lördag 1 oktober 2022

Tillsammans = Enhets bönkonferens

- ”Life = Liv” Arena

Många har säkerligen redan noterat att det ska bli en enhets bönekonferens i Uppsala, på "Life = Liv" Arena 21-22 okt.

Initiativtagare och bibelläraren är Johnny Foglander. Sina rötter som bibellärare har Johnny i Livets Ord, vilket inte ens kan räknas som kristet på grund av att läran är en blandning. Och vi är förbjudna att blanda in andra saker ihop med bibeln i vår tro.

Blandningen består, för den som inte vet det, av; Bibeln, Phineas Quimbys, "New Thought = Ny Tanke", Mary Eddy Bakers, "Christian Science = Kristen Vetenskap", Gnosticism, Postmodernism, Alice Baileys, "New Age = Ny Era", och Relativism.

Ingen liten mix minsann. Sanning blandat med osanning kan aldrig bli detsamma som det evangelium som Jesus och Apostlarna kämpade för.

Har Foglander gjort upp med sitt gamla, och verkligen kommit ur trosrörelsens falska dynga? En fråga som jag anser behöver ett svar.

Tanken är att många bön-nätverk ska sluta samman till detta. Vilka kommer då finnas där? Det är nästa fråga som kommer upp i mig.

Låt mig citera Jesu egna ord;

Joh 4:22-26 Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner - ty frälsningen kommer från judarna - men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbe Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber måste tillbe i ande och sanning.» Kvinnan sade till honom: »Jag vet att Messias skall komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, skall han förkunna oss allt.» Jesus svarade henne: »Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde.»

Så om det kommer en mängd olika människor, från olika församlingar, vilket jag är övertygad om att det kommer, då blir ju nästa allvarliga fråga; Har de alla samma ande, så att de kan tillbe tillsammans i ande och sanning?

I flera år hade Foglander brottats med frågan om varför vi inte ser något övergripande andligt genomslag eller en folkväckelse i landet, trots alla goda initiativ och satsningar som gjorts under de sista femtio åren”. 1 Om igen kommer då en fråga upp i mig; Hur läser han bibeln? 

Vet han inte att det enda som Jesus varnar för i den sista tiden innan Hans återkomst är ett avfall från den sunda läran, något som även apostlarna instämmer i. Hur många varningar om detta finns det inte. Och det enda som vi faktiskt ser mer och mer av i den tid vi lever i, och har gjort det sista århundradet är en tid av allvarligt avfall från den sunda läran. Ett axplock;

1 Tim 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Tim 4:3-4 Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skall samla åt sig lärare i mängder, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

2 Tess 2:11-12 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätter tro till lögnen, för att de skall bli dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Matt 7:15 Tagen er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar.

Matt 7:21-23 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.'

Ja falska läror har förekommit hela tiden och folk som jag som går emot det falska har också alltid funnits. Problemet är att de falska lärorna inte har minskat, utan ökat. Och det gäller även sånt som försvann en tid, men nu är tillbaka igen.

När ska vi förstå att när Jesus säger en tid av avfall ska komma, så är det det som ska ske. Han varnar oss för falska profeter och lärare, även för falska Messiaser, vilket kan vara en person som utger sig för att vara Jesus, men det värre sättet är i så fall de som verkar vara smorda av den Helige Ande, men inte är det, utan är smorda med en annan ande. Vilket ju är vad Messias och Christos betyder ”Smord”. (Matt 24)

Porten är trång som leder till livet, och vägen är smal. (Matt 7). Och vägen smalnar mer och mer verkar det som. I Luk 18:8 ställer Jesus frågan; Kommer jag finna tro när jag återkommer? En märklig frågas kan tyckas. Men ser vi på det som att Jesus skulle ha ställt frågan på det här sättet, så kanske det klarnar lite mer; Kommer jag finna den tro som jag predikade om, när jag återkommer?

Summan av Guds ord är det som är sanning. Och när det som Jesus och apostlarna enas om är att villfarelse och avfall från den sanna, sunda läran ska komma mer och mer, då är det det som gäller, inte vad vi vill ska gälla.

Så fort någon börjar tjafsa om väckelse, så begriper jag ärligt inte hur de läser sin bibel. Det betyder inte att jag inte vill se väckelse, väckelsetider är härligt. Men låt oss vara realister, om bibeln säger något annat, då är det som bibeln säger, det som vi måste böja oss under.

Det Foglander säger ”att Gud visade honom på är att vi måste göra upp med en lång rad av dåliga attityder mellan både ledare och rörelser inom den svenska frikyrkan. – Det handlar om ”guilt by association = skyldig genom association / bekantskap”, att vi är så snabba att döma ut, isolera och stänga dörrar för andra om något inte passar oss. Det är inte värdigt, menar han”. 1

Att slänga in ”skyldig genom bekantskap” är ett absolut lågvattenmärke. För rörelser som trosrörelsen, vilket inte kan räknas som kristet alls, är en del av de som med stor sannolikhet kommer närvara.

Jag har sagt det förut och säger det igen; Om vi inte kan ha gemenskap i ande och sanning med de som Jehovas vittnen, mormoner, katoliker, sjundegads-adventister, med flera, då kan vi inte heller ha det med trosrörelsen, vineyard, hillsong, herderörelsen, IHOP, med många, många fler.

Jag säger inte att det inta kan finnas sanna troende inom dessa olika samfund, det gör det och det har vi sett på de som kommit ur dessa falska rörelser. Men de flesta inom dessa rörelser är frälsta till en annan Gud, i ett falskt evangelium, och dessa kan vi inte ha gemenskap med.

2 Kor 6:14-17 Gå inte i ok tillsammans med dem som inte trot; det blir omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Hur förlikar sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.» Alltså: »Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem, säger Herren; kom inte vid det orent är. Då skall jag taga emot er och vara en Fader för er; och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.»

Bara för att en del ser kristna ut, har ord som liknar det kristna språket, så gör det dem inte automatiskt till sanna troende, och våra syskon i Herren.

Att också slänga in att vi dömer ut sånt som inte passar oss, är ju ren idioti. Döm inte orätta domar säger skriften oss.

Matt 7:1-2 Döm inte, på det att ni inte må bli dömda; ty med den dom varmed ni dömer skall ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med skall ock mätas åt er.

Joh 7:24 Döm inte efter skenet, utan döm en rätt dom.

Vad ska vi säga om de gamla pastorerna som dömde ut Jehovas vittnens, mormonernas, sjundedags-adventisternas lära, var det också då onödigt utdömande, som gjordes för att det inte passade dem?

Om igen skriften är tydlig och klar att vi ska inte ha umgänge med de som inta har den sanna läran, inte när det gäller möten och bön.

2 Joh 1:7-11 Ty många villolärare har gått ut i världen, vilka inte bekänner att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist. Tagen eder till vara, så att ni inte förlorar det som vi med vårt arbete har kommit åstad, utan får full lön. Var och en som så går framåt, att han inte förblir i Kristi lära, han har icke Gud; den som förblir i den läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så tag inte emot honom i era hus, och hälsa honom inte. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar.

Jag vet inte om Foglander har tagit avstånd från Livets Ord och dess under-visning, och omvänt sig från den läran. Men då en predikan för 6 månader sedan hade titeln; Abrahams välsignelser tillhör oss, en för två år sedan hade titeln; Gud värderar dig mycket högt, en för ett knappt år sedan; Böj dig inte. Så ärligt talat har jag svårt att tro det.

Men det är inte Foglander som jag är ute efter att korrigera, utan helheten, där vi ska ha gemenskap i bön, med i stort sett vem som helst. Och en väckelse, utan ande och sanning, då vi inte gör upp med det som inte är ande och sanning, och då en del gör allt för att smutskasta och tysta de som vägrar ge sig när det gäller ande och sanning.

"Konferensen är till för att få tag i svaren och röja undan hindren säger Foglander som avslutning i reportaget". 1

Börja med att gå till skriften och få bort allting som inte Gud godkänner ifrån er får bli mitt svar på detta.


Källa;

1 https://www.varldenidag.se/nyheter/flera-bonenatverk-ska-motas-pa-enhetskonferens/repvfn!YfgAIxye6p5cN85aUWylQ/


5 kommentarer:

 1. Jättebra. Se bibelfokus.se: Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi. Och så har vi skögakyrkane: De som är med I SKR. Vi nä nu mitt inne i det det stora avfallet.

  SvaraRadera
 2. Vad är din syn på predikant Morgan Karlsson?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet inte vem han är, men kan försöka kolla upp honom.

   Radera