söndag 18 juni 2017

Hälften människa, hälften gris

Människan går längre och längre utanför vad vi faktiskt har tillåtelse att göra. Detta är ju ingen nyhet på något sätt. Vi följer inte längre vd Bibeln säger till oss, för vi kan och vet bättre. Så sorgligt! Och inte ser man heller att på den ondksa man lever ut, kommer ett straff.

Man kan inte sin Bibel, kunda man den skulla man veta att man inte ska mixtra med dessa saker. Gud hatar blandning. Vi ser det redan i Moseböckerna, när lagarna delas ut.
Redan i 1 Mos ser vi att Gud skapade även markens örter och fruktträd efter deras arter.

Och Gud sa; Frambringa på jorden grönska, fröbärande örter och fruktträad, som bär frukt efter sina arter, vari de har sitt frö på jorden och det skedde så, jorden frambar grönska, fröbärande örter efter deras arter och träd efter deras arter br frukt, vari de hade sitt frö, och Gud såg att det var gott. 1 Mos 1:11-12

Så inte tolika sorters säd på samma fält, låt inte olika sorters djur para sig, använd inte olika material i kläderna. 3 Mos 19:19

Ty i Honom skapades allting på himlen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar, furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom Honom och till Honom. Kol 1:16

Men Gud ger det en kropp som Han vill, och åt vart frö dess särskilda kropp. Inte allt kött är av samma slag, utan människors har sin egen art, boskapsdjurs kött en annan art, fåglars kött åter en annan, fiskars återigen en annan. 1 Kor 15:38-39

Så vad kan då vårt mixtrande med att inte bara blanda djur, liknande varandra, som redan gjorts väldigt mycket, få för konsekvenser? Vi vet ju redan att syndens lön är döden. Och detta är ju en synd av stora mått.

Vi leker Gud, testar hur långt vi kan gå, vad vi kan göra med det som Gud redan har förklarat för gott. Det har pågått åtminstone det senaste århundradet att vi har blandat frukt och bärbuskar, och blommer, och fått fram nya arter. Vi har gjort det med djur, kanske mest då med hundar, för att få fram nya arter.

Och nu kommer näst sak, blanda människa och gris. Hur långt kan människan förväntas gå innan Gud verkligen griper in?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar