torsdag 18 maj 2017

Denna falska doktrins utgångspunkt

Utgångspunkten för denna falska doktrin

Om idén om två separata klasser av kristna, de troende och lärjungarna inte finns i skriften, hur kan den då försvaras? Svaret är att denna doktrin endast stöds as en annan falsk lära om frälsning. Den doktrinen hävdar att de kraven på lärjungaskap inte är förenliga med det faktum att frälsningen är av nåd. Baserat på den logiken måste man dra slutsatsen att kravet på lärjungaskap inte kan vara ett krav för frälsningen. Att vara en lärjunge måste således vara ett valfritt engagemang för de troende som är frälsta och på väg emot himlen.

Det dödliga felet med denna teori är att det finns ställen i skriften som motsätter sig det. Vad kunde till exempel vara mer tydligt än vad Jesus sa vid slutet av Sin bergspredikan, efter att Han uppräknat många av buden?
Inte alla som säger till mig; Herre, Herre, kommer in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja, Han som är i himlen Matt 7:21

Tydligen sammankopplade Jesus lydnad med frälsningen, här och i många andra uttalanden. Så hur kan vi förena de många skriftställena på det här sättet med Bibelns bekräftelse på att frälsningen är av nåd? Det är ganska enkelt. Gud genom sin fantastiska nåd, erbjuder tillfälligt alla möjligheten att ångra sig och omvända sig och bli födda på nytt, bemyndigade att leva i lydnad till den Helige Ande. Så frälsningen är av nåd. Utan Guds nåd kan ingen bli frälst, räddad, för alla har syndat. Syndare kan inte förtjäna frälsningen. Så de behöver Guds nåd för att bli frälsta.

Guds nåd uppenbaras på så många sätt i fråga om vår frälsning. Det uppenbaras vid Jesu död på korset, Guds kallelse till oss genom evangeliet, Han drar oss till Kristus, Han övertygar oss om vår synd, Han ger oss en möjlighet att ångra och omvända oss, Han återföder oss och fyller oss med Sin Helige Ande, Han bryter syndens kraft över våra liv, Hans styrker oss till att leva i helighet, Han disciplinerar oss när vi syndar, och så vidare. Ingen av dessa välsignelser har vi förtjänat. Vi är frälsta av nåd från början till slut.
Enligt skriften är dock frälsning inte bara "av nåd" utan också "genom tro":

"Ty genom nåd har du blivit frälst genom tro" Ef 2:8. Båda komponenterna är nödvändiga, och de är uppenbarligen inte oförenliga. Om människor ska bli frälsta, är både nåd och tro nödvändigt. Gud förlänger sin nåd, och vi svarar genom tron. Äkta tro, naturligtvis, resulterar i lydnad mot Guds bud. Som Jakob skrev i 2 kapitlet i sitt brev; att tron utan gärningar är död, värdelös och kan inte frälsa Jak 2: 14-26.
Faktum är att Guds nåd aldrig ger någon, en licens till att synda. Guds nåd ger snarare människor en tillfällig möjlighet att ångra sig och bli födda på nytt. Efter döden finns det inte mer möjlighet att ångra sig och bli född på nytt, och sålunda är Guds nåd inte längre tillgänglig. Så, hans räddande nåd måste vara tillfällig.
I motsats till de som hävdar att vi är frälsta av tro, även om vi inte har några gärningar, säger Jakob att vi inte kan räddas av endast tron: "Du ser att en man är rättfärdigad av gärningar och inte av tron enbart. "Sann tro är aldrig ensam; den åtföljs alltid av gärningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar