onsdag 17 maj 2017

Personlig klärvojans - förbilligar profetian.

Personlig klärvojans -- Profetians förbilligande

By Anthony Wade 13 maj 2017


För länge sedan, på många sätt vid många olika tider, talade Gud till våra fäder genom profeterna, men dessa sista dagar har Han talat till oss, genom sin Son, som Han har utvalt till alltings arvtagare, genom vilken Han också skapade världen. Hebrews 1: 1-2”

Jag blev nyligen tillfrågad om mina åsikter om personlig profetia. Vi vet alla om denna trend inom de karismatiska kyrkorna. Ofta kommer en kringresande "profet" för att besöka en kyrka och ge en kort undervisning följt av handläggningen till alla som vill ha ett "ord från Herren". Detta ord är vanligtvis misstänkt vagt eller extremt personlig. Den vaga profetian handlar ofta om något bra drag eller skifte i atmosfären som du kommer att kunna vandra in i, följt av någon form av mantel eller smörjelse. Den personliga sorten är ofta "Gud visade mig" att du kommer att göra stora och bra saker i tjänsten, uppnå något personligt skikt du sökt efter eller utöka dina territorier. Precis som att goda predikningar är utformade för att klia de kliande öronen, så fungerar såna "profetior".


Jag lägger ordet profetior inom citattecken eftersom det här inte är profetia utan snarare ett förbilligande av detsamma. För att förstå fullständigt måste vi förstå vad profetian är i hela Bibeln. I Gamla testamentet hade Guds folk ingen Bibel så de kunde höra från Gud. De hade Toran som lästes för dem och så småningom profeternas skrifter samt de historiska berättelserna av deras pågående historia. När Gud ville tala direkt med sitt folk, skulle han tala genom en profet som han hade valt. Moses anses vara den största profeten som levde till exempel. Han ledde inte bara Israel, men han talade direkt till Gud och förmedlade folket att "så säger Herren."
Denna trend skulle fortsätta genom Joshua och in i dom perioden. Alla människor som ledde Israel och hörde direkt från Herren. Israel krävde en kung och Herren gav dem motvilligt Saul, David och Salomo innan riket splittrade sig i Israel och Juda. Dessa kungar hörde direkt från Herren själva och hade också profeterna Samuel och Nathan. Under det splittrade rikets epok hade var och en sina egna profeter, eftersom Gud fortsatte att prata med sitt folk genom de som han hade utvalt. De konsekventa faktorerna kvarstod att profeten hörde direkt från Herren för att antingen ge riktning åt dem eller åt hela folket. Eftersom det inte fanns några misstag hos Gud var den bestämda egenskapen hos en profet noggrannhet/riktighet:


" En profet bland ditt folk, en av dina bröder, en som är mig lik, ska Herren din Gud åta uppstå åt dig, honom ska ni lyssna till. Det ska bli alldeles som de begärde av Herren, din Gud, vid Horeb, den, då ni var där församlade och du sa; Låt mig inte vidare höra Herrens, min Guds, röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, på det att jag inte må dö. Och Herren sa till mig; De ha rätt i vad de har talat. En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem , allt vad jag bjuder honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, så ska jag själv utkräva det av honom. Men den profet som är så förmäten, att han talar i mitt namn, vad jag inte bjudit honom att tala, eller som talar i andra gudars namn, han ska dö. Och om du säger vid dig själv; Hur ska vi känna igen det som inte är talat av Herren? Så må du veta; när profeten talar i Herrens namn och det som han har talat inte sker, och inte inträffar, då är detta något som Herren inte har talat,; i förmätenhet har han då profeten talat det; du ska inte frukta honom. 5 Mos 18: 15-22”


Det här är Moses ord som förklarar den process som Israel måste följa när han inte längre är med dem. De hade litat på de direkta orden från Herren sedan deras uttåg ur Egypten. Så han förklarar att Herren kommer att uppresa en annan som han, som de måste lyssna på. Han förklarar sedan hur man skiljer mellan den falska och den sanna profeten och testet var alltid exakthet. Om någon hävdar att han gett en profetia som inte sker, måste man dra slutsatsen att denna person har pratat övermodigt/förmätet och kan avfärdas som en falsk profet.
Inga whops och inget göra en gång till, låter det hår? Inte alls när du tänker på att man hävdar att man talat från Gud som är en ganska allvarlig sak. Stammar Gud? Har han någonsin fel? Svaret är ett uppenbart nej, så alla som hävdar att de hör från Gud och talar felaktigt borde inte lyssnas på – helt enkelt. Älskade, denna standard har inte ändrats till denna dag. Om någon hävdar att han hör från Herren är det enda sanna testet 100 % exakthet. Vi borde inte förvänta oss något mindre.


Detta sammanfattas bra i första halvan av våra nyckel verser idag. ”För länge sedan, i många tider och på många olika sätt talade Gud genom profeterna”. (engelska Bibelns översättning) Notera den avgränsning som Gud gör här genom Hebréerbrevets författare. Medans detta är vad som hände för länge sedan har saker förändrats nu i dessa sista dagar. Betyder det att profetians natur har förändrats? Nej. Profetian är tydligt markerad som en Andes gåva och är fortfarande densamma. Det betyder så säger Herren och ska fortfarande att bedömas genom 100% exakthet. Nej, älskade. Det som har förändrats är den mekanism genom vilken Gud nu talar till oss. Medans det förr i tiden var via profeterna är det nu genom Hans Son Jesus Kristus. Observera dock den tidigare tidsanvändningen.
I dessa sista dagar har han talat med oss genom sin Son. Detta är Guds ord. Gud har uppenbarat sin vilja för oss genom hans skrivna ord. Det finns inte längre någon anledning att jaga ett ord från Herren när han redan har gett oss sitt ord! Tror vi att Gud har glömt att säga något? Tror vi ärligt att Gud skrev ner Bibelns 66 böcker för tusentals år sedan, men nu insåg han just 2017 något han glömt men menat att säga? Nej. Som han brukade prata genom profeterna, har han nu talat till oss genom Hans Son som återspeglas i Hans Ord.


Så var kommer denna oäkta version av profetia från? Den nya apostoliska reformationen har fortsatt att växa och sprida kätterier långt och brett. Bland dessa falska läror finns det jag refererar till som "Falska tecken and Ljugande under" kyrkor. Här är det överdimension på den övernaturliga och upplevelse-kristendom. Här hör du om Heliga Andes absolut obibliska påstådda manifestationer, såsom ängla-fjädrar, gulddamm, ädelstenar och härlighets moln. Det är här Bibeln kastas åt sidan för en "personlig" uppenbarelse och upplevelse av Gud. Just denna vecka sade en falsk apostel, John Eckhardt, följande om målet för dessa kyrkors - årtusenden:
Unga människor är trötta på prat och teologi. De letar efter upplevelser – vad jag kallar härlighets möten- John Eckhardt”


Det finns inget sådant som härlighets möten, älskade. Ja, slöjan är nu sönder, men härlighets rumlande är inte en vanlig förekomst, och det kommer närmare problemets hjärta/inre kärna. Dessa kyrkor och förbilligare Guds övernaturliga drag. De tycker så lite om Guds kraft att de faktiskt driver övernaturliga skolor där de låtsas att lära människor Heliga Andes gåvor, vilket Bibeln tydligt säger är omöjligt:


Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han allt efter sin vilja tildelar åt var och en någon särskild gåva 1 Kor 12: 11”
Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla helbrägdagörelsens gåvor? Inte kan väl alla tala i tungor? Inte kan väl alla uttyda? Men var ivriga att undfå de nådegåvor som är de största. Och nu vill jag ytterligare visa er en väg, en övermåttan härlig väg. 1 Kor 12: 29-31”


Den första versen säger otvetydigt att endast Anden ger gåvorna. De kan inte läras. Den andra uppsättningen verser har ett underförstått svar inom den ursprungliga texten och det svaret är "nej". Talar alla med tungor? Nej. Tolkar alla? Nej. Slutledningen från Skriften är att inte alla kan ha någon eller varje gåva och bara den Helige Ande bestämmer vem som får vad. Men inte enligt dessa charlataner. De är helt förvissade och undervisar att alla kan profetera och genom att göra det,så förbilligar man det till inget mer än ett partytrick. Profetian blir klärvojans. Det är i huvudsak detsamma som häxkonster. Bethelkyrkan lär sina lovsångsledare att vara "profetiska". De uppnår detta genom att mässa ut när de leder tillbedjan och genom att spy ut allt som kommer upp i deras hjärta och antar att det alltid är från Herren. De lär ut profetia på samma sätt. Problemet är att de har övergivit Skriften och är nu beroende av sina hjärtan, som Gud specifikt har varnat för oss för:
Ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat, vem kan förstå det? Jer 17:9”


Älskade det finns en anledning till att Gud använder ordet bedrägligt här. Han kunde bara ha sagt att hjärtat är ont, men han gör en bredare punkt. Hjärtans ondska ligger i dess bedrägliga natur. Det ljuger för oss hela tiden och det här är vad vi ska basera våra profetior på? I stället för Guds ord? Älskling, var snäll och förstå att den person som "profeterar" kan ha väldigt goda intentioner som bara har lärt sig något som är mycket dåligt. Lärde att inte respektera, vad så säger Herren. Låt mig ge dig ett exempel. Någon som anser sig vara en profet berättade för min vän att Herren sagt att hon skulle få en befordran på jobbet, vilket var vad hon önskade. Jag säger inte att min vän inte kommer att få sin befordran. Jag säger bara att det med all sannolikhet, inte var ett profetiskt ord från Herren. Kanske "profeten" ville uppmuntra min vän och det är inget fel med det. Uppmuntran är också en Andes gåva. Problemet är att genom att lägga profetia till det, hävdar du att Gud har sagt detta och vad Gud har sagt måste alltid ske. Så vad händer när eller om det inte sker? Hur många människor hör profetiska ord från Herren som talas in i deras personliga liv som aldrig kommer uppfyllas? Förhoppningsvis skyller de bara på den falska profeten, men många kommer till slut att skylla på Herren. Tänk på dessa varningar från Peter:


Men också falska profeter uppstod bland folket, liksom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förnekar den Herre som har köpt dem. De ska få många efterföljare i sin lösaktighet och för deras skull ska sanningens väg bli smädad. I sin girighet ska de också med bedrägliga ord bereda sig vinning av er. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer inte och deras fördärv sover inte. 2 Pet 2:1-3”


Notera också här; att detta stöder det som vi tidigare sagt om att Gud talade i gamla tider genom Sina profeter och i dessa sista dagar genom Sitt Ord. Precis som falska profeter brukade uppstå, kommer vi att möta falska lärare i de sista dagarna. Lärare av vad? Hans ord! Många kommer att följa dem och sanningen, kristendomen, blir smädad på grund av detta. Hur många människor vet du om som blivit så skadade av falsk undervisning eller profetia att de inte har gått tillbaka till kyrkan alls? Problemet blir väldigt verkligt när vi börjar förbilliga profetian.
Så vad är då egentligen en riktig profetia? Jag tillskriver inte tanken på upphörande, som hävdar att Andens gåvor inte längre är i drift idag. Paulus går in i skrämmande detaljer om gåvorna och deras användning under en kyrko- gudstjänst, så det blir meningslöst att tro att Gud skulle gå till denna längd för direktiv som bara skulle räcka en handfull årtionden. Faktisk profetia idag måste vara så säger Herren i Hans Ord, eller i samklang med. Ta till exempel det tidigare fallet med min vän. Om "profeten" hade sagt att Herren har sagt att han aldrig kommer att lämna dig eller överge dig, så kunde det ha betraktas som profetiskt eftersom det är en korrekt användning av Skriften:
Var i er handel och vandel fria ifrån pengabegär; låt er nöja med det ni har: Ty Han har själv sagt; Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Hebr 13:52


Denna vers skulle kunna användas profetiskt för att uppmuntra min vän att vara nöjd med vad hon har. Jag betonar den rätta användningen av Skriften, eftersom felaktigt hänvisande av Skriften är lika falsk som att hävda falsk direktuppenbarelse. Att säga till min vän att Gud har planer för hennes framtid baserat på Jer 29:11 och förklara att hon kommer att få sin befordran är att hantera ordet felaktigt. Om du läser Jeremia 29 kommer du att se att denna vers är från ett brev som skrivits till de förflutna i Babylon. Att extrapolera ut den här versen och tillämpa den på alla är inte korrekt. Har Gud en plan för våra liv baserat på hela Skriften? Visst, för att han ser hela tiden, vet han vår framtid. Den framtiden kan dock vara att lida för hans namn. Det kan vara att bli en martyr för Kristi sak. De sanna planerna om hopp och en framtid är löften om ett evigt liv med Gud i himlen, inte en tillfällig sysselsättnings befordran


Notera också att när vi använder hebréernas verser rätt för att profetiskt uppmuntra henne håller vi fokus på Jesus. När vi missbrukar Jeremia tar vi bort fokuset från Kristus och lägger det på oss själva. Detta är slutresultatet när vi låter vårt onda bedrägliga hjärta ljuga för oss om vad Gud säger och inte säger. Det är ett resultat som vi inte behöver komma till när Han redan älskvärt har gett oss det i8 sitt Ord. Finns det något vi kommer att möta i detta liv som inte tas upp i Hans Ord? Självklart inte. Det är därför vi måste sluta jaga män för att få ett ord från Herren när han redan har talat till oss. Det finns ingen gåva så högtidlig som profetians gåva. Att hävda att Gud har talat är inte något som någonsin bör tas lätt. Låt mig avsluta med apostel Paulus ord om att inte glömma storleken på att hävda att man representerar Gud, den Allsmäktige:


Men Gud vare tack som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskapens vällukt! Ty vi är en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både bland dem som blir frälsta, och bland dem som gå förlorade. För dessa senare är vi en lut från död till död; för de förra är vi en lukt från liv till liv. Vem är nu skicklig härtill? Ja, vi förfalska ju inte av vinningslystnad Guds ord, så som så många andra gör; utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud. 2 Kor 2:14-17


När vi hävdar att vi talar på Guds vägnar, antingen profetiskt eller genom undervisning, är vi Kristi arom. Kristi sanna doft ger liv och är alltid korrekt och reflekterar tillbaka till Guds uppenbara vilja som finns i Skriften. Den falska aromen är dödens stank som leder till döden. Att ta ögonen från Kristus och fokusera dem på våra personliga och världsliga situationer. De som talar förmätet är gårdsfarihandlare av Guds Ord. De är oärliga. De är inte i sanning insatta av Gud, oavsett hur riktiga deras intentioner må vara. De glömmer att de talar sina egna lögner i Guds fullständiga synfält och de kommer att svara för varje slarvigt ord de proklamerat från honom som han aldrig talat det. Sluta jaga vinden, älskade. Profetia är en värdefull gåva av Anden som direkt förmedlar så säger Herren till sitt folk. Inte något psykiskt trick för att felaktigt uppmuntra människor med våra egna hjärtans onda bedrägeri.


Reverend Anthony Wade -- May 13, 2017

Tyckte kommentaren var bra, så jag lägger till den.

Comment
Tja, sade bror Wade. Under åren började jag vid någon tidpunkt använda termen "utvalda apostlar och profeter" för att urskilja de som Jesus utsåg för att förhärliga Hans verk och förmedla Hans undervisning med auktoritet. Detta inkluderar en förklaring av framtida händelser som kommer att hända i kyrkan i världen. Dessa apostlar och profeter i den nya testamentets era har unik inblick och total auktoritet när de förklarade Kristi ord. Paulus sa även att kristna kommer att dömas "genom mitt evangelium". Paulus erkände att han var som en född ur tiden eftersom han inte var en följare av Jesus medan Jesus gick på jorden. Jag nämna detta eftersom våra lyssnare ibland kanske inte förstår skillnaden mellan apostlarna och profeterna som utsågs för att förmedla Kristi ord och beskriva evangeliets natur och gränser från de som fått gåvor av den Helige Ande till att prata i denna nuvarande dag till Kyrkan. När den Helige Ande rör sig på en troende att tala till församlingen är det som att profeten är en papegoja som upprepar vad han hörde om och om igen i Guds ord!Jag tycker att det hjälper lite att skilja mellan de som har speciella kallelser - de som utsetts av Kristus själv - och de som arbetar under Heliga Andes "gåvor", 1 Kor. 12. Mycket av denna distinktion har att göra med apostolisk auktoritet, suveränt syfte och intensitet. Jag kan spela fiol men jag tror inte att någon vill lyssna på mig gör det! Jag skulle hellre vilja höra en mästare spela violinen. En mästare har vanligtvis utbildats av en mästare! Det råder ingen tvekan om att Gud använde speciella utvalda verktyg som fått kraft av den Helige Ande att skriva ned profetians ord och Jesu Kristi evangelium. Dessa nuvarande charlataner kallar sig profeter och apostlar genom att lyfta upp sin egen auktoritet och hävda himmelsk insikt så att de kan fylla sina fickor med pengar. De är siare.

Den Heliga Andes gåva som ges till kyrkan är inspirationen att tillämpa Guds ord i rätt tid på en unik situation som upplyfter, uppmuntrar och / eller ger vägledning och tröst till kyrkans kropp. Det handlar inte om att förutsäga någonting i framtiden, även om ett ord om framtiden skrivet i Guds ord kan ge tröst, varning eller brådska etc.


Profetians ord var aldrig personligt, utan gemensamt. Även Paulus aposteln visade sin förståelse för detta i Apg 20 när han tröstade lärjungarna genom att erkänna att kedjor väntade honom i Jerusalem. Profetians ord hindrade inte hans bestämda övertygelse om att han fortfarande måste gå! Poängen är att profetians ord kom till kyrkan för att visa att Paulus visste hur mycket han måste lida för Kristi skull och att Gud hade ett syfte med det. Det gav kyrkan tröst och trygghet att veta att Gud hade detta syfte i åtanke

Jag har talat med många pastorer som inte är karismatiska och några av dem är upphörande (cessationister) men alla vittnar om att de används av den Helige Ande för att tala ord som de inte har lärt sig och förmedla tankar och läror från Guds ord som de inte tidigare studerat. Detta händer ofta när vi ger vittnesbörd under den Helige Andes inspiration till dem som fattar ett beslut att följa Jesus Kristus. Jesus sa att han skulle ge oss ord att säga för hans räkning just när vi behövde dem. Det är inte förvånande då den Helige Ande ska prata med sitt eget folk i församlingen när vi samlas i Jesu namn. Jesus sa att han skulle vara där mitt ibland oss. En sak är viss, Gud har talat till oss genom sin Son. Det finns ingen ny sanning eller högre form av uppenbarelse som ska komma: Om vi ser Jesus och lyssnar på honom så har vi sett Gud och hört det sista ordet från Fadern. Tack för att du fortsätter att upprätthålla sanningens ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar