lördag 10 juni 2017

Jakobs får tillbaka i Israel

 "Jag kommer att gå igenom hela din hjord i dag, avskilja ur den alla spräckliga och fläckiga såväl som varje svarta bland fåren, så också brokigt och spräckligt bland getterna; och liknande skall vara min hyra. "1 Mos 30:32


Efter en resa lika dramatisk som något i Bibeln, har det första av Jakobs Får fötts i Israels land, efter att i mer än två årtusenden gjorde sitt gynnsamma ankomst förra månaden i Jordandalen . En Torah kod expert har hittat en otroligt exakt och detaljerad beskrivning av flockens ankomst och den roll den kommer att spela i vikten av att bringa in det tredje templet.

Den dyrbara flocken med 119 Jakobs får, är en sällsynt ras, som experter tror har sitt ursprung i Israel, de kom slutligen tillbaka i november efter en resa på 2000 år. Experter tror att den unika rasen ursprungligen vaktades av Jacob, och som följde med hebréerna in i slaveriet i Egypten och spred sig därifrån två Nordafrika. Morerna bytte med dem till Spanien, och sedan till England. Samlare har sedan själva tagit dem med sig till Nordamerika. En 'arv' ras, vilket innebär att fåren behållit många av sina genetiska egenskaper, de trivs i öknen och har fyra horn.

Trots den nästan non-stop resan som tog dem från västra Kanada till centrala Israel, var de 30 dräktiga tackorna var lika härdiga som deras bibliska förfäder, och födde friska lamm i Jordan dalen Sde Trumot, som deras förfäder gjorde vid tiden för de bibliska patriarkerna .
Gil och Jenna Lewinsky, som slogs mot intensiv byråkrati för att få föra flocken till Israel från Kanada, ser på fårens tillbakakomst som en integrerad del av avkastningen av det judiska folket till det heliga landet. Deras namn kommer från deras slående spräcklig utseende, som överensstämmer med beskrivningen av flockar som Jakob tog med sig när han lämnade sin svärfader Labans hus.


Och djuren parade sig vi käpparna, och så blev djurens avföda strimmig, spräcklig och brokig 1 Mos 30:39


Gil betonade fårens betydelse för Israels folk, för, Breaking Israel news, att efter pestens mörker, vägrade Moses Faraos erbjudande att lämna Egypten eftersom det inte inräknade fåren.
"Judarna behöver fåren för att tjäna Gud i tredje templet "förklarade Gil." Deras ull används för att göra kläder av Kohanim (men av präst stånd), och dessa får är rasen som erbjöds som ett offer i första och andra tempel."
Det är av den orsaken som Gil vädjade till jordbruksdepartementet för fårens status förändring. För första gången har ministeriet deklarerat får-rasen en skyddad art.


Gil kontaktades förra veckan av en bibel-kodens expert från Safed som hade upptäckt ett dolt meddelande som förklarar fåren roll i omvändelsen. Simcha Treiste använder en unik metod för att söka hela Bibeln, han använder intervall baserade på datum.

"Jag sökte intervall 5,777 bokstäver i Bibeln, eftersom det är i år i den hebreiska kalendern" Treiste Publikanen Breaking Israel News. "Ordet tzoan (" flock "på hebreiska) Fanns med i detta intervall, vinkelrätt mot ordet 'Gil', ägarens namn. Direkt ovanför Dessa ord är ordet 'Moshiach' (Messias). "

När Treiste upptäckte detta dolda budskap riktar sig specifikt till Gil och särskilt till den här tiden blev han tvungen att kontakta Lewinskys.


"Gil har kommissionen att göra detta verkligt för hela Israel", förklarade Treiste.
Trots betydelsen av deras uppdrag, har Lewinskys blivit utmanade till att behålla sin icke-vinstdrivande flock. I ett försök till att samla in bidrag har de inlett ett offentligt kampanj för att 'Namnge en Lamm'.
Uppenbarelsen av flockens roll i den pågående berättelse om omvändelse är fantastiskt, men inte mindre dramatisk är historien om hur de kom i det heliga landet. Lewinskys, som bor i Vancouver, hade ingen bakgrund inom djurhållning men när de först såg en unikt spräcklig flock var på väg att bli hemlösa 2013 adopterade de fåren.

Gil och Jenna beslutade sig för att gör aaliyah (det vill säga återvända till landet. Aaliyah användes om att föra Jakobs ben tillbaka till landet) och föra tillbaka Jakobs får till deras bibliska hem. I november förra året, gick 119 får ombord på boskaps lastbilar för den 2100 miles (nästan 338 mil) resan österut över Kanada. Det tog 11 flyg för att få dem tillbaka till Israel, därefter satt de i karantän en gård i södra Israel. De är nu på en gård i Jordandalen i en jordbruks bosättning kallat Sde Trumot.
Historien om rasen speglar det av dess ursprungliga ägare och även om de en gång var uppfödda i Mellanöstern, finns inget av rasen kvar i regionen. Fåren som oftast ses i Israel är av Awassi ras och har sitt ursprung i Syrien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar