söndag 14 maj 2017

Profetior från 80-90 talen och mina åsikter om dem

Profetior från 80-90 talen och mina åsikter om dem

Letade efter något annat, och snubblade på denna sidan. Den visar tydligt och klart hur Satan länge har jobbat mot sitt eget mål, för sin egen agenda. Hans vägar och Guds vägar, är inte samma, de står i kontrast till varandra. Men, han kan förklä sig till ljusets ängel, och gör det också, om och när han vinner något på det. Vi får inte glömma bort det.
I de utdragna styckena ser vi tydligt att han arbetat mot sitt må en längre tid. Och ska vi vara ärliga, så har han gjort det mycket längre än det som framkommer här.

Idag är de flesta av oss medvetna om den nya världs organisationen NWO och deras mål och agenda. En världs- regering, en världs- kyrka, på något sätt också en enad världs- valuta. Vi har idag fått upp ögonen för Illuminati = upplysningen, och att de står bakom många om inte alla av dessa mål.

Djävulen kan och förklär sig till ljusets ängel för att om möjligt förvilla även de utvalda. Han må vara lögnens fader, men om och när det gynnar honom, så kan han slänga in sanningar. Det är av yttersta vikt att vi inte glömmer bort det. Det evangelium som vi nu har sett framträda, ser till stora delar riktigt ut, det låter till stora delar riktigt, och det är varför det är så svårt att se skillnaden på det som är sant och det som är falskt. Bara en aldrig så liten ändring på ordföljden och vips är vi inte längre i linje med vad Bibeln säger.

Guds rike manifesteras i kraft, med väckelse och sann gudsfruktan som följd.

Här har man verkligen vänt på steken så att säga. Väckelse kan inte komma om vi inte omvänder oss först, åtminstone inte en sann sådan. Gud arbetar inte genom ohelgade kärl. Vi måste arbeta på vår frälsning för att bli så lika Kristus som möjligt. Frälsta genom nåd, men även arbeta på vår frälsning.

Om vi ber om något efter Hans vilja, inte efter vårt eget kötts vilja.


Våg 1
ANDENS VIND KOMMER I VÅGOR.
av David Minor i USA,


1. Guds vind har redan börjat blåsa så smått över landet. Men de flesta kristna har ännu inte märkt vad som börjat ske. Se - JAG skall snart sända en stormvind, som skall blåsa genom var kyrka/organisation som bär ett kristet namn.

2.De som satt sitt eget namn före mitt, eller som inte vandrat rätt inför mig kommer att falla.

3.För jag kan inte i längden tolerera min kyrka i dess nuvarande form.

4.När min vind börjar blåsa som en orkan skall du inte försöka fly för den.
Vänd dig i stället med ansiktet mot vinden och låt den blåsa bort allt som inte är från mig: stolthet, lusta, konkurrensanda, avund m.m.

5.För den som vänder sig bort från den första stormvinden kommer att blåsas bort av den andra.

6.Ut ur din känsla av andlig fattigdom skall jag sen upprätta Gudsriket.

Jaha ja, Gud kan inte tolerera kyrkan som den är. Och nog har vi idag, många år senare sett av denna blåst, in i varje kyrka och organisation. Nu ligger vi en aning efter i lilla Sverige, men även hit har den nått. Och giftet sprider sig genom Kristi kyrka, eller kropp om man så vill. Vad vi behöver göra, om vi inte redan gjort det, är kapa bort det onda, hugga av det, och bränna upp det i eld. En tanke kommer upp i mig, och jag vet att det inte är kontext, men tanken är där ändå. ”Det är bättre att hugga av den kroppsdel som är till förförelse, och komma utan den till himmelen, än att hel och hållen kastas i Gehenna”. Idag ser vi hur mycket som blandas in i lovsång och tillbedjan, av även rent av hedniska saker. Och vi godtar det som om det vore från Gud själv.

Men är inte Gud densamma igår idag och i evighet? Har han verkligen förändrats så radikalt? Kan vi idag blanda saker som vi vill och känner? Lägger till Tack gode Gud att jag kommit bort redan efter första stormvinden.

Våg 2

7. Världen som skrattat åt förödelsen efter den första vågen, kommer att tystna när helanden och mirakel börjar hända.

8. Detta kommer att väcka respekt och gudsfruktan i hela nationen samt frambringa den sista stora väckelsen.

9. När den andra vinden har samlat in den sista skörden för Guds rike kommer slutet på denna tidsålder.

Att de gapskrattat åt det första r inte att undra på:
- Kristna som ligger på golvet och vrider sig,
- låter och beter sig som djur,
- är redigt berusade och beter sig helt onyktert, som om de verkligen vore fulla på riktigt,
- folk som skjuter upp den helige ande, eller röker på bebisen jesus,
- folk som går genom eldtunnlar/kärlekstunnlar och inte kan stå upp utan får bäras bort,
- med mycket, mycket. mycket, mer,
- allt lagt under och tillägnat den Helige Andes namn.

Och inget av det har någonting med Den Helige Ande att göra över huvud taget. All Helighet är som bortblåst. Så nog behövs det något annat för att få folk att trycka tillbaka sina hånflin och gapskratt åt den löja som spridit sig i Kristi kropp.

Helanden ska komma och folket ska få respekt och Gudsfruktan genom dem. Gudsfruktan får vi av att ordet predikas, av att se att vi är syndare i behov av en frälsare.

Om vi inte ser den biten så blir undren och tecknen, bara uppvisningar av häftiga spåmän, som får saker att hända. Här är ju inte svårt att dra parallellen till Bibeln; dels har vi flickan med spådomsande som följde efter apostlarna, dels har vi mannen som ville köpa gåvan. Jag är säker på att de båda drog folk, flickan vet vi ju gjorde det. Hon tjänade mycket pengar åt sina herrar.

Alla dessa tecken och under, åtföljs inte av predikan av ordet, vilket är vad Bibeln talar om. Här kommer tecknen och undren först, något som fängslar folk, drar dem till sig, som flugor till läskpapper, eller bin till sötma. Sedan ska änden komma, och vilken ände det blir, En ände med förskräckelse, för alla de som inte vaknar upp från detta falska som de gett sig i lag med.

EUROPA SKALL FÅ EN ANDRA CHANS
av Cindy Jacobs,

1. Se jag Herren kommer att utlösa en ny smörjelse över Europa.

3.Vidare såg jag att dessa Guds trogna bar vita dräkter därför att de låtit rena sig i helgelsens eld

4.Jag kallar nu allt mitt folk in i en djupare helgelse- symboliserat av ett blodsförbund som ingen kan bryta.

5. Herren sa: Detta mitt folk kommer inte längre i en övermodig erövraranda utan i en anda av godhet och ömhet för att tjäna och hjälpa andra.

6. Jag såg lastbilar och förråd fulla med mat och nödhjälp. Denna armé kommer att ha ett hjärta för de fattiga och de nödlidande.

8. Vidare sa Herren: "Jag kommer att byta ut ert ledarskap:
De som är villiga att vandra i renhet och helgelse kommer att gå denna väg.
Medan de som vägrar, kommer att avfalla och glömmas bort."

9. För jag skall låta en ande av sann gudsfruktan falla över denna arme, från solens uppgång till dess nedgång. Jag skall träda fram som folkens sanna Laggivare- ja visa mig på ett nytt sätt som ni aldrig sett förr. Vill du bli med i denna Guds här?

10. Se jag återupprättar forna förbund, och jag skall ge Europa en andra chans.

Ja vart ska man börja i detta. Nog har vi sett och ser en ny smörjelse alltid. En smörjelse som mer liknar den fetaste, äckligaste, smutsiga oljan man kan tänka sig. Dessa ”så kallade” vita dräkter, är snarare smutsgrå, om inte rent av svarta. Och vad är det för ett blodsförbund som inte kan brytas? Trodde det redan fanns ett blodsförbund som inte kan brytas. Är detta ett nytt blodsförbund och i så fall med vem är det man ingår det? Det är frågan som alla borde ställa sig.

Att det är mycket fokus på välgörenhet bland de nya ”så kallade” lärarna, profeterna och apostlarna, har väl inte undgått någon enda. Och visst behövs humanitär hjälp, jag säger inte att det inte gör det. Men man får se upp så man inte hamnar galet, och fokuset blir på humanitära hjälpmedel, som hjälper för stunden, och tas bort från evangeliet som hjälper för det eviga livet.

Jag ska byta ut ert ledarskap, jag ska träda fram som folkets sanna laggivare. Vänta, vad sägs det här? Varför behöver ledarna bytas ut? Varför behöver den sanna laggivaren träda fram? Om Gud är och alltid varit den sanna givaren av lagen, varför behöver vi då få veta att gud ska träda fram som den sanna laggivaren? Han kan ju inte behöva inta en position han redan besitter, eller? Varför skulle Gud behöva återupprätta forna förbund? Han har ju redan gjort allting, och allt vi behöver göra är tro och ta emot.


ENGLAND PORTEN TILL EUROPAVÄCKELSEN
av Mark Stibbe.

1. Under flera år har jag gång på gång sett en jordglob där England och Europa framträdde tydligt. På Englands kartdel stod en modern TV-mast med satellit- tallrikar. Från masten utgick ljudvågor som blixtar västerut över hela Europa. Anm.

2.Denna syn vill visa att Gud har en strategisk plan för England som en kanal för väckelsen till Europa.
Härvid kommer Gud använda både TV, Internet, radio, samt alla slags AV-medel:
Därigenom sprider sig ljuset över Europa samtidigt som
mörkret tilltar i världen.

3.Se jag vill ge er en stor väckelse, liknande den i tredje världen.

4.Lär er söka mitt ansikte och vara angelägna om att få uppleva min närvaro.


Ja, nog använder Satan sig idag av Tv, radio, media av alla de slag, inget tal om den saken. Och nog sprids dessa falska ljus över hela världen, inte bara från England, utan även Amerika, Australien, med många fler och även lilla lilla Sverige har sin del. Ljuset, upplysningen, det som belyser, det tränger in överallt, och förför med sitt ljus. Och folk faller ner i tillbedjan inför detta falska ljus, vart än det går fram.

Jag kommer ge er väckelse vart ni än går fram. Jodå, det predikas överallt om den sista tidens väckelse, med under och tecken. Den där Gud gör allting nytt, på nya mystiska outgrundliga sätt. Vi ska vara villiga att erfara hans närvaro. Oh ja, det handlar så mycket om att känna saker nu, erfara känslor av närvaro. Det hela andas mysticism, och kristna slukar det med hull och hår.


okt. 1999 PROFETISKT BUDSKAP INFÖR 2000-2010.
Summerat av Peter Wagner från en profetisk konferens med bl.a. Chuck Pierce, Dutch Sheets, Mike och Cindy Jacobs, Mike Bickle, Barbara Wentroble, Jim och Ann Goll, Tommy Tenney, Bart Pierce.


2. En ny tecken- och under rörelse kommer, påtagligt större än tidigare rörelser. Utmärkande drag blir:
- Upprättande av helandecenter där man har tid att be för sjuka samt driva ut onda andar.
- Vidare kommer vi tom. att få se uppväckande av döda.
- Precis som det därigenom skett i Kina, kommer detta att resultera i massomvändelser till Kristus
- Därigenom bryts kyrkans torrhet så att mötena får flytta till större lokaler och idrottsarenor i vilka man också ger plats åt sann tillbedjan.
Ur allt detta föds sedan en fräsch helgelserörelse.

3. Den världsvida kyrkan kommer vidare:
- att vakna upp för sitt ansvar att nå ut med hjälp till fattiga och förtryckta.
- att engagera fler kvinnor än förr i betydelsefulla roller inom den globala väckelsen.
- att utbreda Guds rike mer än förr bl.a. med hjälp av ett ökande antal apostlar och profeter
- att få ökande ekonomiska resurser bl.a. med hjälp av kristna affärsmän.

4. En tid av skakningar tilltar på jorden vilka berör:
- Det globala ekonomiska systemet. Nu är det dags att lära sig Guds rikets ekonomiska principer och inte världens system. Mitt i dessa ekonomiska skakningar kommer församlingen att resa sig och åtnjuta ökat skydd från Gud, när vi vandrar i tro, helighet och renhet.
- Skapelsen. Antalet allvarliga naturkatastrofer, orkaner, översvämningar, jordbävningar och andra katastrofer kommer att öka
- Politiken. Gud kommer bl.a. att skaka regeringar. Ledare kommer därigenom att böja sina knän för Jesus och överlåta sina nationer i hans händer.

6. Det kommer att bli en stor väckelse bland ungdom liksom under Jesusväckelsens tid vilken denna gång även berör barnen.
Men nu får vi kristna inte göra om misstaget att klandra dem ex.vis för deras sätt att bete sig (såsom hårfärg, piersing, tatuering, etc.) Denna gång måste vi våga visa förtroende för Gud, att han själv kan och vill tala om för var och en personligt, om det är något som han önskar ändra på hos dem. Annars stöter vi igen med vår lagiskhet bort dem, och då missar vi även denna väckelse från Gud.

Nog har vi sett ett uppsving av stora arenor de sista året, och det hävdas att miljontals blir frälsta, eller i lilla Sverige åtminstone flera tusen. Och nog har vi fått se den ”torra” kyrkan få mer liv än den behöver, och lite till. Det är inte bara fråga om att bli våt om fötterna längre, Nej, här handlar det om att bli helt och hållet blötlagd, eller soaking som det ju heter på engelska. Allting finns i blötläggande stil, lovsång, bön, möten, inre bön. Snurrig är förnamnet på vad man blir av detta. Så nog är det blött så det förslår alltid.

Den världsvida kyrkan kommer vidare. Jo tack, vi har sett det med. Många av pastorerna, dessa ny insatta ledare, har ju skakat hand med Påven, och börjar sakta men säkert rätta in sig i ledet. En ny världskyrka, som omfamnar alla religioner lika. Alla vägar bär till Gud, vi har bara olika uttryck för det hela. Jo man tackar.
Naturkatastrofer ska öka, javisst, det behöver man bara läsa Bibeln för att se. Att politiken kommer och ekonomin kommer skakas i takt med allt annat och redan gör det, är ju ingen hemlighet. Men läser man Bibeln så vet man också att folk inte kommer böja sina knän för det som sker, de kommer hata och förbanna Gud för det.

Och så har vi om igen detta med den stora väckelsen i tidens slut. Man kan undra om de någonsin läst sin Bibel. Då ju Bibeln ger en annan blid, helt motsatt, från detta. Och vi ska vara försiktiga så vi inte stöter bort dem med vår lagiskhet. Ja, där är vi idag, vi som varnar. Vi får ideligen höra, att vi är lagiska, kärlekslösa, elaka, hårda och även fariseiska. Men sann kärlek varnar, sann kärlek söker inte efter sitt eget bästa, utan nästans, sann kärlek sätter människors eviga liv först, inte känslor.

Vill avsluta med att om igen varna, köp inte detta falska evangelium som idag presenteras. Ett evangelium byggt på känslor och upplevelser, med falska tecken och under som åtföljer det.

Jesus varnade en gång för att naturkatastroferna ska tillta i ändens tid, men hela fyra gånger för villfarelse och bedragare. Även Paulus varnade för att bi vilseförda.

Många ska på den dagen (domens dag) komma till mig och säga; Herre, Herre, har jag inte i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort tecken och under. Men då ska jag säga dem; Gå bort ifrån mig ni ogärningsmän, jag har aldrig känt er.

Se upp så ni inte blir vilseförda, för många ska komma i mitt namn, och säga att de är Messias, men jag säger er det i förväg, så att ni inte ska följa efter dessa.

Kärleken hos de flesta ska kallna.

Bedragare ska komma och om möjligt förföra även de utvalda, var därför vakna

Låt ingen bedra er, för ett avfall måste komma innan den laglösa kan framträda

Var vakna och nyktra, och tillbe i Ande och sanning, så ska Gud höra er ifrån höjden och svara

Se upp så ni inte blir ljumma, och Herren utspyr er ur sin mun

Var som de fem förståndiga jungfrurna, ha olja i era lampor


http://www.livets-mening.nu/sv/serie2/profetisk_teknisk_bilaga/2.2_Internationella_(IN).html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar