söndag 11 juni 2017

Några exempel på hur hypernådslärare skriver om Bibeln.

Vill börja med att klaragöra att Michael Brown är inte helt sund, då han säger en del saker som är korrekta, och en hel del som är helt uppåt väggarna. Men denna ger i mitt tycke en inblick i hur galet det blir när man tar bort stora stycken i Guds ord, eller förändrar det. Det är bara några verser, men man kan förstå av dem, hur galet det kan bli.

När Hypernåds lärare skriver om Bibeln

Micheal L. Brown 9 mars 2017

Det är en sak för en lärare eller predikant att underskatta ett bibliskt tema. Det är dåligt nog. Det är en helt annan sak när en kristen ledare faktiskt tar bort ett tema från Bibeln och ersätter det med något annat. Att göra det är att trampa på mycket farligt mark, och det är precis vad vissa hypernåds lärare har gjort.

Jag dokumenterade detta i detalj i min Hyper-Nåds-bok (jag nämner namn där, om du vill se dokumentationen själv), så har jag varit ganska bekant med det här materialet i några år nu. Men samtidigt som jag undervisade en klass om Guds sanna nåd vid ”FIRE School of Ministry = eldskolan av tjänst” i veckan, blev jag påmind om hur långt några av dessa lärare har gått.
Här är exempel från två hypernåds parafraser (eller så kallade översättningar). Den bibliska texten i ESV kommer att följas av hypernåds-versionen och, när du läser, fråga dig själv:
Vad hände med Guds vrede?


Efesierbrevet 5: 5-6: Ty du kan vara säker på det här, att alla som är sexuellt omoraliska eller orena, eller som är giriga, snikna (då är man en avgudadyrkare), och har inget arv i Kristi och Guds rike. Låt ingen lura dig med tomma ord, för på grund av dessa saker kommer Guds vrede över olydnadens söner. ESV engelsk standard version

Ty det bör ni vet och det inser ni också själva, att ingen otuktig eller oren människa har del i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sån är en avgudadyrkare. Låt ingen bedra er med tomma ord; ty för såna synder kommer Gud vrede över de ohörsamma. Sv 1917

En hyper-nåd parafras: Guds rike är ett rike av kärlek, och de som hänger sig åt de orena och omoraliska sakerna i den här världen har ännu inte korsat över in i Guds rike. Låt inte någon lura dig med tomma ord, för din frälsning är inte tom på kraft, men kraftfull nog att frigöra dig från allt som bedrar och fånga dem som fortfarande går längs de mörka vägarna.
En hyper-nåd översättning: Kristus-livet ger en distinkt definition till Guds rike. Du kan inte leva ett dubbel- standard liv. Att missbruka människor genom äktenskapsbrott, lusta och girighet är som att dyrka en förvrängd bild av dig själv, vilket är vad avgudadyrkan handlar om. Undvik associering med dem som använder ihåliga ord för att locka dig; Otro producerar bara en ras av människor som snedvrider mönstret av deras design som bildbärare av Gud; Det här är verkligen inte Gud.

Guds vrede är totalt borta!


Kolosserbrevet 3: 5-6: Döda därför det som är jordiskt i dig: sexuell omoral, orenhet, passion, onda begär och lusta, som är avgudadyrkan. På grund av dessa kommer Guds vrede. ESV

Så döda nu era lemmar som hör jorden till; otukt, orenhet, lusta, onda begärelser, även girighet som ju är avgudadyrkan; ty för sånt kommer Guds vrede. Sv 1917

En hypernåds parafras: "Sök inte de saker som tillhör din gamla jordiska natur. Saker som väcker lusta och girighet och lockar dig till att följa onda begär. För vi vet att Kristus bar straffet för alla dessa olovliga handlingar och lustar. Kom ihåg att Jesus älskade inte bara oss, utan hela världen så mycket att han tog Guds vredes-straff för alla dessa oälskade och själv tillfredsställande handlingar så att vi kunde vara fria från dem. "

En hypernåd översättning ändrar Kol 3: 6 På grund av dessa kommer Guds vrede, till detta: Dessa förvrängda uttryck står i motsats till Guds design och önskan om ditt liv.


Romarbrevet 1:17: Ty Guds vrede är uppenbarad från himmelen mot alla människors ogudaktighet och orättfärdighet, som genom sin orättfärdighet undertrycker sanningen. ESV

Rättfärdigheten från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är också skrivet; Den rättfärdige ska lev av tro. Sv 1917

En hypernåd översättning ändrar det till: Guds rättfärdighet som godkänns i himlen är i kontrast till den förfalskade jordiska referensen som förblindar människor i deras egen orättfärdighet.

Igen frågar jag, vad hände med Guds vrede? Hur vågar dessa lärare manipulera Guds heliga ord.

Och här är ett sista exempel på omskrivning av Bibeln så att den passar din teologi.

Vissa hypernåds lärare avvisar tanken på att vi kan bedröva Helige Ande, genom våra syndiga gärningar eller attityder, eftersom de hävdar att alla våra synder, inklusive synder vi inte ens har begått ännu, har blivit förlåtna och Gud ser oss som perfekt rättfärdig. Vad gör de då med;


Efesierna 4: 30-31? texten säger: Och bedröva inte Guds Helige Ande, av vilken du var förseglad för förlossningsdagen. Låt all bitterhet och vrede och ilska och larm och förtal bli avskräckt ifrån dig, tillsammans med all ondska. " ESV

Och bedröva inte Guds Helige Ande, vilken ni ha fått som insegel för förlossningens dag. All bitterhet och häftighet och vrede, allt skrikande och smädande, ja, allt vad ondska heter ska vara långt ifrån er. Sv 1917

Du gissade rätt. De skriver om dessa verser också och ändrar Paulus ord till att säga:

Den Helige Ande lever nu i dig, så påminna dig om hans underbara närvaro i ditt liv och, i enlighet med hans ledning, töm dig själv på all återstående bitterhet, raseri och ilska.


Låt mig säga det en gång till. Dessa hypernåds lärare beträder väldigt farlig mark och jag uppmanar dem att ångra sig inför Herren och ställa saker rätt inför Guds folk.

Och åt alla hypernåds lärare som säger, "Ta inte med mig här! Jag lär inte ut dessa saker, "skrik ut era korrigeringar så världen kan höra.

Det är illa nog att lura sig själv. Det är mycket värre - fruktansvärt så - att lura andra. Se Jakob 3: 1.

Och om du befinner dig i sitsen att försvara denna groteska omskrivning av Bibeln, är du i större bedrägeri än du inser.

Må Gud ha barmhärtig över din själ.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar