lördag 13 maj 2017

Påve Francis bön 12/5 2017

2017-05-12 Vatikan Radio

 Pope Francis bad på fredag i utställningsdomstolens lilla kapell i Fatima och överlämnade sig i förbindelse med sina bröder och systrar till (Vatikanradio) Pope Francis bad på fredag i utställningsdomstolens lilla kapell i Fatima och överlämnade sig i förbindelse med sina bröder och systrar till Vår Dam med ett obefläckat hjärta. En guldros var den personliga gåvan han lämnade vid hennes fötter.

Detta är hans bön:
Den Helige Fadern:

Hälsad Heliga Drottning, Välsignad vare du Fatimas jungfru,
Damen med det obefläckade hjärtat, vår tillflykt och vår väg till Gud!

Som en pilgrim av ljuset som kommer till oss från dina händer,
tackar jag Gud Fadern som i varje tid, vid varje plats,
utför sitt arbete i den mänskliga historien:

Som en pilgrim av den freden, i denna plats, proklamerar du,
Jag ger lovprisning till Kristus, våran fred,
och jag bönfaller dig för endräkt bland alla människor i världen:

Som en pilgrim som hoppas att Anden vaknar,
kommer jag som en profet och budbärare,
för att tvätta allas fötter,
vid samma bord som förenar oss.

Refrängen sjungen av församlingen:
Ave o Clemens Ave o pia! = Hälsad o Clemens o Kärleksfulla!
Salve Regina Rsari Fatimae, = Drottningen av radbandet av Fatima,
ave o clemens, Ave o pia! = Hälsad o Clemens o Kärleksfulla!
Ave o ducis Maria! = Hälsad o söta jungfru Maria

Den Helige Fadern:

Hälsad nådens Moder, Damen i vita kläder!
På denna plats där du för hundra år sedan blev känd,
för alla Guds nåds syften,
jag ser på din ljusa kappa.

Och som en biskop i vita kläder,
ringer jag på alla dem, som klädda i sitt dops glans,
önskar leva med Gud,
och berätta om mysteriet om Kristus,
för att uppehålla freden.

Refräng……..

Den Heliga Fadern:

Hälsad liv och skönhet,
Hälsad vårat hopp,o pilgrimens jungfru,
o universella Drottning!
I
djupet av ditt väsen,
i ditt obefläckade hjärta,
håller du mäns och kvinnors glädje,
när de är på väg mot hemlandet i himmelen.

I djupet av ditt väsen,
i ditt obefläckade hjärta,
håller du människofamiljen sorger,
när de sörjer och gråter i tårarnas dal.

I djupet av ditt väsen,
i ditt obefläckade hjärta,
pryd oss med din kronas juveler,
och gör oss till pilgrimer, precis som du var en pilgrim.

Med ditt jungfru leende,
liva upp den kristna Kyrkans glädje.
Med sötman av din blick,
styrk hoppets hos Guds barn.
Med dina händer lyfta i bön till Herren,
drag alla människor tillsammans, ihop till en mänsklig familj.
Refräng……

Den Helige Fadern:

O Clement o kärleksfulla, o söta jungfru Maria,
Drottning av radbandet av Fatima!

Bevilja att vi följer exemplen av
välsignade Francisco och välsignade Jacinta,
och av alla dem som hänger sig själva
till att förkunna evangeliet.

Så att vi följer alla vägar och
överallt ställer vår pilgrims färd;
vi vill bryta ner alla murar,
och korsa varje gränsområde,
när vi går till varje periferi,
för att kungöra Guds rättvisa och fred.

I glädjen av evangeliet,
vill vi vara kyrkan i vita kläder.
Vitheten tvättad i Lammets blod,
blod som idag också är utgjutet,
i de krig som idag sliter sönder vår värld.

Och så blir vi dig lika,
en bild av ljusets pelare,
som upplyser världens väg,
och gör Gud känd för alla.

Gör känt för alla att Gud existerar,
att Gud bor i sitt folks mitt,
igår idag och för alltid.

Refräng……

Den Helige Fadern, med alla trogna:

Hälsad Herrens Moder,
Jungfrun Maria,
Drottning av radbandet av Fatima!

Välsignad är du bland alla kvinnor,
du är bilden av Kyrkan klädd i påskljus,
du är vårt folks ära,
du är segraren över varje överfall av ondska.

Profetera av den nåderika kärleken från Fadern,
undervisaren av det goda budskapet från Sonen,
tecken av den brinnande elden av den Helige Ande,
lär oss, i denna dal av glädje och sorg,
de eviga sanningarna som Fadern avslöjar för de små.

Visa oss styrkan av din skyddande mantel.
I ditt obefläckade hjärta, vare syndares tillflykt,
och vägen som leder till Gud.

I förening med mina bröder och systrar,
i tro, i hopp, och i kärlek,
anförtror jag mig själv till dig.

I förening med mina bröder och systrar,
helgar jag mig själv till Gud,
o jungfru av radbandet av Fatima.

Och till sist omsvept av ljuset
som kommer från dina händer,
vill jag ge ära till Herren, i evigheternas evigheter. Amen.

Refräng…….

Från Vatikan radion

Jag skrev på översätt Fatima, ifall det hade någon mer betydelse, än ett bara ett namn. Och detta kom upp, vilket jag fann intressant i sammanhanget. Jag kan nämligen inte låta bli att fundera på varför Fatima omnämns i samband med jungfrun Maria och radbandet. En fråga letade sig in i mig när jag såg detta.
Kom radbandet till vid denna tid, och har en del av Katolska kyrkans dogmer, redan från tidig tid med muslimsk tro att göra. Finns den inblandningen redan så här tidigt, och om så, varför har inte detta framkommit? Att det finns hedniska saker inblandat det vet vi ju redan.

Fatima (Ungefär 606-632), profeten Muhammads yngsta dotter; Hustru till den fjärde kalifen, Ali. Muhammeds ättlingar spårar deras släktingar genom henne; Hon är vördad, särskilt av shiitiska muslimer, som imamman Hasan och Husayn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar