onsdag 10 maj 2017

Det profana och heliga i tillbedjan/lovsång

Det profana och Heliga i tillbedjan/lovsång!

Snälla läs igenom denna korta studie väldigt noggrant, efter som det är viktigt.
Tillbedjan är ett område inom vilket Satan har infiltrerat många kyrkor / församlingar, och fått dem att tänka att de tillber Gud i ande och sanning, när Gud i själva verket avvisar deras tillbedjan, för att de m¨blandar det profana och det sakrala, det världsliga med det heliga i sin egen ”tillbedjan”.
Snälla läsa denna Bibelvers och tänk på den mycket noggrant, tänk på vad de säger och hur allvarligt detta problem är:
3 Mos 10:1-2 Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och la eld i dem och strödde rökelse därpå och bar fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han givit befallning om. Då gick eld ut ifrån Herren och förtärde dem, så att de föll döda ner inför Herrens ansikte.”

Ser du vad om hände? Ser du allvaret i denna situation? Nadab och Abihu var accepterade av Gud och hade fått mottaga höga positioner bland Guds folk. (2 Mos 24:9-11). Så vad gjorde de? Kanske blev de bekväma med sitt godkännande från Gud, vilket ledde dem att tänka att gud skulle acceptera alla sorters tillbedjan, olikt det Han hade befallt.

Alla de redskap som användes i offertjänsten var heliga och därför skulle endast helig eld användas i offren till Gud. Men vad gjorde Nadab och Abihu? De bar fram inför vår fantastiska Gud fyrfat med allmän eld, som de blandat till själva istället för att använda helig eld från altaret. De trodde kanske att eftersom de var accepterade av Gud, kunde de erbjuda sin "egna sorts" tillbedjan. Hur fel kunde de ha?? Att erbjuda allmän tillbedjan till Gud, dvs blanda den profana med den heliga, är en stor synd och Gud kommer att avsäg sig den sortens tillbedjan.


Tillbe hur vi vill?

Kommer du ihåg vad som hände Kain? ”1 Mos 4:3-5 ”Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukter bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. ”

 Gud hade upprättat offret av djur för att försona för synderna av hans folk (vilket pekade på Jesu offer på korset) direkt från starten efter att Adam och Eva syndat. Vilket är varför Abel offrade förstlingen ur sin fock och fettet av det. Det är ett syndaoffer. Men vad gjorde Kain? Han tyckte att han kunde tillbe Gud som han själv ville, och bar fram lite frukt i stället för att göra vad Gud ville. Därför avvisade Gud Kain´s offer (tillbedjan).

Även Belsassar som finns nedteckna i Dan 5, tog de Heliga kärlen från templet för att dricka berusande vin ifrån dem på sin fest. Och vad blev resultatet av att blanda profant och heligt? Hans kungarike togs ifrån honom den natten!

Satan har kommit in i en majoritet av kyrkorna idag och lurat dem att tro att de kan tillbe/lovsjunga Gud hur de vill. Jag hör så ofta från kristna. ”Oh jag kan tillbe Gud på vilket sätt jag vill! Gud har inget emot hur jag tillber honom.” Snälla, om du är en av dem som tänker så här, så vill jag be dig att läsa igenom dessa verser ovanför igen och tänka länge på vad Nadab och Abihu gjorde och vad som hände dem. Bibeln visar tydligt att Gud inte accepterar vilken som helst sorts tillbedjan. Han är en Helig Gud och en som rätteligen kräver Gudsfruktan och total vördnad i vår tillbedjan till Honom.  
Psalm 89:8 ”Ja, Gud är mycket förskräcklig i de heligas råd och fruktansvärd utöver alla som är omkring honom”.
Dagens kyrkor blandar profant och sakralt

Så vad har Satan gjort? Han har bedragit dagens kyrkor/församlingar att tänka att de är ok att föra in världsliga typer och stilar av musik för att tillbe Gud, vilket är varför vi har så många kyrkor med ”rock stils” band som spränger ut världsliga rytmer. Han har bedragit kyrkorna till att tro att det är ok att använda ”vanligt berusnings vin” i helig gemenskap, för att representera ”Det rena dyrbara Jesu blod”!! Han har lurat dagens kyrkor att tänka att det är ok att ha pantomim på scenen, vilket har förändrat många kyrkor till teatrar, snarare än heliga tillbedjans platser. Satan har övertygat kyrkan att det är ok att dansa runt till musiken, som om man vore på en nattklubb eller en rock konsert. Han har övertygat dagens kyrkor att vi behöver ”underhålla” folket, hellre än att enkelt predika och undervisa sanningen om Guds heliga ord i Bibeln. Och listan går vidare...

Kyrkorna är så fokuserade på ”hur vi kan få in fler människor”, att de accepterar mer och mer världsliga former av underhållning för att göra kyrkan mer acceptabel till de som är utanför tron. Vad ska vi göra i stället? Vi ska predika guds ord och låta den Helige Ande att överbevisa hjärtan. Det är bara Gud som kan dra människor in i sitt rike, inte vi.

Hesekiel 44:23 ”Och de ska lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem skillnaden mellan orent och rent.”

Blir denna simpla sanning undervisad i kyrkorna idag? I väldigt få av dem! Vilket är varför majoriteten av kristna är lyckliga att fortsätta se timme efter timme av synd på tv´n, och gärna fortsätter dricka och festa på ett världsligt sätt. De spenderar lyckligt sin mesta tid med sport eller annan underhållning, och bekymras inte över vad de gör med sina kroppar, vad de äter eller gör med sina kroppar, som nu ska vara Guds tempel. Och de bryr sig inte om hur de tillber Gud. Om igen listan fortsätter….

Jes 5:20-24 ”Ve dem som kalla det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker, de som gör surt till sött och sött till surt! Ve dem som är visa i sina egna ögon och hålla sig själva för kloka! Ve dem som är hjältar i att dricka vin och som är tappra i att blanda starka drycker, de som ger den skyldige rätt, men berövar den oskyldige, vad som är hans rätt! Därför som eldsflamman förtär strå och som halm sjunker tillsammans i lågan, så ska deras rot förruttna, och deras löv ska flyga bort som stoft, eftersom de förkastade herren Sebaots lag och förkastade Israels Heliges ord.”

Vi kan inte blanda världsliga saker med vår tillbedjan av gud. Vi tillber en helig Gud, en allt förtärande eld (5 Mos 4:24), därför måste våran tillbedjan inför Honom vara ren och helig och får inte blandas med allmänna profana världsliga saker. Vi får inte tänka att gud kommer acceptera vilken sorts tillbedjan som helst, för de som gjorde så i Bibeolon blev avvisade av gud eller förintade.

2 Kor 6:14 ”Vilken gemenskap har rättfärdigheten med orättfärdigheten? Och viken gemenskap har ljus med mörker?”

Det finns en så avslappnad attityd i kyrkorna idag, med tanke på hu vi lever våra liv inför vår Herre och frälsare Jesus Kristus, och hur vi tillber Gud. Det är dags att gå tillbaka till ”så säger Herren” hellre än att följa folkmassorna. Vi lever i slutet av tiden av jordens  historia och Satan arbetar med alla ljugande under, tecken och krafter för att ”om möjligt förföra även de som är utvalda”.

I uppenbarelseboken 18 står det avv Banylon har fallit, och i upp 17 står det att Babylon har döttrar (skökor) Babylon, moderkyrkan ”romersk katolska kyrkan” vilken har fallit och döttrarna är de kyrkor (protestantiska) som kommer från Babylon det stora OCH som har hållit fast vid felaktigheter och traditioner från Babylon. Babylon och hennes döttrar omfattar de fallna kyrkorna i världen. Och anledningen till att de är "fallna" är att de har förkastat, den enkla sanningen av Guds Ord för att "tillbedja" Gud på sitt eget sätt! Är du inom Babylon? Gud kallar dig att komma ut ur Babylon.

Snälla ta till dig denna varning. Tänk inte som majoriteten som tror de kan tillbedja Gud på vilket sätt de själva vill. Vi måste tillbe Gud i ande och sanning (Joh 4:24) som Han vill. Låt oss inte blanda profant och heligt i våra liv och vår tillbedjan. Låt oss inte blanda det världsliga med det heliga. Låt oss separera oss från världen och tillbe Gud med vördnad och Gudsfruktan, i överensstämmelse med Hans ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar