tisdag 16 maj 2017

Lögnerna vi tror om Gud. W.P. Youngs nya bok, litet smakprov

Ny bok av författaren till ”The Shack” och -- Lögnerna han berättar om Gud

Av Anthony Wade 14 mars 2017


William Paul Young släppte precis en ny bok där han lägger ut 28 övertygelser som kristna håller kära, som han hänvisar till som lögner. Hur bekväm är det the shack nu?

Ni begynte ert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i er väg, så att ni inte mer lyder sanningen? Till sånt kom igen maning från Honom som har kallat er. Lite surdeg syrar hela degen. För min del har jag i Herren den tillförsikten till er, att ni inte häri ska tänka på annat sätt; men den som vållar förvirring bland er, han ska bära sin dom, vem han än må vara. Gal 5: 7-10”Jag har skrivit flera betraktelser om den kätterska filmen och boken The Shack. Jag gör det, samtidigt som jag erkänner, att den kompromissande, ändamålsdrivna kyrkan har omfamnat denna film fullständigt. De har utvecklat prediknings serier och läroplaner för smågrupper, trots de skarpa teologiska kätterierna som finns i hela historien. Att villigt göra det eftersom det talar till våra hjärtsträngar, får oss att gråta, eller till och med ger en känsla av fulländning utanför Kristus, är att vara självisk. Även om vi, kan skilja ut kätteriets mest framträdande drag, så, kan de flesta inte göra det. Bibeln klargör att vi är vår brors vårdare och vi ska inte vara orsaken till att någon snubblar.
Jag valde ovanstående vers som nyckelvers för att påminna oss om kraften i falsk undervisning inom Kristi kropp. Kyrkan i Galatien hade blivit infiltrerad av en grupp som kallades judaisare som lärde ut att du fortfarande måste omskäras som en del av frälsningen. Paulus lär oss att om du lägger till något så kapar du av dig själv från Kristus! Dessa viktiga verser visar den utmaning Paulus hade med Galaterna. Du gjorde så bra! Vem höll dig tillbaka från att följa sanningen? Det kunde verkligen inte ha varit Gud som kallade dig till frihet! Nu kommer nyckeln till dessa nyckelverser. Denna falska undervisning är som en liten jäst som sprider sig genom hela satsen av deg.


Vad betyder detta då? Jag är säker på att judaiernas argument var övertygande. Jag är säker på att för tidigare judarna som nu omfamnade Kristus verkade det som en liten sak. Vad är grejen? Vi har tro OCH vi tror på omskärelse. Det är bara lite surt. Bara lite jäst. Naturen av falsk undervisning är dock parasitisk. Den sprider sig. Den öppnar dörrarna för fler och fler små kompromisser tills du hamnar i fullblåst kätteri. Det är därför som uttrycket säger att det inte finns något sådant som en liten kätteri.
Ett av argumenten till förmån för The Shack, från den kristna världen, är att det inte är en så stor grej. En artikel från en pastor föreslog att universalismens tydliga uppvisning bara "antyddes." Älskade, när vi blundar för det kätterska i The Shack öppnar vi dörren för William Paul Youngs senaste bok och urtagning ur Bibeln - "Lögner vi tror om Gud". Gud hjälpe oss om våra FB-inlägg, tweets eller vardagliga samtal har lett någon enda till den här mannen, för medan The Shack döljer sin ignorering/sitt åsidosättande och hat för Bibelns Gud, så omfamnar ”Lögner vi tror om Gud” med stolthet det. William Paul Young listar 28 lögner som han säger att vi tror om Gud och min avsikt här är helt enkelt att granska två av dem för att visa oss vad vi verkligen har tagit till oss och myst åt. Låt oss börja med:


1) Gud är god men det är inte jag. Ja älskade, Young tror att det här är en lögn vi berättar för oss själva. Han hävdar att vi lider av "ofärdiga ögon men vi har inte en kärna av icke godhet." Nu är jag osäker på var han tror att det här tillståndet av ”ofärdiga ögon” kommer ifrån, eftersom det inte alls stöds av Skriften. Vad som stöds är dock tanken att vi föddes döda i våra överträdelser. Hela Bibeln bekräftar detta. Jag vet att det är ett svårt piller att svälja och förmodligen en av de främsta anledningarna till att människor avvisar evangeliet, men det gör det inte mindre sant. Vill du se hur vi ser ut för en helig Gud utan Kristi blod?
Vad betyder det då? Är vi judar bättre? Inte alls! Ty vi har redan anklagat alla, både judar och greker, att vara under syndens kraft. Som det står skrivet, "Inte ens en person är rättfärdig, ingen förstår. Ingen söker efter Gud, alla har de vänt sig bort. De har blivit helt värdelösa. Ingen visar vänlighet, inte ens en person! Deras halsar är öppna gravar. Med sina tungor bedrar de, giftet från giftiga ormar är under deras läppar, deras munnar är fulla av förbannade och bitterhet. De löper snabbt för att kasta blod. Ruin och elände karakteriserar deras liv. De har inte lärt sig vägen till fred. De fruktar inte Gud. - Rom 3: 9-18
Älskade, Tänk kritiskt ett ögonblick. Tror någon med någon som helst urskiljning faktiskt att människor tänker för lite om sig själva? Tror du ärligt att kärnan hos alla du möter dagligen, består av godhet? Gud är god och värdig vårt lov och pris därför att Han, medans vi fortfarande var syndare, dog för oss. Som om den mänskliga fördärvade syndens natur inte räckte till, så attackerar och omdefinierar Young även evangeliet själv.


2) "Evangeliet är inte att Jesus har öppnat möjligheten till frälsning och du har blivit inbjuden att ta emot Jesus i ditt liv. Evangeliet är att Jesus redan har tagit dig in i Sitt liv, i Hans förhållande till Gud Fadern och In i Hans smörjelse av den Helige Anden. Oavsett om du tror det eller ej blir det det inte mer eller mindre sant för det. Gud har handlat beslutsamt och universellt för hela mänskligheten. Föreslår du att alla är räddade? Att du tror på universell frälsning? Är precis vad jag säger. " - William Paul Young
Är detta mer än en antydan nu? Kan vi alla öppet erkänna att vi tillät oss att bli lurade? William Paul Young är en universalist och stolt över det. Så stolt över att han kallar det vi tror på om Gud en lögn, det att vi tror att inte alla är frälsta. Som vi har sett och kommer att fortsätta att se, varje gång Young talar om någonting som han tror är en lögn, visar Bibeln att han är lögnaren:


Därefter ska Han säga till dem på sin vänstra sida; Gå bort ifrån mig ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, jag var törstig och ni gav mig inte att dricka, jag var husvill och ni gav mig inte härbärge, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska också de svara och säga; Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, husvill eller naken, sjuk eller i fängelse, och tjänade dig inte? Då ska Han svara dem; Sannerligen säger jag er, vadhelst ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta,det har ni inte heller gjort emot mig. Och dessa ska då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Matt 25: 41-46”


Det låter verkligen inte som alla är räddade Mr Young. Jesus gör det klart och tydligt här, att det kommer finnas två grupper. Getter och får. Rättfärdiga och orättfärdiga. De som kommer att fortsätta till det eviga livet och de som kommer att fortsätta med evigt straff. Att förneka denna sanning är otroligt grymt för dem som behöver ångra sig. Att ge falskt hopp om att alla kommer till himlen är en lögn direkt från helvetets grop. Vad tror Young händer de fem dumma jungfrurna? Vad händer med mannen som begravde mästarens peng? Hur förklarar han den rike människans plåga och Lasarus tröst? Älskade, du kan omfamna universalismen, men du kan inte göra det med en öppen Bibel. Vad Young gör här, är att mosa ihop något som är sant, det faktum att Kristus dog för alla, med något som är falskt, att alla är räddade.
Dessa är bara två av de 28 trosuppfattningar som kristna håller kära, och som Young kallar lögner. Han hävdar också att ingen behöver räddas, vilket eliminerar Frälsarens roll från Jesus Kristus. Han eliminerar helvetet också genom att hävda helvetet är bara när vi motstår frälsning, medan vi inte kan fly Hans kärlek. Han hävdar också att en annan lögn är att korset var en del av Guds förlösnings-plan. Skaffar vi oss bilden av vem vi har lett människor till genom The Shack? För Young är Kristus inte Frälsaren, helvetet existerar inte, och korset är meningslöst. Vill du ha mer? Vad sägs om det faktum att han hänvisar till korsets arbete som "barnoffer"? Inte tillräckligt för oss ännu? Vad sägs om att vi inte behöver uppmana människor att svara på Guds tilltal innan de dör eller att synden skiljer oss från Gud? Så korset är barnoffret, döden är irrelevant och Gud kan samexistera med synden. Åh wow, och bara för skojs skull, Gud är inte suverän, Han är inte kristen, och skapade inte religion.
Har vi fått bilden klar för oss ännu?
I The Shack förlorar huvudpersonen sitt barn när de lockas till en öde hydda,av en seriemördare. En rädsla för ofattbar för de flesta av oss. I vår verkliga värld har dock William Paul Young lockat kristna överallt till samma öde hydda, med lika oförskämda avsikter i hans hjärta. Om vi följer honom in i den hyddan kommer han att försöka klubba till vår tro och slå vår kristendom till döds.
Spring älskade. Spring som om ditt liv beror på det, för det gör det.


Rev. Anthony.


Eget tillägg, dessa är några av kapitel titlarna, alltså de lögner som vi tror på angående Gud.
"Gud bestämmer."
"Gud är pryd."
"Döden är kraftfullare än Gud."
"Synd skiljer oss från Gud."
"Gud är besviken på mig."
"Gud älskar oss, men gillar oss inte."
"Gud är inte inblandad i mina lidanden"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar