måndag 15 maj 2017

Bethelkyrkan och deras företagsbransch att tillskansa sig den Helige Ande

Bethel Kyrkan och företagsbransch att tillskansa sig den Helige Ande

Av Anthony Wade 15 jan 2017
Bethel är igång igen. Undervisa heandets gåva till den som är dum nog att tro att de kan ...
"Och dessa tecken kommer att följa med dem som tror: I mitt namn kommer de att driva ut demoner, de kommer att tala i nya tungor, om de tar i ormar med sina händer och om de dricker något dödligt gift kommer det inte att skada dem. De ska lägga sina händer på de sjuka, och de kommer att bli bra. " Mark 16: 17,18


Bethel kyrka i Redding Kalifornien är utgångspunkten för så många kätterier som infekterar Kristi kropp idag. Ledd av mega-kättaren Bill Johnson, är Bethel en bokstavlig kloakbrunn av falsk undervisning som fängslar och charmar nästa generation, och leder dem långt ifrån den bibliska Kristus, som är den enda som kan rädda dem. Johnson har hävdat att "ängelfjädrar" magiskt börjat falla runt honom när han är ute och gör sådana vardagliga saker som att äta lunch i en restaurang. Han har begått de falska manifestationerna av ädelstenar och guldstoft "som" inte förekommer på grund av någon särskild orsak, vid hans kyrkan gudstjänster. Han har använt sitt ventilationssystem i Bethel för att skapa det han kallar "härlighets moln" under gudstjänster. Han håller bönemöten där han låter vem som helst komma upp till altaret och "profetera".


En av de ledande lovsångsledarna för den kätterska gruppen, "Jesuskulturen" har ett demoniskt vittnesbörd om att möta en falsk Jesus och falsk fader gud som sliter ut en bit av henes hjärta ur henne. Hans anhängare engagerar sig i sådana mystiska och demoniska metoder som grav sugande, där de tillbringar natten vid en avliden falsk profets grav i hopp om att suga "återstående smörjelse" från dem. Bill Johnsons svärdotter hänvisar till den Helige Ande som ett "smygande blått geni". En annan grupp av Bethel anhängare har skapat ett "Dead Raising Team = resa upp de döda team" som reser världen runt och påstås väcka upp de döda. De hävdar att flera uppstått med noll bevis, inget ansvar, eller förklaring.


Detta är en hel massa och då har vi inte ens kommit fram till den fattiga teologin i Bethel. Bill Johnson tror att Gud alltid måste läka oss; vilket är konstigt, då det kommer från en man som bär receptbelagda glasögon. Johnson är också en supporter till trosrörelsens kätteri som tror att vi kan prata saker in i existens precis som Gud. Han lär ut det vitt spridda kätterska, att Jesus lade ifrån sig sin gudom. Han förutser alltför mystiska läror om smörjelsen och kanske farligast, han är en ledande förespråkare för ”erfarenhets” kristendomen. Erfarenhets kristendomen lär oss att vår personliga erfarenhet trummar läran och Bibeln. Johnson har till och med predikat att vi inte tillber Bibeln, trots att Jesus är Bibeln enligt Joh 1. Med allt detta som bakgrund, kanske det mest fördömliga kätteri som Bill Johnson och Bethel kyrkan engagerar sig i att dagligen tillskansa sig den Helige Ande.
Att tillskansa sig, är att ta det olagligt. Där du inte har rätt att ta det. Bill Johnson driver en "övernaturlig skola". Igår skrev vi om den absurda falska profeten från Bethel, Shawn Bolz och hans nya E-Kursen om att "Översätta Gud." För endast femtio dollar kan du falskt läras av Bolz olika lögner om profetians gåva. Vi noterade det faktum att öppningsatsen för kursen var falsk när Bolz uppgav att profetia är Guds gåva för varje troende. Detta är givetvis i direkt motstånd mot Guds ord:
Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han alltefter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva” 1 Kor12: 11
Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla helbrägdagörelsens gåvor? Inte tala väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? Men var ivriga att undfå den nådegåvor som är de största. Och nu vill jag ytterligare visa er en väg, en övermåttan härlig väg” 1 Kor 12: 29-31


Den första versen är efter att gåvorna förklarats, Gud påminner oss om att dessa är den Helige Andes gåvor och Han bestämmer vem som får vilka. Han ger dem som han vill. Detta är viktigt teologiskt av två skäl. Först och främst gör det klart att ingen har alla gåvorna och inte alla kan få en given gåva. För det andra blir vi påminda om vem som har kontroll över gåvan. Den andra uppsättningen verser, från senare i samma kapitel, ställer en rad retoriska frågor där det antagande svaret på alla är "nej". Talar alla i tungor? Nej! Profetera alla? Nej! Helar alla? Nej!


Med tanke på den uppenbara undervisningen som ingår här måste man dra slutsatsen att vad Bill Johnson, Shawn Bolz och Bethel kyrka lär ut, är hur man tillskansar sig den Helige Andes kraft. Om vi behöver mer bevis kom jag över det här idag, när jag hittade Randy Clark ”School of Healing = helande skola” och ”Impartation = överföring”, som även erbjöds på Bethel Tv. Här är den korta försäljnings talet:
"Gud vill använda dig för att ge helande och helhet åt sitt folk. På Randy Clarks skola för helande och överföring kommer du att aktiveras i din helande gåva, när du får visdom och insikt från Randy och Bill Johnson och lovsång med Bethel Musik kollektiv.”


Så återigen ser vi samma stackars underliggande antagande att de kan lära sig den Heliga Andes gåvor, vilket tydligt bryter mot de skrifter som anges ovan. Alla har inte gåva av helande, mer än alla kan lära sig profetians gåva. Det är ett fördömt kätteri som utnyttjar den Helige Andes kraft. Vad som är än mer nedslående är att lyssna på människor som redan har fallit för denna undervisning.
När jag kommenterade på Bethel´s Sociala Media sida citerade en av deras anhängare de viktigaste verserna för idag som ett försvar för helandeskolan och att varje troende borde hela folk. Låt mig förklara varför det är en dålig hantering av Skriften. Till att börja med är Markus 16: 9-20 inte en tillförlitlig del av Skriften för att skapa doktrin från utan att bekräfta det från resten av skrifterna. Vad menar du predikant? Här är ett utdrag från webbplatsen "got question = fick frågor" som sammanfattar situationen bra:


"Även om den stora majoriteten av senare grekiska manuskript innehåller Mark 16: 9-20, slutar Markus Evangeliet i vers 8 i två av de äldsta och mest respekterade manuskripten, Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus. Eftersom de äldsta manuskripterna är kända för att vara Den mest exakta eftersom det fanns färre generationer av kopior från de ursprungliga autograferna (dvs. de är mycket närmare i tid till originalet), och de äldsta manuskripten inte innehåller vv. 9-20, kan vi dra slutsatsen att dessa verser tillkom senare, av de skriftlärda. King James Version av Bibeln, liksom den nya kungen James, innehåller vv. 9-20, eftersom kungen James använde medeltida manuskript som grund för sin översättning. Sedan 1611 har dock äldre och mer exakta manuskript Upptäckt och de bekräftar att vv. 9-20 inte fanns i det ursprungliga Markusevangeliet. " Got Questions = Har du frågor”


Förresten, denna del av Skriften är det som användes av de små kyrkor som praktiserade hanteringen av levande giftiga ormar under gudstjänsten även efter att deras pastor var biten och dödad av en. Det är faran när du använder Skrifterna för dina egna ändamål istället för att verkligen vilja höra från Gud. Om du vill använda någonting i Mark 16: 9-20 doktrinärt måste du ha en bekräftande Skrift för att stödja det. Ordet bekräftar alltid Ordet.


Slutligen, dessa verser är inte avsedda att vara en tvättlista över saker som varje kristen ska kunna göra utan snarare den Helige Andes kollektiva verk. Att plocka upp ormar med händerna talar om övernaturligt skydd, inte att vi bokstavligen ska ta upp ormar. Gift som inte skadar en troende betyder inte att alla troende ska dricka gift. Tja, om vi inte alla är avsedda att hantera ormar och dricka gift, varför ska vi dra slutsatsen att vi alla borde lägga händerna på människor att hela dem? Det enda svaret är att helande är en Andens gåva, i vilket fall vi går tillbaka till Korintierbrevets vers för vägledning. Hur som helst kan vi vara säkra på att gåvan av helande inte är något som alla har. Precis som profetians gåva, båda fördelas av den Helige Ande som han anser lämpligt. Inte Bill Johnson, Shawn Bolz, Randy Clark eller Bethel kyrkan. Det här är falska lärare som utnyttjar Heliga Andes kraft och leder människor till helvetet genom att göra det. Markera dem som sådana, som Bibeln instruerar oss och ha ingenting att göra med dem.


Rev. Anthony.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar