onsdag 24 maj 2017

Finns det en gräns man kan korsa för att komma förbi inget återvändande?

Är det för sent för Amerika? Eller för Sverige för den delen?

Frågan tål att ställas, och kanske får den oss att fundera på vad vi gör, hur vi beter oss, och inte minst när det gäller att be för vårat land. Jag får erkänna att när jag läste den, tänkte jag att den kunde varit skriven nu, även om jag gissar att den har några år på nacken. Och oj så många saker som man kan byta ut Amerika och sätta Sverige i dess ställe.

För de är inte ensamma om att ha monopol på hur de beter sig, och den dom som väntar. Om vi tror det lurar vi oss själva. Så många saker som tas upp gäller i lika hög grad oss. I synnerhet som vårt land är väldigt avkristnat, men när det passar då slänger vi ur oss att vi är en kristen nation.

Finns det en gräns för hur långt vi kan tillåtas gå i vårt hån, utan att Gud ens bryr sig? Eller är gränsen nådd för länge sedan, även för vårt land. Kan vi vända om som nation? På den frågan kan vi svara ja. Om vi gemensamt omvänder oss som Nineve gjorde, så har Gud förbarmande idag, precis som han hade då. Men hur stor chans är det idag, när människor tror sig veta bättre än Gud själv?


Och inte minst, även vi har haft profeter som kommit med varnings ord, så de är inte unika på det området heller.


Har Amerika passerat gränsen för ingen återvändo?

Av Dr David R. Reagan
I en predikan som levererades 1989 vid Times Square-kyrkan i New York, eldade pastor Dave Wilkerson sin publik med proklamationen att Amerika har gått förbi gräsen, utan återvändo, i sitt uppror mot Gud och har således blivit avsedd av Gud för slutgiltig dom. Han började predikan med följande ord:
"Amerika är döende! Landets sår är obotligt. Det befinner sig nu i de sista plågorna av en dödlig sjukdom. Det stora imperiet faller sönder! "
Meddelandet summeras


De viktiga punkter som Wilkerson gjorde i denna historiska profetiska deklaration var följande:
1. Amerika är en syndig nation som för närvarande upplever Guds dom.
2. Gud har uppväckt många profetiska röster för att kalla Amerika till omvändelse och att varna för att fortsatt uppror kommer att leda till domen.
3. Amerika har vägrade att lyssna på dessa profeter. Istället har landet förstärkts i sitt uppror mot Gud.
4. Resultatet är att Amerika har gått förbi punkten ”inget återvändande”, punkten "fruktan släppande", när Gud levererar en nation från dom till förstörelse.
5. Och så är Guds vrede nu på väg att falla på den här nationen, sannolikt i form av en ekonomisk kollaps, från vilken det inte kommer att bli någon återhämtning.


En hånande nation
Det är ett olycksbringande budskap om sanning, som amerikaner, även kristna, kommer att göra uppror emot. Den kristna samhället kommer att avvisa det, för den har äventyrat sina värderingar med världen, det har förpackat sig i patriotismens flagga, och det har lurat sig med sitt extremt lyckliga eller optimistiska evangelium om hälsa, rikedom och välstånd.
När Gud skickade profeter till Israel och Juda, och kallade dem till omvändelse, spottade folket profeterna. "Vi är Guds utvalda människor", påminde de profeterna. "Gud tillåter aldrig att vår nation förstörs." (Se Jeremia 5: 12-13 och Mika 3:11.)
Under de senaste trettio åren har Gud upphöjt profetiska röster i Amerika, som Dave Wilkerson, vilka har kallat landet till ånger. Vi har reagerat på samma sätt som de forntida israeliterna. Vi har bespottat profeterna genom att arrogant påminna dem om att vi är en "kristen nation".


En nation under dom
Men sanningen är att vi är allt annat än en kristen nation. Vårt beteende som en nation är en skymfning mot kristendomen. Vi leder världen in i varje för människan känd styggelse, som - abort, alkoholism, narkotikamissbruk, spelande, skilsmässa, barnmisshandel, våldsbrott, pornografi och ja, även barnpornografi. Ännu värre är det att vi,exporterar vårt våld och odödlighet till andra länder genom våra snygga filmer och tv-program. Vi har blivit den moraliska förorenaren av planeten jorden.
Och vi skördar vad vi har sått. Guds dom vilar på denna nation. Läs 5 Mosebok 28: 15-48. En nations förbannelser under dom listas här. Passagen läser som en detaljerad beskrivning av amerikanska samhällsstäder i kaos, ungdom i slaveri, förvirrad regering, utrikespolitik i reträtt, ojämn sjukdom, epidemisk skilsmässa, jordbruksskada och ökande utländsk dominans.


En nation i uppror
Ändå har vi, trots dessa domar, vägrat ångra oss. Faktum är att vi har förstärkts i vårt uppror mot Gud. I våra skolor har vi avskaffat bönen, tagit bort de tio budorden och förbjudit distributionen av biblar. Vi har terroriserat våra lärare till att tro att de kommer att förlora sina jobb om de nämner Gud till sina elever. Vi har till och med uppmanat undervisningen i ateistisk evolution och har förbjudit skapandets sanning.
Vi är på väg att legalisera och till och med uppmuntra sodomi. Vi delar ut kondomer och nålar till vår ungdom. Vi gör allt vi kan för att skydda varje uttryck av hädelser och oanständigheter. Våra statsregeringar uppmuntrar omoral genom att marknadsföra spel i alla tänkbara former. Och våra artister vältrar sig i blasfemi, med hjälp av alla olika former av konstnärligt uttryck för att häda och göra sig lustiga över Gud.
Amerika tar sig på näsan åt Gud. Högsta domstolen är i uppror mot Gud. Vår kongress är förhärdad mot Gud. Vårt byråkrati kunde inte bry sig mindre om Gud. Vårt utbildningssystem har förbjudit Gud.


En nation som står inför vrede
Det iskalla om vårt beteende som en nation är att Bibeln lär att när en nation under dom vägrar ångra sig, kommer den till slut att nå en punkt där Gud kommer att överföra det från dom till vrede från disciplin till dom. Bibeln lär vidare att när denna fruktansvärda punkt av släppt fruktan uppnås, kan nationen inte räddas även genom de rättfärdigas böner! Läs Esekiel 14: 12-20.
Jag kallar detta "Nahum Principen" eftersom det är så tydligt undervisat i det profetiska budskapet som Gud gav till Nahum för att leverera till Nineve, det assyriska imperiets huvudstad. Nahum uttalade att nationens sår hade blivit "obotliga" (Nahum 3:19). Jeremiah använde samma terminologi när han senare uttalade Guds dom över Juda (Jeremia 10:19 och 30:12).
Nahum identifierar punkten utan återvändo i kapitel 1, vers 11. Han säger att det inträffar när en nations apati mot Gud eller uppror mot Gud omvandlas till krig mot Gud. Det är med andra ord en sak för en nation att ignorera Gud och en annan för den att göra uppror mot Gud. Dessa åtgärder kommer att provocera fram Guds dom. Men när en nation går i krig mot Gud, lockar den nationen Guds vrede och förseglar därmed sin undergång.


Har Amerika nått den punkten? Dave Wilkerson, Guds Jeremia för vår tid, säger att det har den. Jag tror att Wilkerson skjuter rätt på mål.
Hur kommer Guds vrede att manifesteras mot oss? Inledningsvis är det mest sannolikt att komma i form av en ekonomisk kollaps, från vilken det inte finns något hopp om återhämtning. I slutändan är det sannolikt att bli fullbordad i vår förstörelse av kärnvapen.
När vi står inför konsekvenserna av vårt krig mot Gud, låt de av oss som är kristna göra det med hopp i våra hjärtan, kom ihåg Nahums 1: 7 ord "Herren är bra. Han är ett högborg i sorgens dag. Och han känner till dem som tar tillflykt till honom. "Inga kommentarer:

Skicka en kommentar