fredag 26 maj 2017

6 Tecken på en giftig apostel!

6 Tecken på en giftig apostel!

av J. Lee Grady 22 mars 2017

Orenade, otestade ledare leder ofta till andligt missbruk, falska läror och ekonomisk korruption.

Jag har just spenderat två veckor i Sydamerika, där den Helige Ande rör på sig på aldrig tidigare skådat sätt. Kyrkorna växer och genomsnittliga kristna delar sin tro passionerat. En ny studie från Pew Research visade att 1 av 5 latinamerikaner nu identifierar sig som en evangelisk kristen - och en majoritet av dessa är pingstvänner.

Men denna tillväxt är inte utan problem. Medans det säkert finns många friska kristna rörelser i regionen, lider andra kyrkor av brist på utbildat ledarskap. Och otränade, otestade ledare leder ofta till andligt missbruk, falska läror och ekonomisk korruption.

Jag har blivit mer bekymrad på senare tid, med ledare som utnämner sig själva till "apostlar" när de inte har någon rätt att ha den etiketten. Jag tror att sant apostoliskt ledarskap behövs idag, men en liten armé av bedragare hotar att skada Guds verk. Det är dags att lyssna till aposteln Paulus, som varnade för "falska apostlar" och "bedrägliga arbetare" som "förklädde sig som Kristi apostlar" 2 Kor 11:13.

Att urskilja skillnaden mellan en sann och falsk apostel är inte komplicerat. Eftersom Skriften tydligt säger oss att Paulus är vår apostoliska modell, se 1 Kor 4:16, kan vi använda hans överlåtna liv som vår standard. Här är sex tecken på att en man eller kvinna som påstår sig ha apostoliskt ledarskap, faktiskt är ett farligt inflytande i kyrkan.


1. En ”giftig apostel" kräver titeln. En populär tv-predikant i USA skickar vanligtvis ett brev till sina värdar innan han kommer och förkunnar och anger att hans namn måste föregås av "apostel" titeln. Jämför den arroganta inställningen med Paulus ödmjukhet, som hänvisade till sig själv som den främste bland syndarna 1 Tim 1:15. Om en man kräver att folk höjer honom till en elitstatus, kan du vara säker på att han har en allvarlig karaktärsbrist.


2. En giftig "apostel" bär en aura av självbetydelse. I vissa kyrkor som jag har besökt i Afrika väntar Guds mannen "med att gå in i kyrkan till efter lovsången", och därefter följs han av ett entourage. Någon bär sin bibel, en annan sin näsduk, någon annan bär sin vattenflaska och en annan tar sin iPad. Detta spektakel är utformat för att imponera på människor - men det är bara religiös teater. Det är ett brott mot Gud. Du kan vara säker på att en man med så mycket stolthet snart kommer att falla.


3. En giftig "apostel" är otillgänglig. En pastor som jag känner i ett latinamerikanskt land hör till ett nätverk av kyrkor som styrs av mäktig predikant. Men när jag frågade min vän om han fick råd eller mentorskap från den här ledaren var svaret nej. "Aposteln" erbjuder inte råd, utbildning eller personlig interaktion av något slag till ledarna i hans grupp. Han går helt enkelt upp i predikstolen för att predika och försvinner sedan.


Aposteln Paulus stil var helt motsatt. I stället för att vara avskild och opersonlig, spenderade Paulus tid med de som han var mentor åt. Han berättade för Tessalonikerna: "För att vi har stor kärlek till dig, var vi villiga att inte bara ge Guds evangelium utan också våra egna liv, för att du var oss kär" 1 Tess 2: 8. Om en "apostel" inte kan vara på samma nivå som andra människor och interagera med dem, är han i fel yrke.


4. En giftig "apostel" dominerar och kontrollerar människor. Aposteln Paulus berättade för Timoteus att kyrkans ledare måste vara försiktiga och "inte argumenterande" 1 Tim 3: 3. Ändå har jag känt så kallade apostlar som använde sitt våldsamma humör för att manipulera och skrämma sina anhängare. En man som är full av ilska är obruten och oöverlåten; Gud skulle aldrig anförtro en apostolisk tjänst till någon med den dödliga felen. Herren kommer först dränera honom av hans ilska och sedan ersätta den med Jesus kärleksfulla drag innan han låter honom vara en herde för Guds folk.


5. En giftig "apostel" vägrar att arbeta med kyrkor utanför hans nätverk. Falska apostlar är osäkra på grund av deras brist på utbildning, så de känner sig hotade av andra ledares framgångar. De utvecklar en atmosfär av elitism - och låtsas att deras läror och predikostilar överträffar alla andras. Falska apostlar kräver också strikt lojalitet av sina kyrkor och kan även förbanna medlemmar som lämnar. Sanna apostlar är inte kontrollanter eller elitister; De arbetar för att utöka Guds rike, inte bara deras egen kyrka eller benämning.


6. En giftig "apostel" kräver ekonomisk betalning. Jag frågade en vän i Latinamerika om hans "apostel" erbjöd honom äktenskapsrådgivning, uppmuntran eller prästämbetes utbildning. Han svarade: "Nej, de enda diskussionerna vi har är om det tionde jag är skyldig honom." Hur tragiskt är det inte när de hårt arbetande pastorerna blir avlurade pengar, av vargar i fårakläder.

När vi strävar mot sant apostoliskt ledarskap i dagens kyrka, låt oss undvika omogenhetens fallgropar. Vi behöver karaktär, ödmjukhet och integritet samt kraftfull salva. Följ inte de falska apostlarna.J. Lee Grady var utgivare för Charisma i 11 år innan han gick in i sin fulltidstjänst 2010.

””Jag som översatt detta, erkänner att jag inte har förtroende för Charisma, om det beror på att ledningen saknar urskiljning, eller om det är så att de tar in allting på grund av det finansiella, ”alla måste ju överleva”, det spelar mindre roll. De tar in en mängd, kanske mestadels från falska lärare. Och jag känner inte till denna Lee Grady. Men en sak vet jag, jag instämmer i dessa punkter och det var på grund av dem som jag översatte. För han får med viktiga bitar här, som är riktig kännetecken, på apostlar som är riktigt gift för benen i Kristi kropp.””
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar