torsdag 15 juni 2017

SLARVIG AGAPE KÄRLEK, med mera

Slarvig Agape – Får och Vargar; Kärlek och Kätteri

By Anthony Wade june 13 2017

Ett nytt bud jag ger er, att ni ska älska varandra: precis som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Genom detta kommer alla människor att veta att ni är mina lärjungar, om ni har kärlek till varandra ". - Johannes 13: 34-35


Älskade, Bibeln är avsedd att tas i sin helhet. Inte som fragmenterade småmål. Den första regeln om korrekt bibeltolkning är alltid sammanhang. Det sammanhanget börjar med den enskilda versen och sprids ut. Bibeln är sin egen kontext. Det är så du vet att argumenten för före destinationen är falska. Skriftens kanon presenterar inte en Gud utan rättvisa och det finns ingen rättvisa i att en Gud skulle skicka en person till evigt lidande baserat på stundens infall när det gäller urvalet. Spara de kalvinistiska prat- punkterna eftersom det enskilda sammanhanget motbevisas av hela Skriften.

Det är samma anledning till att Cessationism (cessation = avslut, vila) faller ihop, som en tro. Gud förutser hela tiden. Han visste sig väl de första bibeln skulle inte produceras förrän efter överenskommelsen om Skriften, efter år 300. Han visste också när han inspirerade Paulus att skriva sådana detaljerade instruktioner om Heliga Andes gåvor omkring 50 e.Kr., att Johannes skulle vara Död bara 50 år senare. Det finns ingen mening med att Gud skulle inkludera diskussionen om gåvorna under bara en period av femtio år, när han visste att bibeln fortfarande var hundratals år borta. Kontextfrågor och hela Skriften är fortfarande kontextuella.

Så vi börjar älska. Kanske det mest missbrukade och förvirrade ämnet på denna sida av tionde i Kristi kropp. Jag har sett att människor utöva kärlek som en knölpåk för att tysta korrigering eller bestraffning, vilka båda är legitima skäl till varför Gud gav oss hans ord.


All skrift som är ingiven av Gud och nyttig för undervisning, till bestraffning och till upprättelse, och till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. 2 Tim 3: 16-17

Denna slarviga agape kärlek är utbredd genom falska läror som förgiftar kroppen idag. Innan vi kommer in i köttet av denna hängivenhet är det viktigt att lägga ett visst grundarbete från Skriften:

Precis så säger jag till dig, det kommer bli mer glädje i himlen över en syndare som ångrar sig än över nittionio rättfärdiga personer som inte behöver ångra sig. - Luk 15: 7

"Gå in vid den smala porten, för porten är bred och vägen är lätt som leder till förstörelse, och de som går in där är många. För porten är smal och vägen är svår som leder till livet, och de som hittar den är få. - Matt 7: 13-14

"Inte alla som säger till mig, 'Herre, Herre,' kommer in i himlens rike, men den som gör min Faders vilja, som är i himlen. På den dagen kommer många att säga till mig: 'Herre, Herre, Profeterade vi inte i ditt namn och kastade ut demoner i ditt namn och gjorde många mäktiga verk i ditt namn? Och då ska jag förklara för dem: "Jag kände dig aldrig, gå ifrån mig, du arbetare av laglöshet." Matt 7: 21-23


Vi har blivit vana i detta land till megakyrkans mentalitet, men Bibeln är faktiskt ganska tydlig här. Smal är vägen till evigt liv och få är de som hittar den. Få älskade. Jag sa inte det – det var det Gud som gjorde. Han sa det eftersom han redan vet. Därför gläder himlarna sig när en enda syndare ångrar sig! Tyvärr är det därför så många som kommer att stå inför Honom på den sista dagen och säga Herre, Herre, bara för att få veta att han aldrig kände dem! Titta på dessa verser mycket noggrant. Dessa är helt kyrkliga människor! De tillbringade sina liv i kyrkan och såg även stora och mäktiga mirakel! Vänta en minut nu predikant! Hur är det möjligt? Det är enkelt verkligen när man ser på hela kanonens skrifter.

Bibeln säger att Satans sändebud kommer att dölja sig som ljusets änglar. Det står att de kan utföra stora tecken och underverk för att lura om möjligt även de utvalda. Romarbrevet lär oss att det bara finns en sak som har Guds kraft till människans frälsning. Det är inte din marknadsplan. Det är inte dina rökmaskiner och snygga dansande gudstjänster. Det är inte ens din kult av personlighet pastor med hippa relevanta budskap och överflödande fromhet. Nej, älskade. Endast Jesu Kristi evangelium har befogenhet att rädda. Vi lär oss vidare från Apostlagärningarna 20 att det måste vara det fulla evangeliet, annars kommer åhörarnas blod på de som predikar. Bibeln talar specifikt om falska evangelier och falska kristusar och gissar vad de leder till? Falska omvandlingar, som leder till att människor står inför Kristus, och säger Herre, Herre.
Det verkar som om kärlek används som ett vapen av falska lärare mest för att tysta motstånd och främja en falsk enhet. Älskade, vi ska inte vara förenade med vad som helst. Vi ska inte vara i gemenskap med mörkret, utan avslöja det. Det är vad Bibeln säger. Jag tvivlar på att även den mest uppriktiga vargen skulle vara oense om att Bibeln talar i mängd om att vara vaken för falska lärare. Efter frälsningen och att ta hand om de minsta i samhället är det förmodligen det först nästkommande ämnet. Varför lade Gud så mycket vikt vid detta? Eftersom han förstår att falsk undervisning kan leda till falsk tro på ett falskt evangelium som leder till en falsk kristus.


Med detta som bakgrund är det dags att ta itu med ett vanligt men men sällan förstått ord - kätteri. Denna term har blivit mystifierad av människor för länge. Kätteri betyder helt enkelt att lära sig något som strider mot skriften. Inte minimalt, eftersom den förnekar den verkliga Kristus och det verkliga evangeliet och som vi redan sagt ett falskt evangelium leder till en falsk omvandling. Vi bör alltid försöka se om läraren har haft chans att bli korrigerad och accepterat det. Uttrycket kättare betyder helt enkelt någon som har vägrat att ångra sig från sin oerhörda lärdom, över en ganska lång tid. Jag berättar historien hela tiden, om när Brian Houston undervisade i en predikan att muslimer och kristna tjänar samma Gud. Urskiljnings ämbetet blev knäppa, men jag var tyst för att ge honom en chans att återta det eftersom det var någonting som han aldrig hade sagt tidigare. Visst nog sa han att han sagt fel en vecka senare. Tänk på att han fortfarande är en rasande kättare men inte om Krislam.


Jag tycker att det är viktigt att förstå att kätteri tar många former. Bibeln lär oss specifikt att det finns de som kommer att förneka Kristus. Det finns de som kommer att engagera sig i falska tecken och ljugande underverk. Det finns de som är månglare, och gör Herrens får till varor. På något sätt leder de alla bort från Jesus och till den falska läran eller läraren. Bibeln säger att vargarna ska komma att dra människor efter sig. Bibeln lär oss att det bara finns två alternativ - du samlar antingen människor till Kristus eller för människor bort från honom. De som är i den aktiva verksamheten av falsk undervisning för människor bort från Jesus. De verkar utan rädsla för Herren. Det är också viktigt att inse att avsikt är irrelevant för Gud.


Ta till exempel Joel Osteen. Man kan lätt dra slutsatsen att Joel tror att han gör gott och i en tidsmässig och köttslig mening gör han förmodligen det. Men när det gäller de eviga sakerna är han en varg av den högsta ordningen. Han förtär fåren och förhindrar att getter kommer till sann omvändelse och frälsning. När han står inför Herren kommer hans intentioner inte att betyda ett jota.


Det är därför det är så frustrerande att höra den första försvarslinjen för falska lärare vara "jag känner dem". Vem bryr sig om du känner dem? Deras hjärta är den mest ogudaktiga bedrägliga sak som någonsin skapats. Så är ditt och mitt. Det är vad Bibeln lär oss. Så ditt onda bedrägliga hjärta vittnar om hans onda bedrägliga hjärta, och vi ska vara okej med det? Varför? Vi har Bibeln som vi vet är 100% tillförlitlig och alltid sann! Det är därför som det står att vi måste testa allt! Så låt oss göra detta verkligt praktiskt för alla. Låt oss använda Joel Osteens exempel.


De som känner mig vet att jag tror Joel Osteen är en obehaglig kättare. Det betyder att han undervisar uppenbart utanför Bibeln, aktivt för människor bort från Kristus, och detta kommer att leda till att många av hans anhängare inte blir räddade. Låt oss kort gå igenom det han lär. Osteen predikar ordet den troslärans kätteri, som hävdar att vi har skapelsens kraft i våra egna ord. Det här är den lilla gudens undervisning. Han berättar rutinmässigt för sina lyssnare att Bibeln säger att vi ska "kalla på det som inte är, som om det var". Det här är inte vad bibeln säger:


Som det står skrivet, "Jag har gjort dig till många folks far" - i närvaro av Guden som han trodde, som ger livet till de döda och kallar till existenser de saker som inte existerar. - Rom 4: 17


Jag känner till väl respekterade kristna ledare som skulle säga att detta var petigt. Verkligen? Tala för Guds räkning, saker han inte sa möttes/ bestraffades döden i Gamla testamentet. Kyrkan har förlorat en hälsosam fruktan för Herren, eftersom dess ledare saknar sån fruktan själva. När du inte fruktar Herren tänker du inte två gånger på att vrida vad han faktiskt sa och lyfta upp människor till Guds nivå. Osteen predikar också välståndet evangeliet, där han tror att Gud vill att alla ska ha valpar och regnbågar i sitt liv. Problem? Det är helt enkelt inte sant. Vårt välstånd finns i Kristus genom förlåtelsen av våra synder som garanterar det eviga livets välsignelser. Vissa kan uppleva rikedom och stora temporära rikedomar men Jesus säger att det blir mycket svårare för den personen att hitta den smala vägen. Många kommer att lida förföljelse eller till och med martyrdöd. Många kommer att kämpa i fattigdom. Du kan ta vilken som helst av Osteen´s predikningar och det kommer helt enkelt inte att predikas utanför landets stränder och det är så du vet att det är ett falskt evangelium. 


(Jag, översättaren instämmer inte i sista meningen, och anledningen är att folk vill ha det de vill ha, finns inte ett hav stort nog för att stoppa folk för att inbjuda, och bringa hit det de vill ha. Men jag har talat med pastorn på chatten, och han skrev; Jag kunde varit tydligare, jag tänkte att man i fattiga länder inte lika lätt tog til sig dessa budskap. Det kan jag till viss del instämma i, men då har vi biten att lockelsen om pengar, för den som är fattig, kan bli så stor så den köper det rakt av.)


Kanske värst är dock vad Osteen inte predikar. Han predikar inte hela evangeliet. När Paulus säger farväl till de äldste i Efesus, Apostlagärningarna 20, förklarar han sig oskyldig till deras blod för han inte tvekade att förkunna Guds hela råd till dem. Det betyder hela evangeliet. Inte bara de delar som kan klia människans kliande öron. Osteen finns inspelad där han säger att han tror att folk redan vet vad de gör för fel. Att han inte kallats för att predika om synden. Älskade, när Jesus först började predika, var hans budskap inte "tala mer positivt för Guds rike är nära". Det var omvänd. Utan ånger finns ingen chans till frälsning. Ingen. Du kan hävda att du älskar Jesus hela dagen och du kommer fortfarande att stå inför honom och han kommer inte att känna dig.


Om Joel Osteen var en motiverande talare skulle jag inte ha något problem med honom och skulle troligen upphöja honom. Men han väljer att bära en Bibel, kalla sig en pastor och driva en kyrka. Således är han ansvarig för den eviga destinationen för dem som sitter under honom eller följer honom genom media. Det är den högre bedömningsnivån som de som arbetar i undervisning och predikning är under. Paulus förklarade detta för Timoteus när han anklagade honom för att bevaka endast två saker - hans liv och hans lärdom. Observera att Paulus inte instruerade honom att vakta sin kärlek. Det var ingen slarvig agape med Paul. Som pastor Timoteus bevakade sitt liv från frestelser och fallgropar av liv och ledarskap. Synden hänger alltid vid dörren men det vet du bara, om den predikas. Vi bevakar vår doktrin så att våra åhörare bara hör det sanna evangeliet som kan rädda dem och så att deras blod inte ligger på våra huvuden.


Så låt oss se på det helheten av Osteens arbete. Han predikar inte synd och ånger, vilket betyder att ingen kan bli frälsta genom hans predikning. Du hörde mig rätt, Ingen. Kan människor bli räddade och fortfarande vara i hans församling? Säkert. Gud är inte svårt att hitta om du verkligen söker honom, men det kommer att vara trots Osteen - inte på grund av honom. Även om detta är dåligt nog, berättar Osteen för sina anhängare att de är räddade efter att ha upprepat en ”bön” på tre meningar följt av noll lärjungeskap. De jagar sedan de temporära välsignelser han lovar dem istället för att jaga Gud genom Hans Ord. Det är en perfekt storm av kätteri. Personen får berättat för sig att de är rädda och de tror det, men de har aldrig faktiskt ångrat sig så de kom aldrig till Kristus.


De gör tjänst på Lakewood Church, kanske i årtionden och står sedan inför Jesus i Matteus 7 och säger, vänta en minut! Betjänade jag dig inte i 30 år! Ledde jag inte ”Usher Ministry = ledsagande tjänst? Åkte inte jag på en resa 2007 för att bygga en lekplats i Guatemala? Gav jag inte tionde nästan varje vecka? Vad säger Jesus i dessa verser ovan? >Försvinn från mig du laglöshetens arbetare. Låt det ordet sjunka in. Laglöshet. Det betyder att de aldrig ångrade sig, älskade. Det betyder att de spelade kyrka som så många gör varje vecka i landet. De går till kyrkan för att tillhöra någonstans. Att höra ett inspirerande meddelande och lyssna på klubbmusik. De går av sociala skäl. Det finns läpp- tjänst till Jesus men inte till hans evangelium och bara hans evangelium har Guds kraft att rädda människan.


I rättvisa till Joel Osteen är han bara affischbarnet. Samma analys kan enkelt göras för Bill Johnson, Mike Bickle, Joyce Meyer, Joseph Prince eller vilken som helst av dessa falska lärare idag. Kätterierna kan skilja sig från varandra. Bill Johnson handlar mer om NAR och falska tecken och ljuger underverk. Meyer sliter åt sig mer pengar. Bickle är mer östlig mystiker och kontemplativ bön. Prince är mer oljig nåd. Poängen är att det verkliga evangeliet inte predikas medan de förklarar människor räddade.


Så vad gör vi med nyckel verserna idag? Jag såg en artikel nyligen av någon som rutinmässigt försvarar dessa falska lärare och de lutade sig kraftigt på dessa verser och krävde ett ”Kumbaya” kristendomsmoment. A. Rodney King; Kan vi inte alla bara komma och älska varandra i ögonblicket. Det som han inte förstår är att nyckelordet i nyckelversen inte är "kärlek" utan "lärjungar". Detta är inte ett klangsamtal för att älska alla. Det är inte ett klangsamtal att älska någon som kallar sig kristen. Vi kallas för att urskilja och testa varje Ande. Det slutar aldrig att förvåna mig när jag anklagas för att vara oförlåtande för att på rätt sätt peka ut falsk doktrin som skulle kunna skicka tusentals människor till helvetet. Så många i kristet ledarskap betraktar bara vargarna. Det finns aldrig någon hänsyn till fåren eller ens getterna. Istället får jag folk att fråga om jag har tänkt på vargen? Har jag bett för dem? Till detta svarar jag - har du någonsin tänkt på fåren? Kära Herre är vi allvarliga? Om du tittar på Lakewood Church och det enda offret du ser är Joel Osteen måste du bredda blicken.


Bibeln säger till oss att utvärdera läran, inte gosa med vargar. Vi ska inte att leka med dem. Vi är inte ens kallade att be för dem. Herden bär en stav och en käpp i Psalm 23 lär vi oss att det ger oss skydd. Staven är till för att vägleda oss och hindra oss från att gå vilse. Käppen är för att slå vargarna bort som försöka sluka oss. Skyll inte på mig för att jag svingar staven när du inte bär någon alls. Om jag ser någon under falsk undervisning som kan potentiellt leda dem direkt till helvetet, hur i hela världen kan det då vara kärlek att hålla tyst?


Om jag ser någon som Osteen som slukar 55.000 personer per vecka och du hundratusentals mer genom media, hur kan det då vara kärlek att göra ingenting för dessa människor? Hur kan du titta på vargen och tycka att människor är orättvisa mot honom och blunda för de blodiga fåren som dinglar från hans käkar? Varför är din enda agape slarvig, endast när det gäller vad som är falskt och inte av Gud? Bill Johnson driver en skola där han undervisar barnen att häda den helige Ande genom att låtsas att de har gåvor som den Helige Ande aldrig gett dem, men jag är ond för att jag pekar ut vad Skriften talar emot sånt nonsens. Vi uppfyller budet i nyckelverserna genom att bry oss om de slaktade fåren och slå tillbaka vargarna som försöker att sluka dem.


Älskade. Jag använder inte ordet kätteri lättvindigt. Det är förtjänat över tid och vägran att ändra det som felaktigt lärs ut. Bibeln lär oss i Romarbrevet 1 att det är falsk lära som delar Kristi kropp, inte de som påpekar det. Varför är det så? Eftersom den ena sprider folk borta från Kristus och den andra samlar dem tillbaka till honom. Jag använder inte heller ordet kärlek lättvindigt. Jag tar inte det nya budet att älska varandra i Kristi kropp lättvindigt, det heller. Jag tar det så allvarligt att jag inte vill att någon ska förgås. Jag vill att alla ska skyddas. Jag vill att de som bekänner sig vara herdar återigen plockar upp käppen och staven för att vägleda fåren Herren har anförtrott dem och slå tillbaka vargarna som söker efter dem. Bara tillämpa den våldsamma medkänsla du verkar ha för vargarna och vänd ansiktet tillbaka till evangeliet och inse att det var tänkt för fåren.


Reverend Anthony Wade -- June 13, 2017
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar