tisdag 9 maj 2017

TBN den oheliga treenigheten

Ohelig treenighet

John MacArthur
Jag ser inte mycket på tv, och när jag gör det, så försöker jag undvika Treenighetens nätverk TBN. I många år har TBN dominerats av troshelare, heltids insamlingsaktioner, profeter som spyr ut kätteri. Jag skrev om det falska evangeliet de förkunnade och de falska mirakler de låtsades göra, för nästan två decennier sedan, i karismatiskt kaos (Grand Rapids:Zondervan, 1992. se speciellt kap 12) Jag hade fått nog av karismatisk et evangelisation när jag undersökte den boken, och jag kan nätt upp se det alls längre.Nyligen har jag dock, när jag återhämtade mig från knäbytes-operationen, bestämt mig för att prova några av den aktuella grejerna på TBN. Från en terapeutisk synvinkel verkade det vara ett bra val: något mer avskräckande än smärtan i mitt ben kanske kunde distrahera mig från det fysiska lidandet av det postkirurgiska traumat. Och jag antar att strategin var effektiv.
Men det lämnade mig upprörd och frustrerad - och ivriga att utmana missuppfattningarna i miljontals otroendes sinnen som ser att dessa falska lärare klär ut sig som Kristi tjänare på TBN.
Jag är upprörd över det fräcka, skamlösa sättet så många falska lärare vrider skriftens budskap i Jesu namn. Och jag är frustrerad för att jag är säker på att om dessa charlataner inte fick en stor del av sitt ekonomiska stöd från uppriktiga troende (och tyst samtycke från kristna ledare som säkert vet bättre), skulle de inte ha någon plattform för sitt fiffel. De skulle snart förlora sin grundläggande valkrets och blekna från scenen.

I stället multipliceras religiöst kvacksalveri i en skrämmande takt. En sak som jag upptäckte till mitt enorma missnöje är att TBN inte alls är det enda religiösa nätverket som sänder ut giftig falsk doktrin dygnet runt. Kanaluppsättningen jag mottar innehåller minst sju andra kanaler vars scheman fylls med falska lärare och charlataner. Det finns Church Channel = kyrkans kanal, Daystar = dagsstjärnan, GodTV = Gud Tv, World Harvest Television = världs skördens Tv(LeSEA), Total Christian Television = totalt kristen Tv, och flera andra. Vissa av dem har block av familj-tv-program och några ganska lätta lärare som ger tillfällen att fly från välståndspredikarna. Men alla av dem uppmärksammar enorma mängder av kätteri och religiösa klyschor - tillräckligt för att göra dem verkligt farliga. Och TBN är ensamt ansvarig för att öppna upp den dörren vid gavel.

Den fortsatta tillväxten och inflytandet av TBN är förvirrande av ett antal skäl, inte minst den tjocka auran av lust, girighet och andra former av moralisk oegentlighet som omger hela företaget. En lång sträng skandaler som involverar anmärkningsvärda karismatiska tv-evangelister mellan 1988 och 1992 borde ha varit tillräcklig anledning till att även de mest trovärdiga tittarna skulle granskat hela industrin med skepsis. Först kom det internationella uppspelet om Jim och Tammy Faye Bakkers moraliska, äktenskapliga och ekonomiska kollaps. Det följdes noggrant av uppenbarelsen av Jimmy Swaggarts upprepade flörtande med prostituerade

Kort därefter avslöjade en episod av ABCs Primetime Live tydliga exempel på avsiktligt bedrägeri av tre ledande karismatiska tv-evangelister. Dessa incidenter utspelades av ett antal mindre skandaler över flera år. Det är tydligt (eller borde vara) - baserat på bara empiriska bevis - de predikanter som lovar mirakel i utbyte mot pengar är inte att lita på. Och för alla som helt enkelt ids anstränga sig med att jämföra Jesu undervisning med hälso- och välstånds- budskapet är det tydligt att det budskap som för närvarande dominerar religiös tv är "ett annat evangelium, som egentligen inte är ett annat" (Gal 1: 6-7 ), Utan en fördömd lögn.

TBN är överlägset den främsta förövaren av den lögnen världen över. Nästan alla nätverkets främsta kändisar berättar för lyssnare att Gud kommer att ge dem helande, rikedom och andra materiella välsignelser i gengäld för sina pengar. Program efter program uppmanas folk att "plantera ett frö" genom att skicka "den största sedeln du har eller den största checken du kan skriva" med löftet att Gud mirakulöst kommer att göra dem rika i gengäld. Samma budskap dominerar alla TBN: s stora insamlingsdrivningar. Det är känt som "frö-tro" planen, så kallad av Oral Roberts, som satte mönstret för de flesta karismatiska tv-evangelisterna som följt spåret som han skjutsade på.

Paul Crouch, grundare, ordförande och bestämmande chef för TBN, är en av doktrinens starkaste försvarare.
De enda människor som faktiskt blir rika med detta system är naturligtvis tv-evangelisterna. De folk som skickar pengar får lite i gengäld utom falska löften - och som ett resultat avfaller många av dem helt från sanningen.
Om systemet verkar påminner om Tetzel, beror det på att det är exakt samma lära. (Tetzel var en medeltida munk vars högtryck av försäljning av avlatsbrevens falska löften om förlåtelse, fick Martin Luther rasande och som ledde till bort rensningen av desamma, till den protestantiska reformationen.)

Precis som Tetzel, har TBN jakt på de fattiga och bearbetar dem med falska löften. Men det som händer dagligen på TBN är många gånger värre än de missförhållanden som Luther gick emot, eftersom det är mer utbrett och mer flagrant. Mediet är mer högteknologiskt och de summor som mjölkas ur tittarna som är astronomiskt mycket högre. (Enligt de flesta uppskattningar är TBN värd mer än en miljard dollar och rankas i 200 miljoner dollar årligen. Det är direkta bidrag till nätverket, och räknar inte med miljoner mer i donationer skickade direkt till TBN-programföretag.) Som Tetzel på steroider, Crouches och praktiskt taget alla de viktigaste programföretagen på TBN lever i rikt överflöd, medan de ständigt ber sina behövande tittare för mer pengar. Äldre, fattiga och arbetsklassens tittare utgör TBN´s primära demografi, och TBN´s insamlings- organisationer vet alla om det.

De mest desperata människorna - "arbetslösa", "trots att jag är mellan jobb", "försöker göra det, försöker överleva", "panka" - lockas med falska löften att ge vad de inte ens har. Jan Crouch adresserar tittare som "ni små människor" och föreslår att de skickar sina matpengar till TBN "för att försäkra Guds välsignelse."
TBN slukar på så sätt de fattiga men gör charlatanerna rika. Gud förbannade falska profeter i Gamla Testamentet för det där mycket (Jer 6: 13-15). Det är också en av de främsta orsakerna till fariséerna ådrog sig Jesu fördömelse (Luk 20: 46-47). Det är svårt att tänka på någon synd som är mer ond. Det skadar inte bara människor materiellt; Det sviker dem med grundlöst hopp, lurar dem med ett falskt evangelium och sätter därmed deras själar i evig fara. Men ändå låtsas de som gör det att de utför Guds verk.

Det är inte allt. Nästan ingen falsk profetia, felaktig doktrin, stinkande övertygelse, eller dumt påstående är för främmande för att få sändningstid på TBN. Jan Crouch ger en fantasifull berättelse om hur hennes husdjurskycklingar mirakulöst restes upp från det döda. Benny Hinn trumfar det, genom att med hjälp av en bisarr profetia hävda, att om TBN´s tittare tar sina käras döda kistor framför tv-apparaten och låter den dödas hand röra skärmen, kommer människor att "stå upp från det döda, i tusentals ."

Ironiskt nog behöver man inte ens vara en ortodox trinitarian för att få sända på treenighets-nätverket. Biskop T. D. Jakes, välkänd för sina avslag på Nicene Creed (nicene creed = Ett formellt uttalande om kristen tro som används allmänt i kristna liturgier, baserat på det som antogs vid det första rådet i Nicaea) till förmån för enhetens pingstväckelse-ism, är en trogen (faststämplad) på TBN. Benny Hinn har upprepade gånger försökt att revidera doktrinen om treenigheten på nya sätt, genom att vid ett tillfälle notoriskt undervisa att det finns nio personer i gudomen.

Och ändå visar evangeliska kyrkliga ledare en typ av godartad tolerans mot hela företaget. De flesta skulle aldrig stödja det, förstås. De kan skämta om pråligheten med det stora håret och den smaklösa-dekoreringen på TBN. Fråga dem, och de kommer troligen att erkänna att välstånds evangeliet inte är något evangelium alls. Pressa på om den frågan, och du kommer nog att få dem att erkänna att det är en farlig form av falsk lära, helt obiblisk, och i huvudsak anti-kristen.

Varför görs då ingen storskalig insats bland Bibeltroende evangeliker att avslöja, fördöma, motbevisa och tysta dessa falska lärare? Det är trots allt vad Skriften uppmanar kyrkliga ledare att göra när vi möter furnissörer av själsförstörande ersättare för det sanna evangeliet:

”Övervakaren måste vara oförvitlig som Guds förvaltare, inte självgod, inte snara till vrede, inte begiven vin, inte våldsam, inte sniken efter viinst, utan gästvänlig, älskar vad som är bra, förnuftigt, rättfärdigt, heligt, hängiven, och återhållsamt; Han ska hålla sig stadig vid det fasta ordet som är i överensstämmelse med undervisningen, så att han både kan uppmana till sund doktrin och motbevisa dem som motsätter sig. Ty det finns många upproriska män, tomma talare och bedragare, särskilt bland de omskurna, vilka måste vara tysta eftersom de stör alla familjer och lär ut saker som de inte bör undervisa för simpel vinning (Titus 1: 7-11).”

De som är tysta inför sådana groteska lögner kan i själva verket delvis vara ansvariga för att vända människor bort från sanningen. Tänk på vittnesbördet av William Lobdell, religionsreporter för Los Angeles Times, som en gång ansåg sig en hederlig evangelisk kristen, men efter att ha gjort en serie undersökande rapporter om den moraliska och doktrinära kloakbrunnen på TBN; då "göra upptäckten att hans undersökande berättelser om troshelaren Benny Hinn och tv-evangelisterna Jan och Paul Crouch inte spelade någon roll för dessa tjänsters räckvidd eller deras anhängares liv, han gav upp på stunden och på religion i allmänhet."

Alla de som verkligen älskar Kristus och bryr sig om sanningen har en högtidlig plikt att försvara sanningen genom att avslöja och motsätta sig dessa lögner som maskerar sig som sanning. Om vi misslyckas i den plikten på grund av likgiltighet, apati eller begär för godkännande av män, är vi inte mindre skyldiga än de som aktivt sprider lögnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar