måndag 8 maj 2017

Revival Alliance = väckelse alliansen, Kommer till Oslo!

Jag såg detta delat i en grupp, och lägger ut det ihop med en varning. Dessa tillhör de som inte förkunna ett sunt evangelium, med sunda doktriner. Så GÅ INTE DIT! 

I Bibeln står det att vi ska separera oss ifrån dessa, Ty, vad har ett Guds tempel med avgudar att göra? Och vi är ju den levande Gudens tempel, och har den Helige Ande boende i oss. Därför måste vi gå ut ifrån dem och skilja oss ifrån dem, 

Gud har inte behag till halvdana offer, eller att vi lyder Honom halvdant. Om och om igen i GT i synnerhet, ser vi hur Gud reagerar på att vi blandar. Inte olika sorters djur i samma hage, inte olika material i kläderna, inga halvdana åtlydanden av Hans befallningar. Inget som vi gör som har en liten del orent i sig, kan någonsin bli välbehagligt för Gud.

Han vill ha ett folk som lever rent och heligt, så som Han själv är helig. Var ni heliga ty Jag är helig, säger Han i skriften.


Ibland har vi en tendens att glömma den biten. Vi jagar på efter det som vi tycker verkar ok, och vårt hjärta är ju rätt och vi vill så mycket. Men Gud vill ha heliga offer, riktiga offer, inte uppblandad smörja. Du och jag kan tycka att det verkar oskyldigt, men är det inte rent, så är det inte välbehagligt inför Gud. Och det är ju Honom vi tjänar. Det är Hans vilja vi ska göra. 

Om och om igen gick Han till rätta med sitt folk, och vi ser i GT hur Han tilrättavisar, och bestraffar. Det är nästan så att varannan generation väljer att lyda, varannan att göra uppror. Och läser vi GT ser vi hur Gud såg då på främmande eld, på rätt ställe, eller fel offer på rätt ställe. Vi kan också se riktig a offer, offrade på fel ställen. I alla dessa saker så hade Gud inte behag till dem. I vissa fall som med Arons söner, så dog de.

Gud är samma Gud igår, idag och i evighet. Låt oss inte glömma bort det. Om Han inte tog emot felaktiga offer på rätt ställe, eller riktiga offer på fel ställen då, så gör Han det inte idag heller.

Om igen GÅ INTE DIT! avskilj er, håll er separerade, gå ut ifrån deras mitt. Om inte sunda doktriner är där, så är inte heller Gud där. Och VILKEN GUD ÄR DET DÅ SOM FAKTISKT ÄR DÄR?


Väckelses Alliansen

Väckelse alliansen har för första gången valt att hålla sin årliga konferens i Norge. Väckelse alliansen är ett samarbetsavtal mellan Bill och Beni Johnson (Bethel Church, Redding), John och Carol Arnott (Sprid Fire Ministry, Torronto), Rolland och Heidi Baker (Iris Ministries, Moçambique), Che och Sue Ahn (Harvest Rock Church , Pasedena), Georgian och Winnie Banov (Global Celebration) och Randy och Deanne Clark (Global Awakening).
Konferensen kommer att vara centralt beläget strax utanför Oslo vid Oslofjord Konvent Center. Konferenscentret ligger bekvämt vid sidan av Oslofjorden, som består av vacker strand- och havsutsikt, och är lättillgänglig via bil, flygplan eller tåg. Restiden är 18 minuter från Torp flygplats och 8 minuter från Stokke station.
Kom och bli inspirerad under konferensen under fyra dagar av tillbedjan och undervisning. Låt oss stå tillsammans och nå till alla kyrkliga samhällen, i enhet så att Guds rike kommer att lyckas i vårt land och i Europa. Du är varmt inbjuden och välkommen att delta med oss på denna händelse!

Gruppregistrering
Grupper på 8 eller fler får 15% rabatt vid registrering. Detta kan göras på två sätt:
- En gruppledare individ registrerar alla på samma transaktion (och ansvarar för betalningen)
- En gruppledare person registrerar sig själv och skickar inbjudningslänk till de andra i gruppen (varje person betalar sig för sig själva). Den ansvariga enskilda / gruppledaren måste välja det här alternativet under registrering och de andra i gruppen använder länken för att registrera sig. Det är då en 5-dagarsperiod att registrera sig för att få rabatten. Fakturan via e-post (giro per e-post) betalningsalternativ måste väljas för att få grupprabatten (fakturan skickas 5 dagar efter registreringsprocessen inleddes).

https://www.checkin.no/event/14056/revival-alliance

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar