måndag 5 juni 2017

Hur kan jag bli fyld av den Helige Ande?

Fråga: "Hur kan jag bli fylld av den Helige Ande?"

Svar: En viktig vers till att kunna förstå; att bli fylld av den Helige Anden är, Joh 14:16, där Jesus lovade Anden skulle bli inneboende i alla troende och att inneboendet skulle vara permanent. Det är viktigt att skilja på att ha den Helige Ande inneboende från att vara fylld av den Helige Ande. Andens permanenta inneboende är inte för ett fåtal få troende, utan för alla troende. Det finns ett antal referenser i Skriften som stöder denna slutsats.
1) är den Helige Ande en gåva som ges till alla troende i Jesus utan undantag, och inga villkor ställs på denna gåva förutom tro på Kristus, Joh 7: 37-39.
2) den Helige Ande ges i frälsningsögonblicket, Ef 1:13. Gal 3: 2 betonar samma sanning och säger att Andens försegling och inneboende ägde rum vid tiden då man började tro.
3) den Helige Ande innebor troende permanent. Den Helige Ande ges till de troende som en betalning eller bekräftelse deras framtida förhärligande i Kristus, 2 Kor 1:22, Ef 4:30.

Detta står i motsats till att fyllas eller bli fylld av Anden, som nämns i Ef 5:18. Vi borde vara så fullständigt överlåtna till den Helige Ande att han kan äga oss fullt ut och i den meningen fylla oss. Rom 8: 9 och Ef 1: 13-14, säger att han bor i varje troende, men han kan bli bedrövad, Ef 4:30, och hans verksamhet inom oss kan släckas, 1 Tess 5:19. När vi tillåter detta att hända, upplever vi inte fullheten av Andens arbete och Hans kraft i och genom oss. Att vara fylld av Anden innebär frihet för Honom att ockupera alla delar av våra liv, leda och styra oss. Då kan hans makt utövas genom oss så att det vi gör är fruktbart för Gud. Att bli fylld av Anden gäller inte bara yttre handlingar. Det gäller också de innersta tankarna och motiven i våra handlingar. Ps 19:14 säger: "Må min muns ord och meditationen i mitt hjärta vara glädjande inför din åsyn, HERRE, min klippa och min förlossare."

Synd är det som hindrar den Helige Anden att fylla oss, och lydnad mot Gud är hur Andens fyllnad upprätthålls. Ef 5:18 befaller oss att bli fyllda av Anden; Men det är inte genom att be om att bli fyllda med den Helige Ande som fullbordandet av att vi blir fyllda sker. Endast vår lydnad mot Guds befallningar är det som tillåter Andens frihet att arbeta inom oss. Eftersom vi fortfarande är smittade av synd, är det omöjligt att bli fylld med Anden hela tiden. När vi syndar, bör vi omedelbart bekänna det till Gud och förnya vårt engagemang för att vara Andefylld och ledd av Anden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar