torsdag 11 maj 2017

Lite om mig, och varför jag delar det jag delar.

VAD TROR JAG, MINA RÖTTER, OCH VARFÖR JAG DELAR DET JAG DELAR
Det här är vad jag tror, och vad jag står för.

Lite om mig som person.
Jag växte upp i en pingstförsamling i Stockholm, det var mitt första andliga hem. Min mamma hade sina rötter i Frälsningsarmén, där båda hennes föräldrar var med. Min pappa var inte överlåten troende, även om farmor, om jag minns rätt var EFS eller Baptist. Men på pappas sida var det också tradition att döpas och konfirmeras i stadskyrkan. Så jag gick igenom dopet som barn, i stadskyrkan, och konfirmerad som tonåring där också.
Men mitt andliga hem var i en pingstförsamling. Det första minne jag har av att Gud fanns, var i stadskyrkan, en dockteater, med handdockor, där de som spelade upp scenen, var gömda bakom pianot, jag var mellan 4-6 år, kommer inte ihåg vad det handlade om, men sedan den dagen har jag aldrig tvivlat på att Gud finns. Jag lät döpa som vuxen i pingstförsamlingen, och efter gediget tjat, så gick till slut pastorn med på det, då jag var 10 år, och då hade jag tjatat säkert 2-3 år.
Trosbekännelserna säger egentligen allting som jag står för, utom att jag inte helt instämmer i helig allmännelig kyrka, vilket är varför jag tar med dem. Men det är mer än så för mig.

Den Nicenska trosbekännelsen Trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Jag tror på Gud Fader allsmäktig,
skapare av himmel och jord, allt synligt och osynligt, himmelens och jordens skapare.
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enda son, Jag tro ock på Jesus Kristus,
Född av Fadern före all tid, Hans enfödde son, vår Herre,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, vilken är avlad av den Helige Ande,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern, född av jungfrun Maria,
på Honom genom vilket allting är skapat, korsfäst död och begraven,
som för oss människor, och vår salighets skull nederstigen till dödsriket,
stigit ner från himmelen och blivit människa, på tredje dagen uppstånden igen -
genom den Helige Ande av jungfrun Maria, ifrån det döda,
som också korsfästes under Pontius Pilatus, uppstigen till himmelen,
led och blev begraven, sittande på allsmäktig Gud Faders -
och som på tredje dagen uppstod, efter skrifterna, högra sida,
och som har stigit upp till himmelen därifrån igenkommande till att -
och nu sitter på Faderns högra sida, döma levande och döda,
därifrån ska Han återkomma och döma levande och döda,, Jag tror ock på den Helige Ande,
Hans vars rike är utan ände, syndernas förlåtelse,
Och på den Helige Ande som ger liv, de dödas uppståndelse,
som utgår från Fadern och Sonen, och ett evigt liv.
som har talat genom profeterna.
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse.

Jag måste givetvis lägga till, vad Bibeln säger, då jag anser den viktigare, än alla andra böcker.

Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från det döda, då bliver du frälst. Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Rom 10:9-10”

Men det var våra krankheter Han bar, våra smärtor dem lade Han på sig, medans vi höll Honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull, näpsten var lagd på Honom, för att vi skulle få frid, och genom Hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra vår egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba Honom. Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun, lik ett lamm som förs bort till att slaktas, och lik ett får som är tyst inför den som klipper det, ja Han öppnade inte sin mun. Undan våld och dom blev Han borttagen, men vem i Hans släkte betänkte detta? Ja, Han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelsers skull kom plåga öer Honom. Och bland de ogudaktiga fick Han sin grav – bland de rika kom Han först efter sin död – fastän Han ingen orätt hade gjort och faastän svek inte fanns i Hans mun. Det behagade gud att slå Honom med krankhet; om Hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle Han få se avkomlingr och länge leva, och Herrens vilja skulle genom Honom ha framgång. Ja, av den vedermöda Hans sjä har utstått ska Han se frukt och så bi mättad; genom sin kunskap ska Han göra många rättfärdiga, Han, den rättfärdige, Min tjänare, i det Han bär deras missgärning. Därför ska jag tillskifta Honom Hans lottt blnd de många, och med talrika skaror ska Han få utskift byte, eftersom Han utgav sitt liv i döden, och blev räknad bland överträdare, Han som bar mångs synder, och bad för överträdarna. Jes 53:4-12”

Han hade ingen synd gjort, och inget svek fanns i Hans mun. När Han blev smädad, smädade han inte, när Han led hotade Han inte, utan överlämnade sin sak till Honom som dömer rättvist. Och våra synder bar Han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrpn synderna och leva för rättfärdigheten; och genom Hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse som får, men nu har ni vänt om till era själars Herde och vårdare.. 1 Pet 2:22-25”

Så många ställen i Bibeln kan tas upp och citeras, både när det gäller Jesus liv och gärning, och vad det verkligen var, som Han gjorde på korset för vår skull. Han dog i vårt ställe, tog det straff som du och jag skulle ha haft. Allt vi behöver göra för att bli räddade undan evig dom, är att tro att Han har tagit vårt straff.

Jag tror att hela Bibeln, både gamla och nya testamentet är till för vårt bästa, all skrift är född av den Helige Ande, och nyttig för oss. Det är den som sätter kompassen för våra liv. Och jag tror att sunda doktriner är A och O.

Vet ni inte att ni är den levande gudens tempel. Vad har ett Guds tempel med avgudar att göra? Gå ut ifrån dem, skilj er ifrån dem. Kom inte vid vad orent är. 1 Kor 6:15-18 förkortat”

Jag tror att genuint frälsta människor finns att hitta i de flesta kyrkor och församlingar, precis som jag tror också att det finns de som inte alls är frälsta, eller ens troende i varje församling / kyrka. Det vi ha sett och hört det vittnar vi om sa lärjungarna, detsamma är det för mig. Min barndomsförsamling var nog den som först blev en så kalla trosförsamling, trosrörelsen eller TR, som det ju också heter. Ulf Ekman kom och hade Bibelstudier nyutexaminerad från Kenneth Hagins Bibelskola i Tulsa USA. Detta var i början på 80-talet, och min och min familjs resa i TR tog slut i slutet på 90-talet.

Att hitta tillbaka till grunderna, de sanna doktrinerna, tag ett tag. Och det är inte förrän det sista året som jag har börjat varna för det falska som har tagit sig in i kristendomen. Och det är också anledningen att jag gör vad jag gör nu, och till varför jag delar det jag delar.

Varför jag delar det jag delar

- Jag delar sånt jag kan stå för, det är nummer ett. Sånt jag tror är viktigt, sånt jag skulle ha kunnat skriva själv, om jag vore en bra skribent.

- Jag känner inte alla de som jag översätter saker av, och kan därför inte säga om de är verkligen frälsta och pånyttfödda. Ingen känner en mans uppsåt och tankar, utom Gud allena. Och sanningen att säg, även om jag gjorde det, så kan en person bete sig på ett sätt hemma med bara familjen runt sig, och på ett totalt motsatt när andra personer är närvarande.

- Eftersom jag inte vill ljuga, inte heller sitta och plagiera, så lägger jag in adressen till vart jag tagit det jag översatt inunder. Det betyder inte att jag följer den personens läror, eller undervisningar. Jag delar det jag känner jag kan stå för, ingenting annat. Jag står inte för deras åsikter, då jag inte känner dem.

- När det gäller de som lämnat NAR, så översätter och delar jag det, med en förhoppning att någon annan ska kunna känna igen sig, och hitta vägen ur det själva, eller återfå styrkan att hitta en sund församling.


Vill någon nå mig, eller undrar över något, så kan man skriva en kommentar, eller e-maila till yonzaell@outlook.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar