måndag 8 maj 2017

Hur du ska bedöma din pastors predikningar!

Hur du ska bedöma din pastors predikningar

Av Keith Collier

Föreställ dig detta: två män står framför en levande publik för att tävla om röster. Var och en hoppas kunna ge sitt bästa uppförande, och på något sätt imponera på publiken så att han blir vinnaren när rösterna räknats.
Nej, det här är inte den senaste talangjakten av Simon Cowell eller Mark Burnett. Det är faktiskt ett scenario som utspelades av en välmenande kyrkomedlem i början av vår kyrkas sökande efter en förste pastor.

Obekant med sökprocessen, frågade denna kära syster, om man efter att ha undersökt alla resuméer noggrant, kunde ha de två sista finalisterna så att säga och medverka i en slags ”predika mot varandra” och efter detta skulle medlemmarna få rösta på den de gillade bäst.

Jag är övertygad om att hennes fråga var het oskyldig, men samtidigt får jag en sorgsen känsla av att detta slags scenario utspelat sig i mer än en kyrka. Och då också efterlämnat en likvaka av förvirring, sårade känslor och delning. Anledningen till detta är att det behandlar Guds ord som en sort föreställning, till vilken vi antingen ger vårt godkännande eller vårt missnöje. Vi lever ju förstås i en kritisk kultur, men underhållsdriven utvärdering och omedelbart respons:

- Kändisdomare på reality-tv utvärderar människors talanger, sång, dans, matlagning, etc., och ger vitsiga kommentarer och skärande domslut.

- Talare med sport och politiska sändningar argumenterar med varandra, förväntar sig varje beslut och analyserar andras uppträdanden.

- Sociala medier ger omedelbart sin åsikt massor av artiklar, foton, videor och allt annat. Många egon har blivit klappade och många hjärtan har brutits av kommentarer, eller brist på dem, som följer efter inmatning.

Vilket leder oss till den fråga som ofta dyker upp under söndags lunchens samtal med vänner och familj: "Vad tyckte du om predikan?" Om vi inte är försiktiga kan våra svar låta mer som scenarierna ovan, mer fokuserade på fräsandet vid matlagningen, än biffen.

Predikoevaluering i Bibeln!
I Bibeln ser vi felaktiga och riktiga sätt att utvärdera predikan:

FEL: I Paulus 2 brev till Timoteus, hans son i tjänsten, varnar han; ”För den tid kommer då de inte längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska de samla åt sig lärare i mängder, allt eftersom det kliar dem i öronen, en tid, då de ska vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler.”2 Tim 4:3-4. Församlingen Paulus vänder sig till beskriver att utvärderar predikan men enligt sin egen nöjes-mätare. De vill bara höra predikningar som får dem att må bra

RÄTT:Under en av Paulus missionsresor kom han och Silas till den stad som hette Berea och började predika i deras synagogor. Det sas om dessa bereaner; ”Dessa judar är vänligare till sinnes i de i Tessalonikien; de tog emot ordet med all iver, och studerade flitigt skrifterna för att se om det förhöll sig som nu sades.” Apg 17:11 Hellre än att bara lyssna efter det som fick dem att må bra, så utvärderade bereanerna vad Paulus och Silas predikade, i ljuset av deras inriktning på skrifterna.

Om du antar att din pastor predikar sunda bibliska predikningar, här är sex praktiska sätt som du kan utvärdera det på. De kommer att hjälpa din egen andliga tillväxt, stärka din pastors predikotjänst och bygga upp din kyrka.

SEX SÄTT ATT UTVÄRDERA DIN PASTORS PREDIKNINGAR:

Utvärdera bedjande.

Spendera tiden fram till söndag, på knä. Be för din pastor att när han förbereder sin predikan, ska han tydligt och övertygande predika evangeliet. En bra pastor vet väl om bördan att rätt dela upp sanningens ord och han värdesätter sitt folks böner. Ber för dig själv också att du ska få öron att höra och för Helige Andes hjälp att utvärdera predikan. Be också att församlingen ska svara i tro och lydnad.

Utvärdera för förståelse.

Att utvärdera en predikan innebär mer än om du tyckte om eller inte tyckte om predikan; det hänger på om du förstod huvudpunkterna i de predikade passagerna. Det spelar ingen roll hur vältalig, engagerad eller humoristisk din pastor är, du missar helt poängen om du inte varit fokuserad på meddelandet. När du lyssnar måste du identifiera huvudpunkterna och överväga dess applicering på ditt liv.

Utvärdera kritiskt men inte kritiskt.

Ja du läste rätt. Skillnaden mellan de två är den fina skillnaden mellan kritik och anmärkning.

I positiv bemärkelse bör vi utvärdera en predikan kritiskt som Bereanerna utvärderade Pauls predikningar-genom att testa den mot Skriften och överväga dess tillämpningar.
I negativ bemärkelse borde vi undvika att utvärdera predikan med en anda av kritik. I våra ansträngningar att undersöka innehållet i meddelandet måste vi vara försiktiga så att vi inte nergör budbäraren. Varje pastor har svagheter och brister. Det finns inget behov av att plocka ut hans grammatik eller nervösa ovanor. Du behöver inte hålla en räkning av hans felaktigheter i talet eller överutnyttjade faser. Dissekera din pastors svagheter distraherar dig från budskapet och förkunnar förakt mot budbäraren, inget av det är hälsosamt. Lita på mig, chansen är att din pastor är hårdare mot sig själv på dessa områden än du är.


Utvärdera i termer av vi istället för mig.


Vi lever i en tid av frodig kristen individualism där naturen där det kristna livet primärt ses genom linsen av personlig tillväxt och upptäckt. Till följd av detta överväger vi ofta hur en predikan eller passage i skriften angår oss personligen. Men det finns en annan lins som vi aldrig borde förbise – kollektiv eller församlings naturen i det kristna livet. När du överväger predikans tillämpning, fundera inte bara på hur det gäller dig individuellt. Tänk också på hur det skulle se ut för din församling att leva ut dessa sanningar kollektivt.

Utvärdera utan någon annan upptar ditt sinne.

Tack vare podcasts så kan du lyssna timmar i sträck på predikningar varje vecka från en mängd av olik begåvade predikanter världen över. Givetvis finns det personliga andliga fördelar att lyssna på andra pastorers predikningar. Samtidigt, låt inte denna tillgång uppmuntra ohälsosam jämförelse mellan din pastor och de från prominenta predikanters. Gud har gett din pastor en specifik flock att vakta, som han inte gav de andra pastorerna.

Medan hans predikningar kanske inte är så polerade eller exakta, vet han bättre styrkorna och svagheterna, prövningarna och tendenserna, av din speciella församling bättre än någon podcast predikant. Till exempel: är din församling fylld med laglydiga eller nöjesjägare? Din pastor kommer att veta, och kommer därför veta vilken väg han ska föra predikan. Gud har unikt placerat honom för att tillämpa Skriften på livet i din kyrka.

Utvärdera för att uppmuntra.

När du lyssnar på predikan, leta efter positiva aspekter av predikan och sanningen som Gud lär dig genom den, och gör det till en del att berätta för din pastor, och när du gör det, var specifik. Skaka inte bara handen och säg "bra predikan." Säg något som, "Herren utmanade mig verkligen när du förklarade den andra delen av avsnittet om generositet." I det långa loppet kommer bra och hjälpsam respons att göra honom till en ännu bättre predikant, som kommer att bidra till din egen andliga tillväxt och bygga upp kyrkan till Kristi ära.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar