lördag 13 maj 2017

Desarmera demoniska smutsiga bomber

Desarmera Demoniska Smutsiga Bomber!
Steven Kozar 9 Januaru 2016
Dessa idéer, fångstfraser och begrepp har infiltrerat kyrkan och lagt en falsk grund. De är en "set-up = på förhand avgjord match". Eftersom många kristna tror på dessa saker, går falska läror in i kyrkan överallt.

Dessa typer av kommentarer som Chris Rosebrough och andra ”urskiljnings kristna” hör om och om igen. Ja, det kan finnas lite sanning i en del av dessa idéer, men på det hela taget, så har de ersatt den autentiska, Bibelbaserade kristendomen, och tillåter ett annat evangelium att ta dess plats.


1. ”Du är bara negativ och kritisk! Har du ingenting bra att säga? Jag kan inte tro att du kan kritisera berömda populära kristna ledare! De försöker åtminstone att göra någonting, de försöker åtminstone hjälpa någon! Varför kan du inte vara med positiv? Jag lyssnar bara på positiva kristna - inte de som hatar!”

Kristendomen är en specifik tro som är baserad på en helig bok; Bibeln! Sola scripta är den latinska meningsfrasen, skriften enbart. Denna princip etablerades under kyrkans tre första århundraden, och vidareetablerades under den protestantiska reformationen, i kontrast till den Romersk katolska kyrkan, vilken hävdade att kyrkauktoritet (påven framförallt) var likvärdigt med skrifterna.

Därför att vi tror att Bibeln är Guds ord, så måste vi också tro att vissa idéer inte är kompatibla med Bibeln och måste bli avvisade som falska. Även om det är sant att kristna inte borde vara i huvudsak negativa och kritiska, så behöver vi vara villiga att säga negativa och kritiska saker om falsk undervisning, för dåliga doktriner är väldigt skadliga, och de leder människor iväg ifrån Gud. Den smärtsamma verkligheten är att falska lärare är skickliga manipulatorer/styrare och de vet exakt vad de ska säga för att behålla din tillit (och få pengarna att fortsätta strömma in), så ibland är det nödvändigt att säga negativa och kritiska saker för att konfrontera dem och deras undervisning. Gamla testamentets profeter, Jesus och Apostlarna gjorde detta. MYCKET!

Vi borde inte i huvudsak tänka ”positivt kontra negativt”, istället borde vi tänka ”sant kontra falskt”. Bibeln är inte alltid en positiv bok, för den innehåller sanningen som vi behöver höra. Vi människor är som olydiga barn, som behöver korrigering och tillrättavisning från var himmelske Fader, som älskar oss tillräckligt mycket för att berätta sanningen för oss.

I ”Matt 23:27 säger Jesus, Ve till de skriftlärde och fariséerna, hycklare! För ni är som vitkalkade gravar, som utvändigt verkar underbara, men inuti är fulla av döda människors ben och orenheter. ”oh hjälp, Jesus, det är inte vidare snällt; Fariséerna försökte åtminstone göra någonting.


2. ”Men han är mycket berömd (han har skrivit populära böcker, har en stor församling, har en tv show etc.) han måste veta vad han talar om! Så många människor kan inte ha fel!”

Detta avslöjar den allmänna tron att ”gruppen har alltid rätt” (min grupp!); vilket är som att säga ”samstämmighet är lika med sanning”. Kristna säger att de tror Bibeln, men alldeles för ofta är det de verkligen tror, vad som deras polare (lokala pastorn, tv predikanter, berömda författare/talare et.c.) säger om Bibeln. Ovanpå det, om en lokal pastor faktiskt gör ett bra arbete att troget predika Guds ord, så blir han ofta överkörd av den omgivande kulturen.

Vi har miljoner kristna som ser på 10-30 timmar / vecka på tv, och ändå har de inte tid att läsa och studera Bibeln. Men när den senaste gurun kommer med en ny metod av hörande från Gud, så släpper de allting för att lära sig hemligheterna, dock har de ändå försummat Guds ord, det faktiska ordet från Gud. Situationen borde ses som ytterligt absurd, men eftersom nästan alla beter sig och tror på detta sätt så har det blivit normalt. Som ett resultat, har falska lärare fritt välde och en obegränsad kundbas för att främja sina konstiga idéer och själva bli rika.

I ”Mark 7:7 säger Jesus till fariséerna (citerar Jesaja) ”förgäves dyrka de mig, undervisning och doktriner och kommandon från människor” I Matt 7:13-14 säger Han: Gå in genom den trånga porten. För den port är vid och den vägen är enkel och leder till förstörelse, och de som går in på den är många. För porten är trång och vägen är hård som leder till livet, och de som finner den är få”. Jesus varnar oss att inte följa människors läror (även om det är en New York bäst säljare) ”Ps 118:8 Det är bättre att söka skydd hos Herren, än att förlita sig på människan”.


3. ”Döm inte på det att du inte må bli dömd.” (liknande; Vem är du att döma?)

Närhelst en falsk lärare/profet blir avslöjad (på grund av biblisk undervisning, uppenbar synd, korruption/girighet, profetior som inte sker etc.) så kan de ofta behålla den obetingade supporten av sina följare genom att använda sig av denna vers i (Matt 7:1) tagen ur sitt sammanhang, givetvis. Denna vers säger inte ”döm aldrig någonsin någon enda”, om man läser hela passagen, så är det enkelt att se att det handlar om att varna för det som är orättvis/orättfärdig, hycklande dom, i vårt personliga liv när vi har med andra att göra. Det handlar inte om att utvärdera undervisningen som lärs ut av en lärare. Kristna har blivit systematiskt programmerade att ignorera alla skrifter om ledarnas ansvarighet, för att deras lärare sagt så. Ironiskt nog, så ändar den falsk läraren upp med att döma sin teologiska kritiker, som är (förmodat) skyldig till att vara dömande.

I Paulus brev till Titus (kap 1) så går han emot falska lärare och säger; ”För det finns många upproriska män, talare och förförare, särskilt bland de omskurna. De måste tystas, för de förstör hushållen genom att lära dem saker som inte borde undervisas, och det för att få oärliga vinster. Tillrättavisa dem kraftigt, så de blir sunda i tron och inte uppmärksammar judiska myter eller befallningar av de som avvisar sanningen. De hävdar att de känner Gud, men genom sina handlingar förnekar de honom. De är avskyvärda, olydiga och olämpliga till att göra något bra. ” Wow Paulus, dömer du mycket eller?

"Discerning Judgement" Hjälpfull artikel om urskiljning, ej översatt
"Jesus Said You Shouldn't Judge" Hjälpfull artikel, Jesus sa döm inte ej översatt
Does the Bible Tell Christians to Judge Not? Längre artikel ej översatt Säger Bibeln till kristna döm inte.


4.Ha inte en religiös ande!” Den personen har en religiös ande; han citerar bibelverser och talar om teologi och doktriner, vilken farisé!

Detta är ett ganska vagt koncept, som verkligen hjälper till att styrka ”super andliga” falska lärare. Vill du tillbakavisa någon som främjar sund bibliska doktriner? Bara anklaga dem för att ha en religiös ande. Det är mycket enklare än att undersöka skrifterna och leta efter sanningen. Trots allt; ”Gud bryr sig inte om doktriner, Han bryr sig om vårat hjärta. Det låter väldigt bra, men det är bara ytterligare en fångstfras.

Doktriner är viktiga! Doktrin är bara ett annat ord för instruktion eller undervisning och det berättar för oss vem Gud verkligen är, och vilka vi är. Fariséerna var skyldiga till otro, och att upplyfta människolagar över Guds ord, de var inte skyldiga till att ha för mycket fokus på Bibeln. Idén att vi missar Gud eller den Helige Ande om vi fokuserar för mycket på Bibeln, är helt galen/befängd. Denna tankelinje är väldigt lik...


5. En erfarenhet eller känsla är bättre än någon doktrin! Jag bryr min inte om teologi – Jag bara älskar Jesus! Det är en sak att känna Bibeln; det är något annat att känna författaren!”

Medans det är sant att en del människor har väldigt verkliga och emotionella erfarenheter med och av Gud, så får inte detta bli hur etablerar fast vårt tros system,- Guds ord gör det. Gud har av sin nåd givit oss säkra parametrar inom vilka vi kan förstå Honom, i sitt ord. Men om en person är beroende av känslor och erfarenheter, så kan de lätt bli beroende av mer av detsamma, vilket oftast eskalerar till något som liknar en emotionell ”tågkrasch”. Fråga bara en som lämnat en karismatisk/pingst församling helt konfunderade i sitt sinne, och som aldrig vill återvända.

Att säga ”Jag bryr mig inte om teologi – Jag bara älskar Jesus”(som om våra emotionella känslor om Honom är nyckeln), men vi ser inte många uppmaningar till att ha goda sunda doktriner och undervisning. Teologi är ett ord som helt enkelt betyder ”studerandet av Gud”. Alla kristna är teologer, vare sig de vill erkänna det eller ej. En fast teologisk förståelse av Guds fantastiska nåd är mycket bättre än någon emotionell erfarenhet eller känsla i alla fall, för den förändras aldrig (till skillnad mot våra känslor)!

För resten så är teologi så mycket mycket mer än en kalvanist eller en arminian som argumenterar fram och tillbaka medans de förvirrar och förvärrar för alla andra. Bra teologi hjälper oss vinna en korrekt och djupare förståelse av de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Efter sin uppståndelse, mötte Jesus först två av sina följeslagare på vägen till Damaskus, och han avslöjade inte sig själv. Först frågade han dem en serie frågor för att se vad de visste och trodde Om Honom . När de sa att faktiskt inte visste riktigt vad som pågick, n fast den tomma graven hade blivit funnen, och änglarna sagt att han uppstått..

Och Jesus sa till dem Oh hur oförståndiga är ni inte och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat! Måste inte Messias lida allt detta för Att ingå i sin härlighet? Och han började gå igenom Mose och alla profeterna och uttydde för dem, vad som var sagt om Honom i alla skrifterna. Luk 24:25-27”

Fråga: Om det är viktigare att känna Gud erfarenhetsmässigt, än att känna Bibeln, varför gjorde då Jesus det senare? Jesus slösade bort al den tiden med att förklara skrifterna för dem?? Han borde ha utvecklat en djup och personlig relation med dem! Han måste ha haft en religiös ande! Här är en annan hjälpfull artikel: (inte översatt) The Gigantic Problem Beneath the Really Big Problem


6. "Gud förolämpar sinnet för att avslöja hjärtat." (Liknar: "Det handlar bara om ditt hjärta - inte ditt huvud" eller något sådant)

Ibland används anti-intellektuell mening i en predikan som om det var skriften. Det är det inte-det är bara en annan dum ”fångstfras”. Och det kan vara mycket manipulerande och förvirrande. Om någon försöker vara kräsna (vilket innebär att använda sinnet) kan de avfärdas med denna Yoda liknande fångstfras. Gud gav oss inte ett sinne och sedan förväntar sig att vi slutar använda det. Ironiskt nog, när en falsk lärare säger sådant som sådant använder han en typ av tänkande för att övertyga andra att tänka på en viss väg. 

Jesus sade i Matteus 22:37: "Du skall älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, själ och kraft." Det finns ingen falsk dikotomi mellan vårt hjärta och sinne i skriften. Om något är det att vårt hjärta inte är att lita på, men Guds Ord är.


7. "Rör inte Guds smorde!" "Var försiktig om du talar mot profet / biskop / pastor så och så!"

När falska lärare inte kan försvara sina övertygelser i Bibelns tydliga lärdomar, använder de denna (partiella) vers som en bestraffning. Det tas helt ur sin kontext från Gamla testamentet och det hänvisar till att fysiskt skada den israelitiska kungen eller profeten. Detta har ingenting att göra med att ifrågasätta dåligt ledarskap eller falska läror. Det är intressant att notera att kultledare ofta använder någon typ av hot för att upprätthålla sin auktoritet - det här är den lägsta formen av ledarskap.

I skarp kontrast var de judiska troende från Berea i Apg 17:11 "mer ädla till sinnes än de i Tessalonika; De mottog ordet med all iver och undersökte skrifterna varje dag för att se om dessa saker var så som det sades. "Om det var gott och ädelt för dessa Bereans att ifrågasätta aposteln Paulus, som skrev mycket av Nya Testamentet! Och jämföra hans lärdomar med Skriften, som var det gamla testamentet, så kan och bör vi göra samma sak med lärare och pastorer. Varje pastor och lärare som kräver särskild behandling som Guds utvalda och oåtkomliga auktoritet är helt klart inte det! (Här är en annan artikel om detta ämne)


8. "Vi lär bara ut Bibeln!"

Tro det eller ej, det här är förmodligen det enklaste sättet att lära ut falsk lära. De flesta kristna kommer stänga av all urskiljning när de hör en pastor / lärare säga något så här. Om han "bara lär oss Bibeln", vem är vi att sätta oss på motvärn, okej, eller hur? När en pastor / lärare har fått ditt förtroende kan han enkelt ta ut en Bibelvers där han vill – oavsett om det egentligen passar eller inte. Han kan nog hitta på Bibelverser halva tiden, eftersom ingen kontrollerar ändå. Om en lärare / pastor faktiskt säger "vi borde aldrig bevisa en text!", kan han faktiskt göra det lättare att leta bevis i texten och jämför; nyckeln är att få människor bekväma och fulla av tillit.

För övrigt innebär text-bevisning att man använder en Bibelvers eller flera som är helt uteslutna för att åstadkomma en synpunkt som de aldrig var menade att göra. I grund och botten, när en pastor / lärare vill göra sin idé riktigt övertygande kan han bara gräva upp en bibelvers för att validera sin punkt (med alla de galna berättelserna från Gamla testamentet kan du hitta bevis för vilken punkt som helst!). Tyvärr händer detta mycket; 

Och det förvirrar verkligen människor eftersom det ser ut som om bibeln lär ut tusen olika och motstridiga saker från en enda passage. Det här är inte Guds fel - det är den lata, lösa och felaktig tolkning som görs av pastorn. James 3: 1 säger: "Låt inte många av er bli lärare, veta att vi ska få en strängare dom."
Här är en annan nyttig artikel: Ofta missbrukade och felanvända Bibelverser (originalsidan ej översatt)


9. "Du sätter Gud i en låda! Så snart du tror du har förstått Gud helt och hållet, kommer Han göra någonting oväntat! "

Det här är ett konstigt sätt att andliggöra falsk undervisning och dölja det under ett moln av förmodat "mysterium". Sanningen är att Gud har gjort det mycket tydligt i Hans Ord att vi ska hålla fast vid rätta doktrinen. Klart och punkt. Medans det är sant att ingen kan hävda att de har Gud helt klar för sig, så är det inte så att Gud alltid förändrar sitt sätt för att få fortsätta, som en underlig trollkarl eller häftig pyssling på himlen som tycker om att förvirra oss. Gud har gett oss sin son och Hans ord för att han vill bli känd! I Johannes 17: 3 sa Jesus: "Detta är evigt liv: att de kan känna dig, den enda sanna Gud och Jesus Kristus, som du har sänt."


10. "Kristendomen måste anpassa sig och förändras med tiden, annars kommer den att dö." "Dessa människor är så gammaldags och föråldrade - de är problemet!"

Denna idé är helt enkelt falsk; Det är en pragmatisk "låt oss fixa det själva eftersom Gud behöver vår hjälp" sättet att tänka på. Tänk på det; är din religiösa övertygelse så ytlig och svag att de inte kan stå emot vilken ny trend som än påverkar samhället? Guds sanning är över oss, skild från oss och oföränderlig; annars är det bara något vi hittar på allt eftersom. 

Historiskt sett var den kristna kyrkan starkare när den gick emot den tidens kultur. Den tidiga kyrkan började och blomstrade under det, ibland mycket fientliga romerska riket. Men det försvagades och späddes ut när det blev krossat med politisk och social makt.
Den ständiga strävan att efter att göra kyrkan "relevant" är vanligtvis kontraproduktiv, och den otroende världen ser ofta våra försök att "marknadsföra Gud" som ytliga vädjanden.

Rom 12: 2 "Skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt” Gal 1:10 ”Är det då människor jag försöker vinna för mig, eller är det Gud?Står jag verkligen after att vara människor till behag? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag inte en Kristi tjänare.”


11. "Vi får mycket motstånd - vi måste göra något rätt! Satan vill stoppa oss, det är därför folk är så kritiska! "

Denna tankegång är i bästa fall ett 50/50 förslag; Kanske det är sant, men det är precis lika möjligt att du får motstånd eftersom din undervisning är fel och vissa människor försöker rätta till det.


12. "Jo, han hörde precis / läste några negativa saker på Internet. De kan säga vad som helst på internet! "

Liksom den föregående punkten är det i bästa fall ett 50/50 förslag. Det kan lika lätt sägas, "han läste bara sakerna i en bästsäljande bok; De kan säga någonting i en bok! "Får så få människor inse att det inte finns några regler för vad som kan publiceras i en bok? Sanningen är att det finns mycket information som bara är tillgänglig online Det är naturen i den värld vi lever i. Den här tanken är mycket lik # 2, för det som folk säger är: "Det kan bevisas av mycket information online (bloggar, podcaster med intervjuer med experter och faktiska vittnen, doktrinska artiklar, personligt vittnesmål, etc.), men det är inte konsensus-vyn (det stöds inte av jätte bokförlag, kristna medieföretag, megakyrkor etc.), så jag vägrar att tro på det. 

"Vi borde testa allt Mot Guds ord - oavsett vad någon säger!
Det är viktigt att förstå att några av jättarna inom "kristna" medieföretag ägs av ännu större icke-kristna medieföretag. Till exempel äger miljardären Rupert Murdoch det globala mediekonglomerat News Corporation (Fox News, The Wall Street Journal, Twentieth Century Fox Films, etc.), som äger Harper Collins, en av världens största bokförlag. Harper Collins äger både Zondervan och Thomas Nelson - de två största kristna (eller "inspirerande") bokförlagen i världen. Dessa företag handlar om att tjäna pengar. Det är galet att anta att någon, någonstans, noggrant kontrollerar innehållet i varje enskild bok som de säljer. Det betyder inte att Zondervan och Thomas Nelson inte har några bra böcker. Det betyder bara att det inte finns någon garanti.
Oavsett om de är på Internet eller i en bok, bör alla idéer och läror noggrant jämföras med Guds ord.


13. "Lyssna inte på den här urskiljnings mannen - han är en drömtjuv! Du har en dröm som Gud har planterat i ditt hjärta! Gud har en speciellt bestämmelse/öde planerad för ditt liv - en gudomlig uppgift! Gud vill att du ska hitta din mening, men djävulen vill stjäla din dröm !! "

Detta är "dröm öde/bestämmelse grejen" teologi, den är ett underliggande antagande i en hel del evangelisk undervisning, men den är mest utbredd inom karismatisk undervisning. Det fantastiska är att det inte finns i Bibeln. Någonstans! Varken Jesus eller apostlarna berättade någonsin för oss att "följa drömmarna i vårt hjärta". Men i en miljon predikningar kan du ra pastorer hävda att "Gud har planterat en dröm i er" eller "du måste få en vision; "Men det är bara ett antagande som aldrig bevisas från Guds Ord (och de få bibelvers som kan nämnas slits ur sitt sammanhang). Detta är öron kliande å det grövsta.

Om du är under en pastor som undervisar detta, är du antingen i den tidiga fasen av falskt hopp där "något riktigt stort finns bara runt hörnet" (vilket tar din uppmärksamhet bort från Jesus och hans fullständiga arbete på korset) , eller om du handskas med förvirring och eller förbittring eftersom dina drömmar inte tt i uppfyllelse – faktum är att du förmodligen mött stora besvikelser när du har väntat på att Gud ska "uppfylla sina löften" (din uppmärksamhet är inte på Jesus och hans fulländade arbete på korset). Med denna ”Dröm Öde Grej” som utgångspunkt blir alla predikningar fokuserade på oss och hur vi ska följa det mystiska spåret av brödsmulor som Gud lämnar för oss, när vi rider våra enhörningar över fantasins regnbågar ...

Här är en av de mycket få avsnitt i hela Bibeln som kan relatera till denna fråga: Jud 1: 8 "Dock gör nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar; besmitta de köttet, men andevärldens herrar, föraktar de, och dess härlige smäda de.” Hmmm ... så är det så Bibeln beskriver en drömmare i kyrkan. Går du till den kyrkan kan du bara veta att den är välsignad av Gud!?”

Frukt på trädet är inte samma sak som "människor som kommer till kyrkan." Det här är det enda som säkert kan sägas om en kyrka med tusentals människor som deltar: pastorn betalas en stor lön. Allvarligt talat det är allt vi kan veta säkert. Åh, och de måste också ha ett bra lovsångsteam (mjuk rock band). När Jesus sa till oss att titta på en lärares frukt, sa han till oss att jämföra lärarens undervisning och liv med Jesus - det skulle "se" likadant ut. Varje pastor som lär ut saker som strider mot Jesus är en falsk lärare, oavsett hur många anhängare han har. Detta är ofta relaterat till nästa ...


15. "Men han gör allt i Jesu namn - han måste vara okej!"

Tänk på det: Om Satan ville arbeta i kyrkan (vilket han gör!), Skulle han göra det i sitt eget namn? Skulle han dyka upp i kyrkan i sin ljusröda overall och avslöja sig själv? Berättar någon om sitt bedrägeri innan de gör det? Bedrägeri handlar om att låtsas vara något annat. Aposteln Paulus avslöjade de falska "super apostlarna" i den korintiska kyrkan och sade: "Ty de männen är falska apostlar, oredliga arbetare, som omskapar sig till Kristi apostlar. Och detta är inte att undra på,. Satan själv omskapar sig ju till en ljusets ängel det är då inte märkligt, om också hans tjänare omskapar sig, till att likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände ska svara mot deras gärningar."2 Kor 11: 13-15

Jesus sade i Matteus 7:22 "Många kommer att säga till mig på den dagen:" Herre, Herre, har vi inte profeterat i DITT NAMN, och I DITT NAMN kastat ut demoner och i ditt namn utfört många tecken, under och mirakler? "Och Jag kommer förkunna för dem Jag kände aldrig dig; Avvika från mig, du som utövar laglöshet. " Det bör antas att en falsk lärare alltid kmmer använda namnet på Jesus!


16. "Det kan inte vara sant, för jag skulle ha vetat om det redan!" (Eller "någon skulle ha sagt någonting nu!")

Detta är en vanlig knä-rycknings reaktion när människor först hör om falsk lära i sin mitt. Detta säger verkligen "Jag vet redan allt som behöver vetas. Om jag får ny och annorlunda information som inte överensstämmer med min nuvarande tro, så måste det vara fel. Jag vägrar att undersöka allt som kan hota mina åsikter. "

Någon sa något: I Matteus 7:15 sa Jesus: "Se upp för vargar i fårakläder." Han sa inte: "Var inte uppmärksam på vargar i fårakläder, för någon annan gör det redan åt dig. Dessutom vill du inte vara för kritisk ...


17. "Den urskiljnings killen främjar bara rädsla, och rädslan kommer från djävulen!" "Han har mycket ilska - du kan inte säga att han inte är från Gud!"

Genom att säga saker som detta kan en falsk lärare tyckas ogiltigförklara vad en urskiljande kristen har att säga. Självklart är det sant att vi inte ska leva i rädsla och, eller ilska; över när en urskiljande kristen försöker varna kyrkan om ett farligt bedrägeri, det är bara normalt att bli upprörd och uttrycka det. Den viktiga frågan är huruvida hans farhågor är motiverade eller ej. Om ett får upptäcker att hans herde faktiskt är en varg, så är en (tillfällig) känsla av rädsla och, eller ilska e lämplig reaktion för att han ska kunna lämna och varna andra.

I själva verket är det kultmedlemmen som går igenom livet som en zombie, och ständigt tänker "positiva tankar" och vägrar att vakna upp och se de bedrägerier som omger honom. Varna en medkristen om falsk undervisning är inte att främja rädsla - men ironiskt nog har en falsk lärare inga problem med att skrämma sina anhängare till överensstämmelse och hota dem om de vågar ifrågasätta hans auktoritet.

Aposteln Paulus sade detta till de äldste i Efesus, Apg 20:29-31 "Jag vet att när jg har skiljts från er ska svåra ulvar komma in ibland er och de ska inte skona hjorden. Ja bland er själva ska män uppträda som talar det som är felaktigt för att locka lärjungar att följa dem. Vakta därför och kom ihåg att jag i tre ås tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en av er.” Hej apostel Paulus, varför släpper du inte loss lite, och slutar skrämma alla med dina arga varningar !!


18. "Vi behöver en frisk fläkt från den Helige Ande!" "Dessa urskiljningsfolk är rädda för de nya saker som Gud vill göra - de hindrar den Helige Andes rörelse!"

Det låter så andligt, men vad betyder det egentligen? Hur vet vi om "rörelsen" är "friskt/fräsch nog? Vad händer om "rörelsen" gått förbi utgångsdatumet? Hur vet man säkert att en "rörelse" verkligen orsakas av den Helige Anden och inte bara är känslomässig hype-eller sämre? Dessa frågor ignoreras fullständigt av de flesta karismatiska / pingstkyrkorna, för antagandet är: "vi måste få en väckelse!" Och det hängeross och att vi drar igång något; och ett hundra olika "experter" har ett hundra olika åsikter om hur man får det att hända.

Denna typ av undervisning är utmattande, förvirrande och det tar vår uppmärksamhet bort från Jesu fullständiga arbete. När allt kommer omkring, är det inte tillräckligt att Jesus kom till jorden, dog på korset för att förlåta alla våra synder och sedan uppstod från de döda? Behöver vi verkligen något bättre än det? Något "fräschare"

Slutligen var i de nya testamentets undervisningar (kyrkans lärdomar) blev kristna någonsin instruerade att be om och förvänta sig ett "friskt drag från den Helige Ande" eller "Ändtids väckelse"? Vi var det inte. Du kan koppla av nu!

Aposteln Paulus säger detta i Tit 3: 4-7 "Men när Guds, vår Frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, inte på grund av rättfärdighetsgärningar, som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse, och förnyelse i helig ande, som han rikligen utgör över oss genom Jesus Kristus vår frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, som vårt hopp är, få evigt liv till arvedel."


19. "Eftersom Gud är sanning, är all sanning Guds sanning, så vi kan söka Hans sanning var som helst och överallt - inte bara från Bibeln. Dessa urskiljande kristna är för snävt fokuserade på Bibeln - de saknar den större bilden av vem Gud är och allt han gör! "

Denna idé låter öppen och "modern" (och ingen vill verka gammaldags) men det faller snabbt ihop i den verkliga världen. Varför skulle Gud specifikt avslöja sig i det skrivna ordet och i Hans Son, Jesus Kristus; men då dyker ,"ungefär" upp i en miljon andra former (som kan ses på en miljon olika sätt)? Detta är bara anpassning/kompromiss och underkastelse till den otroende världen.

Jesus sade i Johannes 14: 6 "Jag är vägen, och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. "Är du inte lite uteslutande nu, Jesus?
Talar vi om datorer, recept och gräsklippning ... vanliga, vardagliga "saker", så kan vi naturligtvis lära oss från våra otroende grannar. Men i andliga frågor borde potentialen för bedrägeri alltid hålla oss väldigt nära Guds Ord.


20. "Jag vet att en del av deras undervisning är fel, men de (pastor / lärare / författare) har några bra saker att säga; Vi ska inte bara slänga ut barnet med badvatten! "" Tugga på köttet och spotta ut benen. "

Kan du föreställa dig en pastor / lärare som inte har några bra saker att säga någonsin? Självklart inte! De skulle inte klara sig i fem minuter. Att ha några bra saker att säga kvalificerar inte någon för tjänsten. Det här problemet är därför tvåfaldigt. För det första finns det okvalificerade "ministrar" som verkligen tror att de gör Guds arbete (även om de inte gör det), och för det andra finns det miljoner människor som lägger sig under deras auktoritet (och där borde de inte vara). Vi borde vara mycket strikta och känsliga för vem vi accepterar ("förordnar/prästviger") som vår pastor / lärare, precis som Bibeln instruerar oss att göra. Detta är för vårt eget bästa!

Slutligen, detta "tugga på köttet, spotta ut benen" är en idé som ofta sägs om att människor som får nya "ord från Gud". Det här är så löjligt att det nästan inte behöver motbevisas. Om du vet att det kommer att bli några "ben" i en persons undervisning som du måste "spotta ut" efteråt, hur kan det vara ett "ord från Gud?" Och varför i världen lyssnar du på dem till att börja med? Här är några bättre råd:


          Lyssna inte på någon vars undervisning kräver att "spottas" efteråt.

          Lyssna inte på någon som får "nedladdningar" (nya uppenbarelser) direkt från Gud.

          Lyssna inte på någon som ger läpptjänst till Bibeln men sällan läser den.

          Lyssna inte på någon vars idéer kräver "The Message Bible" för validering.
           
           Lyssna inte på någon som blir rik på sin tjänst".

  Lyssna inte på någon som vrider på Guds Ord eller godkänner dem som gör det.

  Lyssna inte på någon som värderar världens godkännande mer än tjänsten till Gud.

  Lyssna inte på någon som talar mer om sig själv än Herren Jesus Kristus.

  Lyssna inte på någon som "uttalar en vision" som du måste följa.

  Lyssna inte på någon som hävdar att han har möjlighet att " tala saker in i existens".

  Lyssna inte på någon som hävdar att han har upptäckt en "hemlighet" från Gud.

  Lyssna inte på någon som predikar en hel predikan baserat på hälften av en Bibelvers.

  Lyssna inte på någon som predikar en predikan baserat på hans eller hennes nya bok.

  Lyssna inte på någon som ifrågasätter Bibeln medans de låtsas att utvärdera den.

  Lyssna inte på någon som värderar tillbedjan från publiken över tjänsten till Gud.

  Lyssna inte på någon som hänvisar till sin egen olagliga verksamhet som bara "misstag".

  Lyssna inte på någon som predikar bara lag och inget evangelium.

  Slutligen lyssna inte på någon som tycker att denna lista är för hård och snäv!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar