lördag 14 april 2018

Andliga manifestationer


Jag läste detta inlägg om andlig manifestationer på Peter Kujala´s sida på FB, och lägger ut valda delar av det och ger mina synpunkter på dessa bitar.


När det Gudomliga möter den lilla människan så kan det ibland bli kraftiga andliga manifestationer såsom ”skratt i Anden”, falla under Guds kraft, rulla runt på golvet, springa runt då Guds andliga eld griper tag, ”sång i Anden”, ”dans i Anden”, ”rop i Anden” m m.”
Gud vill och kan inte placeras i en av människans ”egensnickrade låda”, där ”vi” bestämmer hur Han får verka, vad Han får göra. Där ”lådan” bestäms utifrån våra egna knappa erfarenheter och föreställningar.” P.Kujala

Den låda vi som kristna ska hålla oss inom är Bibeln. Den är inte byggd på eller skriven av oss eller våra knappa erfarenheter. Existerar det inte i Bibeln så är det utombibliska saker som vi inte ska hålla på med. ”Vi ska inte följa våra känslor de kommer ifrån våra onda bedräglig hjärtan Jer 17:9”, som inte är att lite på.

Så länge de andliga manifestationerna inte direkt och påtagligt strider mot Guds Ord så är det vansinne att angripa det.” P.Kujala

Vi ska inte kastas hit och dit av vart vindkast i läran heller. Ef 4:14” Och allt det nya som kommer som inte finns i bibeln ska vi låta bli. Det är ju inte så att Gud glömde något när han skrev bibeln. Vi har där riktlinjer för hur vi ska leva, och vad som är acceptabelt beteende. Frågan vi behöver ställa oss är; Hur blir Gud upphöjd och ärad om vi ligger och sprattlar på golvet, eller om vi ligger och skrattar så mycket så vi inte ens kan predika ordet? ”Ordet säger oss att vi ska vara nyktra och vakna. 1 Pet 4:7; 1 Kor 15:34-35” Men är vi nyktra när vi beter oss som druckna?

Försöker man koppla det till new age-metodik eller annat ockult, då gör man ju exakt detsamma som fariseerna som anklagade Jesus för att verka i en ond ande.” P.Kujala

Det är nu inte själva yttringarna i sig som vi linkar till new age och rent ockulta saker, utan det finns med i själv undervisningen. Och om det finns i själva undervisningen, så är det ju redan fel evangelium, och då kan det näppeligen vara den Helige Ande som är i verksamhet.

Den s k "Bibeltrogna kristenheten": de väckelsekristna, karismatikerna, trosrörelsen m fl, alltså de troende i landet som inte vill vara traditionellt eller oandligt ”Religiösa”, typ lagiska, rituella eller liberalteologiska, ja, dessa kära syskon tycks idag ha svårt att bejaka Både Ordet och Anden. Det tycks vara antingen eller?! ”P.Kujala

Det handlar inte om att vara religiös, lagisk, rituell eller liberalteologisk, det handlar om att hålla sig till den sunda läran, att inte vara en laglös, vilket är vad Jesus säger om oss om vi inte följer lagen, som nu är skriven på våra hjärtan. Matt 7:23 (ogärningsmän /laglösa) Rom 3:31 Och mer än så, de flesta inom dessa rörelser är frälsta till fel jesus, och är därmed inte vår syskon. Utöver det så är det den Helige Andes uppgift, förutom att vara vår hjälpare, att peka på Jesus. Den Helige Ande är inte frånkopplad ifrån ordet, den kör inte sitt eget race, tvärs emot vad Bibeln säger.


Dessutom gräver de ner sig i skyttegravar och skjuter skarpt mot varandra i ett sorts "de Bibeltrognas inbördeskrig", förvirrat och bisarrt…Vissa s k ”väktare på muren” jagar fel hos minsta lilla andliga manifestation åberopandes försvar för kristna tron likt ett eko från Jesu tids fariseer. ” P.Kujala

Nej vi skjuter inte skarpt emot varandra, vi skjuter skarpt emot det som inte är den rena sunda läran. Vi är tillsagda att ”göra som Bereanerna och pröva allting emot skriften, Apg 17:11”, om det inte håller så ska vi gå emot det och inte ha med et att göra.


Romarbrevet kapitel 8. Andliga manifestationer har faktiskt "högt i tak" i Bibeln” P. Kujala

Inte i min bibel i alla fall.
De som är av köttet har sitt sinne vänt till köttet, men de som är andliga har sitt sinne vänt till det som är andligt. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv. Köttets sinne är fiendskap emot Gud, eftersom det inte lägger in sig under Guds lag. – Alla de som drivas av Guds ande är Guds barn. Rom 8:5-7; 14”
Vi får inte tro att det som står handlar om att vi kan bete oss hur som helst, eller att Gud inte längre har några som helst begränsningar för vad vi får och inte får göra. Då är vi galet ute. Att anden ger liv, handlar inte om att vi kan göra vad helst vi vill, som vi känner för. Vi måste fortfarande hålla oss inom, den som han anser ”jobbiga” lådan, dvs ramen, vilket är bibeln. Finns det inte med där, så bör vi åtminstone se upp med det och vara försiktiga, även om jag och fler med mig säger undvik det helt.


Paulus försvarar Andens liv och kraftgärningar, som ingår i "andliga manifestationer.” P. Kujala

Jag tvivlar starkt på att Paulus om han såg detta skulle vara tyst än mindre förena sig med det. Varför skulle Andens manifestationer ta sig så konstig uttryck idag, om den inte gjorde det på bibelns tid. Ingenstans kan vi läsa om att folket låg på golvet och sprattlade, att de föll bakåt under andens kraft, eller låg och asgarvade, ännu mindre, krypa runt och låt som djur. När folk beter sig som om de är besatta, så är det inte Guds Helige Ande som är i verksamhet, då är det en annan ande. Men idag är det känslor som styr oss och upplevelserna som vi ränner efter.

Läser vi Apostlagärningarna som är själva förebilden och "mallen" för hur en Guds församling ska fungera så är det ju uppenbart att Guds rike, de troende ska leva och verka i Guds övernaturliga kraftgärningar; Lärjungarna blev uppfyllda av Helige Ande, ständiga helandemirakler, under och tecken och Andens manifestationer, detta Bibliska brev kunde lika gärna hetat "Helige Andes gärningar!” P. Kujala

Om igen kommer det fram att det är under och tecken det handlar om. Men ”Jesus säger oss att ett ont och trolöst släkte söker efter tecken. Matt 14:6” Här ligger hela kärnan i detta nya och varför man accepterar allting. Vi vill så gärna ha det som vi läser om, som Jesus och Apostlarna gjorde. Det blir en form av ”otro”, om vi inte ser manifestationer, så kan vi inte tro. Detta trots att vi är varnade för avfall som ska se så likt ut ursprunget och låta så likt, och följas av ljugande under och tecken. I vår iver att få det som vi läser om så glömmer vi Jesu allvarliga ord om att ”många ska på domens dag komma och säga; herre, Herre har jag inte profeterat och drivit ut demoner i ditt namn, har jag inte gjort stora kraftgärningar i ditt namn? Men då ska han svara; Gå bort i från mig ni laglösa/ogärningsmän, jag har aldrig känt er. Matt 7:21-23”

Väckelseperioder historien igenom har alltid varit ett återvändande till "apostlagärningarna" i hur församling och troende lever och verkar...Paulus var själv förresten ibland "från sina sinnen" eller i extas för Gud (2 Kor.5:13)…P.Kujala

Samma Paulus som skrev; ”Var noga med hur ni lever, lev inte som dårar utan som visa människor. Drick er inte fulla på alkohol, för et leder till ett vilt och omoraliskt liv, Ef 5:16,18” han ska då med orden i 2 Kor 5:13 vara så ifrån sina sinnen att han är redigt drucken på anden?
Tanken går över till när den Helige Ande föll i övre salen och de började tala på främmande språk, och Petrus gick emot de som drev med dem och förklarade att de minsann inte var fulla. Apg 2:1-21”
Går vi till engelskans Amplified bibel, som skriver ut lite mer utförligt allting, så står det fritt översatt; För om vi inte är vid våra sinnes full bruk, (som en del säger) så är det för Gud och angår Honom; Om vi är vid våra sinnes fulla bruk, så är det för er skull.
Vi kan inte plocka ut verser eller ännu mindre så, en liten snutt av en vers, och göra den till en lära. Om vi tror att den enda lilla snutten, att Paulus inte var vid sina sinnens fulla bruk, betyder att de skulle ha uppträtt vilt, obehärskat, druckna, eller rent av galna, då är vi fel ute.

Vad resultatet blir om man låter den mänskliga naturen styra, det vet vi alla, sexuell lössläppthet, omoral och hejdlösa orgier, avgudadyrkan, magi och ockultism, hat och fiendskap, avundsjuka och vredesutbrott, egoism, oenighet och intriger, falska läror, maktkamp, fylleri, vilda fester, och mycket annat. Låt mg varna er än en gång, den som lever på ett sånt sätt får inte tillhöra Guds eget folk. Men när Guds Ande får leda oss får det till resultat att vi älskar våra medmänniskor, att vi fylls av glädje, frid och tålamod, att vi blir vänliga och goda mot varandra, att vi blir pålitliga, att vi behandlar andra med mildhet och VISAR SJÄLVBEHÄRSKNING, . Det är just detta som är sammanfattningen av Mose lag. Gal 5:19-23 levande bibeln”Inga kommentarer:

Skicka en kommentar