fredag 9 juni 2017

Om Helvetet

Jag som översatt tycker detta är bra undervisning om helvetet, men jag ser inte mycket av den i förhållande till vad Jehovas vittnen undervisar, vilket är varför jag bytt titeln helt och hållet.

Jehovas vittnen och undervisningen om helvetet
By the John Ankerberg Show
Lorrie MacGregor july 2001

Många icke troende undrar; Varför skulle en kärleksfull Gud ända någon över huvud taget till helvetet?Står konceptet av ett evigt helvete i kontrast till Guds natur? Lorrie MacGregor förklarar meningen av tre ord, vilka alla översätts helvetet i vår Bibel.Ämnet "Helvetet" är vanligtvis ett varm ett. Den sena "Pastor" Charles Taze Russell, grundare av Jehovas vittnen, var förtjust i att attackera denna bibelundervisning i allmänna samtal, han förlöjligade begreppet att Gud plågar människor i helvetet. "Varför skulle en kärleksfull Gud göra detta?" - kunde han skrika. Andra kultgrupper vid denna tid hoppade på tåget och fördömde i sin tur det också. "Själlös sömn" blev populärt, där de döda var medvetslösa eller sovande tills uppståndelsen. Ofrälsta förstördes helt enkelt / förintades utan eviga konsekvenser för de onda.
Vad är sanningen när det gäller frågan om helvetet? Vi måste låta Bibeln vara vår guide.Tre ord för "Helvetet"

Huvuddelen av den förvirring som omger ämnet helvetet, beror på The King James version av Bibeln översatt tre olika grekiska ord med ett ord "helvete". De tre grekiska orden är "Tartarus", "hades" och "Gehenna." endast ett av dessa tre ord hänvisar till platsen för evig pina vanligen kallat "helvetet", och de andra orden ges ofta felaktiga betydelser. Låt oss betrakta oss med dessa tre ord och deras betydelse.


Tartarus

"Tartarus" angår oss inte alltför mycket eftersom detta är en speciell boning för änglar som är begränsade till denna speciella grop av mörker. Ordet "Tartarus" infinner sig bara en gång i Nya testamentet i 2 Petr 2: 4.Hades

"Hades" även översatt "helvetet" hittar vi tio gånger i Nya testamentet, och det hänvisas till av tre författare, Matteus, Lukas och Johannes.
Den mest detaljerade information som vi kan hitta om Hades är i Lukas kapitel 16, där vi får berättat om en rik man och den fattige Lasarus . Lasarus dog i ett rättfärdigt tillstånd och änglarna tog honom till Abrahams sköte, till en plats av fred och säkerhet. Den rike mannen, å andra sidan, gick till "Hades" eller "helvetet" och var i stor plåga. Han var uppenbarligen fullt medveten om sin omgivning, och inte i ett tillstånd av "själslig sömn" för redovisningen i Lukas berättar;" ... Den rike mannen dog också och begravdes, och i helvetet [eller hades], lyfte han upp sin ögon, i plågor ... "[Luk 16:22, 23].
Han bad om en vattendroppe till att svalka tungan med grund av plåga av lågan. Han kunde se Lasarus lyckliga tillstånd, men han kunde inte lämna sin plats av plåga. Han talade om sin oro över tillståndet för sina fem bröder som ännu inte hade dött. Han önskade att bespara dem hans nuvarande vånda. Men denna patetiska rika man hade alla sina förmågor, och upplevde faktiskt pågående plåga.Kan Luke 16 vara "bara en liknelse"?

Grupper som Jehovas vittnen och andra som förnekar verkligheten i ett brinnande helvete hävdar verkligen att ovanstående berättelse bara är en liknelse, eller "bildligt" eller "andlig" tal. Men, denna berättelse är inte en liknelse, eftersom egennamn på igenkännbara Bibelkaraktärer ges, i jämförelse till liknelserna där Jesus aldrig använde egennamn och generellt sett brukade indikera när han undervisade en liknelse.
Även sträcker ut punkten, och tillåta att det kanske är en liknelse undervisar en viktig sanning, och Jesus lärde sanningen, inte osanningar.Hades är inte slutdestinationen

"Hades" på grekiska, finner sin motsvarighet i det hebreiska ordet "Sheol." "Hades" och "Sheol" [båda översatta "helvetet"] kallas ofta "hållande cisterner" av vissa bibelforskare, eftersom själar i detta "helvete "inte är i sina slutdestinationer. Enligt Uppenbarelseboken 20 kommer de i Hades att stå inför den Stora Vita Tronen och domen. Hades kommer att avslutas vid denna tidpunkt. De med fördömande dom kommer att kastas in i "Gehenna" [helvete], sjön som brinner med "eld och svavel."
"Hades" eller "Sheol" betyder inte bara graven i den mening som kultgrupper undervisar. Det är en innebörden av dessa ord, men andra ursprungliga ord används för att betyda bokstavlig grav med deras gravstenar eller grop märke. "Hades" eller "Sheol" avser tillståndet hos de döda, som vi såg i Lukas 16. "Hades" kommer slutligen att avskaffas i Guds tid, men "Gehenna" kommer att finnas kvar.Vad sade Jesus om Gehenna?

Man behöver bara läsa Jesu ord i Markus 9: 42-44ff. för att känna till allvaret i den slutdestination "Gehenna"visar på: "Och den som kränker en av dessa små som tror på mig, det är bättre för honom om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet. Och om din hand kränker dig, så hugg av den: det är bättre för dig att ingå i livet lytt, än att ha båda händerna för att gå in i helvete [eller Gehenna], i den eld som aldrig skall släckas där deras maskar inte dör och elden inte släcks ut. "
Samma varning utfärdas Beträffande en fot eller ett öga som hindrar oss, att "elden inte ska släckas" och "masken inte dö." Kristus betonade att det skulle vara bättre att förlorar de mest värdefulla sakerna i detta livet för att undvika helvetet, än det skulle vara att behålla allt detta liv håller kärt, och kastas i denna fruktansvärda plats.
Kultgrupper vill tro elden ska förinta eller uppsluka dem, men Gud kan förändra egenskaperna hos eld. Betänk den brinnande busken av Moses dag som inte brände upp busken och även den 'brinnande ugnen' i Daniel.Vad sägs om Själslig Sömn?

En förutsättning för "själ sömn" undervisas uppenbarligen inte lav Kristus. Invånarna i helvete är inte medvetslösa eller förintade. När vi tror verkligen tror Guds ord som det är skrivet, och inte försöker "beräkna" eller "förandliga" bort det, som kulter gör, blir det uppenbart att helvetet är en mycket verklig bestämmelseorten, och där invånare är vid medvetande. Bibeln gör detta mycket klart.
Låt oss jämföra Upp 19:20, med 20:10. Före 1000 åriga regeringstiden med Kristus, blev vilddjuret och den falske profeten kastade i den brinnande sjön. Blev de förintade som kulter undervisar? Nej, 1000 år senare, lever de fortfarande, och djävulen förenas med dem i deras tillstånd av plåga. Skriften säger att de; "... skall plågas dag och natt, i evigheters evighet" [Upp 08:10].Låt oss tro Jesus

Låt oss bara tro Jesu Kristi ord i Matteus 25:46, att det finns två destinationer, en för troende och en för de som inte tror: "Och dessa skall gå bort till evigt straff; men de rättfärdiga till evigt liv. "
Exakt samma ord i grekiskan beskriver båda villkoren. Båda är "för evigt", "i evighet" och "pågående." Vi får välja evigt liv, eller evigt straff och plåga. Förneka verkligheten om att helvetet finns kommer inte stoppa oss från att hamna där, om vi väntar på vår död för att dem säkerhet få reda på det!Varför inte välja evigt liv?

Jesus erbjuder var och en av oss en dyrbar gåva. Det är en gåva av evigt liv. Vi får den här gåvan när vi tar emot Jesus Kristus i våra hjärtan. Han behöver en inbjudan för komma in, som utfärdas av oss i en attityd av innerlig ånger för hur vi levt våra syndiga liv fram till denna punkt, vilka varit i avsaknad av honom. Varför inte sluta just nu och be, Be Jesus förlåta dina synder, och inbjud Honom i ditt liv? Joh 1: 12,13 kommer att få en ny innebörd för dig: "Men åt alla dem som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn, även till de som tror på hans namn, som är födda inte av blod, och inte heller av köttslig vilja, och inte heller av någon mans vilja, utan av Guds. "
Observera att Jesus inte begränsar frälsning till ett fåtal utvalda, (bara 144.000 som Jehovas vittnen undervisar). Jesus öppnar dörren på vid gavel så att vem som vill får komma." Aposteln Johannes säger "alla de som tar emot honom" har rätt att vara Guds söner och döttrar.Om du tror Jehovas vittnen eller Vakttornets organisation vet hur man blir fräst, så sluta se på dem och lyssna till dem. Börja se på Jesus Kristus, det är han och bara han som kan frälsa en människa. Spendera evigheten på rätt plats.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar