torsdag 25 maj 2017

Vad står "Amazing Grace Network för?

Började med att jag fick en länk på meddelande, och har efter det försökt hitta lite om exakt vad ”Amazing Grace Network = Förunderliga nådens nätverk” står för, och jag började googla.

Hypernåden, är den lära där allting är nåd, och den om den tolkas fel, vilket den oftast gör, tar det till extremen, där vi är frälsta genom nåd, och allting därefter är också av nåd, inga gärningar behövs. Så man har tagit bort saker eller feltolkar de, som t.ex när Paulus säger att vi ska arbeta på vår frälsning.

Den port är trång och den väg är smal som leder till livet och få är det som finner den. I den felaktiga hypernåden, så blir det ordet inte sant, då ju alla blivit förlåtna i och med vad Jesus gjorde på korset. Det är sant så till vida, att om vi tror att Jesus dog för våra synder och med vår mun bekänner Jesus vara Herre, så får vi evigt liv. Men det gäller inte alla oavsett om de tror eller inte.

Vill lägga till att Amazing Grace Network är det nätverk som Peter Ljunggren är involverad i, och det var i och med honom som jag började titta på detta.

Hittade en bra norsk sida, som tar upp alla punkterna. De måste så vitt jag förstår det tillhöra hypernåden, jag tar emot korrigering ifall jag uppfattat det fel. Om man vill läsa det på norska så får man använda sig av länkarna till de sidorna. Jag börjar med den sida man kommer till först, sedan går jag över till sidan med vad de tror. Jag tyckte punkterna med vad de tror, var tydliga och klara.

Församlingsplantering Network: Amazing Grace
Evangeliehuset är en nåd kyrka som är 1/1 av nätverket Amazing Grace. Amazing Grace Network är kyrkans förlängda uppdrag.
29 januari 2016 var nätverk Amazing Grace upprättas.

Följ oss på Facebook
De som startade Amazing Grace Network är våra egna pastorer Lars Kraggerud och Mikael Lewin, tillsammans med Thor Ivar Hornes som är rektor för Amazing Grace Bibel Fräscht sinne, Håkon Horneland som är pastor i Grace church Kristiansand och även chef för AG SOS

Så har vi Så vi har Christian Oppebøen arbeta som pastor i Philadelphia Skiptvedt.
Här ser vi en "nåd gemenskap" som förbinder med befintliga grupper, husförsamlingar, och alla typer av kyrkor som helst oavsett vilken rörelse den är associerad med. Den gemensamma nämnaren för alla dessa är att de ser behovet av att gå samman med någon som predikar Jesu ovillkorliga nåd och Guds villkorslös kärlek.

Amazing Grace Network kommer att fokusera på att sprida evangeliet av nåd, genom att starta nya församlingar, utrusta ledare att starta bibelskolor , grupper och församlingar i Norge, Sverige och så småningom hela världen.
De första nya församlingen saker och kyrkor som ingår i nätverket:

Vad vi tror
Evangeliehuset är en nåd kyrka till höra Pingströrelsen. Vi predikar nåd utan laggärningar. Nåd fundament / bas / grund. Genom tron får vi allt vi har fått av nåd. Vi predikar nåd och kärleksfull Gud. En Gud som inte dömer någon människa, eftersom Gud är kärlek. Konsekvensen av Adam´s syndafall var fördömelse och död. Människan gick ifrån Gud. Jesus tog bort konsekvenserna av Adam´s och alla människornas synder när Han dog på korset, så att människor återigen kan komma hem till Gud och återförenas i Guds familj.

- Vi tror att alla som bekänner och tror att Jesus Kristus dog och uppstod igen tillhör Guds familj och har fått evigt liv.
- Vi tror att det eviga livet är att veta, eller att ha gemenskap med Fadern och Jesus Kristus, evig död är att inte känna Fadern eller Jesus Kristus
- Vi tror på Jesus Kristus som Gud och vår Herre. Jesus är den synliga bilden av Guds natur. Jesus visade oss vem Gud Fadern är. Jesus är Guds namn på det nya förbundet. Jesus är Guds Ord som blev synligt. Guds tankar för människorna kom genom en, Jesus, som visade barmhärtighet mot syndare. Jesus kom med nådens verklighet.

- Vi tror att Gud är en. I Gudomen är Fadern, Sonen och den Helige Anden permanent närvarande. Dessa kan inte skiljas som tre gudar, de är en Gud. För att förstå vem Fadern är, måste vi titta på Jesus, för han förklarade för oss vem Fadern är.
- Vi tror på en barmhärtig Gud. En Gud som återställer alla saker oavsett vad som skett tidigare. Gud har alltid varit kärlek.
- Vi tror på oförtjänt nåd. Gud ger oss allt oavsett våra egna prestationer och gärningar. Nåden är gratis och tas emot i tro. Fadern har gett oss allt genom sin oförtjänta nåd.
- Vi tror att tron utan egna gärningar Tron ger oss vad vi har fått av nåd.

. Vi tror att kyrkan är för de troende. "En plats där Gud och människor trivs" När människor trivs då kommer vi också bjuda in nya människor i gemenskapen.
- Vi tror på att ha andlig gemenskap med alla troende oavsett samfunds tillhörighet.
- Vi tror att kyrkan är en plats som vi kan få andlig mat från himlen och ha gemenskap med andra troende.
- Vi tror på att leva ett övernaturligt -naturligt liv i vardagen. Kyrkan är en plats där vi blir utrustade till varje god gärning.

- Vi tror på ett möte varje dag med våra grannar, kollegor, familj, vänner och bekanta där vi kan beröra dem på olika sätt. En beröring av Jesus kommer genom varje enskild troende. Bland annat helande, uppmuntran och tröst.
- Vi tror på att utrusta alla de heliga till att vara Jesus i vardagen för alla människor. Jesus är huvudet och vi är hans kropp i vardagen.
- Vi tror att alla troende har fått försoningens tjänst. Efes 4,11-12- 2 Kor 5,18-20
- Vi tror att Bibeln måste läsas och indelas på rätt sätt, mot bakgrund av det nya förbundet, och mot bakgrund av Jesus som är Guds Ord.

- Vi tror att det nya förbundet tog över för det gamla förbundet och det nya förbundet startade efter att Jesus dog och uppstod. Jesus avslutade sedan Guds Ord efter han gick tillbaka till himlen genom att ge nådens evangelium till Aposteln Paulus efter hans omvändelse. Apg 20,24- Gal 1,6-12 - Ef 3,1-7 - Kol. 1,25-27- Heb 12,25-28

- Vi tror på att predika ett "rent" evangelium, det vill säga: Vi skiljer helt på det gamla förbundet och det nya förbundet. Vi säger att vi har försoningens tjänst och att fördömande bör inte blandas in i förkunnandet. Det betyder att på våra möten blir du uppbyggd, du får höra att du har accepterats av en kärleksfull Gud, trots det faktum att du kan ha problem, sjukdomar eller laster i livet.


Nådens evangelium
- Vi tror att nådens evangelium ska predikas, och att Andens frukt kommer ur detta. Det är ett verk av Gud och inte av vår egen kamp.
- Vi tror på alla gåvor. Vi tränar dem i vår mötesplatser att det är naturligt. Både i Gudstjänster och i vardagen.
- Vi tror på att lyfta upp Jesus Kristus som vår Frälsare och helbrägdagörare.
- Vi tror att Jesus Kristus är vårt liv och centrum för allt vi gör.


Nattvard
- Vi tror på nattvardens kraft och därför firar vi eukaristin varannan vecka. Vi gör detta för att minnas Jesu död tills han kommer tillbaka.
- Vi tror att nattvarden är en viktig handling för att hjälpa församlingsmedlemmarna ut ur fördömelse, sjukdom och nederlag.
- Vi tror att brödet påminner oss om Jesu kropp och hjälper oss att ta emot helande så att vi kan leva i hälsa i vardagen.
- Vi tror att vinet påminner oss om Jesus blod som kommer att hjälpa oss att hålla fast vid det faktum att vi är förlåtna i Kristus, det påminner oss om att blodet har tvättat bort alla våra synder då vi kallade på Jesus Kristus den dagen vi räddades och blev födda nytt. Apg 22:16 - Ef 4,32 - Kol. 2.13 och 3.13 blodet påminner oss också att Jesus tog bort alla våra själsliga krämpor. Själen är i blodet.


Dop
- Vi tror på och praktiserar troendedop i Jesu namn, genom nedsänkning i vatten. Du behöver inte döpas för att bli medlem i församlingen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar