fredag 19 januari 2018

KRIGET MOT DE HELIGA del 1

Kriget mot de heliga – del 1

January 10, 2018 av Lighthouse Trails author
Bill Randles
Och de dyrkade draken som gav vilddjuret makt. Och de dyrkade vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret?" Vem kan kriga mot honom? Och det gavs honom en mun som talade stora saker och hädelser. och makten gavs honom att fortsätta i fyrtiotvå månader. Och han öppnade sin mun i hädelse mot Gud för att häda hans namn och hans tabernakel och de som bor i himlen. Och det gavs honom makt att kriga mot de heliga och att övervinna dem. Och makt gavs åt honom över alla släkter och tungor och nationer. Och alla som bor på jorden, skall dyrka honom, alla vars namn inte är skrivna i livets bok av det lamm som slaktats från världens begynnelse. Upp 13: 4-8
Och angående det tio hornen på dess huvud, och angående det nya hornet som kom upp, och som gjorde att tre andra föll av, det hornet som hade stora ögon och en mun, som talade stora ord, och som var större att skåda än de övriga,. Jag såg, och det samma hornet krigade mot de heliga, och övervann dem; till dess att den gamle kom, och rätt vanns åt den högste heliga och tiden var inne, då de heliga fick inta riket. Dan 7: 20-22
Vi genomgår alla, oavsett om vi tror och erkänner det eller inte, en oerhört intensiv nivå av andlig krigföring som aldrig tidigare setts i historien.
Bibeln säger att denna intensiva andliga krigföring på hög nivå skulle vara ett av karaktärsdragen i de sista dagarna.. Uppenbarelseboken varnar oss för att under den allra sista tiden kommer avgrunden, det vill säga "den bottenlösa gropen", och jorden att översvämmas av en gräshoppevärm, som en demon invasion, som skickas för att plåga alla män. Paulus varnar för oss att under de sista dagarna kommer demoner undervisa folket i demoners läror och att dessa doktriner skulle infiltrera till och med kyrkan och leda till att många faller bort.
Gud tillåter ondska att komma ut i det öppna och få ett sista Hurra, ett sista tillfälle till att fullt ut manifestera sig i alla människors ögon och erbjuda att få alla på fall, bedra och luras och få mänskligheten att förkasta Kristus, den typ av "världsordning" som Satan och hans onda andar har länge lovat, som ett alternativ till Guds rike löfte.
Detta är verkligen deras timme och mörkrets kraft.
Således får Satan tillfälligt tillstånd att "kriga" mot de heliga, (det heliga folket) och att övervinna dem. . . en uppenbar sträng av "segrar" för att vi får höra att draken bär många kronor (Upp 12: 3) och vi kommer snart att inse att all världslig makt och inflytande uppenbaras vara till vilddjurets tjänst, de har fullständigt getts över till det..
De heliga kommer inte att ha något världsligt inflytande, de kommer att vara maktlösa för att försvara sig när de attackeras i denna värld, och de kommer att bli oförmögna att korrigera det, när det ljugs om dem av Satans synagoga. Vi måste hålla fast vid sanningen och tålmodigt vänta på den ultimata triumfen av kvinnans säd. I många fall kommer vi vinna genom att förlora för att vi "inte älskar våra liv till döds".
Det är dags för oss som älskar och bekänner Jesus i denna världen att inse den andliga krigföring som handlar om oss, så att vi kan engagera oss ordentligt. Vi behöver se andligt och tänka från ett andligt perspektiv.
Vårt krig är inte mot kött och blod, och människor är inte våra sanna fiender. Vi kan be för dem som har ställt sig mot oss och övervinna allt ont de gör mot oss med gott.
Motståndaren, Satan, arbetar nu mot kyrkan, med hjälp av människor, sociala system, institutioner, teknik, för att förmedla sin filosofi, tomma fantasier, fåfänga resonemang, kunskap som upphöjer sig mot kunskapen om Gud, helt in i vårt tänkande. Det aldrig varit en bättre tid för Satan att göra detta, än nu med modern teknik till hands, för vilket bättre sätt finns det att förmedla "Bilder" än via våra tablets och smarta telefoner?
Ett barn av, låt oss säga, tio ges ofta en liten handhållen portal till all kunskap, underhållning och undervisning i världen! Ofta överlämnas dessa saker med liten eller ingen tillsyn. Tekniken som representeras av den "Smarta telefonen" överstiger den teknik som behövdes för att män skulle kunna landa på månen! Hur ska vi övervaka denna öppning in i våra barns sinnen?
Vem kommer att vara där för att motverka den sataniska propagandan, lögnerna, den falska och förvrängda bilden, den antikristna berättelsen om nuvarande händelser, historien och lejoniseringen av ödmjuka människor - samtidigt som den frekventa demoniseringen av bra människor?
Kriget är på gång folk, och det är non-stop (inget stop) tills Messias kommer för att krossa Ormens huvud! Djävulen vet att hans tid är kort och det är nu dags att förföra, övertyga/överbevisa och lura så många människor som möjligt och få dem bort från Gud.
Gläd därför därför, du himlar och de som bor i dem. Ve till jordens och havets invånare! ty djävulen har kommit ner till dig och har stor vrede, för han vet att han bara har en kort tid. Upp 12:12Inga kommentarer:

Skicka en kommentar