torsdag 5 oktober 2017

/ Karaktärsdrag hos falska lärare

7 Karaktärsdrag hos falska lärare/profeter
march 18 2013 Bible and Theology Colin Smith

"Det fanns också falska profeter bland folket, precis som det kommer att finnas falska lärare bland er." (2 Peter 2: 1)
Det finns inga "om eller men" i Peters ord. Det är ett tydligt och bestämt uttalande. Det fanns falska profeter bland (Israel´s folk i Gamla testamentet). Det handlar om historia. Falska profeter var ett konstant problem i Gamla testamentet, och de som falskt hävdade att vara Guds profeter skulle stenas. Folket hade sällan vilja att hantera dem, så de multiplicerade och orsakade katastrofer till det andliga livet hos Guds folk.

På samma sätt säger Peter: "Det kommer att finnas falska lärare bland er." Notera orden "ibland er". Peter skriver till kyrkan/församlingen och säger: "Det kommer att finnas falska profeter bland er." Så han talar inte om New Age människor på tv. Han pratar om människor i den lokala kyrkan, medlemmar i den lokala församlingen.
Det finns ingen sådan sak som en ren kyrka på denna sida av himlen. Du kommer aldrig hitta den. Vete och agnar växer tillsammans. Warren Wiersbe skriver:
Satan är förfalskaren. . . . Han har ett falskt evangelium (Gal 1: 6-9), predikat av falska predikanter (2 Kor 11: 13-12) och producerar falska kristna (2 Kor 11:26). . . . Satan planterar sina förfalskningar där Gud planterar sanna troende (Matt 13:38).Autentisk eller förfalskad?
Hur skulle du känna igen förfalskad kristendom?
I 2 Peter 1 läser vi om äkta troende. Och i 2 Peter 2 läser vi om falska troende. Om du lägger dessa kapitel sida om sida ser du skillnaden mellan autentiska och falska troende.1. Olika källor - Var kommer budskapet från?


Peter säger, "Vi följde inte smart uppfunna historier när vi berättade om vår Herre Jesu Kristi kraft och Hans återkomst" (1:16). Och sedan säger han att de falska lärarna utnyttjar dig "med berättelser de har gjort" (2: 3). Så den sanna läraren grundar vad han säger i Bibeln. Den falska läraren är beroende av sin egen kreativitet. Han gör sitt eget budskap.

2. Olika budskap - Vad är budskapets kärna?

För den sanna läraren är Jesus Kristus central. "Vi har allt vi behöver för liv och gudom i honom" (1: 3). För falskläraren är Jesus i marginalerna: "De kommer i hemlighet att introducera destruktiva kätterier, även förneka den suveräna Herren som köpte dem" (2: 1).

Lägg märke till ordet i hemlighet. Det är sällsynt att någon i kyrkan/församlingen öppet förnekar Jesus. Rörelsen bort från Kristus i centrum är subtil. Den falska läraren kommer att tala om hur andra människor kan hjälpa till att förändra ditt liv, men om du lyssnar noga på vad han säger kommer du att se att Jesus Kristus inte är nödvändigt för hans budskap.

3. Olika positioner - I vilken ställning kommer budskapet att lämna dig?

Den sanna kristen "flyr undan korruptionen i världen som orsakas av onda begär" (1: 4). Lyssna på hur Petrus beskriver den falska kristna: "De lovar. . . frihet, medan de själva är slavar under förödelse, för en man är en slav till vad som helst som har bemästrat honom "(2:19). Den sanna troende flyr undan korruption, medan den falska troende mästras av den.4. Olika karaktärer-Vilken typ av människor producerar det här budskapet?

Den sanna troende följer godhet, kunskap, självkontroll, uthållighet, gudomlighet, broderlig godhet och kärlek (1: 5). Den falska kristna är märkt av arrogans och förtal (2:10). De är "experter i girighet" och "deras ögon är fulla av äktenskapsbrott" (2:14). De "avskyr också auktoritet" (2:10). Detta är en allmän egenskap hos en falska troende.5. Olika överklagande-varför ska du lyssna på budskapet?

Den sanna läraren vädjan/uppmaning till Skriften. "Vi har fått profetens ord mer klart för oss och du kommer tjäna på att uppmärksamma det" (1:19). Gud har talat, och den sanna läraren vädjar till hans Ord. Den falska läraren gör ett ganska annorlunda vädjan/uppmaning: "Genom att tilltala den syndiga mänskliga naturens lustfulla begär, lockar de människor som bara flyr från dem som lever rätt" (2:18). Så den sanna läraren frågar, "Vad har Gud sagt i sitt ord?" Den falska läraren frågar, "Vad vill folk höra? Vad kommer att tilltala till deras kött? "6. Olika frukter - Vilket resultat har budskapet i människors liv?

Den sanna troende är effektiv och produktiv i hans eller hennes kunskaper om Jesus Kristus (1: 8). Förfalskningen är "som en vår utan vatten" (2:17). Detta är en extraordinär bild! De lovar mycket men producerar lite.7. Annorlunda slut - Vart leder budskapet dig i slutändan?

Här finner vi den mest störande kontrasten av alla. Den sanna troende kommer att få "ett rikt välkomnande i vår Herre Jesu Kristi eviga rike" (1:11). Den falska troende kommer att uppleva "snabb förstörelse" (2: 1). "Deras fördömelse har länge hängt över dem och deras förstörelse har inte sovit" (2: 3).
Jesus berättar för oss att det kommer att finnas många som har varit inblandade i tjänst i Hans namn, till vilka han säger: "Gå bort ifrån mig; Jag kände aldrig dig "(Matteus 7:21). Vilka är de här personerna? Sannerligen beskriver Peter dem i denna passage.Var inte naiv
Vi får inte vara okunniga: "Det kommer att finnas falska lärare bland er" (2: 1). Så hur tillämpar vi den här varningen?

1. Peter påpekar att kyrkan/församlingen behöver skyddas. Bland de många underbara människor som kommer till kyrkans/församlingens dörrar varje år, skulle vissa göra mer skada än nytta.
De kan tyckas vara de finaste av människor, men de tror inte på Bibelns auktoritet eller frälsningens exklusivitet i Kristus. Vi välkomnar sådana människor, eftersom de behöver Kristus så mycket som vi gör, men vi får inte låta dem få inflytande i kyrkan/församlingen.2. Skeptiker kan alltid peka på hyckleri och inkonsekvens i kyrkan/församlingen. De har alltid gjort det, och de kommer alltid göra det. En av de konstigaste orsakerna till att inte följa Kristus går enligt följande: "Jag har sett människor i kyrkan/församlingen som är hycklare." Så du kommer inte följa Kristus eftersom vissa människor som hävdar att det är det, är hycklare?
Förekomsten av förfalskning är aldrig en bra anledning att avvisa det äkta. Peter säger till oss: Givetvis finns det falska kristna. Självklart finns det lärare som gör kyrkan mer skada än nytta. Vad mer kan du förvänta dig i denna fallna värld? Väx upp! Var inte naiv! Missa inte vad som är verkligt, helt enkelt för att du har sett det falska.
Peka på 2 Peter 2: 1 nästa gång du träffar någon som döljer sig bakom denna ursäkt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar