torsdag 26 oktober 2017

KRISLAMS BEDRÄGERI

Bedrägeriet av Chrislam
av Eric Barger


De tio största bedrägerierna inom Krislam:
1. Vi tillber båda samma Gud
2. Det är ok för kristna att använda namnet Allah.
3. Muslimer och kristna har samma Jesus.
4. Abrahams Gud var Allah.
5. Jesus kallade sin fader Allah.
6. Lärjungarna kallade Gud Allah.
7. Lärjungarna var muslimer, inte kristna.
8. Kristna bör acceptera Mohammed.
9. Kristna bör acceptera Koranen.
10. Jesus var bara en man, Han var inte Gud.


Chrislam, vars syfte är att förena islam och kristendom till en harmonisk, syntetiserad religion, blir snabbt en samlingspunkt i en del amerikanska kyrkliga kretsar. Under ledning av något som kallas "Faith Shared = delad tro", två organisationer, ”Interfaith Alliance = bland-tro alliansen” och ”Human Rights First = mänskliga rättigheter först”, anordnade en händelse som löst kallades "Chrislam Sunday = Krislam söndag" den 26 juni 2011. Det firades av ett dussintals kyrkor över landet med gemensamma kristna-muslimska gudstjänster som hölls i olika Metodist, Episkopal, Presbyterian, Kristi Kyrka, Unitarian Universalist, Katolska, Lutherska, Congregational, Baptist och andra samfunds-tillhörigheter och grupper.


Notera att vi vet känner inte till några moskéer som använts för en Chrislam-gudstjänst. Faktum är att ingen imam kommer ta med en bibel till moskén och föreslå att vår Gud är deras gud. För det muslimska prästerskapet är den enda godtagbara överenskommelsen att båda religionerna på något sätt är lika, är om man presenterar den uppfattade bilden av en vänligare, mildare, politiskt korrekt islam, och om det kan tjäna islam på något sätt. Det är inte märkligt att muslimska ledare stödjer Chrislam söndag, hävdar att båda religionerna är lika, eller deltar i en dialog-charad som blivit understödd av ”Yale Divinity School = Yale´s gudomlighets skola” och olika dumma kristna under de senaste fyra åren. Den muslimska praktiseringen av att bedra den otrogna (vilket är alla utanför islam) vet inga gränser. Detta kallas "Kitman" och "Taqiyya." Kitman eller halva sanningar är menat att vilseleda en otrogen, och Taqiyya, som är fullständig bedrägeri av otrogna, är acceptabel taktik - så länge som islam är vinnaren i slutändan.


Chrislam Faktokontroll:


Även om Chrislams anhängare korrekt säger att både islam och kristendom har rötter från Abraham och att båda religionerna lär ut moral, etik och monoteism, så faller likheterna isär snabbt med en noggrann undersökning av antingen Bibeln eller Koranen. En undersökning av de båda religionernas gudar som tillbeds bringar omedelbart upp frågan hur någon tänkande, bibliskt-sinnad kristen kunnat fastställa Chrislams högsta påbud - att vi alla tillber samma Gud.


När jag avslutar mitt direktsända undervisning -seminarium på Chrislam idag, listar jag dessa fakta, som jag spenderat större delen av den föregående timmen att dokumentera.
* Allah är inte Jehova
* Islams Jesus är inte Bibelns Jesus
* Bibeln harmoniserar INTE med Koranen
* Frälsning genom tro är INTE tillgänglig genom islam
* Chrislam är varken kristen eller muslimsk
* Rörelser som dessa vinner bara mark eftersom kristna antingen inte kan sina biblar, eller för att de inte vill motstå kätteri av rädsla för att bli gjorda till åtlöje, märkta som politiskt icke korrekta, hat-krängare eller småaktiga och trångsynta.


I takt med att fler bibeltroende i väst blir medvetna om Chrislam vaknar vi upp angående att några av dem som vi har accepterat som våra ledare har varit upptagna att formulera och sälja ett annat evangelium och göra allianser på bekostnad av Bibeln, vår Kristus och vår Gud. Ikväll, när jag forskade angående den här artikeln, snubblade jag över någon som jag inte kände till, en författare och forskare vid namn Bill Muehlenberg. Muehlenberg, från "CultureWatch = kultur väktarna", är en stark motståndare till Chrislam och i ett blogginlägg "Chrislam: Tio skäl att säga" Nej ", listar han många av samma skäl för att avvisa Chrislam som jag gör. Ett av dem är att när helst kristna kommer in i dialoger som dessa är det alltid på bekostnad av gudomlig och absolut sanning. Muehlenberg säger,
"Det här försöket med bland-tros-dialog kompromissar helt enkelt det kristna evangeliet. Det vattnar ner det så mycket att det inte finns något kvar att känna igen. När kristendomens kärnan borras i sank eller förminskas, helt enkelt för att" komma över "eller" minska spänningar " "då är det en kontraproduktiv insats."
Han har helt rätt!


Det är inte chockerande att roten till Chrislam accepteras bland liberaler, socialister, en-världare, ”Emergents = Framväxande”, och andra som verkar vara kristna endast till namnet. När Robert Schuller, Jim Wallis och Brian McLaren lade sina namn till listan över dem som skrev "Kärleksfull Gud och granne tillsammans: En kristens svar på ett gemensamt ord mellan oss och dig" (Yale Divinity School =Yale´s gudomliga skola 2008-muslimsk-kristna dialoginitiativet 2008 ), så blev få överraskade. Det är emellertid mystiskt att ens tanken om att islams Allah är Jehova Gud med ett annat namn har har kunnat hitta in i och grund i evangeliska cirklar.


När män som Bill Hybels of Willow Creek, NAE: s president, Leith Anderson och Fuller Seminariets chef Richard Mouw, undertecknade Yale-dokumentet, började väl informerade bibliskt troende, som förstod konsekvenserna, att tala ut. En annan som skrev under var Rick Warren, som under de senaste dagarna starkt har förnekat någon anpassning till Chrislam-rörelsen; men fundersamt nog finns hans namn fortfarande kvar på Yale-pappret. Warren kanske inte är redo att delta i gemensamma tjänster med muslimer men som en av de som ursprungligen undertecknade Yale -dokumentet angav han för över tre år sedan att han var överens med den grundläggande förutsättningen att "älska Gud och grannar tillsammans" - att de två religionerna tjänar samma Gud – kärnpunkten i Chrislam.
Islam avvisar både Kristi gudumlighet (Sura 5:17) och hans död på korset (Sura 4: 157-158). Vad finns det då att diskutera? Fortfarande inte övertygad? En av Chrislams bästa tillbakavisande kommer direkt från själva Koranen.
"O människor i denna bok! Begå inga överdrifter i din religion: Säg heller inget annat om Allah än sanningen. Kristus Jesus, Maria´s son, var (inte mer än) en Allahs apostel och de ord, som Han skänkte Maria, och den ande som gick ut ifrån honom: så tro på Allah och hans apostlar. Säg inte "Treenighet": avstå: det kommer vara bättre för dig. för Allah är en Allah. Ära till honom (högt ärad är han) han står över, att ha en son. Till honom hör allt i himlarna och på jorden "(Sura 4: 171,).


Hur mycket tydligare kan det bli? Det finns ingen andlig grund för denna dialog. Det finns ingen gemensam grund. Deras Allah hade ingen son. Deras gud är inte vår Gud! Om de otaliga förmaningar som vi blivit givna i Bibeln inte är tillräckligt, låt denna passage från Koranen för alltid stå som en vägspärr i vägen för någon snuskig muslimsk mullah (= en muslimsk lärd i islamisk teologi och helig lag). eller en halkande kristen ledare som försöker jämställa Jehova med den falska guden av Muhammed. Jag vet att vissa kommer att tro att jag är för svår eller kontraproduktiv. Bibelns troende har emellertid trolovat sim med evangeliet och inte till det som är politiskt korrekt. Uppriktigt sagt har jag ingen tid att visa respekt för en religion som har fördömt varje persons själ, som följt dessa demoniska läror de senaste 1300 åren. Hur märkligt är det inte, att i en tid när fler muslimer blir frälsta än någonsin tidigare i historien, har dessa idiotier av dumma amerikanska kristna tagit det på sig för att försöka slå sig samman med islam. Oavsett om de helt ärligt ser det som ädelt, välgörande eller försonande, kommer detta deras misstag utan tvekan att kosta många själar och det får till stånd en ytterligare försvagad kyrka. Detta medans muslimer flyr till Jesu armar och avvisar islam, på platser där man gör det kostar dem inte bara deras familj, vänner och karriär utan även deras liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar