onsdag 17 januari 2018

VÄCKELSE i sista tiden, sant eller falskt enligt Bibeln?

Om och om igen möts man av såna som talar om väckelse, nu i den sista tiden, och inte bara väckelse, utan stor väckelse. Jag tror det beror på att det är det som vi kristna vill se. Man har hört om väckelse tidigare, och det vill man ha. Så betyder det då att vissa inte vill ha väckelse? Nej det tror jag inte nödvändigtvis behöver vara anledningen. För en hel del av de som läst Bibeln, så ser man att det inte är vad den talar om i de sista dagarna. Så vad säger Bibeln om den sista tiden, väckelse eller avfall?

Vi får lov att börja med när lärjungarna frågar Jesus, vad som blir tecknet på tidens ände, och Hans återkomst. Matt 24:3- 51

Jesus börjar med att säga; Se till att ingen förvillar er, för många ska komma och säga sig vara Messias.
Han fortsätter med att säga, Ni ska får höra krigslarm, och rykten om krig. Folk ska resa sig upp emot folk, rike mot rike.
Och sedan fortsätter Han med att det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Men att det är bara början på födelse-värkarna.

Efter att ha varnat för att vi ska bli förföljda, misshandlade, hatade och även dödade för Hans namn skull, så fortsätter Han i vers 10 med att Många skall komma på fall, och att den ena ska förråda den andre.

Sedan varnar Han igen för att många falska profeter ska komma och förvilla många. Och när laglösheten förökas, ska kärleken kallna hos de flesta. Men står man fast till änden, så ska man bli frälst.

Notera det sista i det skrivna ovanför; ”står man fast till slutet, så ska man bli frälst”. En tydlig indikation på att vi kan bli bedragna och avfalla. För att kunna avfalla, så måste det finnas något som man kan, eller har, avfallit ifrån. Det betyder att vi måste ha trott, för att kunna avfalla ifrån tron.

Går vi vidare till vers 24 så ser vi ännu mer. ”För falska människor som säger sig vara Kristus ska komma, även falska profeter. Dessa ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även de utvalda”.

Givetvis är det möjligt att vi ska kunna bli bedragna, om det inte vore möjligt så skulle vi inte bli varnade för den möjligheten om och om igen.

Hela kapitlet talar egentligen om hur det ska vara i Ändens tid. Men när det gäller vad vi ska se efter för tecken, så talar Han bara en gång om jordbävningar, svält och krig, men hela 4 gånger varnar Han får villfarelse, falska profeter och lärare, falska Messias-figurer, som ska komma och förvilla många och få de flesta på fall.

Detta är alltså inte fråga om väckelse, utan avfall. King James Bibel, som ligger närmast originaltexten säger till och med stort avfall. Men låt oss se på fler texter.

Luk 18:8 Jag börjar i vers 7, ska Gud inte skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, och ska han inte ha tålamod med dem? Jag säger er, Han ska skaffa dem rätt. Men ska människosonen när Han kommer, finna någon tro här på jorden?

Vilken tro talar Jesus om här? Duger det att vi tror och lever hur som helst, eller menar Han något specifikt?

Korrekt och sund doktrin är avgörande för frälsning och tillväxt i andlig mognad. Bibeln är den låda som Gud satt sig själv i, och även oss som hans lärjungar. Den visar på vem Gud är, vem Jesus är, och den berättar hur vi ska leva. Vi har alltså en ram för vad som är och inte är tillåtet. Så det vi kan avfalla ifrån är alltså sunda doktriner, och ta till oss av de felaktiga doktrinerna. Det vill säga, vi kan hamna utanför den givna ramen.

Det borde inte komma som någon överraskning att Gud varnar oss många gånger i Skriften, om att vi måste vara medvetna om falsk undervisning. Kristna måste kunna känna igen falsk undervisning och de falska lärare som undervisar den, för att veta, när de leds efter en väg som Gud inte har för avsikt att man ska följa! Det är a och o för oss att vi verkligen vet vad Gud accepterar och inte. Om han inte godtog att Israel blandade in felaktig saker av främmande religioner, eller det ockulta, så godkänner han det inte för oss kristna heller.

Men hjärtat det onda och bedrägliga, det vill ha vad det vill ha. Våra känslor är det som styr mycket, och vi följer gärna efter vad våra känslor och våra hjärtan säger oss. Det är därför det är så viktigt att vi håller oss till vad Gud lär oss genom bibeln. Vi kan inte låta våra känslor leda vägen, och inte heller vårt hjärta. Guds ord är det som måste bestämma riktningen och hur vi lever, annars riskerar vi att gå efter det som låter bra, och det som känns rätt. Det i sin tur gör att vi drar oss till sånt som vi gärna vill höra, vilket leder oss till nästa Bibelställe.

2 Tim 4:3 För den tiden kommer, då de inte inte ska vilja ha den sunda läran, utan de ska efter sina egna begär samla till sig massor av lärare, allt efter som det kliar deras öron. En tid då de ska vända sina öron ifrån sanningen och istället vända sig till fabler.

Om igen ser vi att sunda doktriner är livsviktigt. För utan sunda doktriner riskerar vi att följa efter det som våra bedrägliga, onda hjärtan vill ha, det som kliar vår öron, men som Guds ord betraktar som rena fablerna. Och det ser vi fullt ut idag. Idag följer man det som låter bra eller ser bra ut, för att inte tala om det som våra hjärtan och känslor vill ha. Att leva efter iordningställda regler är inte lika enkelt, eller ens alltid lika roligt. Men reglerna finns där som skydd för oss.

Man går utanför skriften, lägger till eller drar ifrån. Idag har känslorna fått mer utrymme än vad skriften själv säger. Känslor och upplevelser är det som många följer efter. Andra saker är under och tecken. Men hör här på Jesu allvarliga ord.

Matt 7:22-23 Många ska på den dagen (domens dag) säga, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut demoner och onda andar, och genom ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag intyga inför dem, Jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig ni laglösa.

Varför kallar Jesus dessa som trott sig följa Honom, och ha gjort alla dessa saker i Hans namn, för laglösa? Bevisligen ser dessa personer sig som sanna troende kristna, som verkligen följt efter Jesus, och gjort samma saker som han gjorde. Så varför är de egentligen laglösa?
För att de inte har sund lära, de har på något sätt, kanske till och med flera olika sätt, gått utanför skriften, vilket vi är förbjudna att göra. Om igen, reglerna finns där som ett skydd för oss. Gud har i sin omsorg om oss, satt upp parametrar som vi behöver hålla oss inom.

2 Kor 6:16-17 Hur låter sig ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju den levande Gudens tempel, för Gud har sagt, Jag ska bo i dem och vandra ibland dem; jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Alltså. Gå ut ifrån dem, skilj er ifrån dem, säger Herren. Kom inte vid det som är orent, så ska jag ta emot er.

Det är så viktigt att vi verkligen lyder. Att vi låter lagen vara skriven på våra hjärtan. Vi måste håla oss till sunda läran i allting. Vi får inte beblanda oss, eller ta till oss felaktigheter, som Gud har förbjudit. Gud ser så allvarligt på det att han beordrar oss att gå därifrån, och inte ens vidröra det som är orent. Om han säger att det är kravet för att han ska bo i oss, och vandra med oss; Hur kan vi då ens för en sekund tro att vi kan ta till oss vad som helst, och att han ändå ska vandra med oss, välsigna oss och stå bakom det vi gör?

Paulus säger till oss i Gal 5:9 att ”Lite syra gör hela degen sur.” Vad menas med detta, och varför är det viktigt? För att lite fel i läran, gör hela läran fel. Om igen ett bevis på hur viktigt det är att hålla sig inom de normer som Gud fastställt för oss att vandra inom. Håller vi oss inte inom dessa parametrar, så förändrar vi evangeliet och ändar upp med en annan lära, ett annat evangelium.

Om vi går utanför den ”låda” som heter bibeln, får vi en lära av demoner som 1 Tim 4:1 säger oss; Men, anden säger uttryckligen att i kommande tider ska somliga avfalla ifrån tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

I 2 Tess 2:1-3 står det, När det gäller Herren Jesu återkomst så ber vi er kära bröder, att ni inte ska, genom vare sig ”andeingivelser” eller på grund av något ord, eller brev, som menas komma ifrån oss, inte ska bli bringade er ur fattningen eller förlora besinningen. Låt ingen bedra er på något som helst sätt. Ty först måste avfallet ha skett, innan laglöshetens människa, fördärvets man, kan träda fram.

Vi måste därför vara försiktiga med vad vi tillåter komma in i den kristna tron. Allting behöver prövas, emot vad skriften säger. Idag så har så mycket nytt smugit sig in, under förespegling av att Gud nu gör något nytt, som han aldrig gjort förut. Problemet med det är att Gud är likadan idag, som han var igår, och kommer vara till tidens slut (Heb 18:7). Han förändras inte. Inte heller förändras hans ord, Bibeln. De orden står evigt fast. Och den som drar ifrån eller lägger till, är förbannad (Upp 22:19) Finns det inte i Bibeln, ska vi inte hålla på med det, punkt och slut.

Gal 1:8 Men om någon, är det så vi själva, eller en ängel ifrån himmelen, förkunnar ett annat evangelium för er, än det vi har förkunnat för er, så är han förbannad.

I versen ovanför varnar oss Paulus för att förändra någonting, inte ens om en ängel säger åt oss att göra det. Så om det inte finns i Bibeln, då kan vi inte säga att Gud gör något nytt som han aldrig gjort förut, och på å sätt åstadkomma en förändring.

Matt 7:15 Tag er till vara för falska profeter som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar.

2 Kor 11:4 Djävulen ska få makt att göra under och tecken för att föra de frälsta vilse

Men det mest allvarliga finner vi i 2 Tess 2:7-12. Men vers 11 i synnerhet då, Därför sänder också Gud villfarelsens makt över dessa som inte har valt att tro sanningen, så att de tror på lögnen.

Så om vi inte följer hela Guds rådslut, och tar till oss sunda doktriner, då ser han oss som laglösa och låter oss få det vi vill ha, låter oss följa våra kliande öron, och får tro på lögnens ande. Det är allvarliga saker att gå emot Gud själv, och det får allvarliga konsekvenser.

Som det är idag följer många efter blinda ledare, lärare, predikanter och profeter som leder det blinda folket vilse. Mitt folk går under i brist på undervisning, stämmer alldeles för väl in på den tid vi lever i. Slutet för dessa som leder folk fel, och för de folk som blint följer dem, blir fördärvets grop, för de inte ville tro på sanningen. Har vi verkligen råd att ta den chansen? Och för vad? För att vi vill ha väckelse, även om inte Bibeln talar om detta just nu, i denna sena timme.


Jag vill sluta vid det som är min tjänst, för vi har alla olika tjänster i Guds rike, vilket är att få människor bort ifrån det falska. För mig är verser som dessa det som jag alltid har för mina ögon.

Matt 18:6 Den som förför en av dessa mina minsta, för den vore det bättre om en kvarnsten hängdes om halsen och den slängdes i havets djup.
Hes 33:8-9 Om du varnar den ogudaktige och han inte lyssnar på det, och inte vänder om, så skall hans blod komma över honom själv. Men om du inte varnar så denne kan omvända sig, då ska dennes blod komma över ditt eget huvud.

Jak 5: 19-20 Mina bröder, om någon bland er har farit vilse från sanningen och någon omvänder honom, så må ni veta, att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälser hans själ och överskyler en mycken het av synder.

Så var vaken, nykter och vaksam, för vår åklagare Djävulen går runt som ett rytande lejon och försöker uppsluka vem än han kan. Han är en lögnare från begynnelsen, och ingen sanning bor i honom. Finns det något han verkligen vill, så är det att lyckas bedra oss, och få oss på avvägar, även i de minsta, mest obetydliga saker som vi kan tänka oss.

Ingemo
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar