onsdag 4 oktober 2017

Urskilj sanningen, sanning och new age, sida vid sida

DISCERNING THE TRUTH
ihopsatt av Petteri Lepistö

Biblical teaching                                            New age teaching

Jesus is the son of God                                                     Jesus is one of many ascended masters

We are saved by grace                                                      We achieve godhood through works

Jesus is the only way to salvation                                      Awaken the Christ consciousness within

Lucifer is the devil                                                            Lucifer is the true son of God

We must whorship God                                                    We must worship creation

We will be resurrected                                                      We will be reincarnated

Humanity was creates and God is the                               Humanity has evolved. Spiritually we have
Creator, not part of creation                                               always existed. God is in creation

The Word is truth                                                               Truth is within

Turn from sin                                                                     Turn from ignorence because there is no sin

Sanctification is in Christ                                                   We must discover our own divinity

Wait for Christ´s second coming,                                       Wait for the Maitreya who will establish a
which will be visible to all                                                  one-world government, monetary system,
                                                                                             and religion

URSKILJ SANNINGEN
översatt Ingemo Jonsäl

Biblisk undervisning                                 New Age undervisning

Jesus är Guds son                                                       Jesus är en av många upphöjda mästare

Vi är födda på nytt av nåd                                          Vi uppnår gudomlighet genom gärningar

Jesus är den enda vägen till frälsning                        Uppväcka Kristusmedvetandet inom oss

Lucifer är djävulen                                                     Lucifer är Guds sanna son

Vi ska tillbe skaparen                                                 Vi ska tillbe skapelsen

Vi kommer uppstå igen                                              Vi kommer återfödas

Mänskligheten var skapad, Gud är                             Mänskligheten har utvecklats, andligt har vi  
skaparen och inte en del av skapelsen                        alltid funnits. Gud finns i skapelsen

Ordet är sanning                                                         Sanningen har vi inom oss

Vända sig från synden                                                Vända sig från okunnigheten, för det finns ingen
                                                                                    synd

Rättfärdig genom Kristus                                           Vi måste finna vår egen gudomlighet

Väntar på Kristi återkomst som                                  Väntar på Maitreya som ska etablera ett envärlds

kommer vara synlig för alla                                       -regering, -pengasystem och -religion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar