torsdag 18 maj 2017

Kundalini och dess likheter med den moderna väckelsens konstiga yttringar

Jag har i et separat inlägg tagit upp uppvaknandet och vad det är vi ska vakna upp till. Denna var dock ännu mer informativ, då den så tydligt beskriver kundalini, och man kan verkligen se likheterna mellan detta och mycket av denna nya väckelsens nya yttringar. För de som är norrmän, klicka på länken så kommer ni till originalsidan, som är på norsk. Några ställen hade jag problem med översättning, då inte ens google translate kunde hjälpa mig. Så behöver jag korrigera, säg till mig.

Kundalini

Det ockulta Kundalini utövandet, energin och Torontoväckelsen kan jämföras.
Det är oroande att konstatera att den åtminstone 1000-åriga Kundalini och den samtida Toronto rörelsen är nästan identiska, åtminstone i följande aspekter.

1.De båda inbegripa samma kroppsliga manifestationer.

2.De båda distribueras på samma sätt, nämligen genom en beröring eller på annat sätt från en person "som brinner" och fenomenet är mycket smittsam.

3.Orsaken för den kroppsliga manifestationen förklaras både vara samma. Dessutom trovärdigheten till erfarenheterna baserade på samma bevis.

4.De båda kräver samma mentala grunden för att ta emot kraften.

5.De har båda överföringen av makt som ett centralt tema och det undersöks vetenskapligÄndamål.

Det enda syftet med det här dokumentet är att varna de enskilda troende och uppmuntra dem att söka andlig visdom att skilja mellan vad som är av Gud och vad som inte är det.
Som kristna får vi inte acceptera "andliga" upplevelser och läror som inte är ifrån Bibeln, utan från ockulta traditioner.

Det är tydligt att djävulen försöker imitera Guds gärningar. Ändå är det inte Gud som försöka efterlikna djävulens verk. Om det finns erfarenheter och metoder som inte stöds av Gud, men är vanliga i icke-kristna andliga traditioner bör vi avvisa dem som säkert bedrägeri.
Kundalini är minst 1000 år gamla ockulta metoder. Det involverar kroppsliga manifestationer till följd av "uppvaknandet av en individs kundalini", och är relaterad till till exempel Qi Gong (en kinesisk ockult tradition)

Likheten mellan de externa manifestationerDjävulen försöker efterlikna Guds gärningar. Gud försöker inte efterlikna djävulens arbete!

Vad är tecken på ett kundalini uppvaknande?

Kortfattat , enligt klassisk litteratur kan tecknet på att kundalini vaknat, delas in i psykisk karaktär vokala tecken och fysiska tecken. Mentala tecken kan inkludera visionen sträcker sig från glädje, extas till skrämmande skrämmande. Vokala tecken kan innefatta spontana vokala uttryck som sträcker sig från sång eller upprepade mantran till att göra djurläten såsom morrande eller kvitter. Fysiska tecken inkluderar darrningar, skakningar och spontan utför hatha yoga ställning och pranayamas.

Från ett mer subjektivt perspektiv kan de mer trevliga upplevelser i samband med kundalini uppvaknande inkludera: vågor av lycka, ibland upprymdhet, glimtar av transcendental medvetenhet. De mindre trevliga upplevelserna i samband med kundalini uppvaknandet kan darrighet, skarp smärta chakra området, ibland irrationell rädsla, plötsliga blixtar av värme.Följande är vanliga manifestationer av en uppstigande Kundalini:Muskelryckningar , kramper och spasmer.

Energi vågor eller intensiv elektricitet som cirkulerar i kroppen - klåda, vibration, stickningar, kittlande, sting eller krypande känsla. Intensiv värme eller kyla.

Ofrivilliga kroppsrörelser (händer oftare vid meditation, vila eller sömn, ryckningar, darrningar, skakningar, känsla av att en inre kraft trycker på en till positioner eller flyttar kroppen på ovanliga sätt

Känslomässiga utbrott, snabba humörsvängningar , till synes oprovocerat eller över konstanta episoder av sorg, rädsla, ilska eller depression.

Spontana läten, inklusive skratt och gråt - är lika okontrollerbart och ofrivilligt som hicka. Höra ett inre ljud eller något som låter, den klassiska beskrivningen en flöjt, trumma, vattenfall, fågelsång, bi-surrande , men kan också låta som dånande eller åsk ljud eller ringningar i öronen.
Mental förvirring koncentrationssvårigheter .

Ändrad medvetandenivå: Förhöjd uppmärksamhet; spontan överföring; mystiska upplevelser (om individens tidigare trossystem är alltför hotat av dessa, kan de leda till anfall av psykoser eller storhetstankar) ecstasy, lycka och ibland obeskrivlig glädje, kärlek, fred och medkänsla

Andliga upplevelser: extra sensoriska upplevelser, utanför kroppen-upplevelse, minnen av tidigare liv, astral resor, direkt uppfattning om auror och chakran; kontakta andliga ledare genom inre röster, drömmar och syner; helande kraften.

Likheten mellan de yttre metoderna.

Det finns två radikalt olika sätt att väcka Kundalini. Ett tillvägagångssätt kräver initiering av en guru och förlitar sig på en teknik som kallas Shaktipat, eller "nedstigande shakti." Annars känd som Siddha Mahayoga, Kundalini Mahayoga eller sahaja yoga (spontan yoga)

Även om inte alla långsiktiga studenter ... nödvändigtvis uppvisar tecken på kundalini uppvaknande är det häpnadsväckande hur många människor det är som har haft omedelbara uppvaknanden av kundalini genom initiering av Siddha gurus …Hur väcker jag Kundalini?

Shaktipat betyder "nedfall av kraft (bokstavligen: kundalini)". Den vanligaste formen av shaktipat är en beröring av gurun på individens panna. Detta är exakt samma metod som används för att sprida "väckelse", till exempel genom Rodney Howard-Browne. Detta är också det vanligaste sättet att ta emot strömmen eller kraften.Likheten med fenomenets smitta / infektion

Det råder ingen tvekan om att shakti är smittsam. Blotta närvaron av en individ som har en stark aktiv Shakti kan väcka shakti hos dem omkring honom. På samma sätt kan det vara bland många människor vars shakti har vaknat till viss del, de kan väcka en egen shakti.Kan man ta emot shaktipat bara genom att vara nära dem med väckt shakti?

I Torontoväckelsen är "smörjelsen" känd för att vara smittsam av naturen och överförs lätt från en person till en annan. John Arnott jämförde det med "andligt virus".

Den sprider sig också från person till person i makroskala (mellan städer) och också regionalt och i mindre skala (i mitten av ett möte, till exempel när en grupp håller varandra i handen faller alla samtidigt).Likheten i fråga om bevis på äkthet.

I slutändan , är giltigheten av en andlig tradition beroende på förmågan den har att omvandla anhängare. Det verkliga värdet av siddha mahayoga håller på att förändra medvetandet hos dem som utövar den.

”Siddha Mahayoga FAQ: Är dessa kriyas en form av självhypnos eller New Age fenomen?”
I Torontoväckelsen sägs det att man inte kan förstå dessa fenomen händer. De fortsätter med att säga att det är klart dessa fenomen hör till ett genuint verk av den Helige Ande då det sker en förändring som resultat i medvetandet hos de troende.
För att se till att erfarenheten rättfärdiggörs på samma sätt.Likhet av kraft idrottare. Vem kan ge shaktipat?

 För att fortsätta analogin, i teorin, "vem som helst som brinner" kan ge shaktipat, det vill säga om kundalini redan har vaknat. Den mer relevanta frågan är: "Vem ska ge shaktipat?"
Ge shaktipat är en vetenskap och det är bra, om inte nödvändigt, att få undervisning i den kunskapen ...
Därför är det lämpligt att gurun har fått befogenhet att ge shaktipat från sin egen guru och att han har utbildats i en obruten kedja tillbaka till en stormästare som var helt förtrogen med shaktipat. På detta sätt upprätthålls en viss kontroll.

Torontoväckelsen är allmänt känd för att lätt förmedla läs på "vem som helst som brinner". Dock hålls oftast korta kurser för att instruera förebedjare innan de predikar till folket.

Metoden för att utbreda smörjelse i Torontoväckelsen skiljer sig från det traditionella sättet för kristen förbön. I traditionell kristen förbön är fokuset på Gud och hans verk behöver inte kontroll, övervakning eller ingripande från människor. I Torontoväckelsen instrueras förebedjare till att hålla ett öga på människor och deras kroppsliga manifestationer för att veta vad anden gör. På detta sätt liknar Torontoväckelsen mer vetenskap än traditionell förbön.I Toronto mötena är det oftast bara utsedda ministrar som får be för människor. Detta beror på behovet av kvalitetskontroll. I en frisk kristen gemenskap blir alla ombedda att be för varandra, inte bara speciellt utvalda.


Likhet när det gäller av målet för väckelse.
Vad är kriyas?

Kriya, bokstavligt översatt "aktiviteter" är spontana rörelser som inträffar efter ett kundalini uppvaknande. Detta inkluderar fysiska aktiviteter såsom darrningar, skakningar och spontana yogaställningar ; vokala aktiviteter såsom skrikande eller spontan sång och mentala aktiviteter såsom visioner. Dessa kriyas eliminerar blockering av kundalini uppvaknandet av ryggraden och centralt.Hur rengör kriyas ett medvetande?

Blockeringar, känd som samskaras eller visningar, förhindrar inte bara kundalini, men de innehåller bilagor, tankeföreställningar och andra psykiska åkommor som begränsar friheten i vårt medvetande. Överlåtna åt sig själv, leder dessa yttringar till åtgärder som endast förstärker den bifogade filen. Till exempel, om vi har intryck av ilska kommer vi att ilska i våra handlingar och det kommer bara att stärka intrycket. När Kundalini stiger upp kommer det att rena sinnet och som ett resultat av reningsprocessen kommer kriyas att ske .

Det verkar mer användbart att tänka på kundalini som en naturlig intelligent kraft, om naturlig rörelse knäpper upp de knappar som begränsar dess uttryck. Trädgårdsslangs-analogin gör ett annat poäng klart. Se efter vad som händer om trädgårdsslangen är hårt sammanrullad. Att öka vattentrycket kan vara en mycket dramatisk och kanske också en icke produktiv process.

Torontoväckelsen: Den vanliga förklaringen för "kriyaene" som sker vid Torontoväckelsemöten är att Gud gör ett slags inre arbete i människors liv och detta resulterar i yttre manifestationer.

Och mer allmänt, att de är beröringen av Guds kraft som ger dessa manifestationer. Dessutom det påstådda syftet med manifestationerna att ta bort blockeringar från människors liv, såsom stolthet och självbehärskning, etc. som hindrar Anden från att röra sig fritt i ens liv.
Således ser vi att det förmodade syftet och orsaken till manifestationerna är - under ytan av religiösa termer - exakt samma,.


Likhete mellan mottagarens krav
Så vad händer efter shaktipat? Vad gör Siddha Mahayoga?

Den unika perspektivet till Siddha Mahayoga är att eftersom Kundalini är en intelligent kraft kommer den när den vaknar naturligtvis styra beteendet hos eleven. Allt som krävs är att studenten helt överlämnar sig till denna makt. Som ett resultat av kundalini´s uttryck kommer spontana renande rörelser, så kallade kriyas hända ...

Även för att nå en punkt för att bara kapitulera till Shakti tar lite övning för människor. Viss hjälp för att främja överlämnandet är hymnesjungande chanting/recitation/mässsa och osjälviskt tjänande. Dessa handlingar öppna upp ditt hjärta och gör det mer mottagliga för påverkan av shakti.Torontoväckelsen: I Torontoväckelsen blir mottagaren uppmanad att överlämna sig till "kraften i den Helige Ande" och för att ta emot det goda arbete ( "rensning kriyas") av honom utan att ifrågasätta. Så det här är exakt samma utgångsläge som för Kundalini uppvaknande.

Dessutom skanderas/mässas andliga sånger mycket rikligt i Toronto mötena. Detta är förmodligen att be till Gud, men det finns åtminstone en bieffekt att det ger personen en lätt trance (detta är välkänt i psykologi) och gör det möjligt att ta emot falska andliga upplevelser


http://www.mensviventer.no/mvv49/kundalini.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar