tisdag 3 april 2018

Astrologi verses Bibeln

Vad säger Bibeln om det som vi kallar astrologi? Är det en synd?
Låt oss börja med en kort definition innan vi ser på vad Bibeln säger. Astrologin är att studera himmelen; sol, måne, planeter, etc. och deras rörelser under antagandet att de påverkar händelser och mänskliga aktiviteter på jorden. Till skillnad från astronomi, som är den vetenskapliga studien av universum, bygger astrologin på en persons tolkning och den mening de läser in i vad de observerar.
Den grundläggande idén om astrologi, som handlar om att försöka förutspå framtida händelser via avlägsna stjärnor och andra himlakroppar, började i antika Mesopotamien. Encyclopedia Britannica säger att detta inträffade i det tredje årtusendet B.C. medan ISBE inte helt håller med om det. De citerar en varning baserad på stjärnorna som gavs till kung Ashurbanipal of Assyria (7: e århundradet B.C.) som sade: "Planet Venus närmar sig konstellationen Virgo. Utseendet på planeten Merkurius är nära. Stor vrede kommer". Sådana astrologibaserade varningar har varit, och fortsätter att vara, populära i en mängd olika länder och kulturer.
Relaterat till astrologi är horoskop, som försöker förutspå en enskild persons framtid, baserat på den tid de föddes och himmelens rörelse vid en viss tidsperiod. Ordet självt härleds från den grekiska betydelsen "den som observerar timmen". Britannica säger att vår nuvarande form av horoskop är ett grekiskt tillägg till tidigare idéer, som att se solens väg på himlen förflytta sig genom zodiakens tolv hus. En intressant bisak; Guds ord hänvisar till stjärntecken i ”Job 38:32 Har du i din tid bjudit dagen att gry eller avvisat åt morgonrodnaden dess plats.”
Tanken att himlakroppar kontrollerar vårt öde, snarare än alltings Skaparen, är en gammal illusion. Augustinus, den kända katolska teologen och filosofen som levde när Rom var i nedgång, och Cicero, den romerska republikens hedniska orator, gjorde ett försök att attackera denna tro.
Även om bibeln inte använder ordet astrologi, hänvisar den till dess praktiserande på flera ställen. Till exempel visar Daniel bok att astrologer tjänar kung Nebukadnezar av Babylon (Dan 2:27, 4: 7). Som man kan förvänta sig, förkastas tron att någonting annat än den sanna Guden styr människans öde helt i Skriften. Faktum är att bibeln anser att konsultera himlen för vägledning en form av trolldom (3 Mos 19:26 - 28, 31, 20: 6). Den Evige varnade forntida Babylon om att lita på astrologi när han sa: "Alla råd du fått har gjort dig trött. Var är alla dina astrologer och besvärjare som gör förutsägelser varje månad? Låt de stå upp och rädda dig från vad framtiden innehar. "Jes 47:13.
Forntida Israel varnades också för att inte hylla dem som använder himlen för att försöka förutse framtiden: "Det får inte finnas bland dig [någon] ... som använder spådom, en observatör av tider eller en förtrollare , eller en häxa ... "5 Mos 18:10. En person som är en "observatör av tider", enligt John Wesleys förklarande anmärkningar, är någon som vidskepligt uttalar några dagar som tur-dagar och andra som oturs-dagar. Till syvende och sist, astrologin gör inget annat än låtsas förutse framtida händelser baserat på den absurda tanken att himlakroppar, miljarder kilometer bort, kan ha någon form av magisk påverkan på jorden.
Att följa astrologi och horoskop bör undvikas helt. Om inget annat därför att basera sina beslut och handlingar på himlakroppar är ett komplett och totalt slöseri med tid! Gud säger oss det är så, när han varnar oss: "Lär dig inte hedningarnas väg (de som inte känner den Evige), och var inte rädda för himlens tecken, ty hedningarna är räda för himlatecknen. Men deras seder är fåfänga/värdelösa " Jer 10: 2-3.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar