte upp betydde att man gick till Bibeln, för din tro, vad som var sanning, allt sånt.
Men ordet evangelisk tycks förlora sin mening i denna tidsålder. Håller du med?

C. Absolut för vi befinner oss i den postmoderna eran, och den postmoderna kulturen.
Den postmoderna filosofin lär oss, att det finns inga absoluta sanningar.
De riktiga, traditionella evangeliska , trodde att Bibeln var Guds fullkomliga ord, att Jesus sa; Jag är vägen, sanningen och livet.

Den postmoderna läran nu är att man kan inte veta sanningen.
Detta är ett Österländskt tankesätt.
I Österländsk mystik är sanningen alltigenom omfamnande, sanning är; Din sanning är bra för dig, min sanning är bra för mig, och för att vi ska kunna förena oss, måste vi samtala och ha en dialog.

Vi vet vad som hände i Bibeln med den första konversationen;
den var mellan Eva och ormen, hon var syndfri, skapad till Guds avbild, och han kom och frestade henne, med ett begär, att hon kanske kunde bli mer lik Gud, fast hon var syndfri.
Så vad som hänt i kristendomen, är att vi kanske kan bli mer lika Gud, genom Österländsk mystik.
Satan använde Evas förnuft, hennes föreställning, frukten såg ut som om den skulle vara god att äta.
Så alla dessa begrepp, av samtal och dialog, har kommit in, där vi talar med varandra från våra respektive åsikter.
Men åsikter är ingenting, det är Guds åsikter som gäller.
Om Gud säger att ont är ont, och gott är gott, då ska det vara vår evangeliska Bibel tros ståndpunkt.

N. Så vi har gett upp Bibeln som vår sannings källa, och vänt oss mot oss själva som sanningens källa?

C. Som samtal, dialog, kallas det enighet, du för in begreppet av en kris situation, du för en diskussion om det, och ni möts på mitten. Det är en sorts sammanfattning, du för in en idé om, låt oss alla samlas och försöka lösa den här lösningen.

Om du är med en muslim, en hindu, och en kristen, och ni alla försöker föra en dialog om synd, så finns det ingen mötesplats, om du ska stå på Bibliska sanningar.
Så för att vi ska kunna föra in vad Bibeln säger ska hända i de sista dagarna, vilket är en gemensam världs religion, så måste vi kunna blanda all våra idéer, så Jesus inte längre är den gudom som Bibeln säger att Han är.

Och vi kan bli de gudomliga, med andra ord vi kan bestämma vår egen sanningar, och en muslim kan bestämma att hans Allah, är samma, som vad Bibeln säger är Gud, vilket inte är samma Gud, muslimernas gud är månguden.
Du ser månskäran ovanför varenda moské, eftersom de tillber månguden.

D. Jag vill gå tillbaka till den nya framväxande kyrko-rörelsen.
Den ser i mina ögon ut att bli den farligaste rörelsen i Amerika idag, för ledarna hävdar att de är evangeliska.
Genom att göra anspråk på detta så har de haft möjlighet att infiltrera de evangeliska seminarier, och kyrkor.
Jag kan se dem dyka upp hos de mest konservativa samfunden, och presentera sin sida, och dessa människor förnekar den absoluta sanningen.

Bibeln har absolut sanning, det förnekar de och säger att den inte har det.
Och allting är rör och känna.
Jag vet en evangelisk kyrka, där pastorn kom in och sa; ok vi ska ha spelbord i lobbyn, och på varje bord ska det finnas en grekisk ikon, och det ska finnas instruktioner om hur du kan knäböja och be till ikonen.
Det är en evangelisk kyrka.

C. Det är idén av en ekumenisk diskussion, ett samtal med de som kanske inte delar samma tro, oavsett om de kommer från andra religioner, eller om de hävdar att de är kristna. En form av hur kan vi få alla kristna grenar tillsammans.

D. Och en hel del verkar gå tillbaka till detta känn, röra, skräpet, som var karakteristiskt för den Romersk katolska kyrkan under medeltiden.
Idén om att du måste ha rökelse, ljus, och så vidare, för dessa hjälper dig få en djupare relation med Gud. Det blir väldigt...

C. mystiskt

D. mystiskt är ordet.

C. Det är den nya andligheten som kommer via mystiken.
När du inte har en relation med Jesus Kristus Herren, eller med Gud genom Jesus Kristus, så finns det ett vakuum i dig, och du vill ha en mystisk erfarenhet.
Vi är gjorda för att ha en relation.
Så du har en relation med det som är fel, de ljugande andarna, demoniska doktriner.
Hur kan vi veta det?
Vi måste kunna vår Bibel för att pröva andarna, vilket vi är tillsagda att göra i skrifterna.
Men om du inte har det levande tveeggade svärdet, och möjligheten att pröva.
Då blir vad jag känner min erfarenhet, och det känns som en god andlig erfarenhet, och det är en andlig erfarenhet.
Jag vet, som har kommit från new age, att den är väldigt stark, mäktig, väldigt verkligt och det verkar vara sanningsenligt.

N. Du kan nästan sätta fast en bildekal, med "samexistera" på din bakdel.

D. Den erkända ledaren för den ny-framvuxna (nyandliga) kyrkliga rörelsen, var nyligen på ett väldigt konservativt collage, här i Texas.
Jag skrev till ordföranden för collaget ifråga, Hej, här är en kille, jag gav honom två sidor med citat, Homosexuella vilken skillnad gör det, var hans attityd.
Jag gav citat på citat, absolut sanning det finns ingen sådan, och jag sa, du kommer tillåta denna man att tala på ditt collage till folket, detta är en varg i fårakläder,
Han skrev tillbaka, ja jag vet ju inte mycket om honom, det var ordföranden för vår Bibelavdelning som arrangerade detta, jag ska be att han skriver till dig.
Så fick jag svar från ordföranden för Bibelavdelningen, och hans svar var; jag har mött honom , han är trevlig och du har nog tagit sakerna som sagt ut ur deras sammanhang.

C. ja där ser du.

D. Han är en så fin person.

C. Jag har mött honom , han är en så trevlig person, det är en bedragande ande.
För det handlar inte om vem vi pratar med, det är inte på en känslomässig nivå.
Bibeln säger att vi ska pröva, och det måste vi göra på en andlig nivå, inte känslomässig.
Så vad som händer med denna nyandliga kyrka, är att den kopplar in sig på våra känslor, vår subjektivitet, det är en må-bra-tro.
Det är; Sanning är dömande, var inte så dömande. var tolerant.

D. Absolut!

N. Tolerans det ultimata etiken

C. Det är ekumeniskt, det är idén av att omfamna alla religioner.
Du måste bryt ner alla församlingar, inom kristendomen för att få fram en ny världsreligion.

D. Folk säger till mig; du måste verkligen överdriva vad dessa människor säger. Till att börja med var de verkligen subtila, men på senare år har jag noterat att de blivit väldigt öppna.
T.ex här kommer ett citat från en av ledarna från rörelsen; Mitt mål är att förstöra kristendomen som världsreligion, och bli en re-katalysator för en rörelse av Jesus Kristus.

C. En re-katalysator för rörelsen? Vilken Jesus?

D. Ingen vet vad det betyder.

N. Rappakalja!

C. Problemet är vad Jesus säger i Matt 24, fyra gånger säger han det ska komma bedragare och villfarelser, i de sista dagarna.
Falsk lärare med falsk undervisning. Se upp för de kommer komma i Jesu namn, i mitt namn.
Jesu namn står för kristendomen. Här är en falsk Jesus Kristus.
Antikrist, varför kallas han antikrist? för han liknar Jesus?
Så vi måste omändra sinnet hos folk, så de tänker att detta nya Kristi sinnelag, medvetande, denna nya Jesus Kristus, är något, någon, som vi alla kan omfamna, vare sig vi är muslim, hindu, vad det än är.
Och den stora fredsplanen, om en ledande evangelisk rörelse ledare, handlar om att föra in en global fredsplan, globala ekumeniska ideal.

D. Så vad du säger är att denna nya kyrkrörelse, är bara en del av många olika rörelser som existerar, och som är designade för att föra fram en världsreligion.

C. Absolut! Och det är den ekumeniska idén, om att gå in i alla samfund och kyrkor, vare sig det är biskoplig, protestanter, reformerad teologi, vad det än är.
Vi måste alla komma till en gemenskap, en enhet, under en ny Jesus Kristus, en ny medvetenhet.

N. Caryl, vad är den nyandliga rörelsen? Kan du definiera det för oss? Vad betyder det?

C. Det är ett svårt ord, tänk på det, framväxande, hur definierar man det ordet?
Det har ju inte framträtt ännu, det håller på att växa fram, så att veta vad till, det är är svårt.
Det är en väldigt, väldigt smart titel på en rörelse, som i slutänden kommer ingå i en enad världsreligion. För den sammansmälter, och utvecklas mot denna världsreligion.
Det strävar mot en ny sanning, en ny Kristus, ett nytt koncept, så du inte behöver förstå sanning.

D. Säger de då inte egentligen att kristendomen behöver om-
rekonstrueras?

C. Omreformerad, omdesignad, pånyttuppfunnen, för det är inte

N. Men då kan vi väl liksom slänga ut Bibeln då?

C. ja, Det låter bra, eftersom de i själva verket, vill nå ut till den postmoderna kulturen, och de säger att traditionella Bibeltroende kristna inte gör det.
Om du ser på baksidan av konceptet, så säger de att Gud visste inte att i skulle vara en postmodern generation, just nu.
Gud kunde inte förutse att människorna skulle bli såna usla syndare, så Gud gav upp, för han visste inte...

N. Det fick de reda på hur?

C. Om du tänker igenom det logiskt, så är det vad det säger.

N. Åh från deras egna huvuden då.

C. För det säger att Gud designade inte Bibeln, för att tilltala dagens generation.
Men ad som händer med dagens generation, är att de drar sig så bort från Guds sanning, att Gud r densamma igår idag och till evig tid.
Ordet r det vi måste komma tillbaka till. Vi måste inse att vi är syndare, vi måste tillbaka till centret, kärnan.
Ett annat koncept, som vi måste inse, är att österländsk mystik och hinduism, är baserat på idén om evolution.
Det finns två världsåskådningar i motsats till varandra, den ena är att Gud skapade, vilket är skapelsen, den andra är att, världen utvecklades, och där finns utvecklande sanning, utvecklande religiositet, allting är utvecklande, och det är där framväxandet kommer in.
Det är baserat på utvecklingen om evolutionen.

D. Det verkar för mig, som om denna nyandliga framväxande rörelse inte förstår makten, kraften i Guds ord.
Det verkar som om de tycker att vi behöver förändra evangeliet, presentera det på ett helt annat sätt, för att kunna relatera till den moderna generationen.
Men evangeliet är övernaturligt i sin kraft.
Precis som vi lir frälsta på en gång, så kan det hända en person i den postmoderna generationen. Om de konfronteras med sin synd, och med ordet.

C. Om de konfronteras med ordet. Vi har fått Guds makt till frälsning, evangeliet är ordet till frälsning.
Om jag inte fått undervisningen om evangeliet kunde jag inte blivit frälst.
Evangeliet är att jag är en syndare som behöver en frälsare, och det är vad jag fick, som på bara några minuter öppnade mina ögon.
Det är kraften i ordet som öppnar ögonen.
Satan vet detta, han kom till Eva och sa, i 1 Mos 3 säkerligen har Gud inte sagt, Han attackerade kraften i Guds ord omedelbart, så det är ingen skillnad.

D. Jag blev mer och mer övertygad om att människor som var involverade i den nyandliga framväxande rörelsen, var på väg mot en gammal liberal vanlig kristendom, som säger att det handlar egentligen om en miljörörelse, det handlar om att skydda naturen, skydda moder jord, och att bringa fred till hela världen.

C. Det är ett socialt evangelium.

D. Låt mig läsa ett citat från en ledare; Kyrkan har blivit upptagen med frågan; Vad händer med din själ efter du dött?
Som om anledningen till att Jesus kom, kan summeras ihop i; Jesus försöker få med fler själar in i himmelen i motsats till helvetet efter att de dör.
Men jag tror att ett rättvist sätt att läsa evangeliet (blåser ut det ur vattnet)
Jag tror inte att hela budskapet eller Jesu liv kan sammanfattas i detta att rädda själar.

C. Så sorgligt och så fruktansvärt, vidrigt. För Jesus sa att han kom, för att ingen ska förgås.
Han kom för att vi skulle få evigt liv, och inte gå under, det var ju hela vitsen.

D. Samma person hade en konferens i Seattle, vilket din vän Eric Barger, som våra tittare känner väl, deltog i, och han sa; att vi har tolkat Joh 3:16, det har ingenting att göra med att frälsa själar, det handlar om frälsningen av världen. Jesus kom för att dö för världen, och han inbjöd folk att komma upp efteråt och sätta händerna i jord och överlåta sig själva till att rädda miljön.

C. Ja, inom österländsk mystik, så är jorden moder gudinnan, miljön är hur hon tillbeds.
Det är det moderliga, inte faderliga systemet.
Om vi måste gå ännu längre tillbaka till Djävulen, det är demoniskt, sataniskt, och vi måste förstå att precis som det finns en personlig Gud, finns det en personlig fiende till Gud vilket är Djävulen.
Hans attack är på Guds ord, Guds auktoritet, Jesu syfte, för han sa till Eva i lustgården, hel säkert ska du inte dö.
Om du följer mig dör du inte, om du följer mig får du visdom och du kan bli lik Gud.
Alla dessa är fundamenten i denna nya framväxande andliga rörelse.

N. Så denna rörelse är inte av en bestämd samfund, benämning?

D. åh i alla dem.

C. Nej den sträcker sig in i alla grenar, i alla samfund.

D. Det är överallt.

C. Ledarna i den framväxande rörelsen hävdar att de kom från evangeliska bakgrunder. Och det kanske de gjorde, kanske kom de från evangeliska kyrkor, men de förstod inte myndigheten i Guds ord.För de är uppfostrade i den post-moderna generationen, detta att sanning r relativt, vad som är sanning kan man inte veta helt säkert, vi behöver debattera för att komma fram till sanningen. Vi behöver komma till en sorts huvudpersons situation, där vi kan debattera och skapa. vi får en avhandling, och det som är motsatsen, och vi kombinerar det med syntes

N. Mänsklig visdom?

C. det handlar helt om mänsklig visdom.

D. Det påminner mig om det faktum att ledarna i den framväxande kyrkorörelsen, nyligen inbjöds att komma till Dallas för att prata in ett av de mest enastående, evangeliska seminarier i världen.
Ordföranden för seminariet blev konfronterad av människor som sa; Vad gör du?
Varför bjuder du in denna person som är en varg i fårakläder?
Jo förstår du, svarade han, Vi är en utbildande institution. Vi måste vara öppna för alla, så alla kom komma in och tala, om sina idéer.
Så de sa, om du ska inbjuda en falsk person, som lär ute ett falskt evangelium, se åtminstone till att en fakultets medlem går upp och får samma tid att konfronterar honom.
Nej det skulle inte vara artigt!

C. Ja du ser, jag kom från, hur blev jag involverad i new age, för jag blev given en uppsjö av trosinriktningar, och denna världen kontrolleras av Satan. satan är denna världens gud.
jag befann mig under förförelse och vilseledande andar och doktriner från demoner.Så om en person inte förstår sig på verkligheten av Satans krigsföring på detta område så förstår vi inte det andliga kriget som vi är involverade i.
Nyligen hade vi Amerika´s pastor nämnd i Time Magazine, som inbjöd tre new age´are, helt och hållet österländskt indoktrinerade, mystiska doktorer in i sin hälsoplan, för att introducera hela sin församling på 22 000, för en ny hälso- och välmående plan.
Mellan sig hade dessa tre doktorer, en österländsk världsbild. Även om 1 är muslim, 1 är jude och 1 är en kristen mystiker, så kommer de från en österländsk världsbild; att inom oss finns potentialen att vi kan hela oss själva. Det är en idé från österländsk mystik, att vi inom oss kan koppla samman med gudomlighet, det är sinnet över materia.

.D. Ja

C. Det innehåller hypnos, självhypnos, detta är vad den framväxande, eller sammanväxande kyrkan handlar om, helt och hållet, nya idéer som kommit från östern.
De är egentligen inte nya idéer, det är gamla, och härstammar ända från Edens lustgård, och den första lögnen.

D. Se på samhället som de producerat i östern.

N. Ja, du har en poäng.

C. Det är inte ett vårdande samhälle, det är faktiskt ett väldigt grymt system.

D. Ett av de ord jag hör om och om igen, över den framväxande rörelsens ledare är kontemplativ ( synonymer meditativ, djuptänkande), det är verkligen något som hänger med bra.
Låt mig läsa ett citat här ifrån en av deras ledare; Faktum är att kontemplativ andlighet kommer spela en stor roll i framtidens kyrka, och tillåt mig förvissa dig om att levande ljus är bara början.

C. Varför? För vi ändrar på namnen, om de säger att österländsk mystik kommer spela stor roll i den framtida kyrkan, skulle vi inte köpa det. Men när du säger kontemplativ, så låter det bättre. Men egentligen så klipper di ihop kontemplera med meditera, men i österländsk mystik, är kontemplationen och meditationen ormen inom dig. Idén om att du kan bli ett med allting.
Så den kontemplativa idén, vilken förresten är så djupt rotad, i öknen fäderna, vilket är en del av romersk katolicism. Mystikens idé att ansluta sig genom tystnad, vilket sår i motsats till Bibeln.
Vi sammankopplas inte med Gud via tysthet. Men det r en del av centrerande bön, kontemplativ andlighet, att du går in i en tystnad, och praktiserar närvaron. Alla dessa är emotionella känslor, de baseras på subjektivitet, det baseras på relativ sanning, din erfarenhet är lika bra som min erfarenhet.
Vad de inte förstår är att Satan, kallas för ljusets ängel, och mörkrets demon, den draken som är ute efter att bedra hela världen. Hans arbete är att bedra, och han kommer komma in som ljusets ängel, faktum är att 2 Kor 11:15 säger;
Det är då inte något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de liknar rättfärdighetens tjänare. Men deras ände ska var mot deras gärningar.

D. Subjektivitet leder alltid till en öppenhet för att bli förförd och bedragen. det är som folk som säger till mig, Gud sa detta eller detta,och det är helt uppåt väggarna fel. Det är som om de tänker att varje tanke går genom våra fallna sinnen kommer från Gud. Och även om de hade fått det från Gud så kan det vara helt invecklat när det gått igenom deras fallna sinnen. Vi måste pröva allt mot Guds ord.

C. Vi måste! Blindheten av det är som att ta en sjöman till mitten av havet, och låta honom och båten driva mot vart än böljorna och strömmarna bär. En sjöman måste ha en kompass, han måste ha en riktning. Även på natten om han saknar riktning eller kompass, så har han stjärnorna och de är baserade på objektiv sanning och realitet.

D. Rätt

C. Vi måste ha vår navigerings bok "vägledningsbok", manualen som Gud gett oss, jämföra eller pröva Guds karaktär mot Satans. Hans välbefinnande, Hans nåd Hans Barmhärtighet, en personlig relation med honom i kontrast till våra subjektiva känslor.

D. Caryl, Vilka röda flaggor varningssignaler, som folk bör hålla utkik efter som är indikationer på att deras kyrka är på väg att röra sig i riktning mot denna framväxande kyrkorörelse?

C. Jag vill påstå att det är sättet som man predikar, undervisar Guds ord på. Det finns två olika sorters undervisning, ett tematiskt sätt att undervisa, som är baserat på ämne, och om du gör dessa ämnesundervisningar som många av denna nya rörelse gör, så kan de dra, och övertyga sitt ämne om att följa sina egna tankebanor, de kan kanske ta en eller två Bibelverser.

D. Åh, de kan alltid hitta en vers.

C. Och de kan dra från Gandhi´s skrifter, och William Shakespeare skrifter och Churchill´s skrifter för att understödja sin synvinkel.
De kan också ta det som den ändamålsdrivna livet, som kan ta 15 olika Bibelverser, en del av dem är inte ens översättningar.

D. Ja, du fiskar runt tills du hittar vad det är du ville ha sagt.

C. Eller en halv vers som säger vad du ville ha sagt. Jag tror det är faran med tematisk undervisning. Medans den andra typen av undervisning som baseras på förklarande undervisning, på rad efter rad, vers efter vers, som baseras på vad säger Gud om det här. Vad är Guds åsikt baserat på Guds ord, i Guds fulla rådslag. Och du kan se att många kyrkor, om de inte predikar fullheten av Guds ord och dess sammanhang, så är jag ledsen att säga, då är de öppna att ta in, författare, böcker, idéer, idéer från österländsk mystik, ändra på orden så att det kan gå från meditation, till kontemplation, från yoga till kristen yoga, och allt detta.

D. det tragiska faktumet är att så många kyrkor har ignorerat ordet så länge, i åratal faktiskt, att den genomsnittlige kristne, som går till kyrkan varje söndag, vet väldigt lite av ordet. Och du kan inte hålla vakt mot bedrägeri om du inte kan ordet.jag kommer ihåg inverkan som boken "the Schack" hade, och den var så okristen som den kunde bli, i det den undervisade. ändå tyckte folk att den var underbar, och folk förespråkade andra att gå ut och köpa och läsa den.

C. Ja, se bara på Harry Potter, när jag gjorde min dokumentär om Potter, så hade jag mer kristna som kom till mig och sa; vad gör du med vår hjälte?

D. Med vår hjälte? skrattsalva.

C. Harry är ingen hjälte han är en trollkarl, en 13 årig trollkarl.
Potter´s författarinna sa att det skulle ta 7 år för att bli en fullärd trollkarl, och Harry är 11 i en bok, sedan ökas det på, tills 7 år senare en perfekt trollkarl är gjord. Och de hundra tusentals barn som läser denna bok, blir indoktrinerade med en annan världsbild.

D. När vi nu kom in på denna video, så vet jag att du producerat en mängd videos om fascinerande ämnen som Harry Potter, Yoga, Den framväxande kyrkorörelsen. Hur skulle det vara om du berättade för våra tittare om hur man får kontakt med din webbsida.

C. oh, tack, www. caryltv.com

http://caryl.tv/

D. Nathan hur skulle det vara om du berättade om vår webbsida.

N. Vi har åtta bokstäver i vårt namn, lamblion.com

http://christinprophecy.org/

D. Caryl har du några sista ord som du vill säga till dem som kämpar med att hitta en kyrka. Vad ska de leta efter när de letar efter en kyrka?

C. Jag får så många brev från folk som berättar att deras kyrka håller på att gå in i denna framväxande nya kyrka. Vi har läst ditt och datt. Men var inte bedrövade, vi är tillsagda att detta ska ske i de sista dagarna. Det ska komma ett avfall från sanningen. Så underbart om du har urskiljt detta! Det står också att de ska komma inifrån oss, så vi vet att falska lärare och profeter ska komma inifrån våra egna led. Det är bra om man känner igen det.
jag föreslår att man träffas, startar upp små grupper som undervisar rad för rad, vers för vers från Guds ord. Gå tillbaka till Guds ord.

D. Detta är ju ett icke samfunds tjänst, så jag går till olika kyrkor hela tiden. Och en sak som jag blev medveten om tidigt, är att du inte kan döma kyrkan efter skylten utanför. Det finns levande Metodistförsamlingar som brinner för Herre, och det finns de som är stendöda, samma sak med Baptister och alla andra.
Nyckeln är vad som händer i predikstolen, predikar predikanten från Guds ord, och lyfter upp Jesus som världens ända hopp?
Om det inte händer och han står där och predikar pop psykologi eller nåt annat, gå ut därifrån. Leta efter någon som predikar Guds ord, och fokuserar på Jesus Kristus.
C. Och som uppmuntrar oss att vara starka i ordet, så vi kan gå ut och dela budskapet och göra lärjungar i alla nationer.


https://www.youtube.com/watch?v=Sm3SIVhx_Rc&t=989s

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar