tisdag 3 april 2018

Astrologi och Bibeln


Vad säger Bibeln om astrologi?

Astrologi är inte bara synd, det är demonsikt. Om du hade någonting med sånt att göra i Gamla Testamentet så hade du blivit stenad till döds. Astrologer och de som vänder sig till dessa är en styggelse för Gud.

Ha inget att göra med deras dumma demonisk sidor. Lita enkom på Gud. Satan gillar att berätta för folk att ” Gud bryr sig inte eller att det inte är så viktigt”, men Satan är en lögnare.

Spådom är ondska, det betyder att vi söker världens saker över Gud. Gud är aldrig nöjd med avgudadyrkan och han kommer inte tillåta att bli bespottad.

Världen kan älska astrologi, men kom ihåg att de flesta av världens barn kommer brinna i helvetet för sitt uppror mot Gud. Gud ensam vet framtiden och för alla kristna borde det vara tillräckligt.


Vad säger Bibeln?

1. Daniel 4: 4 När alla magikerna, spåmännen, besvärjarna och astrologerna kom in, berättade jag drömmen för dem, men de kunde inte uttyda den.

5 Moseboken17:2-3 "Om det i någon av de städer som HERREN din Gud, ger dig, man eller kvinna som gör det som är ont i HERREN din Guds ögon, någon som överträder hans förbund och går iväg och tjänat och dyrkar andra gudar, eller solen, månen eller något av himlavärlden, som jag har förbjudit. "

3. Daniel 2: 27-28 Daniel svarade kungen: Den hemlighet som kungen vill veta kan inga visa, spåmän, besvärjare eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar få veta vad som kommer hända i framtiden. Detta var vad du drömde.

4. Jesaja 47: 13-14 Alla råd du fått har gjort dig trött. Var är alla dina astrologer och besvärjare som gör förutsägelser varje månad? Låt de stå upp och rädda dig från vad framtiden innehar. Men de är som strå som brinner upp i eld; de kan inte rädda sig själva ur lågorna. Du kommer inte att få någon hjälp från dem alls. deras härd är ingen plats att sitta för värme.

5 Moseboken 18: 10-14 Det får inte finnas någon hos dig som låter sitt barn gå genom eld, ingen som befattar sig med trolldom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som håller på med besvärjelser, ingen som frågar andar och ingen som söker råd hos de döda. Detta är en styggelse inför Herren din Gud, och det är anledningen till att han fördriver folken som gör sånt för er skull.

6. Jesaja 8:19 När någon säger att du ska konsultera medier och spiritister, såna som viskar och mumlar, så svara dem; borde inte ett folk fråga sin Gud? Varför kontakta de döda på uppdrag av de levande?

7. Mika 5:12 och jag skall utrota all trolldom hos er, och du ska inte mer kunna hitta teckentydare hos er.

8. 3 Mosebok 20: 6 Om en person vänder sig till andar som talar genom medium, spåmän och besvärjare, och i trolös avfällighet löper efter dessa, så ska jag vänd mitt ansikte mot denna och utrota denna ur sitt folk.

9. 3 Mosebok 19:26 Du ska inte äta något med blod i det. Du ska inte öva spådom eller tyda tecken.


Falsk vishet

10. Jakob 3:15 Sådan "visdom" kommer inte ner från himmelen, utan den är jordisk, odödlig, demonisk.

11. 1 Korintbrevet 3:19 Ty denna världens visdom är dårskap för Gud. Ty det står skrivet: "Han fångar de vise i deras klokhet."

12. 2 Korintbrevet 10: 5 Vi bryter ner fantasier och alla höga mänskliga verk som upphöjer sig mot kunskapen om Gud och tar varje tanke till fånge och lägger dem in under Kristi lydnad.


Följ inte världen

13. Jeremia 10: 2 Så säger HERREN: "Lär inte folkens väg och inte vara rädda för himmelens tecken bara för att hedningarna är rädda för dem."

14. Romarbrevet 12: 1-2 Jag uppmanar er därför mina bröder, genom Guds barmhärtighet att presentera era kroppar som ett levande offer, heligt och acceptabelt för Gud, vilket är din andliga tempeltjänst. Gör er inte ett med denna världen, utan förvandlas genom ditt sinnes förnyelse, så att kan pröva och urskilja vad som är Guds vilja, vad som är bra och acceptabelt och perfekt.


Råd

15. Jakob 1: 5 Om någon av er saknar visdom, låt honom fråga Gud, som ger generöst åt alla utan hårda ord, och det kommer att ges honom.

16. Ordspråksboken 3: 5-7 Lita på Herren med hela ditt hjärta och inte på ditt egen förstånd. Du ska vända dig till honom (Gud), så kommer han att göra dina vägar raka. Var inte vis i dina egna ögon; frukta Herren och vända dig från ondska.


Påminnelser

17. 1 Samuel 15:23 Ty uppror är trolldom, och envishet är avgudadyrkan. Ty du har förkastat HERRENS ord, han har också förkastat dig från att vara kung.

18. Ordspråksboken 27: 1 Skryt inte över imorgon, för du vet inte vad den dagen bär med sig.

19. Galaterna 6: 7 Gå inte vilse. Gud låter sig inte bli bespottad, för vad man sår, det får man också skörda.


Guds handarbete är inte att bli idoliserat.

20. Psalm 19: 1 Himlarna förkunnar Guds ära, och himmelens fäste förkunnar hans händers verk.

21. Psaltaren 8: 3-4 När jag ser på din himmel, dina händers arbete, månen och stjärnorna, som du satte på plats, vad är då en människa, att du tänker på honom och bryr dig om honom?

Exempel

22. 1 Krönikeboken 10: 13-14 Saul dog på grund av sin otrohet, genom att han inte höll Herrens ord. Han sökte även vägledning hos en ande genom ett medium inte av Herren. Därför dödade Herren honom och överlämnade riket till David, Isais son.


Bonus

5 Mosebok 4:19 Håll inte ögonen mot himlen och observera solen, månen, stjärnorna, hela himmelens uppställning - med avsikt att dyrka och tillbe dessa, för Herren din Gud har gett dem åt alla nationer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar