fredag 16 juni 2017

7 Bergsmandatets politik och teologi

7 bergsmandatets politik och teologi

By Marsha Wes april 1 2016

Vad är "7 bergs" teologi? Det antas finnas "7 berg" i det globala samhället - Media, Regering, Utbildning, Ekonomi, Religion, Underhållning och Familj. Att erövra dessa inflytandeområden är nyckeln till att ta en nation för Guds rike. 7 Bergmandatet är hjärnbarnet från den Dominionistiska rörelsen. Under åren har doministerna gått under många namn, inklusive senare regna / kungariket nu / Joels armé / Guds manifesterade söner och senast den nya apostoliska reformationen (NAR).


Dagens moderna "apostlar" och "profeter" har en plan att aggressivt "återta väldet i vårt land" för Kristus. Med andra ord tror de att kristna måste ockupera och underkuva sig världen som Guds förvaltare på jorden. Dessutom tror dessa människor att det är en kristens plikt att gå in i världen genom att använda "andlig krigförings" -taktik för att krossa ondskan före Jesu Kristi återkomst.


Så gissa vem som är en av dessa röra på och skaka om personer i den avfallna NAR- rörelsen? Ingen annan än "apostel" Rafael Cruz. För dem som inte vet vem den här mannen är, är han senator Ted Cruz far.
Med denna bakgrund i åtanke, ta en titt på Herescopes korta översikt över presidentkampanjen från 2016.


C. Peter Wagner brev, 20 augusti 2007

"I 2011, när Texas-guvernören Rick Perry planerade sitt första lopp för ordförandeskapet, startade han sin kampanj med en massiv bönesamling i Houston som heter "The Response = gensvaret" Evenemanget var källan till stor kontrovers eftersom Perry organiserade det i partnerskap med en hel rad radikala religiösa högeraktivister, inklusive flera medlemmar av den nya apostoliska reformationen, en samling självutnämnda moderna apostlar och profeter som tror att de genom de Helige Ande kraften kan utföra större mirakel än till och med Jesus själv gjorde.


"En av nyckelledarna i NAR-rörelsen är Mike Bickle, som också spelat en central roll för att organisera Perrys bönsamling. Bickle är grundaren av ”International House of Prayer = det internationella bönehuset”, en kontroversiell missionärsorganisation i Kansas City, Missouri, som vissa kritiker har märkt ut som en kult och som är bäst känd för att engagera sig i en oupphörlig 24-timmarsbön som förberedelse för Ändens Tid .... "


Återigen, under denna kampanjperiod i Amerika har dominismens doktriner som hålls av olika segment av den evangeliska världen tagit sig fram och till centrum. Surdegen från 7 bergsmandatets undervisning har fortsatt jäsa genom hela den politiska processen.


För sex år sedan skrev Dr. Orrel Steinkamp och Urskiljnings undersöknings gruppen en serie artiklar om snabb assimilering av dominionistiska lärare / predikanter i den amerikanska politiska processen. Vi varnade för att vissa tidigare dunkla grupper - Mike Bickle's International House of Prayer (IHOP) och C. Peter Wagners nya apostoliska reformation (NAR) med deras ”senare regns” kult-rötter - integrerade sin teologi i den politiska processen via storskaliga mediehändelser, en orkestrerad ungdomsrörelse, och till och med in i de politiska kampanjerna. Allt detta drevs av framträdande röster i ”Christian Right = kristna rättigheter” som främjar 7 bergsmandatets strategi, att bygga Guds rike på jorden, och började med att förvandla Amerika till en "kristen" nation.

Herescope har publicerat många artiklar om 7 bergs teologi. Vårt kritiska perspektiv är tydligt bibliskt och kan därmed särskiljas från kritiken av de sju bergen som kommer från den politiska vänstern, även om vi delar vissa bekymmer om denna radikala agenda för att kyrkan ska förvandla samhället och/eller regeringarna till en Kyrkan via kulturell, politisk och/eller "krigsförings-" aktivism. I våra artiklar, sammanställda nedan, formulerar vi tydligt våra teologiska skillnader med denna 7-bergsundervisning.


7 Berg Hit kampanj spår

Här är en mycket kort översikt över den nuvarande situationen. Det finns en YouTube-video av 7 bergsövertygelserna och "överföringen av rikedom" läror av "aposteln" Rafael Cruz, fader till republikanska senatorn Ted Cruz som kandiderar för att bli president. I Bruce Wilsons artikel från 17 okt 2013 med titeln antydde "Ted Cruzs fader att hans son är ”smord" till att införa "övergången av rikedomens slut" man kan se "aposteln" Rafael Cruz lista några av de 7 bergen och prata om en generation av ”kungar" och "präster": "


Det finns några av er, i själva verket vågar jag säga majoriteten av er, att er smörjelse inte är en smörjelse som präst. Det är en smörjelse som kung. Och Gud har gett dig en smörjelse för att gå till slagfältet. Och vad är slagfältet? Slaget är marknadsplatsen. Att gå till marknaden och ockupera landet. Att gå till marknaden och ta herravälde över den.

Om du kommer ihåg sista gången jag var här i predikstolen, pratade jag med dig om 1 Mos 1:28 där Gud säger till Adam och Eva: "Gå ut, föröka er, ta herravälde över hela skapelsen." Och om du minns det, så pratade vi om det faktum att detta herravälde inte bara gäller kyrkan. Detta herravälde gäller alla områden - samhälle, utbildning, regering, ekonomi .... " Djärvt tillagt] I sin bok, ”A Time for Action = en tid för agerande”, publicerad och såld av WND, skriver Rafael Cruz om de 7 bergen att" Bibeln säger att vi är jordens salt och världens ljus ... Antyder inte det att vårt inflytande ska röra alla samhällsområden - våra familjer, media, sport, konst och underhållning, utbildning, företag och regering? "


Senator Cruz har blivit godkänd av Mike Bickle från IHOP. Bickles godkännnde orsakade ett riktigt ståhej på grund av några av hans mer avvikande doktriner. Mormonen Glenn Beck och kontroversiella historikern David Barton, som båda har förenat sig med 7 bergsarkitekt Lance Wallnau på en nästa stora Awakening Tour i America 2010, gick också med Senator. Cruz. Och senator Cruz i sin tur, i ett försök att få röster från South Carolina, besökte Rick Joyners kyrka med Glenn Beck. Joyner har en lång historia av att lära ut en radikal militaristisk form av herravälde. Nyligen har han undervisat om ämnet "kungar och präster" precis som Rafael Cruz, men Joyner är tydligare om sammanslagningen av kyrka och stat:


I samband med Guds kärlek som löste oss, skapade han oss till "kungar och präster". Detta talar om att hans folk kallas till både civil så väl som andlig auktoritet. I hans kropp på jorden kallas vi också till både andlig och administrativ myndighet. I Kristus finns ingen separation av kyrka och stat ....


Hoppa i den politiska blandningen, Trosröreslens välståndspredikant Kenneth Copeland sa att Ted Cruz var "smord" för att bli nästa president. Observera att Copelands välstånds-evangeliemeddelande är det som ger energi till den "stora utflödet av rikedom" som utlovats av de 7 bergsklättrarna.


Samtidigt godkände andra 7 bergsmandats- lärare Trump utifall Gud skulle byta vad hana har i sinnet och inte smörja senator Cruz. Den tidigare Alaska-guvernören och vice presidentkandidaten 2008, Sarah Palin, som har sin egen kontroversiella historia med NAR´s herravälde, skrev ett översvällande brev till NAR`s huvudmedia- organ, The Elijah List, en månad innan hon gav sitt stöd till Donald Trump. Och Lance Wallnau, en ledande arkitekt av de 7 bergs herravälde teologin, hävdar att Donald Trump har en "Cyrus smörjelse" på sig i en tydlig hänvisning till de sju bergen "kungar och präster" teologi.

Detta är bara en kort sammanfattning av vad som händer. Läsare som vill ha mer bevis kan på google följa dessa villkor och hitta många exempel och artiklar, även YouTube-videor, publicerade på Internet om dessa aktuella händelser.

Mer artiklar om detta finns på originalsidan men de är inte översatta
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar