måndag 23 oktober 2017

VILLFARELSE

VILLFARELSE och villfarelse.
1.Det finns många typer av villfarelser, en del är alla på det klara med att det är villfarelse, ingen behöver peka på det, eller ens bry sig om att namnge de som predikar det, för där är vi helt övertygade om att de är fel ute; som t.ex. Jehovas Vittnen, Mormonerna, Islam, Hinduism, Buddism, m.fl.

2. Sedan har vi sånt som för de som kommit ur det åtminstone skriker i ögonen. Där kan vi lägga int de verkligt extrema inom TR, NAR, IHOP m.flera I den kategorin med extreme hamnar såna som John Crowder och röka på bebisen Jesus, eller extreme galenskper som druckna i anden, gapskratt, krypa på golvet och låta som djur, bland, annat Kenneth Hagin med flera har gjort detta.

3. Sedan har vi kategorin med såna som inte har de extrema sakerna, utan ett mer upplyftande, välsinnat, gulligt tal som t.ex. Joel Osteen. De gör inget direkt väsen av sig som syns helt galet och förvrängt.

4. Och så har vi de som verkigen verkar i mångt och mycket rätt, som då t.ex. Kalvinisterna, och Sjundedgas adventisterna och Hebrew root = tillbaka til de hebreiska rötterna,.

Alla tillhör de villfarelser på olika sått, i olika grad. en del har det gått så utför med att det borde kunna ses rakt igenom, i andra fall är nyanserna mindre, rent av pyttesmå, och det kan vara svårt att se felen, eller sätta fingret på dem.

Det alla har gemensmt är att för den som är fast i det så verkar det rätt, det gäller även den första kategorin. De som är involverade är för blinda för att se felen. Och det kan ta år, och gör det oftast, innan man ser felen, om man gör det, att få rätt på kompassen. De flesta av oss som inte fortfarande är fast i fel tänk, har varit där någon gång, i en eller annan av dessa falska grenar.

Vi kan alltså inte jämföra en gren med en annan, eller en person från en gren med en person från en annan. Att jämföra t.ex. Joel Osteen med John crowder, eller Jean Calvin med Kenneth Copeland blir väldigt förvirrande. De har alla fel i sin lära, men en del är lättare att se igenom än andra.

Kom ihåg att "Lite syra gör hela degen sur" Det handlar inte om hurdan syran ser ut, eller hur mycket. Lite gör allting surt. Så vänder vi då på steken med dessa kategorier, så har vi lite syra, dvs "Lite fel i läran i den jag satte upp längst ner, och mycket syra dvs" mycket fel i den lära" jag listade först.

MEN, det är viktigt att vi förstår biten med att "Lite fel i läran gör hela läran fel". EFTERSOM det lilla felet i läran kan vara avgörande för om vi r på rätt väg eller ej. "DEN SMALA VÄGEN, SOM FÅ FINNER"

Märk väl jag säger inte att inom från nummer två ner, att ingen kan vara genuint frälst inom dessa olika grenar. Ingen känner en persons hjärta mer än Gud själv. Vi ser bara skalet som är utanpå. MEN eftersom vi är ett Guds tempel, och inte ska ha något med avgudar av något slag att göra, så "Måste vi ta oss ur det som är fel, avskilja oss ifrån det och inte mer hålla oss till det som är orent.

Det kan tyckas enkelt att bara lämna när man ser felen, men många gånger har man familjen och vännerna där, och det gör det svårt att lämna. 

Även så, så säger skriften oss, Att om vi inte älskar Jesus mer än vi älskar våra familjemedlemmar så är vi inte hans barn.Matt 10:37 säger det milt, "Han är mig inte värdig", går vi däeremot till Luk 14:26 är det hårdare "Om någon inte kommer till mig och hatar sin familjemedlem, så kan han inte vara min lärjunge". Vi har alltså alla ett val att göra; Ta oss ur den gren av det falska vi råkar befinna oss under eller i, och välja följa Jesus oavsett vad det kostar oss.

Bibeln är och måste vara vårt rättesnöre, den är kompassen. "Vi kan inte lägga till eller dra ifrån, ifrån Guds ord, den som gör så ÄR förbannad står det".

Så när vi kommer till de rörelser som då har extra böcker på sidan om som är nästan lika viktiga, eller kanske även mer viktiga än Bibeln, då har vi gjort ett redigt tillägg, oavsett hur sunda de än ser ut att vara. Som exempel tar vi trosrörelsen och böcker av Hagin, eller Ekman, eller Mormons bok, eller Ellen White´s böcker. De blir tillägg till skriften om vi sätter dem nästan lika högt som Bibeln själv.

En annan sak vi inte har råd att göra är att följa profeter, eller lärare utan att pröva dessa. allting måste prövas, och det görs emot Bibeln. Även det jag skriver SKA prövas, emot Bibeln hela skriften som helhet, inte genom att rycka en vers ur sitt sammanhang och göra en bedömning på så sätt. Rycker man verser ur dess sammanhang kan man få Bibeln att betyda vad som helst, och man kan göra många konstiga läror av den på så vis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar